Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
DECIZIE nr. 670 din 18 mai 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 25 alin. (4) si ale art. 26 din Legea nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 670 din 18 mai 2011  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 25 alin. (4) si ale art. 26 din Legea nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 670 din 18 mai 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 25 alin. (4) si ale art. 26 din Legea nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 16 iunie 2011
    Augustin Zegrean - preşedinte
    Aspazia Cojocaru - judecãtor
    Acsinte Gaspar - judecãtor
    Petre Lãzãroiu - judecãtor
    Iulia Antoanella Motoc - judecãtor
    Ion Predescu - judecãtor
    Puskas Valentin Zoltan - judecãtor
    Tudorel Toader - judecãtor
    Ingrid Alina Tudora - magistrat-asistent

    Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Antonia Constantin.

    Pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 25 alin. (4) şi art. 26 din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, excepţie ridicatã de Gheorghe Alecsãndruţ, Angela Alecsãndruţ, Nicolai Lazari, Svetlana Lazari, Petru Secarã şi Geta Secarã în Dosarul nr. 3.735/279/2008 al Curţii de Apel Bacãu - Secţia civilã, cauze minori, familie, conflicte de muncã şi asigurãri sociale.
    Dezbaterile au avut loc în şedinţa publicã din 12 mai 2011 şi au fost consemnate în încheierea din aceeaşi datã, când, având nevoie de timp pentru a delibera, Curtea, în conformitate cu prevederile art. 14 şi ale art. 58 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, a amânat pronunţarea pentru data de 18 mai 2011.

                         CURTEA,

având în vedere actele şi lucrãrile dosarului, constatã urmãtoarele:
    Prin Încheierea din 5 iulie 2010, pronunţatã în Dosarul nr. 3.735/279/2008, Curtea de Apel Bacãu - Secţia civilã, cauze minori, familie, conflicte de muncã şi asigurãri sociale a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 25 alin. (4) şi art. 26 din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, excepţie ridicatã de Gheorghe Alecsãndruţ, Angela Alecsãndruţ, Nicolai Lazari, Svetlana Lazari, Petru Secarã şi Geta Secarã într-o cauzã civilã având ca obiect recursul formulat împotriva unei decizii civile pronunţate de Tribunalul Neamţ privind anulare act.
    În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorii acesteia susţin cã textele de lege criticate sunt neconstituţionale, întrucât proprietarii care nu au avut cunoştinţã nici de adunarea asociaţiei de proprietari şi, evident, nici de faptul cã s-ar fi adoptat vreo hotãrâre a acesteia nu mai au posibilitatea apãrãrii drepturilor ai cãror titulari sunt, întrucât, potrivit art. 26 din Legea nr. 230/2007, legiuitorul a impus un termen de decãdere de 45 de zile pentru atacarea actelor contrare legii sau statutului, termen care se calculeazã de la adoptarea hotãrârii. Aşa fiind, prevederile legale criticate restrâng dreptul la apãrare al proprietarilor care nu au avut cunoştinţã de adunarea generalã şi nici posibilitatea de a participa la dezbateri şi cãrora nu li s-a comunicat hotãrârea. De asemenea, apreciazã cã este încãlcat accesul liber la justiţie, întrucât acest drept este limitat de promovarea acţiunii în termen de 45 de zile de la adoptare, moment de care nu au cum sã aibã cunoştinţã pânã în ziua comunicãrii hotãrârii. Astfel, autorii excepţiei considerã cã prevederile de lege criticate sunt neconstituţionale prin faptul cã legiuitorul nu a impus prin norma legalã criticatã obligativitatea ca hotãrârile adoptate sã fie comunicate tuturor proprietarilor într-un anumit termen, iar termenul de promovare a acţiunii în justiţie de 45 de zile sã fie calculat de la comunicarea hotãrârilor adoptate de asociaţia de proprietari, şi nu de la adoptarea lor.
    Curtea de Apel Bacãu - Secţia civilã, cauze minori, familie, conflicte de muncã şi asigurãri sociale şi-a exprimat punctul de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate, în sensul cã aceasta este întemeiatã, fãrã a-şi motiva însã opinia.
    Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicatã preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
    Avocatul Poporului considerã cã prevederile art. 25 alin. (4) din Legea nr. 230/2007 nu contravin Constituţiei, însã, cu privire la prevederile art. 26 din acelaşi act normativ, apreciazã cã acestea sunt neconstituţionale, întrucât prevederile legale criticate îngrãdesc dreptul pãrţilor interesate de a se adresa justiţiei pentru apãrarea drepturilor, libertãţilor şi intereselor legitime.
    Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

                         CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, notele scrise depuse la dosar, susţinerile pãrţii prezente, concluziile procurorului, prevederile legale criticate, raportate la dispoziţiile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine urmãtoarele:
    Curtea Constituţionalã a fost legal sesizatã şi este competentã, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, sã soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
    Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 25 alin. (4) şi art. 26 din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 490 din 23 iulie 2007, care au urmãtorul conţinut:
    - Art. 25 alin. (4): "Hotãrârile adunãrilor generale se consemneazã în registrul de procese-verbale al asociaţiei de proprietari, se semneazã de cãtre toţi membrii comitetului executiv şi se comunicã, în scris, tuturor proprietarilor.";
    - Art. 26: "Dacã o hotãrâre a adunãrii generale este contrarã legii, statutului sau acordului de asociere a asociaţiei de proprietari ori este de naturã sã producã daune intereselor proprietarilor, aceştia pot ataca în justiţie respectiva hotãrâre, în termen de 45 de zile de la adoptarea acesteia. Acţionarea în justiţie nu întrerupe executarea hotãrârii decât în cazul în care instanţa dispune suspendarea acesteia."
    În opinia autorilor excepţiei de neconstituţionalitate, textele de lege criticate contravin dispoziţiilor constituţionale ale art. 16 privind egalitatea în drepturi, art. 21 care consacrã accesul liber la justiţie, art. 24 referitoare la dreptul la apãrare şi art. 44 privind dreptul de proprietate privatã, precum şi dispoziţiilor art. 6 privind dreptul la un proces echitabil, art. 14 privind interzicerea discriminãrii, art. 17 privind interzicerea abuzului de drept şi art. 18 privind restrângerile ce pot fi aduse drepturilor şi libertãţilor, dispoziţii cuprinse în Convenţia pentru apãrarea drepturilor omului şi a libertãţilor fundamentale.
    Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constatã cã textele de lege criticate nu fac niciun fel de distincţie între proprietarii membri ai asociaţiei de proprietari şi ceilalţi proprietari. Aşa cum rezultã şi din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007, hotãrârile adunãrii generale a asociaţiei de proprietari privind buna întreţinere şi exploatare a condominiului, inclusiv cele de reabilitare termicã şi/sau cele de consolidare, sunt obligatorii pentru toţi proprietarii din condominiu, indiferent dacã sunt sau nu membri ai asociaţiei de proprietari. Aşa fiind, Curtea apreciazã cã nu poate fi reţinutã contrarietatea acestor prevederi cu principiul constituţional al egalitãţii în drepturi, prevãzut în art. 16 alin. (1) din Legea fundamentalã.
    Curtea constatã cã autorii excepţiei susţin cã prevederile de lege criticate sunt neconstituţionale prin faptul cã legiuitorul nu a impus obligativitatea ca termenul de promovare a acţiunii în justiţie îndreptate împotriva hotãrârilor adoptate de adunarea generalã a asociaţiei de proprietari sã fie calculat de la comunicarea hotãrârilor adoptate de asociaţia de proprietari, şi nu de la momentul adoptãrii acestora.
    Din perspectiva acestei critici, Curtea constatã cã prevederile art. 26 din Legea nr. 230/2007 sunt susceptibile a ridica probleme de constituţionalitate în ceea ce priveşte momentul de la care proprietarii pot ataca în justiţie hotãrârea adunãrii generale a asociaţiei de proprietari. În acest context, referitor la principiul accesului liber la justiţie, consacrat prin art. 21 din Constituţie şi art. 6 din Convenţia pentru apãrarea drepturilor omului şi a libertãţilor fundamentale, Curtea considerã cã acesta este înfrânt din urmãtoarele considerente:
    Curtea Europeanã a Drepturilor Omului, prin Hotãrârea din 21 februarie 1975, pronunţatã în Cauza Golder contra Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, relevã importanţa deosebitã pe care aceastã instanţã o atribuie principiului liberului acces la justiţie pentru însãşi existenţa unei societãţi democratice. Astfel, acestei hotãrâri îi poate fi atribuit un dublu merit: pe de o parte, acela de a fi tranşat problema privind sfera de aplicabilitate a art. 6 paragraful 1 din Convenţia europeanã pentru apãrarea drepturilor omului şi a libertãţilor fundamentale, în sensul în care acesta reglementeazã nu numai condiţiile necesare desfãşurãrii unui proces echitabil, ci şi dreptul de a accede la un astfel de proces pentru apãrarea drepturilor prevãzute de lege, iar pe de altã parte, acela de a fi subliniat importanţa exercitãrii unui asemenea drept în contextul unei societãţi democratice şi al unui stat de drept. Aşa cum s-a subliniat în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, simpla sa consacrare legalã, chiar şi la nivelul suprem, prin Constituţie, nu este de naturã a asigura şi o eficacitate realã a acestuia, atât timp cât, în practicã, exercitarea sa întâmpinã obstacole. Accesul la justiţie trebuie sã fie asigurat, în consecinţã, în mod efectiv şi eficace.
    În sensul considerentelor expuse mai sus, în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului s-a statuat cã scopul Convenţiei pentru apãrarea drepturilor omului şi a libertãţilor fundamentale este "sã apere nu drepturi teoretice sau iluzorii, ci concrete şi efective", în acest sens fiind Hotãrârea din 12 iulie 2001, pronunţatã în Cauza Prinţul Hans-Adam II de Liechtenstein împotriva Germaniei şi Hotãrârea-pilot din 12 octombrie 2010 pronunţatã în Cauza Maria Atanasiu şi alţii împotriva României.
    Totodatã, principiul accesului liber la justiţie implicã şi adoptarea de cãtre legiuitor a unor reguli de procedurã clare, care sã cuprindã cu precizie condiţiile şi termenele în care justiţiabilii îşi pot exercita drepturile lor procesuale. În acest sens, prin Hotãrârea din 29 martie 2000 pronunţatã în Cauza Rotaru împotriva României, Curtea Europeanã a Drepturilor Omului reaminteşte cã o normã este "previzibilã" numai atunci când este redactatã cu suficientã precizie, în aşa fel încât sã permitã oricãrei persoane sã îşi corecteze conduita, iar prin Hotãrârea din 26 aprilie 1979 pronunţatã în Cauza Sunday Times contra Regatului Unit, aceeaşi Curte a decis cã "cetãţeanul trebuie sã dispunã de informaţii suficiente asupra normelor juridice aplicabile într-un caz dat şi sã fie capabil sã prevadã, într-o mãsurã rezonabilã, consecinţele care pot apãrea dintr-un act determinat. Pe scurt, legea trebuie sã fie, în acelaşi timp, accesibilã şi previzibilã".
    Referitor la textul art. 25 alin. (4) din Legea nr. 230/2007, acesta prevede cã hotãrârile adunãrilor generale se consemneazã în registrul de procese-verbale al asociaţiei de proprietari, se semneazã de cãtre toţi membrii comitetului executiv şi se comunicã, în scris, tuturor proprietarilor. În speţa de faţã, Curtea Constituţionalã reţine cã asociaţia de proprietari nu şi-a îndeplinit obligaţia de comunicare a hotãrârii adoptate, astfel încât nu s-a realizat publicitatea hotãrârilor ce vizeazã în mod direct proprietarii.
    Din conţinutul textului art. 26 din Legea nr. 230/2007 rezultã indubitabil dreptul oricãrui proprietar/coproprietar dintr-un imobil cu destinaţie de locuinţe de a ataca în justiţie hotãrârea adunãrii generale a asociaţiei, dacã aceasta "este de naturã sã producã daune intereselor proprietarilor", iar termenul de contestare a hotãrârii adunãrii generale a proprietarilor curge la fel, atât pentru proprietarii care nu sunt membri ai asociaţiei, cât şi pentru membrii acesteia, şi anume de la data adoptãrii hotãrârii.
    În aceste condiţii, Curtea apreciazã cã proprietarii care nu au avut cunoştinţã de adunarea generalã a asociaţiei de proprietari şi nici de faptul cã s-a adoptat o hotãrâre a acesteia, prin care au fost afectaţi, se pot afla în situaţia de a nu putea contesta hotãrârea în termenul prevãzut de norma legalã criticatã, şi anume cel de 45 de zile de la adoptarea acesteia. Din aceastã perspectivã, Curtea constatã cã art. 26 din Legea nr. 230/2007 aduce atingere dreptului de a accede efectiv la justiţie pentru apãrarea drepturilor legitime al persoanelor interesate.
    Aşa fiind, Curtea constatã cã sintagma "de la adoptarea acesteia" cuprinsã în art. 26 din Legea nr. 230/2007 este neconstituţionalã, referitor la momentul de la care se poate ataca în justiţie respectiva hotãrâre.
    În ceea ce priveşte susţinerea referitoare la neconstituţionalitatea prevederilor art. 25 alin. (4) din Legea nr. 230/2007, Curtea apreciazã cã aceasta nu poate fi primitã, întrucât acest text de lege, care reglementeazã procedura ce trebuie urmatã pentru adoptarea hotãrârilor în adunarea generalã a asociaţiei de proprietari, nu contravine niciuneia din normele constituţionale invocate de autorii excepţiei.

    Pentru motivele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

                    CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
                       În numele legii
                           DECIDE:

    1. Admite excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 26 din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi constatã cã sintagma "de la adoptarea acesteia" este neconstituţionalã, excepţie ridicatã de Gheorghe Alecsãndruţ, Angela Alecsãndruţ, Nicolai Lazari, Svetlana Lazari, Petru Secarã şi Geta Secarã în Dosarul nr. 3.735/279/2008 al Curţii de Apel Bacãu - Secţia civilã, cauze minori, familie, conflicte de muncã şi asigurãri sociale.
    2. Respinge, ca neîntemeiatã, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 25 alin. (4) din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, excepţie ridicatã de aceiaşi autori, în acelaşi dosar, al aceleiaşi instanţe.
    Definitivã şi general obligatorie.
    Decizia se comunicã celor douã Camere ale Parlamentului şi Guvernului.
    Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 18 mai 2011.

              PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
                      AUGUSTIN ZEGREAN

                     Magistrat-asistent,
                     Ingrid Alina Tudora

                          --------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016