Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 702 din 5 mai 2009  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I, art. II si   art. V din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de masuri pentru solutionarea unor aspecte financiare in sistemul justitiei    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 702 din 5 mai 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I, art. II si art. V din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de masuri pentru solutionarea unor aspecte financiare in sistemul justitiei

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 7 iulie 2009

Ioan Vida - preşedinte
Nicolae Cochinescu - judecãtor
Aspazia Cojocaru - judecãtor
Acsinte Gaspar - judecãtor
Ion Predescu - judecãtor
Puskas Valentin Zoltan - judecãtor
Tudorel Toader - judecãtor
Augustin Zegrean - judecãtor
Simona Ricu - procuror
Oana Cristina Puicã - magistrat-asistent

Pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. I, II şi V din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de mãsuri pentru soluţionarea unor aspecte financiare în sistemul justiţiei, excepţie ridicatã de Paula Baciu, Liliana Camelia Otovescu, Cãtãlin Stoiculescu, Horia Lixandru, Antoaneta Popa, Cristiana Mãdãlina Maroga, Cristian Onete, Cristian Duţã, Marius Tiugan şi Corina Dur, respectiv, din oficiu, de instanţa de judecatã în Dosarul nr. 17.829/63/2007 al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Secţia civilã şi de proprietate intelectualã.
La apelul nominal lipsesc pãrţile, faţã de care procedura de citare este legal îndeplinitã.
Cauza fiind în stare de judecatã, preşedintele acordã cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,
având în vedere actele şi lucrãrile dosarului, reţine urmãtoarele:
Prin Încheierea din 15 ianuarie 2009, pronunţatã în Dosarul nr. 17.829/63/2007, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia civilã şi de proprietate intelectualã a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I, art. II şi <>art. V din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de mãsuri pentru soluţionarea unor aspecte financiare în sistemul justiţiei. Excepţia a fost ridicatã de Paula Baciu, Liliana Camelia Otovescu, Cãtãlin Stoiculescu, Horia Lixandru, Antoaneta Popa, Cristiana Mãdãlina Maroga, Cristian Onete, Cristian Duţã, Marius Tiugan şi Corina Dur, respectiv, din oficiu, de instanţa de judecatã, dar de cãtre aceasta din urmã numai cu privire la dispoziţiile <>art. I şi II din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 75/2008 , cu ocazia soluţionãrii unui recurs formulat împotriva unei sentinţe pronunţate de Tribunalul Dolj - Secţia conflicte de muncã şi asigurãri sociale într-o cauzã având ca obiect drepturi salariale ale personalului din sistemul justiţiei.
În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate instanţa de judecatã considerã cã dispoziţiile <>art. I şi II din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 75/2008 , care cuprind norme de procedurã referitoare la competenţa de soluţionare în primã instanţã şi în recurs a cererilor formulate de personalul din sistemul justiţiei având ca obiect acordarea unor drepturi salariale, aduc atingere dispoziţiilor constituţionale ale art. 21 alin. (3) privind dreptul la un proces echitabil şi la soluţionarea cauzelor într-un termen rezonabil şi ale art. 115 alin. (4) şi (6) referitoare la delegarea legislativã. Totodatã, autorii excepţiei Paula Baciu, Liliana Camelia Otovescu, Cãtãlin Stoiculescu, Horia Lixandru, Antoaneta Popa, Cristiana Mãdãlina Maroga, Cristian Onete, Cristian Duţã, Marius Tiugan şi Corina Dur susţin cã prevederile <>art. I, II şi V din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 75/2008 încalcã, pe lângã prevederile din Legea fundamentalã arãtate mai sus, şi dispoziţiile constituţionale ale art. 1 alin. (3)-(5) privind statul român, ale art. 16 alin. (1) referitoare la egalitatea în drepturi, ale art. 61 alin. (1) privind rolul Parlamentului, ale art. 73 alin. (3) lit. l) referitoare la reglementarea prin lege organicã a organizãrii şi funcţionãrii instanţelor judecãtoreşti, ale art. 124 alin. (2) privind unicitatea, imparţialitatea şi egalitatea justiţiei, ale art. 126 alin. (2)-(5) referitoare la instanţele judecãtoreşti, ale art. 129 cu privire la folosirea cãilor de atac şi ale art. 141 referitoare la Consiliul Economic şi Social, precum şi ale art. 11 privind dreptul internaţional şi dreptul intern şi ale art. 20 referitoare la tratatele internaţionale privind drepturile omului raportate la prevederile art. 14 referitoare la interzicerea discriminãrii din Convenţia pentru apãrarea drepturilor omului şi a libertãţilor fundamentale şi ale Protocolului nr. 12 la Convenţie, respectiv la dispoziţiile art. 2 paragraful 1 privind interzicerea discriminãrii, ale art. 7 referitoare la egalitatea în faţa legii şi ale art. 23 paragraful 2 privind dreptul la salariu egal pentru muncã egalã din Declaraţia Universalã a Drepturilor Omului, precum şi la "toate celelalte convenţii privind nondiscriminarea în materie de remunerare".
Potrivit <>art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierea de sesizare a fost comunicatã preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
Avocatul Poporului, în punctul sãu de vedere, transmis Curţii cu Adresa nr. 1.986 din 2 martie 2009, aratã cã, prin <>Decizia nr. 104/2009 , Curtea Constituţionalã a admis excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. I şi II din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 75/2008 şi, având în vedere prevederile <>art. 29 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 , potrivit cãrora nu pot face obiectul excepţiei prevederile constatate ca fiind neconstituţionale printr-o decizie anterioarã a Curţii Constituţionale, considerã cã excepţia de neconstituţionalitate a devenit inadmisibilã.
Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,
examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi <>Legea nr. 47/1992 , reţine urmãtoarele:
Curtea Constituţionalã este competentã, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale <>art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992 , sã soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate cu care a fost sesizatã.
Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile <>art. I, II şi V din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de mãsuri pentru soluţionarea unor aspecte financiare în sistemul justiţiei, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 462 din 20 iunie 2008, prevederi abrogate prin <>Legea nr. 76/2009 pentru aprobarea <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 75/2008 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 231 din 8 aprilie 2009.
Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine cã, ulterior sesizãrii cu prezenta cauzã, prin <>Decizia nr. 104 din 20 ianuarie 2009 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 73 din 6 februarie 2009, a constatat neconstituţionalitatea dispoziţiilor <>art. I şi II din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 75/2008 , ceea ce a determinat intervenţia legiuitorului, care, prin <>Legea nr. 76/2009 pentru aprobarea acestei ordonanţe de urgenţã, a abrogat atât art. I şi II, cât şi art. V din respectiva ordonanţã.
Faţã de cele precizate, Curtea constatã cã, în cauzã, sunt aplicabile dispoziţiile <>art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , potrivit cãrora Curtea Constituţionalã decide asupra excepţiilor privind neconstituţionalitatea unei legi sau ordonanţe ori a unei dispoziţii dintr-o lege sau dintr-o ordonanţã în vigoare. Prin urmare, reţinând cã acest caz de inadmisibilitate a excepţiei de neconstituţionalitate a intervenit dupã sesizarea Curţii, urmeazã ca excepţia sã fie respinsã ca devenitã inadmisibilã.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al <>art. 29 din Legea nr. 47/1992 ,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
În numele legii
DECIDE:

Respinge, ca devenitã inadmisibilã, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I, art. II şi <>art. V din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de mãsuri pentru soluţionarea unor aspecte financiare în sistemul justiţiei, excepţie ridicatã de Paula Baciu, Liliana Camelia Otovescu, Cãtãlin Stoiculescu, Horia Lixandru, Antoaneta Popa, Cristiana Mãdãlina Maroga, Cristian Onete, Cristian Duţã, Marius Tiugan şi Corina Dur, respectiv, din oficiu, de instanţa de judecatã în Dosarul nr. 17.829/63/2007 al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Secţia civilã şi de proprietate intelectualã.
Definitivã şi general obligatorie.
Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 5 mai 2009.


PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,
Oana Cristina Puicã
__________
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice