Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 701 din 5 mai 2009  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I si   art. II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de masuri pentru solutionarea unor aspecte financiare in sistemul justitiei    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 701 din 5 mai 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I si art. II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de masuri pentru solutionarea unor aspecte financiare in sistemul justitiei

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 7 iulie 2009

Ioan Vida - preşedinte
Nicolae Cochinescu - judecãtor
Aspazia Cojocaru - judecãtor
Acsinte Gaspar - judecãtor
Ion Predescu - judecãtor
Puskas Valentin Zoltan - judecãtor
Tudorel Toader - judecãtor
Augustin Zegrean - judecãtor
Simona Ricu - procuror
Oana Cristina Puicã - magistrat-asistent

Pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. I şi II din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de mãsuri pentru soluţionarea unor aspecte financiare în sistemul justiţiei, excepţie ridicatã, din oficiu, de Curtea de Apel Timişoara - Secţia litigii de muncã şi asigurãri sociale, în dosarele nr. 8804.2/30/2007, nr. 682/59/2008, nr. 2725.1/30/2008, nr. 1.126/59/2008, nr. 1.291/59/2008, nr. 5.348/30/2008, nr. 1.175/59/2008, nr. 1.153/59/2008, nr. 1.119/59/2008 şi nr. 1.217/59/2008.
La apelul nominal lipsesc pãrţile, faţã de care procedura de citare este legal îndeplinitã.
Curtea, având în vedere cã excepţiile de neconstituţionalitate ridicate în dosarele nr. 479D/2009, nr. 480D/2009, nr. 481D/2009, nr. 482D/2009, nr. 483D/2009, nr. 484D/2009, nr. 485D/2009, nr. 486D/2009, nr. 487D/2009 şi nr. 488D/2009 au obiect identic, pune în discuţie, din oficiu, problema conexãrii cauzelor.
Reprezentantul Ministerului Public apreciazã cã sunt întrunite condiţiile conexãrii dosarelor.
Curtea, în temeiul <>art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, dispune conexarea dosarelor nr. 480D/2009, nr. 481D/2009, nr. 482D/2009, nr. 483D/2009, nr. 484D/2009, nr. 485D/2009, nr. 486D/2009, nr. 487D/2009 şi nr. 488D/2009 la Dosarul nr. 479D/2009, care este primul înregistrat.
Cauza fiind în stare de judecatã, preşedintele acordã cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca devenitã inadmisibilã.

