Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 662 din 30 aprilie 2009  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor   art. 11 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitatii    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 662 din 30 aprilie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 11 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitatii

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 3 iulie 2009

Ioan Vida - preşedinte
Nicolae Cochinescu - judecãtor
Aspazia Cojocaru - judecãtor
Acsinte Gaspar - judecãtor
Petre Lãzãroiu - judecãtor
Ion Predescu - judecãtor
Tudorel Toader - judecãtor
Puskas Valentin Zoltan - judecãtor
Augustin Zegrean - judecãtor
Carmen-Cãtãlina Gliga - procuror
Marieta Safta - magistrat-asistent

Pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 11 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securitãţii, excepţie ridicatã de Veronel Aioniţoaie în Dosarul nr. 20.974/3/2008 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a IX-a contencios administrativ şi fiscal.
La apelul nominal este prezentã partea Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securitãţii, prin consilier juridic Mihai Alexandru Ionescu, lipsind autorul excepţiei, faţã de care procedura de citare este legal îndeplinitã.
Cauza se aflã în stare de judecatã.
Având cuvântul, partea prezentã solicitã respingerea excepţiei de neconstituţionalitate, invocând şi jurisprudenţa Curţii Constituţionale în materie.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate, arãtând cã dispoziţiile legale criticate nu încalcã prevederile din Legea fundamentalã invocate.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrãrile dosarului, reţine urmãtoarele:
Prin Încheierea din 10 noiembrie 2008, pronunţatã în Dosarul nr. 20.974/3/2008, Tribunalul Bucureşti - Secţia a IX-a contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 11 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securitãţii, excepţie ridicatã de Veronel Aioniţoaie.
În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine, în esenţã, cã abilitarea unei singure instanţe, pe o duratã limitatã, sã soluţioneze, la nivel naţional, un singur fel de acţiuni, împotriva unei singure categorii de subiecţi pasivi, nu poate avea altã semnificaţie decât aceea a înfiinţãrii unei instanţe extraordinare. Dacã textul criticat ar putea fi considerat, totuşi, în acord cu art. 126 alin. (5) din Constituţie, acesta îngrãdeşte liberul acces la justiţie câtã vreme toţi subiecţii pasivi (pârâţi) ai procedurilor judiciare reglementate de acest act normativ, indiferent de domiciliul lor, sunt constrânşi sã se judece în faţa unei instanţe "unicat", care funcţioneazã în acelaşi loc cu autoritatea abilitatã sã declanşeze aceastã procedurã.
Tribunalul Bucureşti - Secţia a IX-a contencios administrativ şi fiscal apreciazã cã excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiatã. Faptul cã o anumitã categorie de cauze urmeazã a fi soluţionate de o singurã instanţã, în fond, nu calificã acea instanţã ca fiind extraordinarã.
În conformitate cu dispoziţiile <>art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierea de sesizare a fost comunicatã preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.
Avocatul Poporului considerã cã textul de lege criticat este constituţional, deoarece nu încalcã dispoziţiile din Legea fundamentalã invocate.
Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, susţinerile pãrţii prezente, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi <>Legea nr. 47/1992 , reţine urmãtoarele:
Curtea Constituţionalã a fost legal sesizatã şi este competentã, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, ale art. 1 alin. (2), ale <>art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992 , sã soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile <>art. 11 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securitãţii, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 182 din 10 martie 2008. Ulterior sesizãrii Curţii cu excepţia de neconstituţionalitate invocatã în cauzã, textul de lege criticat a fost modificat prin pct. 17 din <>Legea nr. 293/2008 pentru aprobarea <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 24/2008 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 800 din 28 noiembrie 2008, fiind pãstratã însã soluţia legislativã de principiu criticatã de autorul excepţiei.
Aşa fiind, Curtea urmeazã sã se pronunţe asupra <>art. 11 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securitãţii, aprobatã prin <>Legea nr. 293/2008 , având urmãtorul cuprins: "Acţiunea în constatarea calitãţii de lucrãtor al Securitãţii sau de colaborator al acesteia se introduce la Secţia de contencios administrativ şi fiscal a Curţii de Apel Bucureşti, fiind scutitã de taxã de timbru."
Dispoziţiile constituţionale invocate în susţinerea excepţiei sunt cele ale art. 11 - Dreptul internaţional şi dreptul intern, art. 16 - Egalitatea în drepturi, art. 20 - Tratatele internaţionale privind drepturile omului, art. 21 - Liberul acces la justiţie şi art. 126 alin. (5) teza întâi potrivit cãrora este interzisã înfiinţarea de instanţe extraordinare, cu raportare la art. 6 din Convenţia pentru apãrarea drepturilor omului şi a libertãţilor fundamentale şi art. 10 din Declaraţia Universalã a Drepturilor Omului privind dreptul la un proces echitabil.
Examinând excepţia de neconstituţionalitate, astfel cum a fost formulatã, Curtea constatã cã aceasta este neîntemeiatã.
Astfel, este evident cã textul de lege criticat nu se referã la înfiinţarea altor instanţe, ci doar la stabilirea prin lege a instanţelor competente, dintre cele existente, sã soluţioneze acţiunile în constatarea calitãţii de lucrãtor al Securitãţii sau de colaborator al acesteia. Ca urmare, soluţia legislativã criticatã dã expresie prevederilor art. 126 alin. (2) din Constituţie, potrivit cãrora "Competenţa instanţelor judecãtoreşti şi procedura de judecatã sunt prevãzute numai prin lege", şi nu poate fi interpretatã în sensul cã ar conduce la instituirea unor instanţe extraordinare.
Nu poate fi reţinutã nici pretinsa încãlcare a principiului egalitãţii în drepturi, deoarece <>art. 11 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 24/2008 nu instituie niciun privilegiu sau discriminare pe criterii arbitrare, fiind aplicabil tuturor persoanelor aflate în ipoteza normei.
Tot astfel nu poate fi reţinutã încãlcarea liberului acces la justiţie, deoarece dispoziţiile legale ce fac obiectul excepţiei nu împiedicã pãrţile interesate sã apeleze la instanţele judecãtoreşti şi sã se prevaleze de toate garanţiile procesuale care condiţioneazã, într-o societate democraticã, dreptul la un proces echitabil.

Pentru motivele mai sus arãtate, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al <>art. 29 alin. (1) şi (6) din Legea nr. 47/1992 ,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
În numele legii
DECIDE:

Respinge excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 11 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securitãţii, excepţie ridicatã de Veronel Aioniţoaie în Dosarul nr. 20.974/3/2008 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a IX-a contencios administrativ şi fiscal.
Definitivã şi general obligatorie.
Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 30 aprilie 2009.

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,
Marieta Safta
-----------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice