Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
DECIZIE nr. 619 din 3 octombrie 2006 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 504 alin. 1 si 2 si art. 505 alin. 1 si 4 din Codul de procedura penala, precum si ale art. 96 alin. (6) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 619 din 3 octombrie 2006  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 504 alin. 1 si 2 si art. 505 alin. 1 si 4 din Codul de procedura penala, precum si ale   art. 96 alin. (6) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 619 din 3 octombrie 2006 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 504 alin. 1 si 2 si art. 505 alin. 1 si 4 din Codul de procedura penala, precum si ale art. 96 alin. (6) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 929 din 16 noiembrie 2006

Ioan Vida - preşedinte
Nicolae Cochinescu - judecãtor
Aspazia Cojocaru - judecãtor
Acsinte Gaspar - judecãtor
Kozsokar Gabor - judecãtor
Petre Ninosu - judecãtor
Ion Predescu - judecãtor
Şerban Viorel Stãnoiu - judecãtor
Antonia Constantin - procuror
Ioana Marilena Chiorean - magistrat-asistent

Pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 504 alin. 1 şi 2 şi art. 505 alin. 1 şi 4 din Codul de procedurã penalã, precum şi ale <>art. 96 alin. (6) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecãtorilor şi procurorilor, excepţie ridicatã de Marian Ştefãnescu în Dosarul nr. 4.374/2003 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a V-a civilã.
La apelul nominal rãspunde autorul excepţiei, personal, lipsã fiind cealaltã parte, faţã de care procedura de citare este legal îndeplinitã.
Având cuvântul, autorul excepţiei Marian Ştefãnescu susţine cã dispoziţiile legale criticate sunt neconstituţionale, întrucât nu se acordã despãgubiri pentru erori judiciare în cazul în care s-a luat o mãsurã preventivã.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 504 alin. 1 şi 2 şi ale art. 505 alin. 1 şi 4 din Codul de procedurã penalã, întrucât legiuitorul stabileşte condiţiile care atrag rãspunderea statului pentru erori judiciare. Cu privire la excepţia de neconstituţionalitate a <>art. 94 alin. (6) din Legea nr. 303/2004 , devenit art. 96 alin. (6) dupã republicare, aratã cã aceasta este inadmisibilã, întrucât autorul excepţiei solicitã modificarea şi completarea textelor criticate.

CURTEA,
având în vedere actele şi lucrãrile dosarului, constatã urmãtoarele:
Prin Decizia civilã nr. 772 din 27 martie 2006, pronunţatã în Dosarul nr. 4.820/3/2003/2006, Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a III-a civilã şi pentru cauze cu minori şi familie a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 504 alin. 1 şi 2, ale art. 505 alin. 1 şi 4 din Codul de procedurã penalã, precum şi ale <>art. 94 alin. (6) din Legea nr. 303/2004 , cu ocazia admiterii recursului împotriva încheierii de şedinţã din data de 15 noiembrie 2005 a Tribunalului Bucureşti - Secţia a V-a prin care s-a respins excepţia de neconstituţionalitate ca inadmisibilã. Excepţia a fost ridicatã de Marian Ştefãnescu în cadrul soluţionãrii unui litigiu cu statul român pentru acordarea de daune morale şi materiale cauzate de erori judiciare.
În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine cã dispoziţiile art. 504 alin. 1 şi 2 şi ale art. 505 alin. 1 din Codul de procedurã penalã sunt neconstituţionale, întrucât nu prevãd posibilitatea de reparare a pagubei persoanelor care au fost victimele erorilor judiciare în materie penalã, decât dacã persoana a fost privatã de libertate ori dacã i s-a restrâns libertatea în mod nelegal. Totodatã, persoana vãtãmatã nu se poate îndrepta cu acţiune directã împotriva magistratului responsabil de eroarea judiciarã, ci numai împotriva statului român.
Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a III-a civilã şi pentru cauze cu minori şi familie a admis recursul declarat împotriva încheierii Tribunalului Bucureşti - Secţia a V-a civilã prin care s-a respins sesizarea Curţii Constituţionale, neexprimându-şi opinia.
Potrivit dispoziţiilor <>art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierea de sesizare a fost comunicatã preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
Guvernul considerã cã excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiatã, invocând în acest sens jurisprudenţa Curţii Constituţionale.
Avocatul Poporului apreciazã cã dispoziţiile legale criticate sunt constituţionale şi cã, în realitate, aspectele invocate de autorul excepţiei ţin de interpretarea şi aplicarea legii.
Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului nu au comunicat Curţii Constituţionale punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.

CURTEA,
examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, susţinerile pãrţii prezente, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi dispoziţiile <>Legii nr. 47/1992 , reţine urmãtoarele:
Curtea Constituţionalã a fost legal sesizatã şi este competentã, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, ale art. 1 alin. (2), ale <>art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992 , sã soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 504 alin. 1 şi 2 şi ale art. 505 alin. 1 şi 4 din Codul de procedurã penalã, precum şi ale <>art. 94 alin. (6) din Legea nr. 303/2004 .
Dispoziţiile art. 504 şi ale art. 505 din Codul de procedurã penalã au fost modificate prin <>art. I pct. 219 din Legea nr. 281/2003 privind modificarea şi completarea Codului de procedurã penalã şi a unor legi speciale, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 468 din 1 iulie 2003.
Astfel, dispoziţiile criticate din Codul de procedurã penalã au urmãtorul cuprins:
- Art. 504 alin. 1 şi 2: Cazuri care dau dreptul la repararea pagubei
"Persoana care a fost condamnatã definitiv are dreptul la repararea de cãtre stat a pagubei suferite, dacã în urma rejudecãrii cauzei s-a pronunţat o hotãrâre definitivã de achitare.
Are dreptul la repararea pagubei şi persoana care, în cursul procesului penal, a fost privatã de libertate ori cãreia i s-a restrâns libertatea în mod nelegal.";
- Art. 505 alin. 1 şi 4: Felul şi întinderea reparaţiei "La stabilirea întinderii reparaţiei se ţine seama de durata privãrii de libertate sau a restrângerii de libertate suportate, precum şi de consecinţele produse asupra persoanei ori asupra familiei celui privat de libertate sau a cãrui libertate a fost restrânsã.
[...]
Reparaţia este, în toate cazurile, suportatã de stat, prin Ministerul Finanţelor Publice."
Deşi în notele scrise ale autorului excepţiei şi în actul de sesizare a Curţii Constituţionale este menţionat ca obiect al excepţiei şi <>art. 94 alin. (6) din Legea nr. 303/2004 , Curtea constatã cã dispoziţiile acestui articol au devenit dispoziţiile <>art. 96 alin. (6) dupã republicarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecãtorilor şi procurorilor în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 826 din 13 septembrie 2005, având în prezent urmãtorul cuprins: "(6) Pentru repararea prejudiciului, persoana vãtãmatã se poate îndrepta cu acţiune numai împotriva statului, reprezentat prin Ministerul Finanţelor Publice."
Autorul excepţiei susţine cã dispoziţiile legale criticate contravin prevederilor constituţionale ale art. 1 alin. (3) privind dreptatea ca valoare supremã în statul de drept, ale art. 11 referitoare la dreptul internaţional şi dreptul intern şi ale art. 20 referitoare la tratatele internaţionale privind drepturile omului, ale art. 21 privind accesul liber la justiţie şi ale art. 53 privind restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertãţi. De asemenea, considerã cã sunt încãlcate şi prevederile art. 6 privind dreptul la un proces echitabil din Convenţia pentru apãrarea drepturilor omului şi a libertãţilor fundamentale.
Analizând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constatã urmãtoarele:
I. Cu privire la dispoziţiile <>art. 96 alin. (6) din Legea nr. 303/2004 , autorul excepţiei solicitã sã se excludã din textul legal criticat cuvântul "numai". Prin urmare, Curtea constatã cã solicitarea autorului excepţiei priveşte modificarea şi completarea textului legal criticat, ceea ce, potrivit <>art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, nu intrã în competenţa Curţii Constituţionale.
II. Referitor la dispoziţiile art. 504 alin. 1 şi 2 şi ale art. 505 alin. 1 şi 4 din Codul de procedurã penalã, Curtea constatã cã acestea sunt constituţionale pentru urmãtoarele considerente.
Potrivit art. 52 alin. (3) din Constituţie, statul rãspunde patrimonial pentru prejudiciile cauzate prin erorile judiciare, iar rãspunderea acestuia este stabilitã "în condiţiile legii".
Dispoziţiile legale criticate fac parte din cap. IV "Repararea pagubei materiale sau a daunei morale în cazul condamnãrii pe nedrept sau al privãrii ori restrângerii de libertate în mod nelegal" al titlului IV "Proceduri speciale" din Codul de procedurã penalã şi stabilesc cine are calitatea de a beneficia de reparaţie, şi anume persoana care a fost condamnatã definitiv dacã în urma rejudecãrii cauzei s-a pronunţat o hotãrâre definitivã de achitare, precum şi persoana care, în cursul procesului penal, a fost privatã de libertate ori cãreia i s-a restrâns libertatea în mod nelegal.
Prin urmare, faptul cã legiuitorul a reglementat în mod expres şi limitativ doar aceste situaţii nu are semnificaţia unei încãlcãri a dreptãţii ca valoare supremã în statul de drept şi nici a unei limitãri a accesului liber la justiţie, garantat de art. 21 din Constituţie, sau a dreptului la un proces echitabil, prevãzut de art. 6 paragraful 1 din Convenţia pentru apãrarea drepturilor omului şi a libertãţilor fundamentale, întrucât este la latitudinea legiuitorului sã stabileascã aceste condiţii şi limite.
În ceea ce priveşte încãlcarea prevederilor art. 53 din Legea fundamentalã, Curtea constatã cã aceasta nu poate fi primitã, întrucât nu s-a reţinut restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertãţi.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al <>art. 29 din Legea nr. 47/1992 ,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
În numele legii
DECIDE:

1. Respinge, ca fiind inadmisibilã, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 96 alin. (6) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecãtorilor şi procurorilor, excepţie ridicatã de Marian Ştefãnescu în Dosarul nr. 4.374/2003 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a V-a civilã.
2. Respinge, ca fiind neîntemeiatã, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 504 alin. 1 şi 2 şi ale art. 505 alin. 1 şi 4 din Codul de procedurã penalã, excepţie ridicatã de acelaşi autor în acelaşi dosar.
Definitivã şi general obligatorie.
Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 3 octombrie 2006.

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,
Ioana Marilena Chiorean
___________
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016