Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
DECIZIE nr. 662 din 17 mai 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 16 alin. (1) si ale art. 276 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 662 din 17 mai 2011  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 16 alin. (1) si ale art. 276 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 662 din 17 mai 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 16 alin. (1) si ale art. 276 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 532 din 28 iulie 2011

    Augustin Zegrean - preşedinte
    Aspazia Cojocaru - judecãtor
    Acsinte Gaspar - judecãtor
    Petre Lãzãroiu - judecãtor
    Mircea Ştefan Minea - judecãtor
    Iulia Antoanella Motoc - judecãtor
    Ion Predescu - judecãtor
    Puskas Valentin Zoltan - judecãtor
    Tudorel Toader - judecãtor
    Patricia Marilena Ionea - magistrat-asistent

    Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cãtãlina Gliga.

    Pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 alin. (1) şi ale art. 276 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, excepţie ridicatã de PFA Danci Ionuţ Loghin în Dosarul nr. 5.734/306/2010 al Judecãtoriei Sibiu - Secţia civilã.
    La apelul nominal lipsesc pãrţile, faţã de care procedura de citare este legal îndeplinitã.
    Cauza fiind în stare de judecatã, preşedintele acordã cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere ca neîntemeiatã a excepţiei de neconstituţionalitate, sens în care invocã jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale.

                                     CURTEA,
având în vedere actele şi lucrãrile dosarului, constatã urmãtoarele:
    Prin Încheierea din 21 septembrie 2010, pronunţatã în Dosarul nr. 5.734/306/2010, Judecãtoria Sibiu - Secţia civilã a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 alin. (1) şi ale art. 276 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii.
    Excepţia a fost ridicatã de PFA Danci Ionuţ Loghin din Şelimbãr cu prilejul soluţionãrii unei plângeri contravenţionale.
    În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia aratã, în esenţã, cã prevederile de lege criticate contravin dispoziţiilor art. 41 şi art. 135 alin. (2) lit. a) din Constituţie, întrucât instituie obligativitatea încheierii contractului individual de muncã în formã scrisã, fapt ce "creeazã disconfort şi o serie de dificultãţi angajatorului pus în situaţia sã încheie contract de muncã din prima zi în care salariatul se prezintã la muncã". În plus, "salariatul riscã desfacerea contractului de muncã pentru necompetenţã profesionalã în situaţia încheierii lui în formã scrisã".
    Judecãtoria Sibiu - Secţia civilã, invocând jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale, aratã cã dispoziţiile de lege criticate sunt conforme cu prevederile Legii fundamentale.
    În conformitate cu dispoziţiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicatã preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum şi Avocatului Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.
    Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele de vedere solicitate cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

                                     CURTEA,
examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine urmãtoarele:
    Curtea Constituţionalã a fost legal sesizatã şi este competentã, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, sã soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
    Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 16 alin. (1) şi ale art. 276 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 53/2003-Codul muncii, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 5 februarie 2003, dispoziţii potrivit cãrora:
    - Art. 16 alin. (1): "Contractul individual de muncã se încheie în baza consimţãmântului pãrţilor, în formã scrisã, în limba românã. Obligaţia de încheiere a contractului individual de muncã în formã scrisã revine angajatorului. Angajatorul persoanã juridicã, persoana fizicã autorizatã sã desfãşoare o activitate independentã, precum şi asociaţia familialã au obligaţia de a încheia, în formã scrisã, contractul individual de muncã anterior începerii raporturilor de muncã.";
    - Art. 276 alin. (1) lit. e): "(1) Constituie contravenţie şi se sancţioneazã astfel urmãtoarele fapte: [...] e) primirea la muncã a persoanelor fãrã încheierea unui contract individual de muncã, potrivit art. 16 alin. (1), cu amendã de la 3.000 lei la 4.000 lei pentru fiecare persoanã identificatã, fãrã a depãşi valoarea cumulatã de 100.000 lei;".
    Autorul excepţiei considerã cã aceste texte de lege sunt contrare art. 41 şi art. 135 alin. (2) lit. a) din Constituţie privind munca şi protecţia socialã a muncii, precum şi obligaţia statului de a asigura libertatea comerţului, protecţia concurenţei loiale şi crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de producţie.
    Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea observã cã, ulterior sesizãrii sale, textele de lege criticate au fost modificate prin Legea nr. 40/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 225 din 31 martie 2011. Astfel, potrivit art. 16 alin. (1) din Codul muncii, în redactarea actualã, "Contractul individual de muncã se încheie în baza consimţãmântului pãrţilor, în formã scrisã, în limba românã. Obligaţia de încheiere a contractului individual de muncã în formã scrisã revine angajatorului. Forma scrisã este obligatorie pentru încheierea valabilã a contractului." În ceea ce priveşte art. 276 alin. (1) lit. e) din Codul muncii, acesta sancţioneazã ca infracţiune "e) primirea la muncã a pânã la 5 persoane fãrã încheierea unui contract individual de muncã, potrivit art. 16 alin. (1), cu amendã de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru fiecare persoanã identificatã;".
    Aceste modificãri aduse textelor de lege supuse analizei de constituţionalitate pãstreazã soluţia legislativã criticatã, accentuând-o, astfel cã forma scrisã a contractului individual de muncã devine o cerinţã ad validitatem, iar nerespectarea acesteia atrage sancţiunea penalã.
    Cu privire la necesitatea şi totodatã constituţionalitatea unei astfel de reglementãri, Curtea s-a mai pronunţat în numeroase rânduri. Astfel, prin Decizia mai recentã nr. 383 din 23 martie 2011, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 281 din 21 aprilie 2011, Curtea constata cã forma scrisã a contractului individual de muncã reprezintã o garanţie esenţialã a respectãrii drepturilor şi obligaţiilor asumate prin contract. Astfel, a arãtat cã "existenţa contractului previne comportamentul abuziv al angajatorului, dar şi atitudinea incorectã a salariatului în îndeplinirea sarcinilor pentru care s-a angajat. Încadrarea în muncã doar cu forme legale, pe baza unor contracte individuale de muncã asigurã atât cunoaşterea, cât şi exercitarea obligaţiilor legale ce le revin celor care folosesc forţã de muncã salarialã".
    Întrucât nu au intervenit elemente noi, de naturã sã justifice reconsiderarea jurisprudenţei în materie a Curţii Constituţionale, atât soluţia, cât şi considerentele deciziei amintite îşi pãstreazã valabilitatea şi în prezenta cauzã.
    În ceea ce priveşte argumentul potrivit cãruia încheierea în formã scrisã a contractului de muncã poate avea drept consecinţã desfacerea acestuia pentru necompetenţã profesionalã, Curtea observã cã angajatorul are posibilitatea de a prevedea o perioadã de probã, pe parcursul cãreia ambele pãrţi pot renunţa la contract fãrã a fi necesarã motivarea acestei decizii, astfel încât sã se evite constatarea necompetenţei angajatului ulterior încheierii contractului individual de muncã pe duratã nedeterminatã. Prin urmare şi aceastã din urmã criticã urmeazã a fi respinsã ca neîntemeiatã.

    Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

                             CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
                                În numele legii
                                     DECIDE:
    Respinge ca neîntemeiatã excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 alin. (1) şi ale art. 276 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, excepţie ridicatã de PFA Danci Ionuţ Loghin în Dosarul nr. 5.734/306/2010 al Judecãtoriei Sibiu - Secţia civilã.
    Definitivã şi general obligatorie.
    Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 17 mai 2011.

             PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
                      AUGUSTIN ZEGREAN

                     Magistrat-asistent,
                  Patricia Marilena Ionea

                                    --------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016