Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
DECIZIE nr. 600 din 5 mai 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitatii
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 600 din 5 mai 2011  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitatii    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 600 din 5 mai 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitatii

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 517 din 22 iulie 2011

    Augustin Zegrean - preşedinte
    Aspazia Cojocaru - judecãtor
    Acsinte Gaspar - judecãtor
    Petre Lãzãroiu - judecãtor
    Mircea Ştefan Minea - judecãtor
    Iulia Antoanella Motoc - judecãtor
    Ion Predescu - judecãtor
    Puskas Valentin Zoltan - judecãtor
    Tudorel Toader - judecãtor
    Ioana Marilena Chiorean - magistrat-asistent

    Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

    Pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securitãţii, excepţie ridicatã de Ioan Sallai în Dosarul nr. 24.310/3/2008 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal.
    La apelul nominal rãspunde consilierul juridic Mihaela Jugaru, cu delegaţia depusã în şedinţã publicã, pentru Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securitãţii (C.N.S.A.S.), lipsã fiind autorul excepţiei de neconstituţionalitate, faţã de care procedura de citare a fost legal îndeplinitã.
    Cauza fiind în stare de judecatã, preşedintele Curţii acordã cuvântul consilierului juridic al Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securitãţii, care solicitã respingerea excepţiei de neconstituţionalitate, invocând în acest sens jurisprudenţa Curţii Constituţionale, potrivit cãreia acest Consiliu nu mai are atribuţii jurisdicţionale.
    Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere, ca neîntemeiatã, a excepţiei de neconstituţionalitate, fãcând referire la Decizia Curţii Constituţionale nr. 980/2009.

                                     CURTEA,
având în vedere actele şi lucrãrile dosarului, constatã urmãtoarele:
    Prin Încheierea din 17 iunie 2010, pronunţatã în Dosarul nr. 24.310/3/2008, Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securitãţii. Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicatã de pârâtul Ioan Sallai într-o cauzã de contencios administrativ având ca obiect soluţionarea acţiunii în constatare formulatã de Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securitãţii.
    În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine cã prevederile de lege criticate sunt neconstituţionale, deoarece conferã C.N.S.A.S.-ului posibilitatea de a se pronunţa asupra existenţei sau inexistenţei calitãţii de colaborator al Securitãţii prin întocmirea unei note de constatare, oferindu-se astfel atribuţii jurisdicţionale, ceea ce conduce la încãlcarea principiului separaţiei puterilor în stat.
    Totodatã, apreciazã cã prin întocmirea notei de constatare i se atribuie persoanei în cauzã semnificaţia de persoanã vinovatã, chiar înainte de pronunţarea unei hotãrâri judecãtoreşti irevocabile de constatare a calitãţii de colaborator al Securitãţii.
    Mai aratã cã prin reglementarea criticatã se creeazã un dezechilibru între presupusul autor al faptelor şi autoritãţile care au atribuţii de cercetare a unor asemenea activitãţi.
    Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal considerã cã excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiatã, având în vedere cã prin adoptarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 24/2008 s-a realizat modificarea esenţialã a regimului juridic aplicabil persoanelor verificate sub aspectul constatãrii calitãţii de lucrãtor sau colaborator al Securitãţii, precum şi o reconfigurare a C.N.S.A.S.-ului, ca autoritate administrativã autonomã, lipsitã de atribuţii jurisdicţionale, ale cãrei acte privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securitãţii sã fie supuse controlului instanţelor de judecatã.
    Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicatã preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
    Guvernul, preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

                                   CURTEA,
examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, susţinerile pãrţii prezente, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine urmãtoarele:
    Curtea Constituţionalã a fost legal sesizatã şi este competentã, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, sã soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
    Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 7 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securitãţii, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 182 din 10 martie 2008, modificate prin Legea nr. 293/2008 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securitãţii, lege publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 800 din 28 noiembrie 2008.
    Textul de lege criticat are urmãtorul cuprins:
    "Art. 7. - (1) În baza verificãrilor prevãzute la art. 6 alin. (1), direcţia de specialitate întocmeşte o notã de constatare cu privire la existenţa sau inexistenţa calitãţii de lucrãtor al Securitãţii sau de colaborator al acesteia pentru persoana care a fãcut obiectul verificãrii.
    (2) Nota de constatare se înainteazã Colegiului Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securitãţii, însoţitã de întreaga documentaţie care a stat la baza întocmirii ei, precum şi de avizul Direcţiei juridice din cadrul Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securitãţii.
    (3) Nota de constatare a calitãţii de lucrãtor al Securitãţii sau de colaborator al acesteia cuprinde: numele, prenumele, numele conspirativ, acolo unde existã, ale persoanei verificate, perioada activitãţii în cadrul Securitãţii sau a colaborãrii cu aceasta, în sensul prezentei ordonanţe de urgenţã, precum şi lista documentelor pe baza cãrora a fost emisã."
    Autorul excepţiei de neconstituţionalitate susţine cã prevederile de lege criticate contravin dispoziţiilor constituţionale ale art. 23 alin. (11) privind prezumţia de nevinovãţie şi ale art. 126 alin. (1) privind înfãptuirea justiţiei de cãtre Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi celelalte instanţe judecãtoreşti, precum şi celor ale art. 6 din Convenţia pentru apãrarea drepturilor omului şi a libertãţilor fundamentale, referitoare la dreptul la un proces echitabil.
    Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constatã cã, prin mai multe decizii, s-a pronunţat asupra constituţionalitãţii prevederilor de lege criticate, raportate la dispoziţiile constituţionale invocate.
    Astfel, în ceea ce priveşte pretinsa nerespectare a prezumţiei de nevinovãţie, prin Decizia nr. 267 din 24 februarie 2009, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 225 din 7 aprilie 2009, Curtea a observat cã aceastã instituţie, consacratã de prevederile art. 23 alin. (11) din Legea fundamentalã, nu este aplicabilã procesului declanşat în temeiul dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 24/2008. Cu toate acestea, deşi prezumţia nu cunoaşte o reglementare expresã în materie civilã, dispoziţiile art. 1169 din Codul civil, care pot fi invocate în soluţionarea acţiunilor în constatare, prevãd cã "cel ce face o propunere înaintea judecãţii trebuie sã o dovedeascã". Astfel, legea asigurã echilibrul procesual al pãrţilor în litigiu şi dã expresie unui principiu fundamental al dreptului procesual - principiul aflãrii adevãrului, statuat de art. 129 alin. 5 din Codul de procedurã civilã, potrivit cãruia: "Judecãtorii au îndatorirea sã stãruie, prin toate mijloacele legale, pentru a preveni orice greşealã privind aflarea adevãrului în cauzã, pe baza stabilirii faptelor şi prin aplicarea corectã a legii, în scopul pronunţãrii unei hotãrâri temeinice şi legale. Ei vor putea ordona administrarea probelor pe care le considerã necesare, chiar dacã pãrţile se împotrivesc."
    Totodatã, prin Decizia nr. 815 din 19 mai 2009, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 394 din 11 iunie 2009, Curtea a observat cã prin Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 24/2008 s-a realizat o reconfigurare a C.N.S.A.S., ca autoritate administrativã autonomã, lipsitã de atribuţii jurisdicţionale, ale cãrei acte privind accesul la dosar şi deconspirarea Securitãţii sunt supuse controlului instanţelor de judecatã. În condiţiile în care acţiunea în constatarea calitãţii de lucrãtor al Securitãţii este introdusã la o instanţã de judecatã, a cãrei hotãrâre poate fi atacatã cu recurs, dispoziţiile criticate nu sunt de naturã a încãlca dreptul la un proces echitabil, pãrţile având, deopotrivã, posibilitatea de a uza de garanţiile prevãzute de legea procesual civilã pentru a-şi susţine poziţia asupra problemelor de fapt şi de drept.
    Întrucât criticile de neconstituţionalitate din prezenta cauzã privesc, în esenţã, aceleaşi aspecte şi având în vedere cã nu au intervenit elemente noi, de naturã sã determine schimbarea jurisprudenţei Curţii Constituţionale, considerentele şi soluţiile deciziilor menţionate îşi pãstreazã valabilitatea şi în cauza de faţã.

    Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

                             CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
                                În numele legii
                                    DECIDE:
    Respinge, ca neîntemeiatã, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securitãţii, excepţie ridicatã de Ioan Sallai în Dosarul nr. 24.310/3/2008 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal.
    Definitivã şi general obligatorie.
    Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 5 mai 2011.

            PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
                     AUGUSTIN ZEGREAN

                    Magistrat-asistent,
                 Ioana Marilena Chiorean

                                  -----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016