Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 642 din 28 aprilie 2009  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor   art. 15 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 642 din 28 aprilie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 15 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 27 iulie 2009
DECIZIE nr. 642 din 28 aprilie 2009
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor <>art. 15 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALÃ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 27 iulie 2009


Ioan Vida - preşedinte
Nicolae Cochinescu - judecãtor
Aspazia Cojocaru - judecãtor
Acsinte Gaspar - judecãtor
Petre Lãzãroiu - judecãtor
Ion Predescu - judecãtor
Tudorel Toader - judecãtor
Puskas Valentin Zoltan - judecãtor
Augustin Zegrean - judecãtor
Carmen-Cãtãlina Gliga - procuror
Maria Bratu - magistrat-asistent

Pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor <>art. 15 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, excepţie ridicatã de Mariana-Sanda Popescu în Dosarul nr. 11.126/300/2007 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a V-a civilã.
La apelul nominal rãspunde personal autoarea excepţiei, lipsind cealaltã parte, faţã de care procedura de citare a fost legal îndeplinitã.
Magistratul-asistent referã cu privire la cererea de amânare a judecãţii în vederea angajãrii unui apãrãtor, formulatã de autoarea excepţiei.
Reprezentantul Ministerului Public se opune amânãrii judecãţii, având în vedere cã de la data ridicãrii excepţiei, 11 decembrie 2008, autoarea excepţiei avea suficient timp pentru angajarea unui apãrãtor.
Curtea, deliberând, respinge cererea de amânare a judecãţii formulatã de autoarea excepţiei.
Cauza se aflã în stare de judecatã.
Autoarea excepţiei solicitã admiterea acesteia pentru aceleaşi motive pe care le-a invocat în faţa instanţei de judecatã.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere ca neîntemeiatã a excepţiei de neconstituţionalitate, arãtând cã scutirea de la plata taxei de timbru reprezintã o problemã de opţiune legislativã.

CURTEA,
având în vedere actele şi lucrãrile dosarului, constatã urmãtoarele:
Prin Încheierea din 11 decembrie 2008, pronunţatã în Dosarul nr. 11.126/300/2007, Tribunalul Bucureşti - Secţia a V-a civilã a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor <>art. 15 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, excepţie ridicatã de Mariana-Sanda Popescu.
În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine cã prevederile de lege criticate contravin dispoziţiilor <>art. 16 , <>21 , <>24 , <>53 şi <>124 din Constituţie , precum şi <>art. 6 paragraful 1 din Convenţia pentru apãrarea drepturilor omului şi a libertãţilor fundamentale, deoarece stabilesc în mod limitativ cazurile în care se poate acorda scutire de la plata taxei judiciare de timbru, ceea ce este de naturã sã creeze o situaţie de inegalitate a cetãţenilor în faţa instanţelor judecãtoreşti, cu consecinţa încãlcãrii dreptului lor la apãrare.
Tribunalul Bucureşti - Secţia a V-a civilã considerã excepţia neîntemeiatã.
Potrivit <>art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierea de sesizare a fost comunicatã preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
Avocatul Poporului considerã cã prevederile legale criticate sunt constituţionale.
Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,
examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, concluziile pãrţii prezente, concluziile procurorului, prevederile de lege criticate, raportate la dispoziţiile Constituţiei, precum şi <>Legea nr. 47/1992 , reţine urmãtoarele:
Curtea Constituţionalã a fost legal sesizatã şi este competentã, potrivit dispoziţiilor <>art. 146 lit. d) din Constituţie , ale <>art. 1 alin. (2) , ale <>art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992 , sã soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile <>art. 15 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 din 29 iulie 1997, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, prevederi referitoare la cazurile în care sunt scutite de taxe judiciare de timbru acţiunile şi cererile, inclusiv cele pentru exercitarea cãilor de atac.
Textele constituţionale considerate a fi încãlcate sunt cele ale <>art. 16 referitor la principiul egalitãţii în drepturi, ale <>art. 21 privind accesul liber la justiţie, ale <>art. 24 privind dreptul la apãrare, ale <>art. 53 referitor la restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertãţi şi ale art. 124 privind înfãptuirea justiţiei.
Examinând criticile de neconstituţionalitate, Curtea reţine cã posibilitatea scutirii de la plata taxelor judiciare de timbru pentru anumite categorii de cereri a mai fãcut obiectul controlului de constituţionalitate.
Astfel, prin <>Decizia nr. 773 din 1 iulie 2008 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 580 din 1 august 2008, Curtea a statuat, fãcând referire la jurisprudenţa sa anterioarã, cã instituirea de cãtre legiuitor a unor scutiri de taxe de timbru pentru anumite categorii de cereri nu face nicio diferenţiere între contribuabili şi nu constituie o discriminare sau o atingere adusã principiului constituţional al egalitãţii în drepturi, prevãzut de <>art. 16 alin. (1) din Constituţie .
În ceea ce priveşte accesul liber la justiţie, Curtea, prin aceeaşi decizie, a statuat cã "(...) accesul liber la justiţie, consacrat de <>art. 21 din Constituţie , nu înseamnã gratuitate. Nicio dispoziţie constituţionalã nu interzice stabilirea taxelor de timbru în justiţie, fiind justificat ca persoanele care se adreseazã autoritãţilor judecãtoreşti sã contribuie la acoperirea cheltuielilor prilejuite de realizarea actului de justiţie. Regula este cea a timbrãrii acţiunilor în justiţie, excepţiile fiind posibile numai în mãsura în care sunt stabilite de legiuitor. Cheltuielile ocazionate de realizarea actului de justiţie sunt cheltuieli publice, la a cãror acoperire, potrivit <>art. 56 alin. (1) din Constituţie , cetãţenii sunt obligaţi sã contribuie prin impozite şi taxe, stabilite în condiţiile legii".
Considerentele reţinute de Curte în decizia menţionatã sunt valabile şi în cauza de faţã, neintervenind elemente noi de naturã a determina o reconsiderare a jurisprudenţei acesteia.
Pe de altã parte, Curtea observã cã prin <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilã a fost reglementatã posibilitatea scutirii, reducerii, eşalonãrii sau amânãrii de la plata taxelor judiciare prevãzute de lege, eliminând astfel restrângerea accesului la justiţie ori a dreptului la apãrare din lipsa mijloacelor bãneşti.

Pentru motivele expuse mai sus, în temeiul <>art. 146 lit. d) şi al <>art. 147 alin. (4) din Constituţie , precum şi al <>art. 1-3 , al <>art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al <>art. 29 din Legea nr. 47/1992 ,

CURTEA CONSTITUŢIONALÃ
În numele legii
DECIDE:

Respinge excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor <>art. 15 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, excepţie ridicatã de Mariana-Sanda Popescu în Dosarul nr. 11.126/300/2007 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a V-a civilã.
Definitivã şi general obligatorie.
Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 28 aprilie 2009.


PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,
Maria Bratu
_________

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice