Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 592 din 21 septembrie 2006  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor   art. 26 alin. (3) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 592 din 21 septembrie 2006 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 26 alin. (3) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 897 din 3 noiembrie 2006
Ioan Vida - preşedinte
Nicolae Cochinescu - judecãtor
Aspazia Cojocaru - judecãtor
Acsinte Gaspar - judecãtor
Kozsokar Gabor - judecãtor
Petre Ninosu - judecãtor
Ion Predescu - judecãtor
Şerban Viorel Stãnoiu - judecãtor
Ion Tiucã - procuror
Maria Bratu - magistrat-asistent

Pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor <>art. 24 alin. (3) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, excepţie ridicatã de Valentina Radu şi Elena Ştefãnescu în Dosarul nr. 2.589/C/2005 al Tribunalului Neamţ - Secţia civilã.
La apelul nominal lipsesc pãrţile, faţã de care procedura de citare a fost legal îndeplinitã.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei, considerând cã prevederile de lege criticate nu contravin principiului constituţional al garantãrii dreptului de proprietate privatã.

CURTEA,
având în vedere actele şi lucrãrile dosarului, constatã urmãtoarele:
Prin Încheierea din 15 februarie 2006, pronunţatã în Dosarul nr. 2.589/C/2005, Tribunalul Neamţ - Secţia civilã a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor <>art. 24 alin. (3) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989.
Excepţia a fost ridicatã de Valentina Radu şi Elena Ştefãnescu într-un proces civil având ca obiect o contestaţie formulatã în baza <>Legii nr. 10/2001 .
În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorii acesteia susţin, în esenţã, cã textul de lege criticat este neconstituţional, întrucât, potrivit art. 44 din Constituţie şi art. 480 şi 481 din Codul civil, acţiunile ce privesc dreptul de proprietate sunt imprescriptibile.
Tribunalul Neamţ - Secţia civilã apreciazã cã excepţia este neîntemeiatã. Termenul prevãzut de <>art. 26 alin. (3) din Legea nr. 10/2001 nu aduce atingere dreptului de proprietate, scopul stabilirii unui astfel de termen fiind soluţionarea rapidã a cererilor formulate de persoanele îndreptãţite la restituire şi stabilirea drepturilor ce li se cuvin acestora într-un termen cât mai scurt.
Potrivit <>art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierea de sesizare a fost comunicatã preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
Guvernul considerã cã excepţia este neîntemeiatã. Instituirea unui termen de decãdere pentru exercitarea drepturilor procesuale nu este de naturã sã încalce dreptul de proprietate. Invocã, în acest sens, jurisprudenţa Curţii Constituţionale.
Avocatul Poporului aratã cã exercitarea unui drept de cãtre titularul sãu nu poate avea loc decât într-un anumit cadru, stabilit de legiuitor, cu respectarea unor exigenţe. Se asigurã astfel posibilitatea de valorificare a acestuia în cadrul unui termen impus de raţiuni sociale majore. În concluzie, considerã cã prevederile legale criticate dau expresia competenţei constituţionale a legiuitorului de a stabili conţinutul şi limitele dreptului de proprietate. În sensul celor arãtate, invocã jurisprudenţa Curţii în materie.
Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.

CURTEA,
examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, concluziile procurorului, prevederile legale criticate, raportate la dispoziţiile Constituţiei, precum şi <>Legea nr. 47/1992 , reţine urmãtoarele:
Curtea Constituţionalã a fost legal sesizatã şi este competentã, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, ale art. 1 alin. (2), <>art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992 , sã soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
Examinând excepţia, Curtea constatã cã, deşi a fost sesizatã de instanţa de judecatã cu neconstituţionalitatea prevederilor <>art. 24 alin. (3) din Legea nr. 10/2001 , în realitate, atât din cuprinsul încheierii de sesizare, cât şi din concluziile scrise depuse de autorul excepţiei în motivarea acesteia, rezultã cã obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie <>art. 26 alin. (3) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 798 din 2 septembrie 2005, text care are urmãtoarea redactare: "Decizia sau, dupã caz, dispoziţia motivatã de respingere a notificãrii sau a cererii de restituire în naturã poate fi atacatã de persoana care se pretinde îndreptãţitã la secţia civilã a tribunalului în a cãrui circumscripţie se aflã sediul unitãţii deţinãtoare sau, dupã caz, al entitãţii învestite cu soluţionarea notificãrii, în termen de 30 de zile de la comunicare."
Dispoziţiile constituţionale considerate a fi încãlcate sunt cele ale art. 44 alin. (1) teza întâi. Este invocatã şi neconcordanţa cu art. 480 şi 481 din Codul civil.
Textul art. 26 alin. (3) reglementeazã termenul în care persoana îndreptãţitã la restituirea imobilului preluat abuziv poate ataca în justiţie decizia sau, dupã caz, dispoziţia motivatã de respingere a notificãrii sau a cererii de restituire în naturã.
Autorii excepţiei considerã cã prin stabilirea acestui termen este încãlcat principiul constituţional al garantãrii dreptului de proprietate, având în vedere cã, potrivit art. 480 şi 481 din Codul civil, acţiunile care privesc dreptul de proprietate sunt imprescriptibile.
Analizând aceste critici de neconstituţionalitate, Curtea constatã cã sunt neîntemeiate pentru considerentele ce urmeazã.
În jurisprudenţa sa, de exemplu <>Decizia nr. 344 din 18 septembrie 2003 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 776 din 5 noiembrie 2003, Curtea a statuat cã imprescriptibilitatea în materie imobiliarã este un principiu consacrat în legislaţia civilã, dar nu este prevãzut de Constituţie. Legiuitorul poate, în considerarea unor raţiuni majore, sã deroge de la acest principiu, fãrã a îndreptãţi calificarea reglementãrii respective ca fiind neconstituţionalã.
Pe de altã parte, recunoaşterea sine die a posibilitãţii persoanei interesate de a declanşa procedura de recuperare a imobilelor preluate abuziv de cãtre stat ar fi fost de naturã sã genereze un climat de insecuritate juridicã în domeniul proprietãţii imobiliare, admisibil pe termen scurt, în considerarea finalitãţii reparatorii urmãrite, dar intolerabil, într-un stat de drept, o perioadã îndelungatã sau nelimitatã de timp. Împrejurarea cã persoana interesatã, deşi cunoştea sau trebuia sã cunoascã termenul de contestare, ca şi consecinţele juridice ale nerespectãrii acestuia, nu s-a conformat exigenţei legale, acest lucru dã expresie propriei sale culpe, potrivit principiului "nemo auditur propriam turpitudinem allegans".
Atât considerentele, cât şi soluţia acestei decizii sunt pe deplin valabile şi în cauza de faţã, întrucât nu au intervenit elemente noi de naturã a determina o reconsiderare a jurisprudenţei Curţii în materie.
În ceea ce priveşte susţinerea autorilor excepţiei, conform cãreia prevederile de lege criticate ar contraveni art. 480 şi 481 din Codul civil, Curtea constatã cã exercitarea controlului de constituţionalitate vizeazã conformitatea dispoziţiilor legale criticate cu prevederile constituţionale, iar nu eventuala necorelare existentã între dispoziţiile unor legi.

Pentru motivele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al <>art. 29 din Legea nr. 47/1992 ,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
În numele legii
DECIDE:

Respinge excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor <>art. 26 alin. (3) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, excepţie ridicatã de Valentina Radu şi Elena Ştefãnescu în Dosarul nr. 2.589/C/2005 al Tribunalului Neamţ - Secţia civilã.
Definitivã şi general obligatorie.
Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 21 septembrie 2006.

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,
Maria Bratu
__________
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice