Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 644 din 28 aprilie 2009  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 158 alin. 3 din Codul de procedura civila    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 644 din 28 aprilie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 158 alin. 3 din Codul de procedura civila

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 27 iulie 2009
DECIZIE nr. 644 din 28 aprilie 2009
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor <>art. 158 alin. 3 din Codul de procedurã civilã
EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALÃ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 27 iulie 2009


Ioan Vida - preşedinte
Nicolae Cochinescu - judecãtor
Aspazia Cojocaru - judecãtor
Acsinte Gaspar - judecãtor
Petre Lãzãroiu - judecãtor
Ion Predescu - judecãtor
Tudorel Toader - judecãtor
Puskas Valentin Zoltan - judecãtor
Augustin Zegrean - judecãtor
Carmen-Cãtãlina Gliga - procuror
Maria Bratu - magistrat-asistent

Pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor <>art. 158 alin. 3 din Codul de procedurã civilã , excepţie ridicatã de Societatea Comercialã "Strelitia Exchange Office" - S.R.L. din Timişoara în Dosarul nr. 2.323/325/2008 al Curţii de Apel Timişoara - Secţia comercialã.
La apelul nominal rãspunde pentru autorul excepţiei avocatul Florin Kovacs, cu împuternicire avocaţialã depusã la dosar. Lipseşte cealaltã parte, faţã de care procedura de citare a fost legal îndeplinitã.
Cauza se aflã în stare de judecatã.
Apãrãtorul autorului excepţiei solicitã admiterea acesteia, arãtând cã textul de lege criticat contravine principiului constituţional al accesului liber la justiţie, deoarece nu cuprinde reguli de procedurã clare în care sã se precizeze condiţiile şi termenele în care justiţiabilii îşi pot exercita drepturile lor procesuale, inclusiv cele referitoare la cãile de atac împotriva hotãrârilor pronunţate de instanţele de judecatã. În acest sens s-a pronunţat în mod constant Curtea Europeanã a Drepturilor Omului, spre exemplu în Cauza Rotaru împotriva României - 2000 sau în Cauza Sunday Times contra Regatului Unit - 1979.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere ca neîntemeiatã a excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,
având în vedere actele şi lucrãrile dosarului, constatã urmãtoarele:
Prin Încheierea din 19 ianuarie 2009, pronunţatã în Dosarul nr. 2.323/325/2008, Curtea de Apel Timişoara - Secţia comercialã a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor <>art. 158 alin. 3 din Codul de procedurã civilã , excepţie ridicatã de Societatea Comercialã "Strelitia Exchange Office" - S.R.L. din Timişoara.
În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine cã prevederile de lege criticate contravin dispoziţiilor <>art. 21 , <>24 şi <>129 din Constituţie , precum şi <>art. 6 din Convenţia pentru apãrarea drepturilor omului şi a libertãţilor fundamentale, deoarece instituie, pentru pãrţi, obligaţia de a-şi exercita dreptul de a ataca hotãrârea de declinare a competenţei într-un termen de 5 zile de la pronunţare, fãrã a li se da posibilitatea sã cunoascã motivele hotãrârii instanţei.
Curtea de Apel Timişoara - Secţia comercialã considerã excepţia neîntemeiatã.
Potrivit <>art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierea de sesizare a fost comunicatã preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
Avocatul Poporului considerã cã prevederile legale criticate sunt constituţionale.
Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,
examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, susţinerile pãrţii prezente, concluziile procurorului, prevederile de lege criticate, raportate la dispoziţiile Constituţiei, precum şi <>Legea nr. 47/1992 , reţine urmãtoarele:
Curtea Constituţionalã a fost legal sesizatã şi este competentã, potrivit dispoziţiilor <>art. 146 lit. d) din Constituţie , ale <>art. 1 alin. (2) , ale <>art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992 , sã soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile <>art. 158 alin. 3 din Codul de procedurã civilã , care au urmãtoarea redactare: "Dacã instanţa se declarã necompetentã, împotriva hotãrârii se poate exercita recurs în termen de 5 zile de la pronunţare. Dosarul va fi trimis instanţei competente sau, dupã caz, altui organ cu activitate jurisdicţionalã competent, de îndatã ce hotãrârea de declinare a competenţei a devenit irevocabilã."
Textele constituţionale considerate a fi încãlcate sunt cele ale art. 21 privind accesul liber la justiţie, <>art. 24 privind dreptul la apãrare şi <>art. 129 privind cãile de atac.
Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine urmãtoarele:
Prevederile <>art. 158 alin. 3 din Codul de procedurã civilã au mai fost supuse controlului de constituţionalitate pentru critici similare. Astfel, prin <>Decizia nr. 246 din 4 martie 2008 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 288 din 14 aprilie 2008, Curtea a statuat cã legiuitorul are competenţa exclusivã de a stabili care sunt cãile de atac ce pot fi exercitate în diferite cauze, precum şi condiţiile procedurale de exercitare a acestora, inclusiv termenele, cu singura cerinţã de a nu contraveni vreunei dispoziţii sau vreunui principiu constituţional.
Prevederile <>art. 158 alin. 3 din Codul de procedurã civilã nu pun nicio parte interesatã în imposibilitatea de a se adresa instanţei de control judiciar, prin exercitarea cãilor de atac. Potrivit dispoziţiilor <>alin. 1 şi 2 ale art. 158 din Codul de procedurã civilã, instanţa judecãtoreascã se pronunţã asupra problemelor privind competenţa în situaţia în care, în cadrul judecãrii litigiului cu care a fost învestitã, în faţa sa se pune în discuţie competenţa de judecatã. Aceastã discuţie are loc în prezenţa pãrţilor sau chiar în lipsa lor, dar când toate pãrţile au fost legal citate. În cazul în care instanţa se declarã competentã, va continua judecarea cauzei, iar hotãrârea privind competenţa poate fi atacatã cu apel sau cu recurs, dupã caz, odatã cu fondul cauzei. Hotãrârea prin care instanţa se declarã necompetentã se poate ataca separat cu recurs, întrucât aceastã hotãrâre are caracter de dezînvestire.
Totodatã, Curtea a mai reţinut cã stabilirea unui termen derogatoriu mai scurt şi care curge de la data pronunţãrii hotãrârii, pentru declararea recursului, s-a impus pentru cã soluţionarea incidentului privind competenţa instanţei ţine pe loc judecarea fondului litigiului. Niciuna dintre pãrţi nu este împiedicatã în exercitarea cãii de atac în acest termen, având în vedere cã acestea, chiar dacã nu sunt prezente în urma îndeplinirii procedurii legale de citare, cunosc termenul de judecatã şi depinde doar de diligenţa lor aflarea soluţiei şi declararea recursului.
Întrucât nu au intervenit elemente noi, de naturã sã determine schimbarea acestei jurisprudenţe, atât considerentele, cât şi soluţia deciziei menţionate îşi pãstreazã valabilitatea şi în prezenta cauzã.

Pentru motivele expuse mai sus, în temeiul <>art. 146 lit. d) şi al <>art. 147 alin. (4) din Constituţie , precum şi al <>art. 1-3 , al <>art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al <>art. 29 din Legea nr. 47/1992 ,

CURTEA CONSTITUŢIONALÃ
În numele legii
DECIDE:

Respinge excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor <>art. 158 alin. 3 din Codul de procedurã civilã , excepţie ridicatã de Societatea Comercialã "Strelitia Exchange Office" - S.R.L. din Timişoara, în Dosarul nr. 2.323/325/2008 al Curţii de Apel Timişoara - Secţia comercialã.
Definitivã şi general obligatorie.
Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 28 aprilie 2009.


PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,
Maria Bratu
________

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice