Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
DECIZIE nr. 685 din 11 septembrie 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 38 lit. a) si art. 52 din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 685 din 11 septembrie 2007  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 38 lit. a) si   art. 52 din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 685 din 11 septembrie 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 38 lit. a) si art. 52 din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 22 octombrie 2007

Ioan Vida - preşedinte
Nicolae Cochinescu - judecãtor
Aspazia Cojocaru - judecãtor
Acsinte Gaspar - judecãtor
Petre Ninosu - judecãtor
Ion Predescu - judecãtor
Puskas Valentin Zoltan - judecãtor
Tudorel Toader - judecãtor
Augustin Zegrean - judecãtor
Ion Tiucã - procuror
Daniela Ramona Mariţiu - magistrat-asistent

Pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 38 lit. a) şi <>art. 52 din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetãţenilor români în strãinãtate, excepţie ridicatã de Ioana Gorovei în Dosarul nr. 4.656/30/2006 al Tribunalului Timiş - Secţia civilã.
La apelul nominal lipsesc pãrţile, faţã de care procedura de citare este legal îndeplinitã.
Cauza fiind în stare de judecatã, reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 38 lit. a) din Legea nr. 248/2005 ca neîntemeiatã şi a excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 52 din lege ca fiind inadmisibilã.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrãrile dosarului, reţine urmãtoarele:
Prin Încheierea din 8 ianuarie 2007, pronunţatã în Dosarul nr. 4.656/30/2006, Tribunalul Timiş - Secţia civilã a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 38 lit. a) şi <>art. 52 din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetãţenilor români în strãinãtate. Excepţia a fost ridicatã de Ioana Gorovei.
În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine cã textul de lege criticat prin care se prevede posibilitatea restrângerii dreptului la libera circulaţie pentru categoria de persoane returnate în baza unor tratate internaţionale de readmisie încalcã principiul constituţional consacrat de prevederile art. 25 din Constituţie. Acest text de lege, coroborat cu art. 52 din aceeaşi lege, extinde restrângerea acestui drept cu privire la toate statele membre ale Uniunii Europene şi se aplicã numai unei categorii de persoane, cele returnate pânã la data aderãrii României, realizându-se, astfel, un tratament discriminatoriu aplicabil numai unui grup de cetãţeni. De asemenea, autorul excepţiei aratã cã din prevederile art. 53 din Constituţie rezultã cazurile în care poate avea loc restrângerea exerciţiului unor drepturi sau libertãţi, însã <>Legea nr. 248/2005 nu conţine situaţiile premisã care sã genereze sau sã impunã o mãsurã restrictivã.
Tribunalul Timiş - Secţia civilã aratã cã dispoziţiile <>art. 38 din Legea nr. 248/2005 enumãrã categoriile de persoane cu privire la care poate fi dispusã mãsura restrângerii exercitãrii dreptului la liberã circulaţie în strãinãtate a cetãţenilor români. Mãsura dispusã de acest text de lege se circumscrie situaţiilor expres şi limitativ prevãzute de prevederile art. 53 din Legea fundamentalã, respectiv apãrarea securitãţii naţionale şi a ordinii publice. Libera circulaţie a cetãţenilor nu este un drept absolut, în virtutea prerogativelor conferite chiar de norma constituţionalã invocatã în susţinerea excepţiei, legiuitorul putând interveni pentru limitarea exerciţiului acestui drept, cu respectarea condiţiilor impuse de art. 53 din Constituţie. Aşa fiind, nu se poate susţine cã mãsura restrângerii exercitãrii dreptului la liberã circulaţie în strãinãtate a persoanelor care au fost returnate dintr-un stat în baza unui acord de readmisie încheiat de România şi acel stat încalcã prevederile constituţionale invocate de autorul excepţiei. În ceea ce priveşte excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 52 din Legea nr. 248/2005 , instanţa de judecatã apreciazã cã aceasta este inadmisibilã.
În conformitate cu dispoziţiile <>art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierea de sesizare a fost comunicatã preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.
Guvernul aratã cã dispoziţiile <>art. 38 lit. a) din Legea nr. 248/2005 nu sunt contrare prevederilor art. 25 din Constituţie care garanteazã dreptul la libera circulaţie, deoarece este opţiunea legiuitorului sã stabileascã condiţiile în care cetãţenii români pot circula în strãinãtate, acesta având competenţa exclusivã de reglementare. Mãsura restrângerii exercitãrii acestui drept, pe o perioadã de cel mult 3 ani, prevãzutã de dispoziţiile de lege criticate este posibilã, în temeiul prevederilor art. 53 din Constituţie, ea fiind necesarã atât pentru apãrarea ordinii publice, cât şi pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate de România în vederea aderãrii la Uniunea Europeanã, iar, în prezent, ca ţarã a comunitãţii europene. În ceea ce priveşte dispoziţiile <>art. 52 din Legea nr. 248/2005 , se aratã cã acestea sunt norme cu caracter tranzitoriu şi nu încalcã prevederile constituţionale invocate de autorul excepţiei.
Avocatul Poporului aratã cã instanţa de contencios constituţional s-a mai pronunţat asupra constituţionalitãţii acestor texte de lege, prin <>Decizia nr. 855 din 28 noiembrie 2006 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 31 din 17 ianuarie 2007, şi <>Decizia nr. 901 din 5 decembrie 2006 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 din 23 ianuarie 2007.
Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate ridicatã.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi <>Legea nr. 47/1992 , reţine urmãtoarele:
Curtea Constituţionalã a fost legal sesizatã şi este competentã, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, ale art. 1 alin. (2), ale <>art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992 , sã soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 38 lit. a) şi ale <>art. 52 din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetãţenilor români în strãinãtate, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 682 din 29 iulie 2005, cu urmãtorul cuprins:
- Art. 38 lit. a): "Restrângerea exercitãrii dreptului la liberã circulaţie în strãinãtate a cetãţenilor români poate fi dispusã pentru o perioadã de cel mult 3 ani numai în condiţiile şi cu privire la urmãtoarele categorii de persoane:
a) cu privire la persoana care a fost returnatã dintr-un stat în baza unui acord de readmisie încheiat între România şi acel stat.";
- Art. 52: "Pânã la data aderãrii României la Uniunea Europeanã, în cazul returnãrii unui cetãţean român în baza unui acord de readmisie încheiat între România şi un stat membru al Uniunii Europene, mãsura restrângerii dreptului la liberã circulaţie în strãinãtate, instituitã în condiţiile art. 38, trebuie sã se refere la teritoriile tuturor acestor state, cu excepţia celor cu privire la care persoana în cauzã face dovada cã are drept de intrare."
În susţinerea neconstituţionalitãţii acestor dispoziţii legale, autorul excepţiei invocã încãlcarea prevederilor constituţionale ale art. 16 referitoare la egalitatea în drepturi, ale art. 25 referitoare la dreptul la liberã circulaţie şi ale art. 53 referitoare la restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertãţi.
Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constatã cã dispoziţiile <>art. 38 lit. a) din Legea nr. 248/2005 au mai fãcut obiectul controlului de constituţionalitate. Astfel, prin <>Decizia nr. 855 din 28 noiembrie 2006 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 31 din 17 ianuarie 2007, şi <>Decizia nr. 901 din 5 decembrie 2006 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 din 23 ianuarie 2007, Curtea, respingând excepţia, a statuat cã aceste dispoziţii sunt constituţionale. În acest sens, în esenţã, s-a arãtat cã mãsura dispusã prin <>art. 38 lit. a) din Legea nr. 248/2005 se circumscrie situaţiilor expres şi limitativ prevãzute de art. 53 din Constituţie, respectiv apãrarea securitãţii naţionale şi a ordinii publice, având în vedere cã problema controlului migraţiei ilegale din România spre statele europene prezintã interes atât pe plan intern, cât şi extern. Pentru aceste considerente, a fost elaboratã <>Legea nr. 248/2005 , care asigurã implementarea atât a prevederilor constituţionale, cât şi a unor prevederi în materie din documente internaţionale privind drepturile omului. Raţiunile care au stat la baza adoptãrii soluţiei anterioare îşi pãstreazã valabilitatea şi în prezent, astfel încât aceasta se impune a fi menţinutã.
În ceea ce priveşte excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 52 din lege, Curtea constatã cã aceasta urmeazã a fi respinsã ca fiind inadmisibilã. Art. 52 dispune cu privire la mãsura restrângerii dreptului la liberã circulaţie, instituitã în condiţiile art. 38, anterior examinat, "pânã la data aderãrii României la Uniunea Europeanã". Or, prin <>Legea nr. 157/2005 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 465 din 1 iunie 2005, România a ratificat Tratatul de aderare la Uniunea Europeanã. Potrivit art. 4 alin. (2) din tratat, acesta a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2007, astfel cã la data redactãrii prezentei decizii <>art. 52 din Legea nr. 248/2005 nu mai este aplicabil. Aşa fiind, devin incidente prevederile <>art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , potrivit cãrora Curtea Constituţionalã se pronunţã asupra dispoziţiilor din legi sau ordonanţe ale Guvernului în vigoare.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al <>art. 29 din Legea nr. 47/1992 ,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
În numele legii
DECIDE:

1. Respinge, ca fiind neîntemeiatã, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 38 lit. a) din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetãţenilor români în strãinãtate, excepţie ridicatã de Ioana Gorovei în Dosarul nr. 4.656/30/2006 al Tribunalului Timiş - Secţia civilã.
2. Respinge, ca fiind inadmisibilã, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 52 din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetãţenilor români în strãinãtate, excepţie ridicatã de acelaşi autor în acelaşi dosar al aceleiaşi instanţe.
Definitivã şi general obligatorie.
Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 11 septembrie 2007.

PREŞEDINTELE
CURŢII CONSTITUŢIONALE,
prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,
Daniela Ramona Mariţiu

----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016