Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 637 din 28 aprilie 2009  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 367^1 alin. 2 din Codul de procedura civila    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 637 din 28 aprilie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 367^1 alin. 2 din Codul de procedura civila

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 27 iulie 2009
DECIZIE nr. 637 din 28 aprilie 2009
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor <>art. 367^1 alin. 2 din Codul de procedurã civilã
EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALÃ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 27 iulie 2009


Ioan Vida - preşedinte
Nicolae Cochinescu - judecãtor
Aspazia Cojocaru - judecãtor
Acsinte Gaspar - judecãtor
Petre Lãzãroiu - judecãtor
Ion Predescu - judecãtor
Tudorel Toader - judecãtor
Puskas Valentin Zoltan - judecãtor
Augustin Zegrean - judecãtor
Carmen-Cãtãlina Gliga - procuror
Maria Bratu - magistrat-asistent

Pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor <>art. 367^1 alin. 2 din Codul de procedurã civilã , excepţie ridicatã de Societatea Comercialã "Nomis 2003" - S.R.L. din Galaţi în Dosarul nr. 6.542/121/2008 al Tribunalului Galaţi - Secţia comercialã, maritimã şi fluvialã şi de contencios administrativ.
La apelul nominal lipsesc pãrţile, faţã de care procedura de citare a fost legal îndeplinitã.
Cauza se aflã în stare de judecatã.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere ca neîntemeiatã a excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,
având în vedere actele şi lucrãrile dosarului, constatã urmãtoarele:
Prin Încheierea din 19 decembrie 2008 pronunţatã în Dosarul nr. 807/260/2008, Tribunalul Galaţi - Secţia comercialã, maritimã şi fluvialã şi de contencios administrativ a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor <>art. 367^1 alin. 2 din Codul de procedurã civilã , excepţie ridicatã de Societatea Comercialã "Nomis 2003" - S.R.L. din Galaţi.
În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine cã prevederile de lege criticate contravin dispoziţiilor <>art. 16 alin. (1) şi (2) , <>art. 20 alin. (1) şi (2) şi <>art. 21 alin. (1) din Constituţie , precum şi <>art. 6 şi <>13 din Convenţia pentru apãrarea drepturilor omului şi a libertãţilor fundamentale, deoarece exclude posibilitatea ca încheierea de învestire cu formulã executorie a hotãrârii arbitrale sã fie atacatã în justiţie, în condiţiile în care procedura arbitrajului este facultativã.
Tribunalul Galaţi - Secţia comercialã, maritimã şi fluvialã şi de contencios administrativ considerã excepţia neîntemeiatã.
Potrivit <>art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierea de sesizare a fost comunicatã preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
Avocatul Poporului considerã cã prevederile legale criticate sunt constituţionale.
Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,
examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, concluziile procurorului, prevederile de lege criticate, raportate la dispoziţiile Constituţiei, precum şi <>Legea nr. 47/1992 , reţine urmãtoarele:
Curtea Constituţionalã a fost legal sesizatã şi este competentã, potrivit dispoziţiilor <>art. 146 lit. d) din Constituţie , ale <>art. 1 alin. (2) , ale <>art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992 , sã soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile <>art. 367^1 alin. 2 cuprins în cartea a IV-a "Despre arbitraj" a Codului de procedurã civilã, care au urmãtoarea redactare: "Încheierea de învestire se dã de cãtre instanţa judecãtoreascã prevãzutã de <>art. 342 , fãrã citarea pãrţilor, în afarã de cazul în care existã îndoieli cu privire la regularitatea hotãrârii arbitrale, când se vor cita pãrţile."
Textele constituţionale invocate ca fiind încãlcate sunt cele ale <>art. 16 alin. (1) şi (2) privind egalitatea în drepturi, ale <>art. 20 referitor la tratatele internaţionale privind drepturile omului şi ale <>art. 21 alin. (1) privind accesul liber la justiţie. Este invocatã şi încãlcarea <>art. 6 privind dreptul la un proces echitabil şi la rezolvarea cauzelor într-un termen rezonabil, precum şi a <>art. 13 privind dreptul la un recurs efectiv, din <>Convenţia pentru apãrarea drepturilor omului şi a libertãţilor fundamentale.
Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constatã cã a mai analizat constituţionalitatea prevederilor din <>Codul de procedurã civilã referitoare la arbitraj prin raportare la textele constituţionale invocate în cauza de faţã. Astfel, prin <>Decizia nr. 8 din 9 ianuarie 2007 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 73 din 31 ianuarie 2007, Curtea a reţinut cã "Arbitrajul se organizeazã şi se desfãşoarã potrivit convenţiei arbitrale încheiate între pãrţi, cu respectarea principiului libertãţii de voinţã a acestora, sub rezerva respectãrii ordinii publice, a bunelor moravuri, precum şi a dispoziţiilor imperative ale legii, aşa cum prevede <>art. 341 din Codul de procedurã civilã . Prin urmare, pãrţile pot stabili, prin convenţia arbitralã sau printr-un act adiţional încheiat ulterior, normele privind constituirea tribunalului arbitral, numirea, revocarea şi înlocuirea arbitrilor, termenul şi locul arbitrajului, normele de procedurã pe care tribunalul arbitral trebuie sã le urmeze în judecarea litigiului şi, în general, orice alte norme privind buna desfãşurare a arbitrajului. În cazul în care pãrţile nu au convenit asupra unor asemenea norme, tribunalul arbitral va putea reglementa procedura ce urmeazã sã fie aplicatã.
Aşa fiind, Curtea observã cã incidenţa dispoziţiilor legale criticate este subsecventã acordului de voinţã intervenit între pãrţile care au încheiat convenţia arbitralã şi care au optat pentru soluţionarea litigiului de cãtre un tribunal arbitral. Împrejurarea cã autorul excepţiei a achiesat la soluţionarea litigiului pe aceastã cale, deşi cunoştea sau ar fi trebuit sã cunoascã dispoziţiile legale referitoare la judecarea litigiului de o asemenea instituţie, precum şi consecinţele juridice ale aplicãrii lor, nu îl îndreptãţeşte sã se prevaleze de necunoaşterea legii şi deci lipseşte de temei critica reglementãrii în cauzã".
Considerentele reţinute de Curte în decizia menţionatã sunt valabile şi în prezenta cauzã, întrucât nu au intervenit elemente noi de naturã a reconsidera jurisprudenţa Curţii.
Pe de altã parte, Curtea reţine cã, în concordanţã cu natura arbitrajului, <>art. 367 din Codul de procedurã civilã stabileşte regula generalã a executãrii hotãrârilor arbitrale, şi anume îndeplinirea de bunãvoie de cãtre partea împotriva cãreia s-a pronunţat. În consecinţã, învestirea cu formulã executorie intervine numai atunci când hotãrârea arbitralã nu este executatã de bunãvoie, prin încãlcarea de cãtre debitor a obligaţiei pe care şi-a asumat-o semnând convenţia arbitralã. Atunci când se anuleazã o hotãrâre arbitralã în condiţiile <>art. 364 din Codul de procedurã civilã , procesul arbitral se încheie cu o hotãrâre judecãtoreascã, în acest caz urmând a fi învestitã cu formulã executorie hotãrârea judecãtoreascã. Dacã însã acţiunea în anulare se respinge, se va învesti hotãrârea arbitralã asupra cãreia a fost exercitat deja controlul judecãtoresc. Rezultã cã problema condiţiilor specifice ale învestirii cu formula executorie a hotãrârilor arbitrale se pune numai în cazul în care nu s-a intentat o acţiune în anulare.
Aşadar, prevederile de lege criticate reprezintã norme de procedurã a cãror stabilire, potrivit <>art. 126 alin. (2) din Constituţie , intrã în competenţa exclusivã a legiuitorului. Totodatã, potrivit dispoziţiilor <>art. 129 din Legea fundamentalã , "Împotriva hotãrârilor judecãtoreşti, pãrţile interesate şi Ministerul Public pot exercita cãile de atac, în condiţiile legii", acest text constituţional lãsând la latitudinea legiuitorului reglementarea cãilor de atac.

Pentru motivele expuse mai sus, în temeiul <>art. 146 lit. d) şi al <>art. 147 alin. (4) din Constituţie , precum şi al <>art. 1-3 , al <>art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al <>art. 29 din Legea nr. 47/1992 ,

CURTEA CONSTITUŢIONALÃ
În numele legii
DECIDE:

Respinge excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor <>art. 367^1 alin. 2 din Codul de procedurã civilã , excepţie ridicatã de Societatea Comercialã "Nomis 2003" - S.R.L. din Galaţi în Dosarul nr. 6.542/121/2008 al Tribunalului Galaţi - Secţia comercialã, maritimã şi fluvialã şi de contencios administrativ.
Definitivã şi general obligatorie.
Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 28 aprilie 2009.


PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,
Maria Bratu
_________

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice