Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 646 din 28 aprilie 2009  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 399 alin. 1, art. 578 si art. 579 din Codul de procedura civila    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 646 din 28 aprilie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 399 alin. 1, art. 578 si art. 579 din Codul de procedura civila

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 520 din 29 iulie 2009
DECIZIE nr. 646 din 28 aprilie 2009
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor <>art. 399 alin. 1 , <>art. 578 şi <>art. 579 din Codul de procedurã civilã
EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALÃ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 520 din 29 iulie 2009

Ioan Vida - preşedinte
Nicolae Cochinescu - judecãtor
Aspazia Cojocaru - judecãtor
Acsinte Gaspar - judecãtor
Petre Lãzãroiu - judecãtor
Ion Predescu - judecãtor
Tudorel Toader - judecãtor
Puskas Valentin Zoltan - judecãtor
Augustin Zegrean - judecãtor
Carmen-Cãtãlina Gliga - procuror
Maria Bratu - magistrat-asistent

Pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor <>art. 399 alin. 1 , <>art. 578 şi <>art. 579 din Codul de procedurã civilã , excepţie ridicatã de Farmacia Diana - S.R.L. din Dej în Dosarul nr. 1.148/219/2008 al Tribunalului Cluj - Secţia civilã.
La apelul nominal lipsesc pãrţile, faţã de care procedura de citare a fost legal îndeplinitã.
Cauza se aflã în stare de judecatã.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiatã.

CURTEA,
având în vedere actele şi lucrãrile dosarului, constatã urmãtoarele:
Prin Încheierea din 9 octombrie 2008, pronunţatã în Dosarul nr. 1.148/219/2008, Tribunalul Cluj - Secţia civilã a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor <>art. 399 alin. 1 , ale <>art. 578 şi <>579 din Codul de procedurã civilã , excepţie ridicatã de Farmacia Diana - S.R.L. din Dej.
În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine cã prevederile de lege criticate contravin dispoziţiilor <>art. 16 alin. (1) , <>art. 21 , <>24 şi <>57 din Constituţie , deoarece procedura instituitã prin <>art. 399 alin. 1 din Codul de procedurã civilã nu prevede obligativitatea citãrii tuturor debitorilor, ci numai a celor care au contestat formele de executare silitã, iar prin aplicarea <>art. 578 şi <>579 din acelaşi cod se ajunge la evacuarea debitorului dintr-un imobil, fãrã ca asemenea mãsurã sã fi fost prevãzutã expres în dispozitivul hotãrârii.
Tribunalul Cluj - Secţia civilã considerã excepţia neîntemeiatã.
Potrivit <>art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierea de sesizare a fost comunicatã preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
Avocatul Poporului considerã cã prevederile legale criticate sunt constituţionale.
Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,
examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, concluziile procurorului, prevederile de lege criticate, raportate la dispoziţiile Constituţiei, precum şi <>Legea nr. 47/1992 , reţine urmãtoarele:
Curtea Constituţionalã a fost legal sesizatã şi este competentã, potrivit dispoziţiilor <>art. 146 lit. d) din Constituţie , ale <>art. 1 alin. (2) , ale <>art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992 , sã soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile <>art. 399 alin. 1 , <>art. 578 şi <>art. 579 din Codul de procedurã civilã .
Aceste texte de lege au urmãtoarea redactare:
- Art. 399 alin. 1: "Împotriva executãrii silite, precum şi împotriva oricãrui act de executare se poate face contestaţie de cãtre cei interesaţi sau vãtãmaţi prin executare. De asemenea, dacã nu s-a utilizat procedura prevãzutã de art. 281^1, se poate face contestaţie şi în cazul în care sunt necesare lãmuriri cu privire la înţelesul, întinderea sau aplicarea titlului executoriu, precum şi în cazul în care organul de executare refuzã sã îndeplineascã un act de executare în condiţiile prevãzute de lege.";
- Art. 578: "Dacã partea obligatã sã pãrãseascã ori sã predea un imobil nu-şi îndeplineşte aceastã obligaţie în termen de 5 zile de la primirea somaţiei, ea va fi îndepãrtatã prin executare silitã, iar imobilul va fi predat celui îndreptãţit.";
- Art. 579: "În vederea executãrii silite a obligaţiei prevãzute la <>art. 578 , executorul judecãtoresc va soma pe debitor sã pãrãseascã de îndatã imobilul, iar, în caz de împotrivire, va elibera imobilul cu ajutorul forţei publice, punând pe creditor în drepturile sale."
Textele constituţionale considerate a fi încãlcate sunt cele ale <>art. 16 alin. (1) privind egalitatea în drepturi, ale <>art. 21 privind accesul liber la justiţie, ale <>art. 24 privind dreptul la apãrare şi ale <>art. 57 privind exercitarea cu bunã-credinţã a drepturilor şi libertãţilor.
Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine urmãtoarele:
I. Asupra criticii având ca obiect dispoziţiile <>art. 399 din Codul de procedurã civilã , Curtea s-a pronunţat în mai multe rânduri, de exemplu, prin <>Decizia nr. 883 din 16 octombrie 2007 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 782 din 19 noiembrie 2007, sau prin <>Decizia nr. 969 din 25 septembrie 2008 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 705 din 16 octombrie 2008, respingând excepţia de neconstituţionalitate ca fiind neîntemeiatã.
Curtea a reţinut, în esenţã, "cã procedura contestaţiei la executare este destinatã sã înlãture neregularitãţile comise cu prilejul urmãririi silite sau sã expliciteze titlul executoriu ce urmeazã a fi valorificat. În cadrul soluţionãrii contestaţiei, instanţa nu poate examina împrejurãri care vizeazã fondul cauzei şi care sunt de naturã sã repunã în discuţie hotãrâri care emanã de la organe cu activitate jurisdicţionalã în faţa cãrora au avut loc dezbateri contradictorii, pãrţile având posibilitatea, cu acel prilej, de a invoca apãrãrile de fond necesare. O soluţie contrarã sub acest aspect ar nesocoti principiul autoritãţii de lucru judecat, ceea ce este inadmisibil.
De altfel, potrivit <>art. 126 alin. (2) din Constituţie , stabilirea competenţei instanţelor şi a procedurii de judecatã constituie atributul exclusiv al legiuitorului, acesta fiind ţinut desigur ca în procesul de legiferare sã se circumscrie cadrului constituţional".
II. În ceea ce priveşte critica referitoare la prevederile <>art. 578 şi <>art. 579 din Codul de procedurã civilã, Curtea, prin Decizia nr. 1.169 din 6 noiembrie 2008 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 836 din 11 decembrie 2008, a reţinut cã dispoziţiile <>art. 578-580^1 , cuprinse în secţiunea Codului de procedurã civilã referitoare la predarea silitã a bunurilor imobile, instituie norme de procedurã ce trebuie respectate de cãtre debitorul obligaţiei de predare a imobilului, respectiv atribuţiile executorului judecãtoresc cãruia i-a fost încredinţatã executarea silitã, precum şi cã determinarea cadrului legal de exercitare a drepturilor reprezintã exclusiv o garanţie a asigurãrii echilibrului între persoane cu interese contrare. De asemenea, a reţinut cã, potrivit <>art. 126 alin. (2) din Constituţie , stabilirea competenţei instanţelor şi a procedurii de judecatã constituie atributul exclusiv al legiuitorului, acesta fiind ţinut, desigur, ca în procesul de legiferare sã se circumscrie cadrului constituţional. Or, sub acest aspect, textele de lege criticate satisfac exigenţa impusã de norma constituţionalã, fiind în deplinã concordanţã cu prevederile <>Legii fundamentale .
Cele statuate prin deciziile menţionate îşi menţin valabilitatea şi în prezenta cauzã, întrucât nu au intervenit elemente noi, de naturã sã determine schimbarea acestei jurisprudenţe.

Pentru motivele expuse mai sus, în temeiul <>art. 146 lit. d) şi al <>art. 147 alin. (4) din Constituţie , precum şi al <>art. 1-3 , al <>art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al <>art. 29 din Legea nr. 47/1992 ,

CURTEA CONSTITUŢIONALÃ
În numele legii
DECIDE:

Respinge excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor <>art. 399 alin. 1 , <>art. 578 şi <>art. 579 din Codul de procedurã civilã , excepţie ridicatã de Farmacia Diana - S.R.L. din Dej în Dosarul nr. 1.148/219/2008 al Tribunalului Cluj - Secţia civilã.
Definitivã şi general obligatorie.
Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 28 aprilie 2009.

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,
Maria Bratu

-------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice