Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 655 din 30 aprilie 2009  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor   art. 55 alin. (1) si (2) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 655 din 30 aprilie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 55 alin. (1) si (2) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 3 iulie 2009

Ioan Vida - preşedinte
Nicolae Cochinescu - judecãtor
Aspazia Cojocaru - judecãtor
Acsinte Gaspar - judecãtor
Petre Lãzãroiu - judecãtor
Ion Predescu - judecãtor
Puskas Valentin Zoltan - judecãtor
Tudorel Toader - judecãtor
Augustin Zegrean - judecãtor
Carmen-Cãtãlina Gliga - procuror
Mihai Paul Cotta - magistrat-asistent

Pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 55 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciarã, excepţie ridicatã de Dragoş Alin Cãlin în Dosarul nr. 1.341/104/2008 al Curţii de Apel Craiova - Secţia conflicte de muncã şi asigurãri sociale.
La apelul nominal lipsesc pãrţile, faţã de care procedura de citare a fost legal îndeplinitã.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate. Se aratã cã prevederile legale criticate nu încalcã principiile constituţionale ale independenţei judecãtorilor şi imparţialitãţii justiţiei.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrãrile dosarului, reţine urmãtoarele:
Prin Încheierea din 14 octombrie 2008, pronunţatã în Dosarul nr. 1.341/104/2008, Curtea de Apel Craiova - Secţia conflicte de muncã şi asigurãri sociale a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 55 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 304/2004 , excepţie ridicatã de Dragoş Alin Cãlin în cauza ce are ca obiect judecarea cererii referitoare la drepturi bãneşti.
În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine cã prevederile <>art. 55 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 304/2004 contravin dispoziţiilor art. 21 alin. (3) din Constituţie, precum şi art. 6 paragraful 1 din Convenţia pentru apãrarea drepturilor omului şi a libertãţilor fundamentale, în mãsura în care sunt interpretate în sensul cã opinia exprimatã obligatoriu de asistenţii judiciari nu este pusã în discuţia contradictorialã a pãrţilor înaintea pronunţãrii. Totodatã, în opinia aceluiaşi autor al excepţiei, prevederile legale criticate contravin art. 1 alin. (4) şi art. 124 alin. (3) din Constituţie, precum şi art. 6 paragraful 1 din Convenţia pentru apãrarea drepturilor omului şi a libertãţilor fundamentale, în mãsura în care sunt interpretate în sensul cã permit asistenţilor judiciari sã participe la procesul deliberativ al cãrui caracter secret este menit a garanta independenţa şi imparţialitatea judecãtorilor şi îi obligã pe aceştia sã semneze hotãrâri judecãtoreşti.
Curtea de Apel Craiova - Secţia conflicte de muncã şi asigurãri sociale considerã cã excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiatã, deoarece textele de lege nu încalcã niciunul dintre textele constituţionale invocate.
În conformitate cu dispoziţiile <>art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierea de sesizare a fost comunicatã preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum şi Avocatului Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere cu privire la excepţia ridicatã.
Avocatul Poporului considerã cã prevederile legale criticate sunt constituţionale. Se aratã cã <>Legea nr. 304/2004 a fost adoptatã pentru asigurarea respectãrii dreptului la un proces echitabil şi judecarea proceselor de cãtre instanţele judecãtoreşti în mod imparţial şi independent.
Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi <>Legea nr. 47/1992 , reţine urmãtoarele:
Curtea Constituţionalã a fost legal sesizatã şi este competentã, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, ale art. 1 alin. (2), ale <>art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992 , sã soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile <>art. 55 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciarã, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 827 din 13 septembrie 2005, dispoziţii care au urmãtorul conţinut:
- Art. 55: "(1) Completul pentru soluţionarea în primã instanţã a cauzelor privind conflictele de muncã şi asigurãri sociale se constituie din 2 judecãtori şi 2 asistenţi judiciari.
(2) Asistenţii judiciari participã la deliberãri cu vot consultativ şi semneazã hotãrârile pronunţate. Opinia acestora se consemneazã în hotãrâre, iar opinia separatã se motiveazã."
Autorul excepţiei susţine cã prevederile legale criticate sunt neconstituţionale în raport cu urmãtoarele texte din Constituţie: art. 1 alin. (4) privind separaţia puterilor, art. 21 alin. (3) privind dreptul la un proces echitabil, dreptul la apãrare şi art. 124 alin. (3) privind înfãptuirea justiţiei. Totodatã, este invocat şi art. 6 paragraful 1 din Convenţia pentru apãrarea drepturilor omului şi a libertãţilor fundamentale.
Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constatã cã dispoziţiile criticate din <>Legea nr. 304/2004 (dispoziţii care, înainte de republicarea legii, erau cuprinse în art. 58) au mai fãcut obiectul controlului de constituţionalitate. Prin <>Decizia nr. 37 din 19 ianuarie 2006 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 186 din 27 februarie 2006, fãcând referire la jurisprudenţa sa, Curtea a statuat cã prevederile legale criticate nu contravin principiilor independenţei judecãtorilor şi imparţialitãţii justiţiei, întrucât asistenţii judiciari nu au decât un rol consultativ, util judecãţii în vederea stabilirii adevãrului cu privire la drepturile subiective ale pãrţilor în litigiu, soluţionarea cauzelor deduse judecãţii fiind hotãrâtã de judecãtori.
În ceea ce priveşte critica de neconstituţionalitate raportatã la prevederile art. 6 paragraful 1 din Convenţia pentru apãrarea drepturilor omului şi a libertãţilor fundamentale, Curtea reţine cã în Cauza Ettl şi alţii contra Austriei, 1987, Curtea Europeanã a Drepturilor Omului a statuat cã participarea unor persoane specializate în diverse domenii de activitate, alãturi de magistraţii de profesie, la soluţionarea unor categorii de litigii, nu contravine principiului independenţei şi imparţialitãţii instanţei, prevãzut de art. 6 din Convenţia pentru apãrarea drepturilor omului şi a libertãţilor fundamentale. De asemenea, s-a reţinut cã statele membre ale Consiliului Europei oferã multiple exemple de complete de judecatã la care participã, pe lângã magistraţi, şi persoane specializate în anumite domenii, persoane ale cãror cunoştinţe sunt necesare pentru soluţionarea acelor litigii.
Întrucât nu au intervenit elemente noi, de naturã sã determine schimbarea acestei jurisprudenţe, atât considerentele, cât şi soluţia deciziei menţionate îşi pãstreazã valabilitatea şi în prezenta cauzã.
În ceea ce priveşte critica de neconstituţionalitate prin invocarea dispoziţiilor constituţionale ale art. 1 alin. (4), Curtea reţine cã aceasta nu poate fi primitã. Prezenţa asistenţilor judiciari în completul pentru soluţionarea în primã instanţã a cauzelor privind conflictele de muncã şi asigurãri sociale, care au doar vot consultative, nu este de naturã sã încalce principiul separaţiei puterilor în stat.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al <>art. 29 din Legea nr. 47/1992 ,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
În numele legii
DECIDE:

Respinge excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 55 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciarã, excepţie ridicatã de Dragoş Alin Cãlin în Dosarul nr. 1.341/104/2008 al Curţii de Apel Craiova - Secţia conflicte de muncã şi asigurãri sociale.
Definitivã şi general obligatorie.
Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 30 aprilie 2009.

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,
Mihai Paul Cotta
-------------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice