Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 681 din 5 mai 2009  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 215 alin. (3) si   art. 261 alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 681 din 5 mai 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 215 alin. (3) si art. 261 alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 3 iulie 2009

Ioan Vida - preşedinte
Nicolae Cochinescu - judecãtor
Aspazia Cojocaru - judecãtor
Acsinte Gaspar - judecãtor
Ion Predescu - judecãtor
Tudorel Toader - judecãtor
Puskas Valentin Zoltan - judecãtor
Augustin Zegrean - judecãtor
Simona Ricu - procuror
Ioana Marilena Chiorean - magistrat-asistent

Pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 215 alin. (3) şi <>art. 261 alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sãnãtãţii, excepţie ridicatã de Rodica Sãlãgean în Dosarul nr. 4.352/285/2008 al Judecãtoriei Rãdãuţi.
La apelul nominal se constatã lipsa pãrţilor, faţã de care procedura de citare este legal îndeplinitã.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca inadmisibilã, fiind nemotivatã.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrãrile dosarului, constatã urmãtoarele:
Prin Încheierea din 12 noiembrie 2008, pronunţatã în Dosarul nr. 4.352/285/2008, Judecãtoria Rãdãuţi a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 215 alin. (3) şi <>art. 261 alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sãnãtãţii, excepţie ridicatã de Rodica Sãlãgean în cauza ce are ca obiect judecarea plângerii formulate de aceasta împotriva unui proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor în domeniul asigurãrilor sociale de sãnãtate.
În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine cã prevederile art. 215 alin. (3) şi <>art. 261 alin. (5) din Legea nr. 95/2006 sunt neconstituţionale în raport cu dispoziţiile art. 23, art. 26 alin. (2) şi art. 34 din Constituţie.
Judecãtoria Rãdãuţi apreciazã cã dispoziţiile de lege criticate sunt constituţionale, cu referire la jurisprudenţa Curţii Constituţionale în materie.
Potrivit dispoziţiilor <>art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierea de sesizare a fost comunicatã preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
Guvernul apreciazã cã, în temeiul <>art. 10 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 , excepţia de neconstituţionalitate este inadmisibilã, deoarece este nemotivatã.
Avocatul Poporului considerã cã dispoziţiile legale criticate sunt constituţionale.
Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului nu au comunicat Curţii Constituţionale punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi dispoziţiile <>Legii nr. 47/1992 , reţine urmãtoarele:
Curtea Constituţionalã este competentã, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, ale art. 1 alin. (2), ale <>art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992 , sã soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate cu care a fost sesizatã.
Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 215 alin. (3) şi <>art. 261 alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sãnãtãţii, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006. Textele de lege criticate au urmãtoarea redactare:
- Art. 215 alin. (3): "Prevederile alin. (1) şi (2) se aplicã şi persoanelor care exercitã profesii libere sau celor care sunt autorizate, potrivit legii, sã desfãşoare activitãţi independente.";
- Art. 261 alin. (5): "Persoanele prevãzute la art. 257 şi 258 au obligaţia de a pune la dispoziţia organelor de control ale ANAF sau ale caselor de asigurãri, dupã caz, documentele justificative şi actele de evidenţã necesare în vederea stabilirii obligaţiilor la fond."
Autorul excepţiei de neconstituţionalitate susţine cã au fost încãlcate dispoziţiile constituţionale cuprinse în art. 23 referitoare la libertatea individualã, art. 26 alin. (2) privind viaţa intimã, familialã şi privatã şi art. 34 privind dreptul la ocrotirea sãnãtãţii.
Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine cã simpla enumerare în susţinerea excepţiei a unor prevederi constituţionale pretins a fi încãlcate nu este de naturã sã satisfacã exigenţele <>art. 10 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, potrivit cãruia sesizãrile trebuie fãcute în formã scrisã şi motivate.
De altfel, în mod constant, în jurisprudenţa sa, instanţa de contencios constituţional a stabilit cã sesizãrile adresate Curţii fãrã a fi motivate trebuie respinse ca inadmisibile, Curtea neputându-se substitui subiectelor îndreptãţite sã o sesizeze, întrucât ar exercita un control din oficiu, ceea ce este contrar sistemului nostru constituţional.
Având în vedere cele de mai sus, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 215 alin. (3) şi <>art. 261 alin. (5) din Legea nr. 95/2006 , astfel cum a fost formulatã, este inadmisibilã.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A. d) şi al <>art. 29 din Legea nr. 47/1992 ,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
În numele legii
DECIDE:

Respinge, ca fiind inadmisibilã, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 215 alin. (3) şi <>art. 261 alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sãnãtãţii, excepţie ridicatã de Rodica Sãlãgean în Dosarul nr. 4.352/285/2008 al Judecãtoriei Rãdãuţi.
Definitivã şi general obligatorie.
Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 5 mai 2009.

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,
Ioana Marilena Chiorean
-----------

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice