Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
DECIZIE nr. 7 din 4 ianuarie 2011 privind implementarea serviciului universal in sectorul comunicatiilor electronice
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 7 din 4 ianuarie 2011  privind implementarea serviciului universal in sectorul comunicatiilor electronice    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 7 din 4 ianuarie 2011 privind implementarea serviciului universal in sectorul comunicatiilor electronice

EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN COMUNICATII
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 17 ianuarie 2011

    Având în vedere Strategia naţionalã privind implementarea serviciului universal în sectorul comunicaţiilor electronice, aprobatã prin <>Ordinul ministrului comunicaţiilor şi societãţii informaţionale nr. 461/2009,
    în temeiul art. 6 alin. (2) lit. d), art. 10 alin. (2) pct. 25 şi 26, art. 11 alin. (1) şi <>art. 12 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autoritãţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, aprobatã prin <>Legea nr. 113/2010, precum şi ale art. 4 alin. (3)-(5) şi ale <>art. 13 alin. (2) din Legea nr. 304/2003 pentru serviciul universal şi drepturile utilizatorilor cu privire la reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice, republicatã,

    preşedintele Autoritãţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii emite prezenta decizie.

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    (1) Prezenta decizie reglementeazã modalitãţile de implementare a serviciului universal în sectorul comunicaţiilor electronice, prin stabilirea condiţiilor şi a procedurii de desemnare a furnizorilor de serviciu universal, astfel cum aceştia sunt definiţi la <>art. 2 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 304/2003 pentru serviciul universal şi drepturile utilizatorilor cu privire la reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice, republicatã, precum şi prin stabilirea mecanismului de compensare a costului net determinat de furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal.
    (2) În aplicarea prevederilor prezentei decizii, Autoritatea Naţionalã pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, denumitã în continuare ANCOM, asigurã dreptul de acces la serviciul universal, la un anumit nivel de calitate, indiferent de localizarea geograficã, şi la tarife accesibile, cu respectarea principiului neutralitãţii tehnologice, prin realizarea obiectivelor prevãzute la pct. 5 din Strategia naţionalã privind implementarea serviciului universal în sectorul comunicaţiilor electronice, aprobatã prin <>Ordinul ministrului comunicaţiilor şi societãţii informaţionale nr. 461/2009.
    ART. 2
    (1) Orice persoanã are dreptul de acces la serviciile incluse în sfera serviciului universal, în condiţiile stabilite de prezenta decizie.
    (2) Serviciile incluse în sfera serviciului universal, care fac obiectul prezentei decizii, sunt:
    a) furnizarea accesului la reţeaua publicã de telefonie, la un punct fix;
    b) accesul la telefoanele publice cu platã;
    c) serviciul de informaţii privind abonaţii şi punerea la dispoziţie a registrelor abonaţilor.
    (3) Pot fi desemnaţi ca furnizori de serviciu universal:
    a) pentru serviciile prevãzute la alin. (2) lit. a) şi b), persoanele care deţin cumulativ calitatea de furnizori de reţele publice de comunicaţii electronice şi de servicii de telefonie destinate publicului;
    b) pentru serviciul prevãzut la alin. (2) lit. c), furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului.
    ART. 3
    (1) În înţelesul prezentei decizii, urmãtorii termeni se definesc astfel:
    a) acces funcţional la internet - asigurarea serviciului de acces la internet, la un punct fix, care permite o vitezã maximã de transfer a datelor pentru descãrcare (download) de cel puţin 144 kbps;
    b) cerere rezonabilã - cererea transmisã de un utilizator final pentru a i se asigura conectarea şi accesul la un punct fix la o reţea publicã de telefonie, care întruneşte cumulativ urmãtoarele condiţii:
    - se solicitã furnizarea accesului şi conectãrii la un punct fix la o reţea publicã de telefonie într-o localitate în care niciun furnizor de reţele şi servicii de comunicaţii electronice nu poate oferi serviciile de acces la un punct fix la un anumit nivel minim de calitate;
    - nu se solicitã furnizarea serviciului de cãtre un anumit furnizor de servicii de telefonie destinate publicului la puncte fixe;
    - costurile de instalare a serviciului de acces la un punct fix la reţeaua publicã de telefonie nu depãşesc echivalentul în lei a 5.000 de euro, la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţionalã a României din ziua primirii cererii;
    c) serviciu de acces la reţeaua publicã de telefonie - punerea la dispoziţia utilizatorilor finali, pe baza unui contract în formã scrisã şi în schimbul unui tarif periodic, de regulã lunar, a echipamentelor sau serviciilor necesare pentru ca aceştia sã poatã beneficia de servicii de telefonie destinate publicului;
    d) serviciu de tip "homezone" - serviciul de telefonie destinat publicului la puncte fixe care se bazeazã pe utilizarea exclusivã a reţelei publice mobile de telefonie, pentru care nu este disponibilã procedura de predare a gestiunii apelului de la o celulã la alta (procedura de "hand-over"), utilizatorii finali având posibilitatea sã efectueze şi sã primeascã apeluri doar într-o zonã limitatã, clar definitã;
    e) serviciu de informaţii privind abonaţii - structura organizatã de date de identificare ale abonaţilor serviciilor de telefonie destinate publicului, în formã electronicã, accesibilã publicului printr-un serviciu de consultare prin formarea unui numãr naţional scurt de forma 118(xyz) din Planul naţional de numerotaţie, alocat furnizorului de serviciu universal, conform procedurii stabilite de ANCOM, care furnizeazã utilizatorului acestui serviciu informaţii privind numãrul sau, dupã caz, numerele de telefon sau de fax al/ale abonatului;
    f) registru al abonaţilor - structura organizatã de date de identificare ale abonaţilor serviciilor de telefonie destinate publicului, accesibilã publicului în formã electronicã sau tipãritã, dupã caz.
    (2) În cuprinsul prezentei decizii sunt, de asemenea, aplicabile definiţiile relevante prevãzute la <>art. 3 din Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, la <>art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 34/2002 privind accesul la reţelele publice de comunicaţii electronice şi infrastructura asociatã, precum şi interconectarea acestora, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 527/2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, la <>art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 591/2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, la <>art. 2 alin. (1) din Legea nr. 304/2003, republicatã, şi la <>art. 2 alin. (1) din Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, cu completãrile ulterioare.
    ART. 4
    (1) În domeniul de reglementare al prezentei decizii sunt aplicabile, în mod corespunzãtor, dispoziţiile legale privind compensarea serviciilor de interes economic general.
    (2) Prevederile alin. (1) nu aduc atingere obligaţiilor ce pot fi impuse de ANCOM în sarcina furnizorilor de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice desemnaţi ca având putere semnificativã pe piaţã, în conformitate cu legislaţia specialã din domeniul comunicaţiilor electronice.
    (3) Obligaţiile impuse furnizorilor de serviciu universal, desemnaţi în conformitate cu prezenta decizie, sunt suplimentare faţã de cele stabilite prin regimul de autorizare generalã.
    (4) ANCOM desemneazã furnizorii de serviciu universal pentru serviciile prevãzute la art. 2 alin. (2) prin licitaţie publicã deschisã sau, ca excepţie, din oficiu, în condiţiile stabilite în prezenta decizie.
    (5) Furnizorii de serviciu universal vor fi desemnaţi de ANCOM, în condiţiile alin. (4), pentru o perioadã care se stabileşte prin decizia de desemnare a furnizorului de serviciu universal.

    CAP. II
    Mãsuri în vederea realizãrii obiectivelor stabilite prin Strategia naţionalã privind implementarea serviciului universal în sectorul comunicaţiilor electronice

    SECŢIUNEA 1
    Asigurarea accesului şi conectarea la un punct fix la reţelele publice de telefonie şi a accesului la un punct fix la serviciile de telefonie destinate publicului

    ART. 5
    ANCOM desemneazã furnizorii de serviciu universal care vor avea obligaţia de a asigura accesul şi conectarea la un punct fix la reţelele publice de telefonie şi a accesului la un punct fix la serviciile de telefonie destinate publicului la tarife accesibile şi la un anumit nivel de calitate, pentru acele localitãţi în care, pe baza studiilor efectuate, se constatã cã cererile rezonabile nu pot fi satisfãcute în condiţii comerciale.
    ART. 6
    (1) Localitãţile în care se asigurã accesul la un punct fix la reţele publice de telefonie, potrivit art. 5, se determinã pe baza unui studiu realizat de ANCOM, avându-se în vedere cererea şi gradul de disponibilitate a serviciilor de telefonie destinate publicului.
    (2) Pânã la stabilirea localitãţilor prevãzute la alin. (1), furnizorii de servicii de telefonie destinate publicului au obligaţia de a transmite ANCOM, în format tabelar, statistica cererilor, pentru fiecare localitate, în formatul prevãzut în anexa nr. 1, prin care li s-a solicitat asigurarea conectãrii şi accesului la un punct fix, la reţeaua publicã de telefonie, care nu au putut fi satisfãcute în condiţii comerciale.
    (3) Furnizorii de servicii de telefonie destinate publicului au obligaţia de a transmite informaţiile prevãzute la alin. (2) în format electronic, în termen de douã luni de la data intrãrii în vigoare a prezentei decizii, pentru toate cererile primite pânã la momentul respectiv, indiferent de vechimea acestora, precum şi ulterior, astfel:
    a) pânã la data de 25 iulie, pentru cererile primite în perioada 1 ianuarie-30 iunie;
    b) pânã la data de 25 ianuarie, pentru cererile primite în perioada 1 iulie-31 decembrie.
    (4) ANCOM poate solicita furnizorilor de servicii de telefonie destinate publicului sã transmitã copii de pe cererile incluse în statistica prevãzutã la alin. (2).
    ART. 7
    (1) Furnizorul de serviciu universal desemnat în condiţiile art. 5 are obligaţia de a rezolva toate cererile rezonabile în localitatea în care a fost desemnat, în termenul şi condiţiile stabilite de ANCOM.
    (2) În cazul în care cererea rezonabilã nu îndeplineşte condiţia prevãzutã la art. 3 alin. (1) lit. b) a treia liniuţã, utilizatorul final poate opta sã suporte costurile suplimentare determinate de asigurarea conexiunii.
    (3) Conexiunea furnizatã de furnizorul de serviciu universal desemnat trebuie sã asigure servicii de telefonie destinate publicului la puncte fixe, inclusiv comunicaţii prin fax, şi accesul funcţional la internet.
    (4) Conexiunea prevãzutã la alin. (3) poate fi asiguratã inclusiv prin intermediul unui serviciu de tip "homezone".
    (5) Furnizorul de serviciu universal nu poate condiţiona furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal pentru care a fost desemnat de plata unor servicii sau facilitãţi suplimentare, care nu au legãturã cu serviciul furnizat, cu excepţia situaţiei în care acestea au fost solicitate în mod expres de utilizatorul final.
    ART. 8
    (1) Furnizorul de serviciu universal desemnat în condiţiile prezentei secţiuni are obligaţia de a asigura abonaţilor urmãtoarele facilitãţi:
    a) la cerere, restricţionarea selectivã, gratuitã, a anumitor categorii de apeluri sau cãtre anumite categorii de numere;
    b) plata eşalonatã a tarifului de conectare la reţeaua publicã de telefonie, inclusiv a costurilor suplimentare prevãzute la art. 7 alin. (2).
    (2) Furnizorul de serviciu universal transmite ANCOM, în vederea aprobãrii, mãsurile specifice pe care le aplicã în caz de neplatã a facturilor, în termen de 30 de zile de la data desemnãrii.
    (3) Mãsurile aprobate potrivit alin. (2) se publicã pe pagina de internet a furnizorului de serviciu universal şi sunt puse la dispoziţia utilizatorilor finali, la cerere.
    (4) În toate cazurile, în caz de neplatã a facturilor, suspendarea serviciului nu se poate realiza decât în urma notificãrii abonatului aflat în aceastã situaţie.
    (5) Deconectarea serviciului nu poate avea loc mai devreme de 60 de zile de la suspendare, perioadã în care abonatul poate iniţia şi primi apeluri care nu presupun nicio platã din partea acestuia.
    ART. 9
    (1) Tarifele percepute de furnizorul de serviciu universal se stabilesc pe baza principiilor transparenţei şi nediscriminãrii.
    (2) Tarifele practicate de furnizorul de serviciu universal în localitãţile unde a fost desemnat sã furnizeze serviciile stabilite de prezenta secţiune se stabilesc astfel încât abonaţii sã nu fie discriminaţi faţã de alţi utilizatori, pe baza localizãrii geografice.
    (3) Prevederile alin. (2) nu aduc atingere dreptului furnizorului de serviciu universal de a stabili tarife diferite pentru apeluri în funcţie de destinaţie.
    (4) Modificarea tarifelor practicate de furnizorul de serviciu universal pentru serviciile pentru care a fost desemnat potrivit prezentei secţiuni nu se poate realiza decât cu acordul prealabil al ANCOM, pe baza unei cereri transmise cu cel puţin 90 de zile în avans.
    ART. 10
    (1) Furnizorul de serviciu universal are obligaţia de a respecta şi de a publica valorile parametrilor de calitate stabiliţi de ANCOM, precum şi de a aplica metodele de evaluare a respectãrii acestora.
    (2) Furnizorul de serviciu universal are obligaţia de a transmite ANCOM toate informaţiile necesare în vederea monitorizãrii respectãrii obligaţiilor prevãzute la alin. (1).
    ART. 11
    Modalitatea de aplicare a dispoziţiilor art. 7-10 se stabileşte prin decizia de desemnare a furnizorului de serviciu universal.
    ART. 12
    (1) În cazul în care considerã cã furnizarea serviciilor incluse în sfera serviciului universal în condiţiile prezentei secţiuni poate constitui o sarcinã injustã pentru furnizorul de serviciu universal, ANCOM determinã costul net al furnizãrii acestor servicii.
    (2) Costul net aferent furnizãrii serviciilor din sfera serviciului universal în condiţiile prezentei secţiuni se determinã pe baza urmãtoarei formule:

    C(net) = C(SU) - V(SU) - [V(alte servicii) - C(alte servicii)] - B(intangibile)

    dacã V(alte servicii) > C(alte servicii)

    C(net) = C(SU) - V(SU) - B(intangibile)

    dacã V(alte servicii) < C(alte servicii)

    unde:
    C(net) - reprezintã costul net al furnizãrii accesului şi conectãrii la un punct fix la reţeaua publicã de telefonie, precum şi a accesului la un punct fix la serviciile de telefonie destinate publicului înregistrat ca urmare a desemnãrii ca furnizor de serviciu universal;
    V(SU) - reprezintã veniturile obţinute din vânzarea serviciilor de acces şi conectare la un punct fix la reţeaua publicã de telefonie, precum şi a accesului la un punct fix la serviciile de telefonie destinate publicului generate de furnizarea serviciului universal;
    C(SU) - reprezintã costurile înregistrate cu furnizarea serviciilor de acces şi conectare la un punct fix la o reţea publicã de telefonie, precum şi a accesului la un punct fix la serviciile de telefonie destinate publicului generate de furnizarea serviciului universal;
    V(alte servicii) - reprezintã veniturile obţinute din vânzarea altor servicii de comunicaţii electronice decât cele incluse în sfera serviciului universal pentru care a fost desemnat cãtre utilizatorii finali din localitatea în care a fost desemnat furnizorul de serviciu universal;
    C(alte servicii) - reprezintã costurile generate de furnizarea altor servicii de comunicaţii electronice decât cele incluse în sfera serviciului universal pentru care a fost desemnat cãtre utilizatorii finali din localitatea pentru care a fost desemnat furnizorul de serviciu universal;
    B(intangibile) - reprezintã beneficiile obţinute de cãtre furnizorul de serviciu universal ca urmare a deţinerii calitãţii de furnizor de serviciu universal, precum cele care rezultã din notorietate, ubicuitate sau garanţia calitãţii serviciilor certificatã de respectarea parametrilor de calitate stabiliţi prin decizia de desemnare.

    (3) În vederea aplicãrii dispoziţiilor alin. (2), în cazul diferenţei dintre veniturile şi costurile rezultate din vânzarea altor servicii de comunicaţii electronice, se ia în considerare numai diferenţa pozitivã.
    (4) Veniturile obţinute din vânzarea serviciilor de acces şi conectare la un punct fix la reţeaua publicã de telefonie, precum şi a accesului la un punct fix la serviciile de telefonie destinate publicului generate de furnizarea serviciilor incluse în sfera serviciului universal includ:
    a) taxa de conectare la reţea;
    b) abonamentul lunar;
    c) veniturile obţinute din furnizarea serviciilor de apeluri la puncte fixe (naţionale, internaţionale, acces dial-up la internet, cãtre reţele publice mobile, cãtre servicii diverse, cãtre servicii cu tarif special, cãtre numere naţionale scurte);
    d) veniturile obţinute din furnizarea serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe pentru apelurile efectuate din alte reţele, naţionale sau internaţionale, cãtre abonaţii din localitãţile în care a fost desemnat furnizorul de serviciu universal.
    (5) Costurile înregistrate cu furnizarea serviciilor de acces şi conectare la un punct fix la o reţea publicã de telefonie, precum şi a accesului la un punct fix la serviciile de telefonie destinate publicului generate de furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal includ costurile directe determinate de:
    a) instalarea liniei de acces;
    b) gestionarea abonaţilor;
    c) furnizarea serviciilor de apeluri la puncte fixe (naţionale, internaţionale, acces dial-up la internet, cãtre reţele mobile, cãtre servicii diverse, cãtre servicii cu tarif special, cãtre numere naţionale scurte);
    d) furnizarea serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe pentru apelurile efectuate din alte reţele (naţionale sau internaţionale) cãtre abonaţii din localitãţile în care a fost desemnat furnizor de serviciu universal;
    e) acordarea facilitãţilor pentru utilizatorii finali cu handicap, în condiţiile secţiunii a 4-a.
    (6) La determinarea costurilor înregistrate cu furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal se va lua în considerare o marjã aferentã cheltuielilor indirecte.
    (7) Veniturile obţinute din vânzarea altor servicii de comunicaţii electronice decât cele incluse în sfera serviciului universal cãtre utilizatorii finali din localitatea pentru care a fost desemnat furnizorul de serviciu universal includ, printre altele, veniturile obţinute din furnizarea serviciilor de acces la internet, serviciilor de transmisiuni de date, serviciilor de retransmisie a programelor audiovizuale şi a serviciilor de linii închiriate.
    (8) Costurile înregistrate cu furnizarea altor servicii de comunicaţii electronice decât cele incluse în sfera serviciului universal cãtre utilizatorii finali din localitatea pentru care a fost desemnat furnizorul de serviciu universal includ, printre altele, costurile generate de furnizarea serviciilor de acces la internet, serviciilor de transmisiuni de date, serviciilor de retransmisie a programelor audiovizuale şi a serviciilor de linii închiriate.
    (9) La determinarea costului net nu se vor lua în considerare costurile determinate de realizarea de cãtre utilizatorii finali a apelurilor cãtre numãrul unic pentru apeluri de urgenţã 112.
    (10) La determinarea costului net se vor avea în vedere doar costurile eficiente înregistrate cu furnizarea serviciului universal şi a altor servicii de comunicaţii electronice cãtre utilizatorii finali din localitatea pentru care a fost desemnat furnizorul de serviciu universal. De asemenea, se va lua în considerare şi o ratã rezonabilã de recuperare a capitalului investit.
    (11) În cazul în care existã tarife orientate în funcţie de costuri pentru furnizarea anumitor servicii, acestea vor fi utilizate pentru determinarea costului net.
    (12) Beneficiile intangibile se determinã de ANCOM, la evaluarea cererii de compensare a costului net al furnizãrii serviciilor din sfera serviciului universal.
    ART. 13
    (1) În scopul aplicãrii dispoziţiilor art. 12, furnizorul de serviciu universal are obligaţia de a ţine evidenţa contabilã separatã, în cadrul contabilitãţii interne de gestiune, pentru activitãţile care au legãturã cu furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal pentru care a fost desemnat, astfel încât sã asigure o imagine clarã şi fidelã a activitãţii de furnizare a serviciilor de comunicaţii electronice în localitãţile în care a fost desemnat furnizor de serviciu universal, ca şi cum aceasta ar fi realizatã de o entitate distinctã.
    (2) În cazul în care solicitã, potrivit art. 55, compensarea costului net, furnizorul de serviciu universal are obligaţia de a transmite anual ANCOM, în vederea calculãrii costului net, în termen de 30 de zile de la data depunerii situaţiilor financiare la organele competente, o situaţie privind costurile, veniturile şi capitalul angajat aferente furnizãrii de servicii de comunicaţii electronice în localitãţile în care a fost desemnat furnizor de serviciu universal, certificatã de un auditor independent care sã asigure un nivel calitativ ridicat al auditului, într-un raport de constatãri faptice adresat atât acţionarilor operatorului desemnat, cât şi ANCOM.
    (3) Documentul prevãzut la alin. (2) va evidenţia în mod separat costurile şi veniturile prevãzute la art. 12 alin. (4) - (9), precum şi capitalul angajat necesar pentru furnizarea acestor servicii.
    (4) Raportul auditorului va indica dacã situaţia prevãzutã la alin. (2) reflectã, în toate aspectele materiale, informaţiile din documentele contabile şi situaţiile financiare relevante ale furnizorului de serviciu universal şi cã procedurile de colectare şi prelucrare a informaţiilor contabile respectã principiile şi criteriile de calcul şi evidenţã separatã a costurilor, veniturilor şi capitalului angajat stabilite de ANCOM, în conformitate cu Standardul internaţional privind serviciile conexe 4400 al Federaţiei Internaţionale a Contabililor (IFAC) - Angajamente pentru realizarea procedurilor convenite privind informaţiile financiare.
    (5) Principiile şi criteriile de alocare a veniturilor şi costurilor prevãzute la art. 12 alin. (4)-(9) vor fi detaliate în decizia de desemnare a furnizorului de serviciu universal.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Asigurarea accesului la telefoanele publice cu platã

    ART. 14
    (1) ANCOM desemneazã furnizorii de serviciu universal care vor avea obligaţia de a asigura accesul la telefoanele publice cu platã, la tarife accesibile şi la un anumit nivel de calitate, în acele locaţii în care se solicitã instalarea unui telefon public cu platã, iar niciun furnizor de servicii de comunicaţii electronice nu poate da curs solicitãrii în condiţii comerciale.
    (2) Autoritãţile administraţiei publice locale ale municipiilor, oraşelor şi comunelor pot solicita ANCOM instalarea unor telefoane publice cu platã, în cazul prevãzut la alin. (1), dacã sunt îndeplinite, în mod cumulativ, urmãtoarele condiţii:
    a) asigurã cu titlu gratuit folosinţa unei locaţii adecvate instalãrii şi funcţionãrii în condiţii corespunzãtoare a telefonului public cu platã (inclusiv asigurarea alimentãrii cu energie electricã a locaţiei şi/sau asigurarea locaţiei necesare instalãrii antenei, dacã este cazul);
    b) suportã cheltuielile de întreţinere a locaţiei (energie electricã, salubritate etc.);
    c) asigurã posibilitatea utilizatorilor finali de a efectua apeluri permanent (24 h/zi, 7 zile/sãptãmânã).
    (3) ANCOM poate decide sã desemneze un furnizor de serviciu universal pentru a asigura accesul la telefoanele publice cu platã, dacã sunt îndeplinite cerinţele de la alin. (2), în urmãtoarele condiţii:
    a) nu este instalat niciun telefon public cu platã pe o razã de 1.000 m, în cazul localitãţilor urbane;
    b) nu este instalat niciun telefon public cu platã, în cazul localitãţilor rurale sau, în cazul localitãţilor rurale cu mai mult de 1.000 de locuitori, este instalat un singur telefon public cu platã.
    ART. 15
    (1) Furnizorul de serviciu universal desemnat în condiţiile art. 14 alin. (1) are obligaţia de a instala în localitãţile urbane un telefon public cu platã, în aria geograficã stabilitã.
    (2) În cazul localitãţilor rurale, furnizorul de serviciu universal desemnat are obligaţia de a instala un telefon public cu platã. Dacã localitatea respectivã are mai mult de 1.000 de locuitori, acesta poate instala un al doilea telefon public cu platã.
    (3) La determinarea costului net pentru furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal vor fi luate în considerare doar costurile şi veniturile aferente telefoanelor publice cu platã instalate cu respectarea prezentului articol.
    (4) Conexiunea pusã la dispoziţie de furnizorul de serviciu universal desemnat trebuie sã asigure posibilitatea de a realiza toate categoriile de apeluri locale, naţionale şi internaţionale, precum şi apeluri cãtre numãrul naţional unic pentru apeluri de urgenţã, fãrã a folosi niciun mijloc de platã.
    ART. 16
    (1) Tarifele percepute de furnizorul de serviciu universal desemnat în condiţiile art. 14 alin. (1) se stabilesc pe baza principiilor transparenţei şi nediscriminãrii.
    (2) Tarifele practicate de furnizorul de serviciu universal pentru apelurile realizate de la telefoanele publice cu platã în localitãţile unde a fost desemnat sã furnizeze serviciile stabilite de prezenta secţiune se stabilesc astfel încât utilizatorii finali sã nu fie discriminaţi faţã de alţi utilizatori, pe baza localizãrii geografice.
    (3) Prevederile alin. (2) nu aduc atingere dreptului furnizorului de serviciu universal de a stabili tarife diferite pentru apeluri în funcţie de destinaţie.
    (4) Modificarea tarifelor practicate de furnizorul de serviciu universal pentru apelurile prevãzute la alin. (2) nu se poate realiza decât cu acordul prealabil al ANCOM, pe baza unei cereri transmise cu cel puţin 90 de zile în avans.
    ART. 17
    (1) Furnizorul de serviciu universal desemnat în condiţiile art. 14 alin. (1) are obligaţia de a respecta şi de a publica valorile parametrilor de calitate stabiliţi de ANCOM, precum şi de a aplica metodele de evaluare a respectãrii acestora.
    (2) Furnizorul de serviciu universal are obligaţia de a transmite ANCOM toate informaţiile necesare în vederea monitorizãrii respectãrii obligaţiilor prevãzute la alin. (1).
    ART. 18
    (1) Furnizorul de serviciu universal desemnat în condiţiile prezentei secţiuni poate înceta sã furnizeze servicii prin intermediul telefonului public cu platã instalat în urmãtoarele condiţii:
    a) dacã cel puţin una dintre condiţiile prevãzute la art. 14 alin. (2) nu mai este îndeplinitã;
    b) dacã telefonul public cu platã instalat a fost vandalizat în mod repetat;
    c) dacã telefonul public cu platã are un grad scãzut de utilizare.
    (2) Încetarea furnizãrii serviciilor din sfera serviciului universal în condiţiile alin. (1) nu se poate realiza decât cu acordul prealabil al ANCOM.
    ART. 19
    Modalitatea de aplicare a dispoziţiilor art. 15-18 se stabileşte prin decizia de desemnare a furnizorului de serviciu universal.
    ART. 20
    (1) În cazul în care considerã cã furnizarea serviciilor incluse în sfera serviciului universal în condiţiile prezentei secţiuni poate constitui o sarcinã injustã pentru furnizorul de serviciu universal, ANCOM determinã costul net al furnizãrii serviciilor.
    (2) Costul net aferent asigurãrii accesului la telefoanele publice cu platã se determinã pe baza urmãtoarei formule:

    C(net) = C(SU) - V(SU) - B(intangibile)

    unde:
    C(net) - reprezintã costul net al asigurãrii accesului la telefoanele publice cu platã şi al asigurãrii serviciilor de telefonie destinate publicului de la aceste echipamente, înregistrat ca urmare a desemnãrii ca furnizor de serviciu universal;
    V(SU) - reprezintã veniturile obţinute din serviciile de comunicaţii electronice furnizate prin intermediul telefoanelor publice cu platã generate de furnizarea serviciului universal şi din alte servicii determinate de existenţa telefoanelor publice cu platã;
    C(SU) - reprezintã costurile înregistrate cu furnizarea serviciilor de comunicaţii electronice prin intermediul telefoanelor publice cu platã generate de furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal şi a altor servicii determinate de existenţa telefoanelor publice cu platã;
    B(intangibile) - reprezintã beneficiile obţinute de cãtre furnizorul de serviciu universal ca urmare a deţinerii acestei calitãţi, precum cele care rezultã din notorietate, ubicuitate sau garanţia calitãţii serviciilor certificatã de respectarea parametrilor de calitate stabiliţi prin decizia de desemnare.

    (3) Veniturile obţinute din asigurarea accesului la telefoanele publice cu platã generate de furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal şi din alte servicii determinate de existenţa telefoanelor publice cu platã includ:
    a) veniturile obţinute din furnizarea serviciilor de apeluri la puncte fixe (naţionale, internaţionale, cãtre reţele publice mobile, cãtre servicii diverse, cãtre servicii cu tarif special, cãtre numere naţionale scurte), prin intermediul cartelelor preplãtite sau al altor mijloace de platã;
    b) veniturile obţinute din furnizarea serviciilor de originare a apelurilor şi a serviciilor de terminare a apelurilor, dacã este cazul;
    c) veniturile obţinute din materialele publicitare afişate în locaţia telefonului public cu platã.
    (4) Costurile înregistrate cu furnizarea serviciilor de comunicaţii electronice prin intermediul telefoanelor publice cu platã generate de furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal şi din alte servicii determinate de existenţa telefoanelor publice cu platã includ costurile directe determinate de:
    a) instalarea telefonului public cu platã şi întreţinerea acestuia;
    b) furnizarea serviciilor de apeluri la puncte fixe (naţionale, internaţionale, cãtre reţele publice mobile, cãtre servicii diverse, cãtre servicii cu tarif special, cãtre numere naţionale scurte);
    c) acordarea facilitãţilor pentru utilizatorii finali cu handicap, în condiţiile secţiunii a 4-a.
    (5) La determinarea costurilor înregistrate cu furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal se va lua în considerare o marjã aferentã cheltuielilor indirecte.
    (6) La determinarea costului net nu se vor lua în considerare costurile determinate de realizarea de cãtre utilizatorii finali a apelurilor cãtre numãrul unic pentru apeluri de urgenţã 112.
    (7) La determinarea costului net se vor avea în vedere doar costurile eficiente înregistrate cu furnizarea serviciilor de comunicaţii electronice prin intermediul telefoanelor publice cu platã generate de furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal şi din alte servicii determinate de existenţa telefoanelor publice cu platã. De asemenea, se va lua în considerare şi o ratã rezonabilã de recuperare a capitalului investit.
    (8) Beneficiile intangibile se determinã de ANCOM, la evaluarea cererii de compensare a costului net al furnizãrii serviciilor din sfera serviciului universal.
    ART. 21
    (1) În scopul aplicãrii dispoziţiilor art. 20, furnizorul de serviciu universal are obligaţia de a ţine evidenţa contabilã separatã, în cadrul contabilitãţii interne de gestiune, pentru activitãţile care au legãturã cu asigurarea accesului la telefoanele publice cu platã, astfel încât sã asigure o imagine clarã şi fidelã a performanţelor activitãţii de furnizare a serviciilor de comunicaţii electronice şi a altor servicii determinate de existenţa telefoanelor publice cu platã în localitãţile în care a fost desemnat furnizor de serviciu universal, ca şi cum aceasta ar fi realizatã de o entitate distinctã.
    (2) În cazul în care solicitã, potrivit art. 55, compensarea costului net, furnizorul de serviciu universal are obligaţia de a transmite anual ANCOM, în vederea calculãrii costului net, în termen de 30 de zile de la data depunerii situaţiilor financiare la organele competente, o situaţie privind costurile, veniturile şi capitalul angajat aferente furnizãrii de servicii de comunicaţii electronice şi a altor servicii determinate de existenţa telefoanelor publice cu platã în localitãţile în care a fost desemnat furnizor de serviciu universal, certificatã de un auditor independent care sã asigure un nivel calitativ ridicat al auditului, într-un raport de constatãri faptice adresat atât acţionarilor operatorului desemnat, cât şi ANCOM.
    (3) Documentul prevãzut la alin. (2) va evidenţia în mod separat costurile şi veniturile prevãzute la art. 20 alin. (3)-(6), precum şi capitalul angajat necesar pentru furnizarea acestor servicii.
    (4) Raportul auditorului va indica dacã situaţia prevãzutã la alin. (2) reflectã, în toate aspectele materiale, informaţiile din documentele contabile şi situaţiile financiare relevante ale furnizorului de serviciu universal şi cã procedurile de colectare şi prelucrare a informaţiilor contabile respectã principiile şi criteriile de calcul şi evidenţa separatã a costurilor, veniturilor şi capitalului angajat stabilite de ANCOM, în conformitate cu Standardul internaţional privind serviciile conexe 4400 al Federaţiei Internaţionale a Contabililor (IFAC) - Angajamente pentru realizarea procedurilor convenite privind informaţiile financiare.
    (5) Principiile şi criteriile de alocare a veniturilor şi costurilor prevãzute la art. 20 alin. (3)-(6) vor fi detaliate în decizia de desemnare a furnizorului de serviciu universal.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Punerea la dispoziţia utilizatorilor finali a unui serviciu de informaţii privind abonaţii şi a registrului abonaţilor

    ART. 22
    (1) ANCOM desemneazã furnizorii de serviciu universal care vor avea obligaţia de a pune la dispoziţia utilizatorilor finali de pe întreg teritoriul României un serviciu de informaţii privind abonaţii şi un registru al abonaţilor, la tarife accesibile şi la un anumit nivel de calitate.
    (2) Registrul abonaţilor şi serviciul de informaţii privind abonaţii puse la dispoziţie în condiţiile prezentei secţiuni vor conţine informaţii privind abonaţii serviciilor de telefonie destinate publicului, furnizate la puncte fixe sau la puncte mobile, indiferent dacã plata pentru serviciile de telefonie destinate publicului se realizeazã în avans sau ulterior furnizãrii serviciilor.
    ART. 23
    (1) Furnizorii de serviciu universal desemnaţi conform prevederilor art. 22 alin. (1) vor avea urmãtoarele obligaţii:
    a) de a realiza şi a administra o bazã de date completã, care sã includã numerele de telefon şi anumite date de identificare ale tuturor abonaţilor serviciilor de telefonie destinate publicului, în formatul prevãzut la art. 24, în vederea respectãrii obligaţiilor prevãzute la lit. b) şi c);
    b) de a pune la dispoziţia utilizatorilor finali un registru al abonaţilor pe o paginã de internet;
    c) de a pune la dispoziţia tuturor utilizatorilor finali conectaţi la o reţea publicã de telefonie, indiferent de tipul reţelei şi de tehnologia utilizatã, inclusiv a utilizatorilor de telefoane publice cu platã, în permanenţã, un serviciu de informaţii privind abonaţii;
    d) de a actualiza, pânã la data de 15 a fiecãrei luni, baza de date prevãzutã la lit. a).
    (2) Serviciul de informaţii privind abonaţii şi registrul abonaţilor puse la dispoziţie de furnizorii de serviciu universal, în condiţiile prezentei decizii, vor permite exclusiv cãutarea numerelor de telefon şi de fax ale abonaţilor, pe baza parametrilor prevãzuţi la alin. (3). Utilizarea serviciului de informaţii privind abonaţii şi a registrului abonaţilor în alte scopuri se realizeazã cu respectarea prevederilor <>Legii nr. 506/2004, cu completãrile ulterioare, şi a altor dispoziţii legale relevante.
    (3) Pentru cãutarea numãrului sau, dupã caz, a numerelor de telefon sau de fax al/ale abonaţilor serviciilor de telefonie destinate publicului, utilizatorii serviciului de informaţii privind abonaţii şi ai registrului abonaţilor puse la dispoziţie de furnizorii de serviciu universal, în condiţiile prezentei decizii, vor utiliza urmãtorii parametri:
    a) numele abonatului persoanã fizicã, respectiv denumirea abonatului persoanã juridicã, dupã caz;
    b) prenumele abonatului persoanã fizicã;
    c) denumirea filialei sau, dupã caz, a sucursalei abonatului persoanã juridicã;
    d) domiciliul abonatului persoanã fizicã, respectiv sediul social al abonatului persoanã juridicã, dupã caz, cu respectarea prevederilor alin. (5).
    (4) Registrul abonaţilor pus la dispoziţie de cãtre furnizorii de serviciu universal, în condiţiile prezentei decizii, va furniza utilizatorilor acestui serviciu urmãtoarele informaţii:
    a) numele abonatului persoanã fizicã, respectiv denumirea abonatului persoanã juridicã, dupã caz;
    b) prenumele abonatului persoanã fizicã;
    c) denumirea filialei sau, dupã caz, a sucursalei abonatului persoanã juridicã;
    d) domiciliul abonatului persoanã fizicã, respectiv sediul social al abonatului persoanã juridicã, dupã caz, cu respectarea prevederilor alin. (5);
    e) numãrul sau, dupã caz, numerele de telefon sau de fax al/ale abonaţilor serviciilor de telefonie destinate publicului.
    (5) Informaţiile prevãzute la alin. (3) lit. d) şi alin. (4) lit. d) vor cuprinde:
    a) strada;
    b) numãrul strãzii;
    c) localitatea: satul, oraşul sau municipiul;
    d) unitatea administrativ-teritorialã de bazã: comuna sau oraşul;
    e) sectorul;
    f) judeţul.
    ART. 24
    (1) Câmpurile bazei de date complete prevãzute la art. 23 alin. (1) lit. a) vor cuprinde urmãtoarele informaţii cu privire la abonaţii serviciilor de telefonie destinate publicului, cu respectarea prevederilor legale din domeniul protecţiei datelor cu caracter personal:
    a) numele abonatului persoanã fizicã, respectiv denumirea abonatului persoanã juridicã, dupã caz (un câmp alfanumeric de maximum 256 de caractere);
    b) prenumele abonatului persoanã fizicã (un câmp alfanumeric de maximum 256 de caractere);
    c) domiciliul abonatului persoanã fizicã, respectiv sediul social al abonatului persoanã juridicã, dupã caz, cu respectarea alin. (2);
    d) codul unic de înregistrare al abonatului persoanã juridicã (un câmp numeric de maximum 13 caractere sau, dupã caz, conform formatului codului unic de înregistrare în vigoare);
    e) denumirea filialei sau, dupã caz, a sucursalei abonatului persoanã juridicã (un câmp alfanumeric de maximum 256 de caractere);
    f) numãrul sau numerele de telefon al/ale abonatului, dupã caz (câte un câmp numeric de maximum 13 caractere pentru fiecare element);
    g) numãrul sau numerele de fax al/ale abonatului, dupã caz (câte un câmp numeric de maximum 13 caractere pentru fiecare element).
    (2) Informaţiile prevãzute la alin. (1) lit. c) vor cuprinde:
    a) strada (un câmp alfanumeric de maximum 50 de caractere);
    b) numãrul strãzii, blocul, scara, apartamentul (un câmp alfanumeric de maximum 60 de caractere);
    c) localitatea: satul, oraşul sau municipiul (un câmp alfanumeric de maximum 25 de caractere);
    d) unitatea administrativ-teritorialã de bazã: comuna sau oraşul (un câmp alfanumeric de maximum 25 de caractere);
    e) sectorul (un câmp alfanumeric de maximum 12 caractere);
    f) judeţul (un câmp alfanumeric de maximum 25 de caractere).
    ART. 25
    (1) În vederea îndeplinirii obligaţiilor prevãzute la art. 23 alin. (1), în termen de 14 zile de la data comunicãrii deciziei de desemnare, furnizorii de serviciu universal vor solicita furnizorilor de servicii de telefonie destinate publicului, care atribuie numere de telefon abonaţilor, transmiterea tuturor informaţiilor relevante necesare în vederea realizãrii bazei de date complete prevãzute la art. 23 alin. (1) lit. a).
    (2) ANCOM va transmite furnizorilor de serviciu universal lista furnizorilor de servicii de telefonie destinate publicului, titulari de licenţe de utilizare a resurselor de numerotaţie, care atribuie numere de telefon abonaţilor, pentru asigurarea respectãrii obligaţiei prevãzute la alin. (1).
    (3) Furnizorii de serviciu universal pot pune la dispoziţia utilizatorilor finali un registru al abonaţilor, în formã tipãritã, utilizând informaţiile relevante puse la dispoziţie de furnizorii de servicii de telefonie destinate publicului, care atribuie numere de telefon abonaţilor, conform prevederilor art. 26 alin. (1) - (6).
    ART. 26
    (1) Furnizorii de servicii de telefonie destinate publicului, care atribuie numere de telefon abonaţilor, au obligaţia de a pune la dispoziţia furnizorilor de serviciu universal, în termen de 6 luni de la primirea unei solicitãri, conform art. 25 alin. (1), în condiţii echitabile, obiective, nediscriminatorii şi la tarife orientate cãtre costuri, toate informaţiile relevante în vederea realizãrii bazei de date complete prevãzute la art. 23 alin. (1) lit. a) şi de a actualiza, pânã la data de 10 a fiecãrei luni, informaţiile transmise.
    (2) În vederea îndeplinirii obligaţiilor prevãzute la alin. (1), furnizorii de servicii de telefonie destinate publicului, care atribuie numere de telefon abonaţilor, realizeazã şi administreazã, în format TXT, utilizând ca separator de câmpuri simbolul "pipe", baze de date cuprinzând informaţii cu privire la abonaţii proprii, în formatul prevãzut la art. 24.
    (3) În vederea îndeplinirii obligaţiilor prevãzute la alin. (1), furnizorii de servicii de telefonie destinate publicului, care atribuie numere de telefon abonaţilor, încheie cu furnizorii de serviciu universal acorduri prin care se stabilesc condiţiile în care se realizeazã transmiterea informaţiilor relevante prevãzute la alin. (1).
    (4) Acordurile prevãzute la alin. (3) vor cuprinde cel puţin urmãtoarele aspecte:
    a) condiţiile de interoperabilitate a bazelor de date transmise în formatul şi în termenele stabilite conform prezentei decizii;
    b) procedura de transmitere şi, respectiv, de actualizare a informaţiilor relevante prevãzute la alin. (1);
    c) tarifele pentru punerea la dispoziţia furnizorilor de serviciu universal a informaţiilor relevante prevãzute la alin. (1);
    d) rãspunderea asupra corectitudinii informaţiilor relevante transmise de furnizorii de servicii de telefonie destinate publicului, care atribuie numere de telefon abonaţilor;
    e) mãsurile tehnice şi organizatorice necesare pentru protecţia datelor de identificare ale abonaţilor incluşi în bazele de date împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificãrii, dezvãluirii sau accesului neautorizat, precum şi împotriva oricãrei forme de prelucrare ilegalã, în condiţiile <>Legii nr. 677/2001, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    (5) Prin derogare de la prevederile alin. (1) şi ale art. 25 alin. (1), furnizorii de servicii de telefonie destinate publicului nou-intraţi pe piaţã, care atribuie numere de telefon abonaţilor, au urmãtoarele obligaţii:
    a) de a solicita furnizorilor de serviciu universal, în termen de 45 de zile de la data începerii atribuirii numerelor de telefon cãtre abonaţi, încheierea acordurilor prevãzute la alin. (3);
    b) de a pune la dispoziţia furnizorilor de serviciu universal, în condiţii echitabile, obiective, nediscriminatorii şi la tarife orientate cãtre costuri, informaţiile relevante în vederea realizãrii bazei de date complete prevãzute la art. 23 alin. (1) lit. a), în termen de 6 luni de la data începerii atribuirii numerelor de telefon cãtre abonaţi;
    c) de a actualiza informaţiile transmise furnizorilor de serviciu universal conform lit. b), pânã la data de 10 a fiecãrei luni.
    (6) Furnizorii de serviciu universal au obligaţia sã aplice principiul nediscriminãrii în tratamentul informaţiilor care le-au fost puse la dispoziţie de furnizorii de servicii de telefonie destinate publicului, care atribuie numere de telefon abonaţilor.
    (7) Furnizorii de serviciu universal au obligaţia de a transmite ANCOM o copie de pe fiecare dintre acordurile prevãzute la alin. (3), în termen de 10 zile de la data încheierii acestora. De asemenea, furnizorii de serviciu universal transmit ANCOM toate informaţiile referitoare la modificarea sau la încetarea acestor acorduri, însoţite de actele doveditoare, dupã caz, în termen de 10 zile de la data la care a survenit modificarea sau încetarea.
    ART. 27
    (1) La stabilirea tarifelor pentru punerea la dispoziţia furnizorilor de serviciu universal de cãtre furnizorii de servicii de telefonie destinate publicului, care atribuie numere de telefon abonaţilor, a informaţiilor relevante în vederea realizãrii bazei de date complete prevãzute la art. 23 alin. (1) lit. a) vor fi luate în calcul urmãtoarele elemente de cost:
    a) costurile aferente creãrii şi transmiterii cãtre furnizorii de serviciu universal a bazei de date în formatul prevãzut la art. 24;
    b) costurile aferente actualizãrii şi transmiterii cãtre furnizorii de serviciu universal a bazei de date actualizate.
    (2) Costurile prevãzute la alin. (1) lit. a) vor cuprinde, dupã caz, costurile cu:
    a) crearea, implementarea şi testarea procedurii de export a bazei de date în format TXT, utilizând ca separator de câmpuri simbolul "pipe";
    b) utilizarea software-ului şi a hardware-ului necesare pentru crearea şi gestiunea bazei de date prevãzute la lit. a);
    c) utilizarea serverului de comunicaţii, în cazul transmiterii on-line a bazei de date prevãzute la lit. a);
    d) suportul, respectiv cheltuielile transmiterii acestuia, în cazul transmiterii pe suport optic a bazei de date prevãzute la lit. a);
    e) manopera.
    (3) Costurile prevãzute la alin. (1) lit. b) vor cuprinde, dupã caz, costurile cu:
    a) utilizarea software-ului şi hardware-ului necesare pentru gestiunea bazei de date prevãzute la alin. (2) lit. a);
    b) manopera;
    c) utilizarea serverului de comunicaţii, în cazul transmiterii on-line a bazei de date actualizate;
    d) suportul, respectiv cheltuielile transmiterii acestuia, în cazul transmiterii pe suport optic a bazei de date actualizate.
    (4) În vederea asigurãrii respectãrii obligaţiei de orientare cãtre costuri a tarifelor pentru punerea la dispoziţia furnizorilor de serviciu universal a informaţiilor relevante în vederea realizãrii bazei de date complete, furnizorii de servicii de telefonie destinate publicului, care atribuie numere de telefon abonaţilor, au obligaţia de a transmite ANCOM justificarea fundamentãrii în funcţie de costuri a acestor tarife, pe baza unor documente contabile, comerciale ori de management intern din care sã reiasã în mod corect şi complet baza de determinare a costurilor, pentru fiecare dintre elementele prevãzute la alin. (1)-(3), detaliind totodatã activitãţile componente cuprinse în fiecare dintre acestea, inclusiv costul unitar, intervalul de timp alocat, resursele umane implicate, precum şi costul total al fiecãrei activitãţi.
    (5) Justificarea prevãzutã la alin. (4) va fi transmisã ANCOM în termen de 30 de zile de la data încheierii acordurilor prevãzute la art. 26 alin. (3) şi, acolo unde este cazul, de la data modificãrii tarifelor prevãzute în aceste acorduri.
    ART. 28
    (1) Furnizorul de serviciu universal desemnat pentru asigurarea serviciului de informaţii privind abonaţii are obligaţia de a lua mãsurile necesare astfel încât sã asigure tuturor utilizatorilor finali conectaţi la o reţea publicã de telefonie accesul la serviciul pe care îl oferã, inclusiv de la telefoanele publice cu platã.
    (2) Tarifele cu amãnuntul şi tarifele de gros percepute de furnizorul de serviciu universal desemnat în condiţiile art. 22 alin. (1) pentru furnizarea serviciului de informaţii privind abonaţii se stabilesc pe baza principiilor transparenţei şi nediscriminãrii.
    ART. 29
    (1) Accesul la registrul complet al abonaţilor în formã electronicã se realizeazã în mod gratuit.
    (2) Pentru punerea la dispoziţia utilizatorilor finali a unui registru complet al abonaţilor în formã tipãritã, furnizorul de serviciu universal poate percepe un tarif rezonabil, stabilit cu respectarea principiilor transparenţei şi nediscriminãrii.
    ART. 30
    Modificarea tarifelor practicate de furnizorul de serviciu universal pentru serviciile pentru care a fost desemnat în condiţiile prezentei secţiuni nu se poate realiza decât cu acordul prealabil al ANCOM, pe baza unei cereri transmise cu cel puţin 90 de zile în avans.
    ART. 31
    (1) Furnizorul de serviciu universal desemnat în condiţiile art. 22 alin. (1) are obligaţia de a respecta şi de a publica valorile parametrilor de calitate stabiliţi de ANCOM, precum şi de a aplica metodele de evaluare a respectãrii acestora.
    (2) Furnizorul de serviciu universal are obligaţia de a transmite ANCOM toate informaţiile necesare în vederea monitorizãrii respectãrii obligaţiilor prevãzute la alin. (1).
    ART. 32
    Modalitatea de aplicare a dispoziţiilor art. 23-31 se stabileşte prin decizia de desemnare a furnizorului de serviciu universal.
    ART. 33
    (1) În cazul în care considerã cã furnizarea serviciilor incluse în sfera serviciului universal în condiţiile prezentei secţiuni poate constitui o sarcinã injustã pentru furnizorul de serviciu universal, ANCOM determinã costul net al furnizãrii serviciilor.
    (2) Costul net aferent punerii la dispoziţia utilizatorilor finali a unui serviciu de informaţii privind abonaţii şi a unui registru al abonaţilor se determinã pe baza urmãtoarei formule:

    C(net) = C(SU) - V(SU) - B(intangibile)

    unde:
    C(net) - reprezintã costul net al punerii la dispoziţia utilizatorilor finali a unui serviciu de informaţii privind abonaţii sau a unui registru al abonaţilor, înregistrat ca urmare a desemnãrii ca furnizor de serviciu universal;
    V(SU) - reprezintã veniturile obţinute din furnizarea serviciului de informaţii privind abonaţii sau a registrului abonaţilor generate de furnizarea serviciului universal şi din servicii conexe determinate de furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal prevãzute de prezenta secţiune;
    C(SU) - reprezintã costurile înregistrate cu furnizarea serviciului de informaţii privind abonaţii sau a registrului abonaţilor generate de furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal şi a unor servicii conexe determinate de furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal prevãzute de prezenta secţiune;
    B(intangibile) - reprezintã beneficiile obţinute de cãtre furnizorul de serviciu universal ca urmare a deţinerii acestei calitãţi, precum cele care rezultã din notorietate, ubicuitate sau garanţia calitãţii serviciilor certificatã de respectarea parametrilor de calitate stabiliţi prin decizia de desemnare.

    (3) Veniturile obţinute din punerea la dispoziţia utilizatorilor finali a serviciului de informaţii privind abonaţii şi a unor servicii conexe includ:
    a) veniturile obţinute din asigurarea accesului pe piaţa cu amãnuntul la serviciul de informaţii privind abonaţii;
    b) veniturile obţinute din furnizarea serviciilor de terminare a apelurilor la serviciul de informaţii privind abonaţii;
    c) veniturile obţinute din publicitatea oferitã la acest serviciu;
    d) veniturile rezultate din punerea la dispoziţia unor terţi a bazelor de date cu abonaţii furnizorilor de servicii de telefonie destinate publicului, dacã este cazul;
    e) veniturile obţinute din punerea la dispoziţia utilizatorilor finali a altor servicii determinate de furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal, precum punerea la dispoziţia utilizatorilor finali a unor registre în formã electronicã sau tipãritã.
    (4) Costurile înregistrate cu furnizarea serviciilor de informaţii privind abonaţii generate de furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal şi din servicii conexe determinate de furnizarea serviciilor incluse în sfera serviciului universal cuprind costurile directe determinate de:
    a) costurile pentru obţinerea informaţiilor relevante de la furnizorii de servicii de telefonie destinate publicului;
    b) costurile asigurãrii accesului utilizatorilor finali la serviciul de informaţii privind abonaţii, precum echipamentele de reţea, legãturile de interconectare, sau pentru asigurarea accesului la reţea etc.;
    c) costurile aferente funcţionãrii dispeceratului de apeluri;
    d) costurile aferente punerii la dispoziţia utilizatorilor finali a unor servicii conexe determinate de furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal, precum punerea la dispoziţia utilizatorilor finali a unor registre în formã electronicã sau tipãritã;
    e) acordarea facilitãţilor pentru utilizatorii finali cu handicap, în condiţiile secţiunii a 4-a.
    (5) Veniturile obţinute din punerea la dispoziţia utilizatorilor finali a unui registru al abonaţilor în formã electronicã şi a unor servicii conexe includ:
    a) veniturile obţinute din publicitatea oferitã;
    b) veniturile rezultate din punerea la dispoziţia unor terţi a bazelor de date cu abonaţii furnizorilor de servicii de telefonie destinate publicului, dacã este cazul;
    c) veniturile obţinute din punerea la dispoziţia utilizatorilor finali a altor servicii determinate de furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal, precum punerea la dispoziţia utilizatorilor finali a unor registre în formã tipãritã sau a unui serviciu de informaţii privind abonaţii.
    (6) Costurile înregistrate cu punerea la dispoziţia utilizatorilor finali a unui registru al abonaţilor în formã electronicã şi a unor servicii conexe includ costurile directe determinate de:
    a) costurile pentru obţinerea informaţiilor relevante de la furnizorii de servicii de telefonie destinate publicului;
    b) costurile asigurãrii accesului utilizatorilor finali la registrul abonaţilor în formã electronicã, precum echipamentele dedicate, asigurarea accesului la internet etc.;
    c) costurile aferente punerii la dispoziţia utilizatorilor finali a unor servicii conexe furnizãrii serviciilor din sfera serviciului universal, precum punerea la dispoziţia utilizatorilor finali a unor registre în formã tipãritã sau a unui serviciu de informaţii privind abonaţii;
    d) acordarea facilitãţilor pentru utilizatorii finali cu handicap, în condiţiile secţiunii a 4-a.
    (7) La determinarea costurilor înregistrate cu furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal potrivit prezentului articol se va lua în considerare o marjã aferentã cheltuielilor indirecte.
    (8) La determinarea costului net se vor avea în vedere doar costurile eficiente înregistrate cu furnizarea serviciilor de informaţii privind abonaţii sau a registrelor abonaţilor generate de furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal şi din alte servicii conexe. De asemenea, se va lua în considerare şi o ratã rezonabilã de recuperare a capitalului investit.
    (9) Beneficiile intangibile se determinã de ANCOM la evaluarea cererii de compensare a costului net al furnizãrii serviciilor din sfera serviciului universal.
    ART. 34
    (1) În scopul aplicãrii dispoziţiilor art. 33, furnizorul de serviciu universal are obligaţia de a ţine evidenţa contabilã separatã, în cadrul contabilitãţii interne de gestiune, pentru activitãţile care au legãturã cu furnizarea serviciilor de informaţii privind abonaţii sau cu furnizarea registrelor abonaţilor, astfel încât sã asigure o imagine clarã şi fidelã a performanţelor activitãţii de furnizare a serviciilor din sfera serviciului universal şi a altor servicii conexe, ca şi cum acesta ar fi realizat de o entitate distinctã.
    (2) În cazul în care solicitã compensarea costului net, potrivit art. 55, furnizorul de serviciu universal are obligaţia de a transmite anual ANCOM, în vederea calculãrii costului net, în termen de 30 de zile de la data depunerii situaţiilor financiare la organele competente, o situaţie privind costurile, veniturile şi capitalul angajat aferente furnizãrii serviciilor din sfera serviciului universal pe care le furnizeazã potrivit prezentei secţiuni, certificatã de un auditor independent care sã asigure un nivel calitativ ridicat al auditului, într-un raport de constatãri faptice adresat atât acţionarilor operatorului desemnat, cât şi ANCOM.
    (3) Documentul prevãzut la alin. (2) va evidenţia în mod separat costurile şi veniturile prevãzute la art. 33 alin. (3)-(7), precum şi capitalul angajat necesar pentru furnizarea acestor servicii.
    (4) Raportul auditorului va indica dacã situaţia prevãzutã la alin. (2) reflectã, în toate aspectele materiale, informaţiile din documentele contabile şi situaţiile financiare relevante ale furnizorului de serviciu universal şi dacã procedurile de colectare şi prelucrare a informaţiilor contabile respectã principiile şi criteriile de calcul şi evidenţa separatã a costurilor, veniturilor şi capitalului angajat, stabilite de ANCOM, în conformitate cu Standardul internaţional privind serviciile conexe 4400 al Federaţiei Internaţionale a Contabililor (IFAC) - Angajamente pentru realizarea procedurilor convenite privind informaţiile financiare.
    (5) Principiile şi criteriile de alocare a veniturilor şi costurilor prevãzute la art. 33 alin. (3)-(7) vor fi detaliate în decizia de desemnare a furnizorului de serviciu universal.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Asigurarea condiţiilor echivalente de acces la serviciile incluse în sfera serviciului universal pentru utilizatorii finali cu handicap

    ART. 35
    (1) ANCOM poate impune în sarcina furnizorilor de serviciu universal, desemnaţi în condiţiile art. 5, art. 14 alin. (1) şi art. 22 alin. (1), obligaţii privind acordarea de facilitãţi specifice pentru a se asigura cã utilizatorii finali cu handicap beneficiazã de serviciile de telefonie destinate publicului, de accesul la telefoane publice cu platã şi de serviciile de informaţii privind abonaţii şi registrele abonaţilor la un nivel echivalent celui de care beneficiazã ceilalţi utilizatori finali.
    (2) Obligaţiile impuse în sarcina furnizorilor de serviciu universal desemnaţi în condiţiile art. 5 pot viza:
    a) transmiterea gratuitã, la cerere, a condiţiilor contractuale de prestare a serviciilor, a facturilor simple sau a oricãror materiale promoţionale tipãrite cu fonturi mai mari, în limbaj Braille sau prin poştã electronicã, într-un format care este compatibil cu majoritatea programelor de citire a documentelor;
    b) asigurarea accesului facil în punctele proprii de lucru pentru persoanele cu deficienţe locomotorii;
    c) asigurarea accesului prin mesaje scurte scrise sau text-relay la numãrul unic pentru apeluri de urgenţã;
    d) asigurarea de pachete tarifare speciale pentru persoanele cu deficienţe de vorbire sau de auz.
    (3) Obligaţiile impuse în sarcina furnizorilor de serviciu universal desemnaţi în condiţiile art. 14 alin. (1) pot include cerinţe privind amplasarea telefoanelor publice cu platã în aşa fel încât sã fie permanent accesibile persoanelor cu deficienţe locomotorii sau vizuale.
    (4) Furnizorii de serviciu universal desemnaţi în condiţiile art. 22 alin. (1) pot fi obligaţi sã asigure, printre altele, în anumite limite, accesul gratuit la serviciul de informaţii privind abonaţii pentru persoanele care se gãsesc în imposibilitatea de a consulta registrul abonaţilor din cauza deficienţelor de vedere.
    ART. 36
    (1) Pentru a beneficia de facilitãţile individuale prevãzute la art. 35, utilizatorii finali cu handicap trebuie sã transmitã furnizorului de serviciu universal o cerere, însoţitã de o copie de pe certificatul privind încadrarea în gradul şi tipul de handicap.
    (2) Acordarea facilitãţilor prevãzute la art. 35 se realizeazã în funcţie de necesitãţile de protecţie a utilizatorului final cu handicap, care depune o cerere în condiţiile alin. (1).
    ART. 37
    Obligaţiile specifice privind asigurarea facilitãţilor pentru utilizatorii finali cu handicap se stabilesc prin decizia de desemnare a furnizorului de serviciu universal.

    CAP. III
    Desemnarea prin licitaţie publicã deschisã

    ART. 38
    (1) Desemnarea prin licitaţie publicã deschisã a furnizorilor de serviciu universal, în conformitate cu prevederile prezentei decizii, se organizeazã cu respectarea principiilor liberei concurenţe, transparenţei, nediscriminãrii, confidenţialitãţii, eficienţei şi obiectivitãţii.
    (2) Etapele de desfãşurare a licitaţiei sunt urmãtoarele:
    a) elaborarea documentaţiei licitaţiei şi publicarea anunţului de participare la licitaţie;
    b) obţinerea documentaţiei de cãtre persoanele interesate;
    c) depunerea ofertelor de cãtre persoanele care au obţinut documentaţia licitaţiei;
    d) evaluarea ofertelor şi desemnarea câştigãtorului;
    e) comunicarea rezultatului licitaţiei.
    ART. 39
    (1) Licitaţia va fi organizatã de o comisie desemnatã prin decizie a preşedintelui ANCOM.
    (2) Comisia de licitaţie va fi formatã dintr-un preşedinte şi minimum 4 membri din cadrul ANCOM, specialişti în domeniile economic, tehnic şi juridic. Comisia de licitaţie va avea la dispoziţie un secretar care va întocmi procesele-verbale.
    (3) Comisia de licitaţie are urmãtoarele atribuţii:
    a) elaborarea documentaţiei licitaţiei şi publicarea anunţului de participare la licitaţie;
    b) verificarea documentaţiei depuse de ofertanţi;
    c) verificarea îndeplinirii condiţiilor de eligibilitate a ofertanţilor;
    d) evaluarea ofertelor şi desemnarea câştigãtorului;
    e) comunicarea rezultatului licitaţiei;
    f) elaborarea proiectului deciziei de desemnare a furnizorului de serviciu universal.
    (4) Nu pot fi membri ai comisiei de licitaţie:
    a) soţul/soţia ori rudele şi afinii, pânã la gradul al IV-lea inclusiv, ai persoanelor care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanţi;
    b) persoanele despre care se constatã cã pot avea un interes de naturã sã le afecteze imparţialitatea pe parcursul procedurii de licitaţie;
    c) persoanele care în exercitarea funcţiei pe care o deţin în ANCOM se aflã în situaţia existenţei unui conflict de interese, astfel cum acesta este reglementat de <>Legea nr. 161/2003 privind unele mãsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnitãţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    ART. 40
    (1) În vederea iniţierii procedurii de licitaţie, ANCOM publicã un anunţ de participare la licitaţie cel puţin într-un cotidian naţional de mare tiraj şi pe pagina sa de internet, cu minimum 45 de zile înainte de data deschiderii ofertelor.
    (2) Anunţul de participare la licitaţie va conţine, în mod obligatoriu, urmãtoarele informaţii:
    a) serviciile din sfera serviciului universal, precum şi localitãţile, în cazul serviciilor prevãzute la art. 5 şi art. 14 alin. (1), pentru care se intenţioneazã desemnarea unor furnizori de serviciu universal;
    b) data organizãrii licitaţiei;
    c) locul de unde poate fi procuratã documentaţia licitaţiei;
    d) data-limitã pânã la care poate fi procuratã documentaţia licitaţiei;
    e) data-limitã pentru solicitarea clarificãrilor;
    f) data-limitã pentru depunerea ofertelor, care nu va fi mai devreme de 40 de zile de la data publicãrii anunţului de participare;
    g) locul unde trebuie depuse ofertele;
    h) data, ora şi locul deschiderii ofertelor.
    ART. 41
    (1) ANCOM pune la dispoziţia oricãrui solicitant, începând cu data publicãrii anunţului de participare la licitaţie, documentaţia licitaţiei, care cuprinde:
    a) cererea-tip de desemnare ca furnizor de serviciu universal;
    b) informaţii privind datele-limitã care trebuie respectate şi formalitãţile ce trebuie îndeplinite, dacã este cazul, pentru a participa la procedura de licitaţie;
    c) documentele care urmeazã sã fie prezentate de ofertant pentru evaluarea eligibilitãţii solicitanţilor;
    d) cerinţele minime de calificare, precum şi documentele care urmeazã sã fie prezentate de ofertanţi pentru îndeplinirea criteriilor de calificare şi selecţie;
    e) caietul de sarcini;
    f) instrucţiuni privind modul de elaborare a propunerii tehnice şi a celei financiare;
    g) informaţii detaliate şi complete privind criteriile aplicate pentru desemnarea furnizorului de serviciu universal, inclusiv grila de punctaj;
    h) alte documente necesare în vederea participãrii la licitaţie.
    (2) ANCOM asigurã obţinerea documentaţiei licitaţiei şi în format electronic, prin asigurarea accesului direct de pe pagina proprie de internet.
    ART. 42
    Cererea-tip de desemnare ca furnizor de serviciu universal are formatul prevãzut în anexa nr. 2 şi este însoţitã de urmãtoarele documente:
    a) certificat constatator emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului privind inexistenţa unei proceduri de dizolvare voluntarã, judiciarã sau ca urmare a aplicãrii procedurilor de insolvenţã, unei proceduri de reorganizare judiciarã ori a unei proceduri de concordat preventiv;
    b) copii ale situaţiilor financiare anuale pentru ultimii 3 ani sau pentru toatã perioada scursã de la înfiinţare, în cazul în care aceasta este mai micã de 3 ani, depuse la organele competente la care se înregistreazã, potrivit legislaţiei în vigoare;
    c) propunerea tehnicã împreunã cu descrierea detaliatã a mijloacelor tehnologice, materiale şi umane pe baza cãrora solicitantul va asigura furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal pentru care solicitã desemnarea;
    d) propunerea financiarã împreunã cu justificarea eventualelor pierderi determinate de furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal pentru care solicitã desemnarea;
    e) orice alte documente solicitate prin documentaţia licitaţiei.
    ART. 43
    Caietul de sarcini conţine cel puţin urmãtoarele:
    a) specificaţiile tehnice, cerinţele economice şi calitative minime de furnizare a serviciilor din sfera serviciului universal;
    b) cerinţele financiare pe care ofertantul trebuie sã le îndeplineascã;
    c) obligaţiile care incumbã furnizorului de serviciu universal în urma desemnãrii;
    d) drepturile furnizorului de serviciu universal.
    ART. 44
    (1) ANCOM va accepta orice solicitare de clarificãri cu privire la procedura de licitaţie pânã la data-limitã prevãzutã în anunţul de participare la licitaţie.
    (2) Solicitãrile de clarificãri trebuie întocmite în scris şi depuse la sediul central al ANCOM de cãtre un reprezentant al solicitantului, sub luare de semnãturã, sau transmise prin serviciul de trimitere recomandatã cu confirmare de primire.
    (3) ANCOM publicã rãspunsurile la solicitãrile primite, însoţite de întrebãrile aferente, pe pagina proprie de internet, cu cel puţin 6 zile lucrãtoare înainte de data-limitã stabilitã pentru depunerea ofertelor, fãrã a dezvãlui identitatea solicitantului.
    ART. 45
    (1) ANCOM poate aduce modificãri documentaţiei licitaţiei, din propria iniţiativã sau în urma solicitãrilor primite.
    (2) Modificãrile se publicã pe pagina de internet a ANCOM, cu cel puţin 7 zile lucrãtoare înainte de data-limitã pentru depunerea ofertelor.
    (3) În cazul în care modificãrile realizate schimbã semnificativ condiţiile prevãzute în documentaţia licitaţiei, ANCOM poate decide prelungirea termenului-limitã pentru depunerea ofertelor.
    ART. 46
    (1) Licitaţia se desfãşoarã pe bazã de oferte ferme, definitive, irevocabile şi necondiţionate, depuse în conformitate cu documentaţia licitaţiei.
    (2) Ofertele se depun personal de cãtre reprezentantul solicitantului, în plic închis, sigilat, sub luare de semnãturã, sau prin serviciul de trimitere recomandatã cu confirmare de primire.
    (3) Oferta are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al conţinutului, pe toatã perioada de valabilitate stabilitã de ANCOM.
    (4) Ofertantul are obligaţia de a depune oferta la adresa şi pânã la data şi ora-limitã pentru depunere stabilite în anunţul de participare.
    (5) Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forţa majorã, cad în sarcina ofertantului.
    (6) Oferta depusã la o altã adresã a ANCOM decât cea stabilitã ori dupã data sau ora-limitã pentru depunere se returneazã nedeschisã.
    ART. 47
    (1) Mai mulţi furnizori de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice au dreptul de a se asocia şi de a depune o ofertã în comun, fãrã a fi obligaţi sã îşi prezinte asocierea într-o formã legalizatã. Aceştia îşi vor asuma în solidar obligaţia pentru oferta comunã.
    (2) Solicitantul are dreptul de a contracta cu alte persoane lucrãri sau servicii specifice în scopul îndeplinirii cerinţelor tehnice, economice şi calitative de furnizare a serviciilor din sfera serviciului universal. Solicitantul îşi asumã responsabilitatea pentru toate obligaţiile din ofertã.
    (3) Solicitantul nu are posibilitatea de a depune oferte alternative.
    (4) Ofertantul nu are dreptul, în cadrul aceleiaşi proceduri:
    a) sã depunã douã sau mai multe oferte individuale sau comune, sub sancţiunea excluderii tuturor ofertelor;
    b) sã depunã ofertã individualã sau comunã şi sã fie nominalizat ca subcontractant, potrivit alin. (2), în cadrul unei alte oferte, sub sancţiunea excluderii ofertei individuale ori comune.
    (5) ANCOM poate interzice, prin documentaţie, participarea cu oferte individuale la aceeaşi procedurã de licitaţie a persoanelor din acelaşi grup de operatori economici.
    (6) În înţelesul prezentei decizii, grupul de operatori economici este definit astfel:
    a) ofertantul;
    b) operatorii economici la care ofertantul implicat, în mod direct sau indirect, îndeplineşte una dintre urmãtoarele condiţii:
    - deţine mai mult de jumãtate din capitalul social subscris sau din active;
    - are puterea de a exercita mai mult de jumãtate din drepturile de vot în adunarea generalã a asociaţilor/acţionarilor;
    - are puterea de a desemna mai mult de jumãtate din numãrul membrilor consiliului de administraţie, consiliului de supraveghere, directoratului sau ai oricãror altor structuri care îi reprezintã legal pe operatorii economici;
    - are dreptul sã conducã afacerile operatorilor economici respectivi;
    c) operatorii economici care deţin la ofertantul implicat drepturile sau puterile prevãzute la lit. b);
    d) operatorii economici la care un operator economic dintre cei prevãzuţi la lit. c) deţine drepturile sau puterile prevãzute la lit. b);
    e) operatorii economici (societãţile în comun) la care 2 sau mai mulţi operatori economici dintre cei prevãzuţi la lit. a)-c) deţin în comun drepturile ori puterile prevãzute la lit. b).
    ART. 48
    (1) Comisia de licitaţie evalueazã exclusiv ofertele depuse pânã la data-limitã de depunere a ofertelor.
    (2) Comisia de licitaţie are obligaţia de a deschide ofertele la data, ora şi în locul indicate în anunţul de participare la licitaţie.
    (3) Licitaţia se desfãşoarã în prezenţa tuturor membrilor comisiei de licitaţie.
    (4) Orice ofertant are dreptul de a fi reprezentat la deschiderea ofertelor.
    (5) Comisia de licitaţie are dreptul de a respinge o ofertã în unul dintre urmãtoarele cazuri:
    a) oferta nu conţine cererea-tip de desemnare ca furnizor de serviciu universal sau vreunul dintre documentele prevãzute la art. 42;
    b) oferta nu îndeplineşte condiţiile de formã prevãzute în documentaţia licitaţiei;
    c) ofertantul nu şi-a îndeplinit sau şi-a îndeplinit în mod defectuos în ultimii 5 ani obligaţiile care îi incumbau în calitate de furnizor de serviciu universal;
    d) ofertantul prezintã informaţii false sau nu prezintã informaţiile solicitate de cãtre ANCOM în scopul demonstrãrii îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie;
    e) ofertantul nu şi-a îndeplinit obligaţiile de platã cãtre bugetul ANCOM.
    (6) Comisia de licitaţie poate solicita ofertanţilor orice documente, informaţii suplimentare sau clarificãri necesare în vederea stabilirii ofertei câştigãtoare, indicând şi termenul în care acestea trebuie depuse.
    (7) Rezultatele deschiderii ofertelor se constatã printr-un proces-verbal, semnat de membrii comisiei de licitaţie şi de reprezentanţii ofertanţilor prezenţi.
    ART. 49
    În cazul în care nu a fost depusã nicio ofertã sau dacã ofertele participanţilor au fost respinse potrivit art. 48 alin. (1) sau (5), licitaţia se poate repeta dupã trecerea a cel puţin 15 zile de la data stabilitã pentru deschiderea ofertelor precedentei licitaţii sau se poate proceda la desemnarea din oficiu a furnizorului de serviciu universal, în conformitate cu prevederile cap. IV.
    ART. 50
    (1) Termenul de analizare a ofertelor de cãtre comisia de licitaţie în vederea stabilirii ofertei câştigãtoare nu poate depãşi 60 de zile de la data deschiderii ofertelor.
    (2) Termenul prevãzut la alin. (1) poate fi prelungit de comisia de licitaţie o singurã datã, temeinic motivat, pentru o perioadã de cel mult 30 de zile.
    (3) Justificarea prevãzutã la alin. (2) se transmite tuturor ofertanţilor.
    (4) În vederea stabilirii ofertei câştigãtoare, comisia de licitaţie ia în considerare unul sau mai multe dintre urmãtoarele criterii:
    a) propunerea cea mai avantajoasã din punct de vedere economic;
    b) capacitatea tehnicã, economicã şi financiarã a ofertantului;
    c) propunerea cea mai avantajoasã din punct de vedere tehnic;
    d) serviciile oferite şi capacitatea ofertantului de a le asigura;
    e) tarifele la nivel de gros sau la nivel cu amãnuntul practicate, dupã caz, pentru asigurarea serviciilor din sfera serviciului universal şi a eventualelor servicii suplimentare;
    f) calitatea serviciilor;
    g) facilitãţile puse la dispoziţia utilizatorilor finali cu handicap pentru a le asigura condiţii echivalente de acces la serviciile incluse în sfera serviciului universal;
    h) alte criterii prevãzute în caietul de sarcini.
    (5) Pe baza criteriilor prevãzute la alin. (4), comisia de licitaţie completeazã grila de punctaj, în conformitate cu documentaţia licitaţiei, pentru fiecare ofertant.
    (6) Comisia de licitaţie va declara câştigãtoare oferta care a întrunit cel mai mare numãr de puncte, pe baza grilei de punctaj.
    (7) Rezultatul licitaţiei se consemneazã într-un proces-verbal, care se aprobã de preşedintele ANCOM.
    (8) ANCOM va transmite simultan tuturor ofertanţilor o înştiinţare privind rezultatul licitaţiei.
    (9) Ofertanţii a cãror ofertã nu a fost declaratã câştigãtoare vor fi informaţi cu privire la motivele care au stat la baza respingerii propriei oferte sau cu privire la motivele care au determinat desemnarea unei alte oferte ca fiind câştigãtoare.
    ART. 51
    (1) Persoanele interesate pot depune contestaţie privind rezultatul licitaţiei, în termen de 5 zile lucrãtoare de la primirea înştiinţãrii prevãzute la art. 50 alin. (8). Contestaţia trebuie întocmitã în scris şi depusã la sediul central al ANCOM de cãtre un reprezentant al solicitantului, sub luare de semnãturã, sau transmisã prin serviciul de trimitere recomandatã cu confirmare de primire.
    (2) În termen de 10 zile lucrãtoare de la data depunerii contestaţiilor, o comisie desemnatã de preşedintele ANCOM prin decizie, cu respectarea condiţiilor prevãzute la art. 39, formatã din alte persoane decât cele care au fãcut parte din comisia de licitaţie, soluţioneazã contestaţiile şi încheie un proces-verbal, aprobat de preşedintele ANCOM. Rezultatul se comunicã în scris contestatarilor.
    (3) Pe baza rezultatelor licitaţiei, comisia de licitaţie sau, respectiv, comisia de soluţionare a contestaţiilor elaboreazã proiectul deciziei de desemnare a furnizorului de serviciu universal, pe care îl supune spre aprobare preşedintelui ANCOM.
    ART. 52
    În cazul în care comisia de licitaţie sau comisia de soluţionare a contestaţiilor constatã, în urma analizãrii ofertelor, cã niciunul dintre ofertanţi nu îndeplineşte condiţiile pentru a fi desemnat ca furnizor de serviciu universal, licitaţia se poate repeta dupã trecerea a cel puţin 15 zile de la data procesului-verbal de constatare a rezultatului licitaţiei sau, respectiv, a procesului-verbal de soluţionare a contestaţiei ori se poate proceda la desemnarea din oficiu a furnizorului de serviciu universal, în conformitate cu prevederile cap. IV.

    CAP. IV
    Desemnarea din oficiu

    ART. 53
    (1) ANCOM poate desemna din oficiu un furnizor de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice ca furnizor de serviciu universal în cazurile prevãzute la art. 49 şi 52.
    (2) Desemnarea din oficiu a furnizorului de serviciu universal se realizeazã prin decizie a preşedintelui ANCOM, cu respectarea procedurii de consultare prevãzute la <>art. 50 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 79/2002, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 591/2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    ART. 54
    (1) În vederea desemnãrii din oficiu a furnizorului de serviciu universal, preşedintele ANCOM stabileşte, prin decizie, o comisie de evaluare care îndeplineşte condiţiile prevãzute la art. 39.
    (2) Comisia de evaluare propune desemnarea unui furnizor de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice ca furnizor de serviciu universal pe baza unuia ori a mai multor criterii dintre cele prevãzute la art. 50 alin. (4), precum şi, dacã este cazul, pe baza altor criterii relevante, cu respectarea principiului eficienţei, în special din punctul de vedere al costurilor, obiectivitãţii, transparenţei şi al nediscriminãrii.

    CAP. V
    Compensarea costului net al furnizãrii serviciilor din sfera serviciului universal şi mecanismul de finanţare

    ART. 55
    (1) Dacã în urma calculãrii costului net al furnizãrii serviciilor din sfera serviciului universal potrivit dispoziţiilor art. 12, 20 sau 33, ANCOM constatã cã furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal constituie o sarcinã injustã pentru furnizorul de serviciu universal, poate decide, la cererea acestuia, compensarea costului net determinat de furnizarea serviciilor pentru care a fost desemnat.
    (2) Cererea prevãzutã la alin. (1) se transmite anual, împreunã cu situaţia privind costurile, veniturile şi capitalul angajat aferente furnizãrii serviciilor din sfera serviciului universal şi a serviciilor conexe, cu respectarea dispoziţiilor art. 13, 21 sau 34.
    (3) În toate cazurile, când este vorba despre desemnãri prin licitaţie publicã deschisã, potrivit cap. III, costul net al furnizãrii serviciilor din sfera serviciului universal compensat nu poate depãşi suma stabilitã în propunerea economicã a furnizorului de serviciu universal.
    (4) În cazul desemnãrii din oficiu, se poate compensa costul net al furnizãrii serviciilor din sfera serviciului universal determinat de ANCOM, potrivit alin. (1).
    (5) ANCOM decide cu privire la compensarea costului net şi, dacã este cazul, cu privire la suma ce urmeazã a fi compensatã, în termen de 90 de zile de la primirea unei cereri în condiţiile prezentului articol.
    ART. 56
    Compensarea costului net al furnizãrii serviciilor din sfera serviciului universal se bazeazã pe resurse financiare provenite din contribuţiile furnizorilor de reţele publice de comunicaţii electronice şi ale furnizorilor de servicii de telefonie destinate publicului, ce vor fi administrate de ANCOM, fiind evidenţiate în mod distinct în cadrul bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiei.
    ART. 57
    (1) Pentru necesitãţile de finanţare a serviciului universal, ANCOM percepe de la furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice şi de la furnizorii de servicii de telefonie destinate publicului cu o cifrã de afaceri înregistratã în anul precedent mai mare sau egalã cu 3.000.000 de euro o contribuţie direct proporţionalã cu cifra lor de afaceri.
    (2) În vederea determinãrii cuantumului contribuţiei, din cifra de afaceri se scad în prealabil veniturile provenite din furnizarea accesului pe piaţa de gros, inclusiv din serviciile de interconectare şi din serviciile de roaming, precum şi din furnizarea serviciilor de retransmisie a programelor audiovizuale pe piaţa cu amãnuntul.
    (3) Necesarul total de finanţare al serviciului universal se stabileşte anual prin însumarea costurilor nete rezultate în condiţiile prezentei decizii.
    (4) Cifra de afaceri este cea prevãzutã în situaţiile financiare anuale întocmite pentru anul anterior celui pentru care se datoreazã contribuţia.
    (5) Persoanele obligate la plata contribuţiei se stabilesc în funcţie de cuantumul cifrei de afaceri calculat în euro la cursul de schimb valutar mediu al anului în care a fost realizatã cifra de afaceri, comunicat de Banca Naţionalã a României.
    (6) Persoanele obligate la plata contribuţiei sunt cele care au calitatea de furnizor de reţele publice de comunicaţii electronice sau de furnizor de servicii de telefonie destinate publicului la data de 31 decembrie a anului anterior celui pentru care se datoreazã contribuţia.
    (7) În vederea determinãrii cuantumului contribuţiilor individuale datorate de furnizorii prevãzuţi la alin. (1), aceştia sunt obligaţi sã transmitã ANCOM, pânã la data de 30 iunie, o situaţie în care sã fie evidenţiate veniturile realizate în anul anterior din furnizarea accesului pe piaţa de gros, inclusiv din serviciile de interconectare şi din serviciile de roaming, precum şi din furnizarea serviciilor de retransmisie a programelor audiovizuale pe piaţa cu amãnuntul.
    (8) În situaţia în care furnizorii prevãzuţi la alin. (1) nu transmit declaraţiile pe propria rãspundere în condiţiile alin. (7), la determinarea cuantumului contribuţiilor individuale se ia în calcul întreaga cifrã de afaceri a acestora.
    ART. 58
    (1) În vederea determinãrii furnizorilor obligaţi la plata contribuţiei, precum şi în vederea stabilirii cuantumului contribuţiei, furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice şi furnizorii de servicii de telefonie destinate publicului pot solicita luarea în considerare a veniturilor rezultate exclusiv din furnizarea de reţele sau servicii de comunicaţii electronice, în locul cifrei de afaceri prevãzute în situaţiile financiare anuale întocmite pentru anul anterior celui pentru care se datoreazã contribuţia.
    (2) În vederea stabilirii veniturilor rezultate exclusiv din furnizarea de reţele sau servicii de comunicaţii electronice, furnizorii sunt obligaţi sã ţinã contabilitatea în mod distinct în ceea ce priveşte veniturile obţinute din aceste activitãţi, în acelaşi mod în care acest lucru s-ar realiza dacã aceste activitãţi ar fi desfãşurate de entitãţi cu personalitate juridicã distinctã.
    (3) Certificarea veniturilor prevãzute la alin. (2), precum şi a veniturilor realizate din furnizarea accesului pe piaţa de gros, inclusiv din serviciile de interconectare şi din serviciile de roaming, precum şi din furnizarea serviciilor de retransmisie a programelor audiovizuale pe piaţa cu amãnuntul, se va realiza de un auditor independent, în condiţiile stabilite de ANCOM.
    ART. 59
    Procedura de aplicare a prevederilor art. 57 şi 58 se stabileşte prin decizie a preşedintelui ANCOM.
    ART. 60
    (1) Cuantumul contribuţiilor individuale datorate de furnizorii prevãzuţi la art. 57 alin. (1) se stabileşte anual, prin decizie a preşedintelui ANCOM, în termen de 30 de zile de la data stabilirii necesarului de finanţare determinat potrivit art. 57 alin. (3).
    (2) Plata contribuţiei se efectueazã în termen de 45 de zile de la comunicarea deciziei prevãzute la alin. (1).
    ART. 61
    Furnizorilor de serviciu universal li se vireazã suma ce constituie costul net al furnizãrii serviciilor incluse în sfera serviciului universal pentru care au fost desemnaţi în termen de 7 luni de la primirea unei cereri realizate cu respectarea tuturor condiţiilor stabilite la art. 55.

    CAP. VI
    Dispoziţii speciale, tranzitorii şi finale

    ART. 62
    Calitatea de furnizor de serviciu universal poate fi retrasã, prin decizie a preşedintelui ANCOM, în cazul în care furnizorul de serviciu universal se face vinovat de nerespectarea, în mod grav sau repetat, a obligaţiilor, condiţiilor, standardelor, regulilor, procedurilor şi a termenelor prevãzute în sarcina furnizorului de serviciu universal prin decizia de desemnare.
    ART. 63
    Calitatea de furnizor de serviciu universal înceteazã în urmãtoarele cazuri:
    a) ca urmare a încetãrii dreptului de a furniza reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice pentru care a fost desemnat furnizor de serviciu universal, potrivit art. 2 alin. (3);
    b) la expirarea perioadei pentru care a fost desemnat;
    c) ca urmare a retragerii acestei calitãţi de cãtre ANCOM în condiţiile prevãzute la art. 62;
    d) în cazul în care furnizorul de serviciu universal se aflã în imposibilitatea obiectivã de a furniza serviciile pentru care a fost desemnat, din motive neimputabile acestuia, pentru o perioadã mai lungã de 90 de zile de la primirea unei notificãri din partea ANCOM cu privire la limitarea parţialã sau totalã a accesului utilizatorilor finali la serviciile furnizate şi la cauzele care determinã limitarea.
    ART. 64
    Obligaţiile impuse furnizorilor de serviciu universal potrivit dispoziţiilor <>Deciziei preşedintelui Autoritãţii Naţionale de Reglementare în Comunicaţii nr. 1.074/EN/2004 privind implementarea serviciului universal în sectorul comunicaţiilor electronice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în urma aplicãrii procedurilor de desemnare prin licitaţie, îşi produc efectele, pânã la încetarea acestora, în limitele şi în condiţiile stabilite prin deciziile de desemnare a furnizorilor de serviciu universal.
    ART. 65
    Dispoziţiile prevãzute la art. 57-60 se aplicã de la data stabilitã prin decizie a preşedintelui ANCOM.
    ART. 66
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantã din prezenta decizie.
    ART. 67
    (1) Prezenta decizie se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intrã în vigoare la 3 zile de la publicare.
    (2) La data intrãrii în vigoare a prezentei decizii se abrogã Decizia preşedintelui Autoritãţii Naţionale de Reglementare în Comunicaţii nr. 1.074/EN/2004 privind implementarea serviciului universal în sectorul comunicaţiilor electronice, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 750 din 18 august 2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

                   Preşedintele Autoritãţii Naţionale pentru
                  Administrare şi Reglementare în Comunicaţii,
                            Marius Cãtãlin Marinescu

    Bucureşti, 4 ianuarie 2011.
    Nr. 7.


    ANEXA 1

                                 STATISTICA
      cererilor de asigurare a conectãrii şi accesului la un punct fix
       la reţeaua publicã de telefonie care nu au putut fi satisfãcute
                          în condiţii comerciale

                  în perioada ......................
                        .......................

                 depuse la ..........................
                           (denumirea furnizorului)┌────┬─────────┬────────────────┬────────────┬───────────────┬────────┬────────┬─────────┐
│ │ │ Comuna/Oraşul/ │ │ │ │ │ │
│Nr. │ │ Municipiul │ │ Numele şi │ │Datele │ Data │
│crt.│ Judeţul │de care aparţine│ Localitatea│ prenumele │ Adresa │ de │depunerii│
│ │ │ localitatea │ │ solicitantului│ │contact │ cererii │
├────┼─────────┼────────────────┼────────────┼───────────────┼────────┼────────┼─────────┤
├────┼─────────┼────────────────┼────────────┼───────────────┼────────┼────────┼─────────┤
├────┼─────────┼────────────────┼────────────┼───────────────┼────────┼────────┼─────────┤
├────┼─────────┼────────────────┼────────────┼───────────────┼────────┼────────┼─────────┤
└────┴─────────┴────────────────┴────────────┴───────────────┴────────┴────────┴─────────┘        ..............................................................
        (numele, prenumele, funcţia şi semnãtura persoanei autorizate,
                       precum şi ştampila furnizorului)


    ANEXA 2

                                  CERERE*)
                          de desemnare ca furnizor

    A. Date necesare identificãrii solicitantului şi comunicãrii eficiente cu acesta


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Denumirea/Numele solicitantului │
│ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Sediul/Domiciliul solicitantului - adresã şi date de contact: │
│ Judeţul/Sectorul Oraşul/Comuna │
│ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
│ Satul (dacã este cazul) │
│ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
│ Adresa completã │
│ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │
│ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
│ Telefon Fax E-mail │
│ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
│ Paginã de internet │
│ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Solicitantul este înregistrat în registrul comerţului: │
│ Judeţul/Sectorul Codul unic de înregistrare │
│ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
│ Contul bancar │
│ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Reprezentantul solicitantului - date de identificare şi date de contact: │
│ Nume Prenume │
│ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
│ Codul numeric personal │
│ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
│ Judeţul/Sectorul Oraşul/Comuna │
│ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
│ Satul │
│ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
│ Adresa completã │
│ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │
│ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
│ Telefon Fax E-mail │
│ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Adresa de corespondenţã a solicitantului: │
│ Judeţul/Sectorul Oraşul/Comuna │
│ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
│ Satul │
│ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
│ Adresa completã │
│ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │
│ ├─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤ │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
│ Telefon Fax │
│ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Persoana de contact a solicitantului: │
│ Nume Prenume │
│ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
│ Telefon Fax E-mail │
│ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │
│ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    B. Descrierea serviciilor din sfera serviciului universal pe care solicitantul intenţioneazã sã le furnizeze în calitate de furnizor de serviciu universal:
    [] B.1. Furnizarea accesului şi conectarea la un punct fix la o reţea publicã de telefonie şi asigurarea accesului la un punct fix la serviciile de telefonie destinate publicului
    [] B.2. Accesul la telefoanele publice cu platã
    [] B.3. Serviciul de informaţii privind abonaţii
    [] B.4. Punerea la dispoziţie a registrelor abonaţilor.
    C. Localitatea/localitãţile pentru care se solicitã desemnarea ca furnizor de serviciu universal, pentru furnizarea accesului şi conectarea la un punct fix la o reţea publicã de telefonie, a accesului la un punct fix la servicii de telefonie destinate publicului sau pentru furnizarea accesului la telefoane publice cu platã (în cazul în care spaţiul nu este suficient, se va prezenta o anexã la cererea de desemnare):
    D. La prezenta cerere de desemnare ca furnizor de serviciu universal sunt anexate urmãtoarele documente:
    [] certificat constatator emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului privind inexistenţa unei proceduri de dizolvare voluntarã, judiciarã sau ca urmare a aplicãrii procedurilor de insolvenţã, unei proceduri de reorganizare judiciarã ori a unei proceduri de concordat preventiv;
    [] copii ale situaţiilor financiare anuale pentru ultimii 3 ani sau pentru toatã perioada scursã de la înfiinţare, în cazul în care aceasta este mai micã de 3 ani, depuse la organele competente la care se înregistreazã, potrivit legislaţiei în vigoare;
    [] propunerea tehnicã împreunã cu descrierea detaliatã a mijloacelor tehnologice, materiale şi umane pe baza cãrora solicitantul va asigura furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal pentru care solicitã desemnarea;
    [] propunerea financiarã împreunã cu justificarea eventualelor pierderi determinate de furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal pentru care solicitã desemnarea;
    [] alte documente solicitate prin documentaţia licitaţiei.
    E. Subsemnatul, ......................................... reprezentant legal al solicitantului, declar pe propria rãspundere, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind infracţiunea de fals în declaraţii, cã toate datele şi informaţiile cuprinse în prezenta cerere şi în documentele anexate sunt corecte şi complete.

    Data completãrii:

                          Semnãtura reprezentantului legal şi
                               ştampila solicitantului

                          .................................

                                  ---------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Stafon
09 Februarie 2016
THX that's a great anerws!
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016