Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
DECIZIE nr. 608 din 21 septembrie 2006 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 608 din 21 septembrie 2006  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor   art. 4 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004     Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 608 din 21 septembrie 2006 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 879 din 27 octombrie 2006

Ioan Vida - preşedinte
Nicolae Cochinescu - judecãtor
Aspazia Cojocaru - judecãtor
Acsinte Gaspar - judecãtor
Kozsokar Gabor - judecãtor
Petre Ninosu - judecãtor
Ion Predescu - judecãtor
Şerban Viorel Stãnoiu - judecãtor
Ion Tiucã - procuror
Benke Karoly - magistrat-asistent

Pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 4 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 , excepţie ridicatã de Ion Iorgulescu în Dosarul nr. 45.328/3/2005 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a VIII-a conflicte de muncã, asigurãri sociale, contencios administrativ şi fiscal.
La apelul nominal rãspunde Regia Autonomã de Transport Bucureşti, prin consilier juridic, lipsind autorul excepţiei, faţã de care procedura de citare a fost legal îndeplinitã.
Reprezentantul Regiei Autonome de Transport Bucureşti solicitã respingerea excepţiei, invocând în acest sens jurisprudenţa Curţii Constituţionale.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,
având în vedere actele şi lucrãrile dosarului, constatã urmãtoarele:
Prin Încheierea din 1 februarie 2006, pronunţatã în Dosarul nr. 45.328/3/2005, Tribunalul Bucureşti - Secţia a VIII-a conflicte de muncã, asigurãri sociale, contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 4 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 , excepţie ridicatã de Ion Iorgulescu într-un litigiu având ca obiect soluţionarea excepţiei de nelegalitate a unei prevederi dintr-o hotãrâre a Consiliului General al Municipiului Bucureşti.
În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine cã dispoziţiile <>art. 4 din Legea nr. 554/2004 , prevãzând cã excepţia de nelegalitate a unui act administrativ unilateral, ridicatã în faţa unei instanţe judecãtoreşti, se soluţioneazã de instanţa de contencios administrativ, iar nu de instanţa în faţa cãreia a fost ridicatã excepţia, sunt neconstituţionale pentru cã derogã în mod nejustificat de la normele Codului de procedurã civilã, determinã scindarea nejustificatã a procesului şi tergiversarea soluţionãrii acestuia.
Tribunalul Bucureşti - Secţia a VIII-a conflicte de muncã, asigurãri sociale, contencios administrativ şi fiscal apreciazã cã excepţia de neconstituţionalitate ridicatã este neîntemeiatã, întrucât tribunalul, ca instanţã de contencios administrativ, nu este o instanţã extraordinarã, ci specializatã într-o materie, în faţa cãreia pãrţile beneficiazã de deplinã egalitate şi de toate drepturile şi garanţiile procedurale.
Potrivit prevederilor <>art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierea de sesizare a fost comunicatã preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.
Guvernul considerã cã excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiatã, invocând în acest sens jurisprudenţa Curţii Constituţionale.
Avocatul Poporului apreciazã cã excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiatã, invocând în acest sens jurisprudenţa Curţii Constituţionale.
Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.

CURTEA,
examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi <>Legea nr. 47/1992 , reţine urmãtoarele:
Curtea Constituţionalã a fost legal sesizatã şi este competentã, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, ale art. 1 alin. (2), <>art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992 , sã soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile <>art. 4 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.154 din 7 decembrie 2004, care au urmãtorul cuprins: "(1) Legalitatea unui act administrativ unilateral poate fi cercetatã oricând în cadrul unui proces, pe cale de excepţie, din oficiu sau la cererea pãrţii interesate. În acest caz, instanţa, constatând cã de actul administrativ depinde soluţionarea litigiului pe fond, va sesiza prin încheiere motivatã instanţa de contencios administrativ competentã, suspendând cauza.
(2) Instanţa de contencios administrativ se pronunţã, dupã procedura de urgenţã, în şedinţã publicã, cu citarea pãrţilor.
(3) Soluţia instanţei de contencios administrativ este supusã recursului, care se declarã în 48 de ore de la pronunţare ori de la comunicare şi se judecã în 3 zile de la înregistrare, cu citarea pãrţilor prin publicitate.
(4) În cazul în care instanţa de contencios administrativ a constatat nelegalitatea actului, instanţa în faţa cãreia s-a ridicat excepţia va soluţiona cauza, fãrã a ţine seama de actul a cãrui nelegalitate a fost constatatã."
Textele constituţionale invocate în susţinerea excepţiei sunt cele ale art. 1 alin. (3) privind statul de drept, art. 16 privind egalitatea în drepturi, art. 21 alin. (1) şi (2) referitoare la accesul liber la justiţie, art. 125 alin. (2) privind numirea, promovarea, transferarea şi sancţionarea judecãtorilor, art. 11 alin. (1) şi art. 20 alin. (1) şi (2) referitoare la tratatele internaţionale, cu raportare la art. 6 paragraful 1 şi art. 17 din Convenţia pentru apãrarea drepturilor omului şi a libertãţilor fundamentale, privind dreptul persoanei la judecarea cauzei sale de o instanţã instituitã prin lege, independentã şi imparţialã, în cadrul unui proces echitabil, soluţionat într-un timp rezonabil, precum şi interdicţia distrugerii drepturilor sau a libertãţilor recunoscute de convenţie.
Examinând excepţia de neconstituţionalitate ridicatã, Curtea reţine urmãtoarele:
În esenţã, autorul excepţiei considerã cã, potrivit art. 4 din lege, se prelungeşte durata de soluţionare a litigiului pe fond, datoritã suspendãrii judecãrii acestuia pânã la soluţionarea excepţiei de nelegalitate de instanţa de contencios administrativ, ceea ce încalcã textele constituţionale şi convenţionale invocate.
Raportat la critica de neconstituţionalitate, Curtea reţine cã textul de lege criticat stabileşte competenţa şi procedura de soluţionare a excepţiei de nelegalitate a unui act administrativ unilateral. Potrivit art. 126 alin. (2) din Constituţie, competenţa instanţelor judecãtoreşti şi procedura de judecatã se stabilesc numai prin lege. Fiind constituite instanţe specializate pentru judecarea acţiunilor privind nelegalitatea, netemeinicia ori caracterul abuziv ale actelor autoritãţilor publice, este firesc ca soluţionarea tuturor cererilor având asemenea obiect, indiferent dacã au fost formulate direct sau pe cale incidentalã, sã fie datã în competenţa acestor instanţe.
Curtea constatã cã realizarea dreptului la un proces echitabil într-un termen rezonabil este asiguratã de dispoziţiile cuprinse în <>art. 4 din Legea nr. 554/2004 , având în vedere cã acest text legal impune termene extrem de scurte pentru judecarea cu celeritate a excepţiei de nelegalitate. Astfel, instanţa de contencios administrativ se pronunţã, dupã procedurã de urgenţã, în şedinţã publicã, cu citarea pãrţilor, iar hotãrârea este supusã recursului, care se declarã în 48 de ore de la pronunţare şi se judecã în trei zile de la înregistrare.
În sensul constituţionalitãţii dispoziţiilor <>art. 4 din Legea nr. 554/2004 , Curtea Constituţionalã s-a mai pronunţat prin deciziile nr. 219 din 7 martie 2006, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 297 din 3 aprilie 2006, şi nr. 377 din 4 mai 2006, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 456 din 25 mai 2006, decizii ale cãror soluţii şi considerente rãmân valabile şi în prezenta cauzã.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al <>art. 29 din Legea nr. 47/1992 ,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
În numele legii
DECIDE:
Respinge excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 4 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 , excepţie ridicatã de Ion Iorgulescu în Dosarul nr. 45.328/3/2005 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a VIII-a conflicte de muncã, asigurãri sociale, contencios administrativ şi fiscal.
Definitivã şi general obligatorie.
Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 21 septembrie 2006.

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,
Benke Karoly

---------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016