CURTEA,
având în vedere actele şi lucrãrile dosarelor, reţine urmãtoarele:
Prin încheierile din 9 decembrie 2008 şi 14 ianuarie 2009, pronunţate în dosarele nr. 8804.2/30/2007 şi nr. 2725.1/30/2008, respectiv nr. 682/59/2008, nr. 1.126/59/2008, nr. 1.291/59/2008, nr. 5.348/30/2008, nr. 1.175/59/2008, nr. 1.153/59/2008, nr. 1.119/59/2008 şi nr. 1.217/59/2008, Curtea de Apel Timişoara - Secţia litigii de muncã şi asigurãri sociale a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstitu ţionalitate a dispoziţiilor art. I şi <>art. II din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de mãsuri pentru soluţionarea unor aspecte financiare în sistemul justiţiei. Excepţia a fost ridicatã, din oficiu, de instanţa de judecatã cu ocazia soluţionãrii unor cauze civile având ca obiect drepturi salariale ale personalului din sistemul justiţiei.
În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate instanţa de judecatã susţine cã prevederile <>art. I şi II din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 75/2008 , care cuprind norme de procedurã referitoare la competenţa de soluţionare în primã instanţã şi în recurs a cererilor formulate de personalul din sistemul justiţiei, având ca obiect acordarea unor drepturi salariale, încalcã dispoziţiile constituţionale ale art. 115 alin. (4), potrivit cãrora "Guvernul poate adopta ordonanţe de urgenţã numai în situaţii extraordinare a cãror reglementare nu poate fi amânatã, având obligaţia de a motiva urgenţa în cuprinsul acestora". Aratã cã motivele invocate de Guvern pentru a justifica urgenţa reglementãrii în cazul de faţã, şi anume unificarea practicii judiciare şi implicaţiile financiare legate de punerea în executare a hotãrârilor judecãtoreşti având ca obiect drepturi de naturã salarialã stabilite în favoarea personalului din sistemul justiţiei, nu rãspund cerinţelor unei situaţii extraordinare care sã fie legatã de competenţa de soluţionare a cauzelor şi a cãrei reglementare sã nu poatã fi amânatã. În legãturã cu definirea "situaţiei extraordinare" avute în vedere de art. 115 alin. (4) din Legea fundamentalã, face trimitere la <>deciziile Curţii Constituţionale nr. 255/2005 şi nr. 421/2007.
Potrivit <>art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierile de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
Avocatul Poporului, în punctul sãu de vedere, transmis Curţii cu Adresa nr. 1.987 din 2 martie 2009, aratã cã, prin <>Decizia nr. 104/2009 , Curtea Constituţionalã a admis excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. I şi II din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 75/2008 şi, având în vedere prevederile <>art. 29 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 , potrivit cãrora nu pot face obiectul excepţiei prevederile constatate ca fiind neconstituţionale printr-o decizie anterioarã a Curţii Constituţionale, considerã cã excepţia de neconstituţionalitate a devenit inadmisibilã.
Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,
examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecãtorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi <>Legea nr. 47/1992 , reţine urmãtoarele:
Curtea Constituţionalã este competentã, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale <>art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992 , sã soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate cu care a fost sesizatã.
Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile <>art. I şi II din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de mãsuri pentru soluţionarea unor aspecte financiare în sistemul justiţiei, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 462 din 20 iunie 2008, prevederi abrogate prin <>Legea nr. 76/2009 pentru aprobarea <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 75/2008 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 231 din 8 aprilie 2009.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine cã, ulterior sesizãrii cu prezenta cauzã, prin <>Decizia nr. 104 din 20 ianuarie 2009 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 73 din 6 februarie 2009, a constatat neconstituţionalitatea dispoziţiilor <>art. I şi II din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 75/2008 , ceea ce a determinat intervenţia legiuitorului, care a abrogat textele de lege criticate prin <>Legea nr. 76/2009 pentru aprobarea <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 75/2008 .
Faţã de cele precizate, Curtea constatã cã în cauzã sunt aplicabile dispoziţiile <>art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , potrivit cãrora Curtea Constituţionalã decide asupra excepţiilor privind neconstituţionalitatea unei legi sau ordonanţe ori a unei dispoziţii dintr-o lege sau dintr-o ordonanţã în vigoare. Prin urmare, reţinând cã acest caz de inadmisibilitate a excepţiei de neconstituţionalitate a intervenit dupã sesizarea Curţii, urmeazã ca excepţia sã fie respinsã ca devenitã inadmisibilã.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al <>art. 29 din Legea nr. 47/1992 ,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
În numele legii
DECIDE:

Respinge, ca devenitã inadmisibilã, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I şi <>art. II din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de mãsuri pentru soluţionarea unor aspecte financiare în sistemul justiţiei, excepţie ridicatã, din oficiu, de Curtea de Apel Timişoara - Secţia litigii de muncã şi asigurãri sociale în dosarele nr. 8804.2/30/2007, nr. 682/59/2008, nr. 2725.1/30/2008, nr. 1.126/59/2008, nr. 1.291/59/2008, nr. 5.348/30/2008, nr. 1.175/59/2008, nr. 1.153/59/2008, nr. 1.119/59/2008 şi nr. 1.217/59/2008.
Definitivã şi general obligatorie.
Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 5 mai 2009.


PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,
Oana Cristina Puicã
_________

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice