Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 583 din 14 aprilie 2009  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 190 din Codul de procedura civila    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 583 din 14 aprilie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 190 din Codul de procedura civila

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 499 din 20 iulie 2009
DECIZIE nr. 583 din 14 aprilie 2009
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 190 din Codul de procedurã civilã
EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALÃ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 499 din 20 iulie 2009


Ioan Vida - preşedinte
Nicolae Cochinescu - judecãtor
Aspazia Cojocaru - judecãtor
Acsinte Gaspar - judecãtor
Ion Predescu - judecãtor
Tudorel Toader - judecãtor
Puskas Valentin Zoltan - judecãtor
Augustin Zegrean - judecãtor
Carmen Cãtãlina Gliga - procuror
Mihaela Senia Costinescu - magistrat-asistent

Pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 190 din Codul de procedurã civilã , excepţie ridicatã de Stan Pompiliu Gheorghe în Dosarul nr. 7.433/280/2006 al Curţii de Apel Piteşti - Secţia civilã, pentru cauze privind conflicte de muncã şi asigurãri sociale şi pentru cauze cu minori şi de familie.
La apelul nominal lipsesc pãrţile, faţã de care procedura de citare a fost legal îndeplinitã.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiatã.

CURTEA,
având în vedere actele şi lucrãrile dosarului, reţine urmãtoarele:
Prin Încheierea din 26 noiembrie 2008, pronunţatã în Dosarul nr. 7.433/280/2006, Curtea de Apel Piteşti - Secţia civilã, pentru cauze privind conflicte de muncã şi asigurãri sociale şi pentru cauze cu minori şi de familie a sesizat Curtea Constituţionalã pentru soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a <>art. 190 din Codul de procedurã civilã , excepţie ridicatã de Stan Pompiliu Gheorghe.
În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul considerã cã prevederile <>art. 190 din Codul de procedurã civilã sunt neconstituţionale, fiind contrare <>art. 21 alin. (3) din Constituţie , deoarece dau posibilitatea ca, într-un proces de divorţ, sã intervinã arbitrariul atunci când sunt audiaţi ca martori rudele şi afinii uneia dintre pãrţi. Se apreciazã cã, prin ascultarea rudelor ca martori, nu mai poate fi garantat dreptul la un proces echitabil, deoarece este de notorietate cã, prin însãşi existenţa legãturilor de rudenie, un pãrinte sau un afin poate fi bãnuit în mod legitim ca având legãturi de duşmãnie sau de interese faţã de pãrţile din procesul de divorţ.
Curtea de Apel Piteşti - Secţia civilã, pentru cauze privind conflicte de muncã şi asigurãri sociale şi pentru cauze cu minori şi de familie apreciazã excepţia ca fiind neîntemeiatã.
În conformitate cu dispoziţiile <>art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierea de sesizare a fost comunicatã preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.
Avocatul Poporului apreciazã cã excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiatã, textele de lege criticate fiind în deplinã concordanţã cu prevederile constituţionale invocate.
Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

CURTEA,
examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi <>Legea nr. 47/1992 , reţine urmãtoarele:
Curtea Constituţionalã a fost legal sesizatã şi este competentã, potrivit dispoziţiilor <>art. 146 lit. d) din Constituţie , ale <>art. 1 alin. (2) , ale <>art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992 , sã soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile <>art. 190 din Codul de procedurã civilã , texte de lege care au urmãtorul conţinut: "În pricinile privitoare la starea civilã sau despãrţenie se vor putea asculta rudele şi afinii mai sus-arãtaţi, în afarã de descendenţi."
În opinia autorului excepţiei de neconstituţionalitate, prevederile legale criticate contravin dispoziţiilor constituţionale cuprinse în <>art. 21 alin. (3) .
Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine cã proba testimonialã reprezintã unul dintre mijloacele probatorii cel mai frecvent folosite în procesul civil. Mijlocul de probã îl reprezintã tocmai declaraţiile fãcute de martor, persoanã terţã faţã de proces, care relateazã în faţa instanţei fapte sau împrejurãri concludente pentru soluţionarea cauzei. În principiu, orice persoanã care are cunoştinţã despre fapte relevante referitoare la pricina dedusã justiţiei poate fi ascultatã în calitate de martor. De la aceastã regulã legea procesual civilã instituie anumite excepţii, indicând persoanele care nu pot fi audiate ca martori, precum şi pe cele care sunt scutite de la obligaţia de a depune mãrturie, în considerarea calitãţii pe care o deţin. Astfel, interdicţia consacratã de <>art. 189 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedurã civilã se întemeiazã pe o prezumţie de parţialitate şi subiectivism a rudelor şi afinilor pânã la gradul al treilea inclusiv în relatarea faptelor de care au cunoştinţã.
Cu toate acestea, în materia cauzelor privitoare la starea civilã sau divorţ, legiuitorul a apreciat cã interdicţia ascultãrii în calitate de martori a rudelor şi afinilor nu îşi gãseşte utilitatea, în condiţiile în care aceste persoane, cu precãdere, au cunoştinţã despre situaţia de fapt din interiorul familiei. Dispoziţiile legale criticate reprezintã norme de procedurã, iar, potrivit <>art. 126 alin. (2) din Constituţie , procedura de judecatã este stabilitã de legiuitor, evident cu respectarea prevederilor sau principiilor constituţionale. Referitor la încãlcarea dreptului la un proces echitabil, consacrat constituţional prin prevederile <>art. 21 alin. (3) , Curtea constatã cã aceste susţineri sunt neîntemeiate, întrucât legiuitorul poate institui, în considerarea unor situaţii deosebite, reguli speciale de procedurã, ca şi modalitãţile de exercitarea a drepturilor procedurale. Aşa cum a statuat în mod constant Curtea Constituţionalã, în deplin acord şi cu jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului (de exemplu, cauza "Marckx contra Belgiei", 1979), principiul egalitãţii în drepturi şi al nediscriminãrii se aplicã doar situaţiilor egale ori analoage, iar tratamentul juridic diferenţiat, stabilit în considerarea unor situaţii obiectiv diferite, nu reprezintã nici privilegii şi nici discriminãri.
Pe de altã parte, în toate cazurile în care este posibilã administrarea altor probe, instanţa are îndatorirea de a-şi exercita rolul activ, în temeiul <>art. 129 alin. 5 din Codul de procedurã civilã , şi de a stãrui în aflarea adevãrului, prin toate mijloacele legale, în scopul pronunţãrii unei hotãrâri temeinice şi legale. Astfel, "judecãtorii au îndatorirea sã stãruie, prin toate mijloacele legale, pentru a preveni orice greşealã privind aflarea adevãrului în cauzã, pe baza stabilirii faptelor şi prin aplicarea corectã a legii, în scopul pronunţãrii unei hotãrâri temeinice şi legale. Ei vor putea ordona administrarea probelor pe care le considerã necesare, chiar dacã pãrţile se împotrivesc". Mai mult, pãrţile dispun de posibilitãţi suficiente şi echivalente pentru a-şi apãra poziţia asupra problemelor de drept şi de fapt, în asemenea manierã încât mãrturiile rudelor sau afinilor sã nu aibã înrâurire, în mod exclusiv, asupra hotãrârii instanţei judecãtoreşti.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul <>art. 146 lit. d) şi al <>art. 147 alin. (4) din Constituţie , precum şi al <>art. 1-3 , al <>art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al <>art. 29 din Legea nr. 47/1992 ,

CURTEA CONSTITUŢIONALÃ
În numele legii
DECIDE:

Respinge excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 190 din Codul de procedurã civilã , excepţie ridicatã de Stan Pompiliu Gheorghe în Dosarul nr. 7.433/280/2006 al Curţii de Apel Piteşti - Secţia civilã, pentru cauze privind conflicte de muncã şi asigurãri sociale şi pentru cauze cu minori şi de familie.
Definitivã şi general obligatorie.
Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 14 aprilie 2009.

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,
Mihaela Senia Costinescu

----

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice