Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 614 din 28 aprilie 2009  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor   art. 5 alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991     Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 614 din 28 aprilie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 517 din 28 iulie 2009
DECIZIE nr. 614 din 28 aprilie 2009
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor <>art. 5 alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991
EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALÃ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 517 din 28 iulie 2009


Ioan Vida - preşedinte
Nicolae Cochinescu - judecãtor
Aspazia Cojocaru - judecãtor
Acsinte Gaspar - judecãtor
Petre Lãzãroiu - judecãtor
Ion Predescu - judecãtor
Tudorel Toader - judecãtor
Puskas Valentin Zoltan - judecãtor
Augustin Zegrean - judecãtor
Carmen-Cãtãlina Gliga - procuror
Maria Bratu - magistrat-asistent

Pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor <>art. 5 alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991 , excepţie ridicatã de Asociaţia "Obştea de cumpãrare a iazului Dracşani" în Dosarul nr. 4.288/193/2008 al Judecãtoriei Botoşani - Secţia civilã.
La apelul nominal lipsesc pãrţile, faţã de care procedura de citare a fost legal îndeplinitã.
Cauza se aflã în stare de judecatã.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere ca inadmisibilã a excepţiei, întrucât autorul excepţiei nu motiveazã în ce constã neconstituţionalitatea textului de lege criticat.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrãrile dosarului, constatã urmãtoarele:
Prin Încheierea din 11 decembrie 2008, pronunţatã în Dosarul nr. 4.288/193/2008, Judecãtoria Botoşani - Secţia civilã a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor <>art. 5 alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991 , excepţie ridicatã de Asociaţia "Obştea de cumpãrare a iazului Dracşani".
În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine cã prin interpretarea şi aplicarea acestui text de lege se ajunge la trecerea în proprietatea publicã a statului a unui teren proprietate privatã. Astfel, aratã cã prin Decizia nr. 1.185 din 12 decembrie 2005, Tribunalul Botoşani a constatat cã terenul în litigiu este în proprietate publicã în temeiul <>art. 5 alin. (1) din Legea nr. 18/1991 . În acest fel, considerã autorul excepţiei, acest text de lege contravine art. 136 alin. (5) din Constituţie, care consacrã caracterul inviolabil al proprietãţii, şi nu exproprierea.
Judecãtoria Botoşani - Secţia civilã considerã excepţia neîntemeiatã.
Potrivit <>art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierea de sesizare a fost comunicatã preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
Avocatul Poporului considerã prevederile de lege constituţionale. Invocã jurisprudenţa Curţii Constituţionale.
Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,
examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, concluziile procurorului, prevederile de lege criticate, raportate la dispoziţiile Constituţiei, precum şi <>Legea nr. 47/1992 , reţine urmãtoarele:
Curtea Constituţionalã este competentã, potrivit dispoziţiilor <>art. 146 lit. d) din Constituţie , ale <>art. 1 alin. (2) , ale <>art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992 , sã soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate cu care a fost sesizatã.
Obiectul excepţiei îl constituie prevederile <>art. 5 alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991 , republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 1998, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, care au urmãtorul cuprins: "(1) Aparţin domeniului public terenurile pe care sunt amplasate construcţii de interes public, pieţe, cãi de comunicaţii, reţele stradale şi parcuri publice, porturi şi aeroporturi, terenurile cu destinaţie forestierã, albiile râurilor şi fluviilor, cuvetele lacurilor de interes public, fundul apelor maritime interioare şi al mãrii teritoriale, ţãrmurile Mãrii Negre, inclusiv plajele, terenurile pentru rezervaţii naturale şi parcuri naţionale, monumentele, ansamblurile şi siturile arheologice şi istorice, monumentele naturii, terenurile pentru nevoile apãrãrii sau pentru alte folosinţe care, potrivit legii, sunt de domeniul public ori care, prin natura lor, sunt de uz sau interes public."
Textul constituţional invocat ca fiind încãlcat este cel al <>art. 136 alin. (5) privind inviolabilitatea proprietãţii private.
Analizând actele şi lucrãrile din dosarul instanţei de judecatã, Curtea observã cã obiectul litigiului îl constituie constatarea legalitãţii dobândirii de cãtre stat a unui teren în suprafaţã de 700 de hectare aflat sub luciul de apã al iazului Dracşani.
Aşadar, motivul de neconstituţionalitate invocat nu priveşte textul de lege criticat, ca atare, ci aplicarea acestuia, aspect ce excedeazã competenţei instanţei de contencios constituţional.
Potrivit <>art. 2 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 , "Sunt neconstituţionale prevederile actelor [...] care încalcã dispoziţiile sau principiile Constituţiei", alin. (3) al aceluiaşi articol stabilind cã instanţa constituţionalã "se pronunţã numai asupra constituţionalitãţii actelor cu privire la care a fost sesizatã [...]".
Curtea Constituţionalã a statuat în repetate rânduri cã nu intrã în atribuţiile sale cenzurarea aplicãrii legii de cãtre instanţele judecãtoreşti, controlul judecãtoresc realizându-se exclusiv în cadrul sistemului cãilor de atac prevãzut de lege. În acest sens, potrivit <>art. 126 alin. (1) din Constituţie , "Justiţia se realizeazã prin Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi prin celelalte instanţe judecãtoreşti stabilite de lege".

Pentru motivele expuse mai sus, în temeiul <>art. 146 lit. d) şi al <>art. 147 alin. (4) din Constituţie , precum şi al <>art. 1-3 , al <>art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al <>art. 29 din Legea nr. 47/1992 ,

CURTEA CONSTITUŢIONALÃ
În numele legii
DECIDE:

Respinge, ca fiind inadmisibilã, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor <>art. 5 alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991 , excepţie ridicatã de Asociaţia "Obştea de cumpãrare a iazului Dracşani" în Dosarul nr. 4.288/193/2008 al Judecãtoriei Botoşani - Secţia civilã.
Definitivã şi general obligatorie.
Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 28 aprilie 2009.

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,
Maria Bratu

-------


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice