Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 604 din 28 aprilie 2009  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 969 si art. 1073 din Codul civil    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 604 din 28 aprilie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 969 si art. 1073 din Codul civil

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 27 iulie 2009
DECIZIE nr. 604 din 28 aprilie 2009
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor <>art. 969 şi <>art. 1073 din Codul civil
EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALÃ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 27 iulie 2009


Ioan Vida - preşedinte
Nicolae Cochinescu - judecãtor
Aspazia Cojocaru - judecãtor
Acsinte Gaspar - judecãtor
Petre Lãzãroiu - judecãtor
Ion Predescu - judecãtor
Tudorel Toader - judecãtor
Puskas Valentin Zoltan - judecãtor
Augustin Zegrean - judecãtor
Carmen-Cãtãlina Gliga - procuror
Maria Bratu - magistrat-asistent

Pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor <>art. 969 şi <>1073 din Codul civil , excepţie ridicatã de Aurelian Ivan în Dosarul nr. 8.591/3/2008 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a V-a civilã.
La apelul nominal lipsesc pãrţile, faţã de care procedura de citare a fost legal îndeplinitã.
Cauza se aflã în stare de judecatã.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere ca neîntemeiatã a excepţiei de neconstituţionalitate, arãtând cã textele de lege criticate nu contravin dispoziţiilor constituţionale invocate.

CURTEA,
având în vedere actele şi lucrãrile dosarului, constatã urmãtoarele:
Prin Încheierea din 3 octombrie 2008, pronunţatã în Dosarul nr. 8.591/3/2008, Tribunalul Bucureşti - Secţia a V-a civilã a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor <>art. 969 şi <>1073 din Codul civil , excepţie ridicatã de Aurelian Ivan într-un proces având ca obiect rezoluţiunea unui contract.
În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine cã textele de lege criticate contravin principiului libertãţii contractuale şi al consensualismului, întrucât constrâng participanţii în cadrul unor raporturi juridice civile sã-şi asume obligaţii la care nu au consimţit în mod liber. De asemenea, considerã cã <>art. 969 din Codul civil este neconstituţional, întrucât conferã contractului putere de lege, situându-l astfel chiar deasupra legii.
Tribunalul Bucureşti - Secţia a V-a civilã apreciazã cã textele de lege criticate nu contravin dispoziţiilor constituţionale.
Potrivit <>art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierea de sesizare a fost comunicatã preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
Avocatul Poporului considerã cã prevederile legale criticate sunt constituţionale. Este invocatã jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale.
Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,
examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, concluziile procurorului, prevederile de lege criticate, raportate la dispoziţiile Constituţiei, precum şi <>Legea nr. 47/1992 , reţine urmãtoarele:
Curtea Constituţionalã a fost legal sesizatã şi este competentã, potrivit dispoziţiilor <>art. 146 lit. d) din Constituţie , ale <>art. 1 alin. (2) , ale <>art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992 , sã soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
Obiectul excepţiei îl reprezintã <>art. 969 şi <>1073 din Codul civil , având urmãtoarea redactare:
- Art. 969: "Convenţiile legal fãcute au putere de lege între pãrţile contractante.
Ele se pot revoca prin consimţãmântul mutual sau din cauze autorizate de lege.";
- Art. 1073: "Creditorul are dreptul de a dobândi îndeplinirea exactã a obligaţiei, şi în caz contrar are dreptul la dezdãunare."
Textele constituţionale invocate ca fiind încãlcate sunt cele ale <>art. 16 alin. (2) - "Nimeni nu este mai presus de lege", ale <>art. 53 alin. (1) privind restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertãţi, ale <>art. 57 privind exercitarea cu bunã-credinţã a drepturilor şi libertãţilor constituţionale şi ale <>art. 135 alin. (1) şi (2) - Economia.
Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constatã cã textele de lege criticate consacrã, pe de o parte, douã principii importante ale dreptului civil - principiul forţei obligatorii a convenţiilor civile "pacta sunt servanda" şi principiul libertãţii contractuale (<>art. 969 ), iar, pe de altã parte, <>art. 1073 , cuprins în capitolul VII din acelaşi cod - "Despre efectele obligaţiilor", stabileşte regula de principiu privind efectul general al obligaţiilor, şi anume dreptul creditorului de a urmãri şi a obţine de la debitor îndeplinirea exactã a prestaţiei la care s-a obligat sau de a cere despãgubiri în caz de neexecutare.
Curtea reţine cã finalitatea acestui din urmã text din Codul Civil constã, aşa cum a statuat Curtea Constituţionalã în jurisprudenţa sa (<>Decizia nr. 432 din 15 aprilie 2008 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 425 din 6 iunie 2008), în realizarea drepturilor legale ale creditorului prin determinarea debitorului de a executa obligaţia la care este ţinut în temeiul unui contract încheiat între aceştia, sub sancţiunea suportãrii unor despãgubiri.
Încheierea unui contract fiind guvernatã de principiul libertãţii contractuale şi al consensualismului, pãrţile pot sã determine, prin voinţa lor, clauzele contractuale şi efectele pe care acestea urmeazã sã le producã. Asemenea susţineri pot rezulta, eventual, din modul de aplicare a prevederilor legale în cauzã. Or, exercitarea controlului asupra activitãţii de aplicare a normelor legale reprezintã atributul exclusiv al instanţelor judecãtoreşti, Curtea Constituţionalã fiind competentã, potrivit <>art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, sã se pronunţe numai asupra constituţionalitãţii prevederilor de lege cu privire la care a fost sesizatã, şi nu asupra modului de aplicare a acestora.

Pentru motivele expuse mai sus, în temeiul <>art. 146 lit. d) şi al <>art. 147 alin. (4) din Constituţie , precum şi al <>art. 1-3 , al <>art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al <>art. 29 din Legea nr. 47/1992 ,

CURTEA CONSTITUŢIONALÃ
În numele legii
DECIDE:

Respinge excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor <>art. 969 şi <>art. 1073 din Codul civil , excepţie ridicatã de Aurelian Ivan în Dosarul nr. 8.591/3/2008 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a V-a civilã.
Definitivã şi general obligatorie.
Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 28 aprilie 2009.


PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,
Maria Bratu
________

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice