Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
DECIZIE nr. 639 din 23 septembrie 2013 privind modificarea si completarea Deciziei presedintelui Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii nr. 551/2012 privind stabilirea tarifului de utilizare a spectrului
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 639 din 23 septembrie 2013  privind modificarea si completarea Deciziei presedintelui Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii nr. 551/2012 privind stabilirea tarifului de utilizare a spectrului    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 639 din 23 septembrie 2013 privind modificarea si completarea Deciziei presedintelui Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii nr. 551/2012 privind stabilirea tarifului de utilizare a spectrului

EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA PENTRU ADMINISTRARE SI REGLEMENTARE IN COMUNICATII
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 26 septembrie 2013
    În temeiul prevederilor art. 10 alin. (2) pct. 12 şi ale art. 12 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 30 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 140/2012, precum şi ale art. 62 alin. (1) şi (4) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

    preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii emite prezenta decizie.

    ART. I
    Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 551/2012 privind stabilirea tarifului de utilizare a spectrului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 444 din data de 4 iulie 2012, se modifică şi se completează după cum urmează:

    1. La articolul 3, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Tariful este stabilit în euro şi se achită în lei la cursul de schimb valutar stabilit de Banca Naţională a României în prima zi lucrătoare a lunii octombrie din anul precedent. Individualizarea obligaţiei de plată pentru o unitate de măsură se realizează prin rotunjirea la întreg a sumei rezultate din înmulţirea cursului de schimb valutar cu tariful în euro stabilit pentru frecvenţa de emisie, canalul, blocul de frecvenţe, alocarea de multiplex, banda de frecvenţe, staţia de radiocomunicaţii, sistemul de comunicaţii prin sateliţi, după caz."

    2. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 9. - (1) Pentru anul, respectiv trimestrul emiterii documentului de alocare/asignare, valoarea tarifului datorat este egală cu valoarea tarifului prevăzut în anexă, multiplicată cu 1/12 şi cu numărul lunilor rămase până la sfârşitul anului, respectiv al trimestrului, luna emiterii documentului de alocare/asignare fiind inclusă în acest număr.
    (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul tarifului datorat în baza documentelor de alocare/asignare cu valabilitate prelungită, pentru prima lună calendaristică a perioadei de valabilitate extinse.
    (3) Pentru anul, respectiv trimestrul expirării termenului de valabilitate a licenţei, valoarea tarifului datorat în baza documentelor de alocare/asignare este egală cu valoarea tarifului prevăzut în anexă, multiplicată cu 1/12 şi cu numărul lunilor scurse de la începutul anului, respectiv al trimestrului şi până la data expirării licenţei, luna expirării nefiind inclusă în acest număr, cu excepţia situaţiei prevăzute la alin. (4).
    (4) În cazul licenţei care expiră în ultima zi a ultimei luni calendaristice de valabilitate a licenţei, tariful se datorează inclusiv pentru ultima lună din perioada de valabilitate pentru care au fost acordate drepturile de utilizare."

    3. La articolul 13, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Dacă în termenul prevăzut de lege, titularul nu achită în totalitate tariful, ANCOM dispune, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, suspendarea sau revocarea licenţei, după caz."

    4. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 15. - (1) În situaţia în care se solicită cesiunea licenţei, cuantumul tarifului datorat de către titularul cedent este egal cu valoarea tarifului prevăzut în anexă, multiplicată cu 1/12 şi cu numărul lunilor scurse de la începutul anului, respectiv al trimestrului în care are loc cesiunea şi până în luna emiterii licenţei modificate în favoarea cesionarului, aceasta din urmă nefiind inclusă în acest număr.
    (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), cuantumul tarifului datorat de către noul titular al licenţei este egal cu valoarea tarifului prevăzut în anexă, multiplicată cu 1/12 şi cu numărul lunilor rămase până la sfârşitul anului, respectiv al trimestrului în care are loc cesiunea, luna emiterii licenţei modificate în favoarea cesionarului fiind inclusă în acest număr."

    5. La articolul 16, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul licenţelor ce nu respectă condiţia prevăzută la art. 9 alin. (4), dacă renunţarea titularului la documentele de alocare/asignare ori retragerea drepturilor de utilizare din alte motive decât cel menţionat anterior are loc în cursul ultimei luni calendaristice de valabilitate a licenţei, luna încetării valabilităţii drepturilor nu este luată în considerare la calculul tarifului."

    6. La articolul 18, alineatul (9) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(9) Tariful prevăzut la cap. I pct. 3 din anexă se datorează pentru fiecare canal simplex de 12,5 kHz asignat prin documentul de asignare. Tariful se multiplică cu 2 pentru fiecare canal simplex de 25 kHz."

    7. La articolul 18 alineatul (10), litera a) se abrogă.

    8. La articolul 18, alineatul (11) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(11) Tariful prevăzut la cap. I pct. 4 din anexă se datorează pentru fiecare canal semiduplex sau duplex de 12,5 kHz asignat prin documentul de asignare. Tariful se multiplică cu 2 pentru fiecare canal semiduplex sau duplex de 25 kHz."

    9. La articolul 18 alineatul (12), litera a) se abrogă.

    10. La articolul 19 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) tariful se aplică fiecărei staţii de radioreleu a legăturii punct-la-punct bilaterale sau unilaterale (inclusiv staţiilor de tip repetor pasiv din componenţa liniilor de radiorelee), pentru fiecare frecvenţă de emisie, ţinându-se cont de lărgimea de bandă asignată, cu excepţia staţiilor de radioreleu din componenţa liniilor de radiorelee transfrontaliere, care sunt amplasate pe teritoriul altor ţări;"

    11. La articolul 19 alineatul (3), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) tariful se aplică pentru fiecare canal duplex asignat prin documentul de asignare;"

    12. La articolul 21, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Tariful prevăzut la cap. IV pct. 3 şi la cap. V pct. 3 din anexă se aplică pentru fiecare frecvenţă asignată prin documentul de asignare."

    13. La articolul 23, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Tariful prevăzut la cap. IX pct. 2 din anexă se aplică fiecărui echipament de radioreleu transportabil sau portabil, pentru fiecare frecvenţă de emisie asignată acestuia şi pentru fiecare zi calendaristică pe parcursul căreia au loc transmisiile ocazionale de tip ENG-OB (electronic news gathering and outside broadcasting) prin intermediul respectivului echipament."

    14. În anexă, la capitolul II "Serviciul fix", titlul punctului 1.4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "1.4. Tarif pentru staţii de radioreleu cu frecvenţe de emisie cuprinse între 1 GHz şi 57 GHz:"

    15. În anexă, la capitolul II, după punctul 1.4 se introduce un nou punct, punctul 1.4.1, cu următorul cuprins:


┌──────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│"1.4.1│Tarif pentru staţii de radioreleu cu frecvenţe de emisie mai mari de 57 GHz: │
│ │┌─────┬──────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┐│
│ ││Nr. │Bandă frecvenţe │ Lărgime de bandă asignată ││
│ ││crt. │ ├───────────┬────────┬─────────┬─────────┬─────────┬──────────┤│
│ ││ │ │ ≤ 50 MHz │≤100 MHz│≤ 150 MHz│≤ 200 MHz│≤ 250 MHz│> 250 MHz ││
│ │├─────┼──────────────────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤│
│ ││ 1. │ 57 GHz < f │ 24 │ 36 │ 72 │ 108 │ 144 │ 180" ││
│ │└─────┴──────────────────────┴───────────┴────────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────────┘│
└──────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    16. În anexă, la capitolul II, punctul 3.4 se modifică şi va avea următorul cuprins:


┌──────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────┐
│ "3.4.│Tarif pentru reţea publică punct-multipunct cu acces fix pe suport radio │ │
│ │(FWA/NWA) în banda 3.400-3.600 MHz: │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤
│3.4.1.│Tarif pentru un canal duplex de 7 MHz alocat la nivel naţional │ 100.000 euro/canal │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤
│3.4.2.│Tarif pentru un canal duplex de 1,75 MHz alocat la nivelul municipiului │ │
│ │Bucureşti şi al judeţului Ilfov │ 5.000 euro/canal │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤
│3.4.3.│Tarif pentru un canal duplex de 1,75 MHz alocat la nivelul judeţelor Arad, │ │
│ │Bihor, Braşov, Cluj, Constanţa, Dolj, Galaţi, Iaşi, Prahova şi Timiş │ 750 euro/canal/judeţ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤
│3.4.4.│Tarif pentru un canal duplex de 1,75 MHz alocat la nivelul judeţelor Alba, │ │
│ │Argeş, Bacău, Bistriţa-Năsăud, Brăila, Buzău, Caraş-Severin, Dâmboviţa, │ │
│ │Gorj, Harghita, Hunedoara, Maramureş, Mehedinţi, Mureş, Neamţ, Satu Mare, │ │
│ │Sibiu, Suceava, Vâlcea şi Vrancea │ 500 euro/canal/judeţ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┤
│3.4.5.│Tarif pentru un canal duplex de 1,75 MHz alocat la nivelul judeţelor │ │
│ │Botoşani, Călăraşi, Covasna, Giurgiu, Ialomiţa, Olt, Sălaj, Teleorman, │ │
│ │Tulcea şi Vaslui │ 250 euro/canal/judeţ" │
└──────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────┘    17. În anexă, la capitolul II, punctul 3.6 se modifică şi va avea următorul cuprins:


┌──────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────┐
│ "3.6.│Tarif pentru un canal duplex de 28 MHz alocat la nivel naţional pentru │ │
│ │reţea publică punct-multipunct cu acces pe suport radio în banda │ │
│ │3600-3800 MHz │ 400.000 euro/canal" │
└──────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────┘    18. În anexă, la capitolul IX "Transmisii ocazionale în diferite servicii de radiocomunicaţii", punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:


┌──────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┐
│ "1.│Serviciile fix şi mobil prin satelit (transmisii ocazionale de tip SNG) │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 1.1.│Tarif pentru autorizarea transmisiilor ocazionale într-un interval mai mic │ │
│ │de 7 zile calendaristice consecutive (o săptămână): │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│1.1.1.│Tarif pentru prima zi de transmisie │ 450 euro/zi │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│1.1.2.│Tarif pentru a II-a până la a VI-a zi de transmisie, zilele respective │ │
│ │fiind incluse în cadrul aceleiaşi săptămâni necalendaristice care debutează│ │
│ │cu prima zi de transmisie │ 320 euro/zi │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 1.2.│Tarif pentru autorizarea transmisiilor ocazionale într-un interval mai mic │ │
│ │de 30 zile calendaristice consecutive (o lună): │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│1.2.1.│Tarif pentru prima săptămână de transmisie │ 2.080 euro/săptămână │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│1.2.2.│Tarif pentru a II-a şi a III-a săptămână de transmisie, săptămânile │ │
│ │respective fiind incluse în cadrul aceleiaşi luni necalendaristice care │ │
│ │debutează cu prima săptămână de transmisie │ 1.240 euro/săptămână │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 1.3.│Tarif pentru autorizarea transmisiilor ocazionale într-un interval de │ │
│ │30 zile calendaristice consecutive (o lună) │ 3.760 euro/lună │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 1.4.│Tarif pentru autorizarea transmisiilor ocazionale într-un interval de │ │
│ │90 zile calendaristice consecutive (3 luni) │ 8.800 euro/3 luni" │
└──────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────┘


    ART. II
    Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 octombrie 2013, cu excepţia prevederilor art. I pct. 2, 4 şi 5, care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2014.

                   Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru
                  Administrare şi Reglementare în Comunicaţii,
                            Marius Cătălin Marinescu

    Bucureşti, 23 septembrie 2013.
    Nr. 639.

                                  -------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016