Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
DECIZIE nr. 560 din 3 mai 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 alin. (1) si (2) si art. 14 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 119/2007 privind masurile pentru combaterea intarzierii executarii obligatiilor de plata rezultate din contracte comerciale
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 560 din 3 mai 2011  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 alin. (1) si (2) si art. 14 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 119/2007 privind masurile pentru combaterea intarzierii executarii obligatiilor de plata rezultate din contracte comerciale    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 560 din 3 mai 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 alin. (1) si (2) si art. 14 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 119/2007 privind masurile pentru combaterea intarzierii executarii obligatiilor de plata rezultate din contracte comerciale

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 8 iunie 2011

    Augustin Zegrean - preşedinte
    Aspazia Cojocaru - judecãtor
    Acsinte Gaspar - judecãtor
    Petre Lãzãroiu - judecãtor
    Mircea Ştefan Minea - judecãtor
    Iulia Antoanella Motoc - judecãtor
    Ion Predescu - judecãtor
    Puskas Valentin Zoltan - judecãtor
    Tudorel Toader - judecãtor
    Daniela Ramona Mariţiu - magistrat-asistent

    Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

    Pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (1) şi (2) şi ale art. 14 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 119/2007 privind mãsurile pentru combaterea întârzierii executãrii obligaţiilor de platã rezultate din contracte comerciale, excepţie ridicatã de Consiliul Local Bârsãneşti în Dosarul nr. 2.950/110/2010 al Tribunalului Bacãu - Secţia comercialã şi contencios administrativ. Excepţia formeazã obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 3.703D/2010.
    La apelul nominal se constatã lipsa pãrţilor, faţã de care procedura de citare a fost legal îndeplinitã.
    Magistratul-asistent referã asupra cererii pãrţii Societatea Comercialã "PA&CO International" - S.R.L. din Bacãu, prin care aceasta solicitã judecarea în lipsã.
    Cauza fiind în stare de judecatã, preşedintele acordã cuvântul reprezentantului Ministerului Public. Acesta pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 119/2007 ca neîntemeiatã. În acest sens face referire la jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale. În ceea ce priveşte excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 14 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 119/2007, pune concluzii de respingere a acesteia ca inadmisibilã.

                                     CURTEA,
având în vedere actele şi lucrãrile dosarului, reţine urmãtoarele:
    Prin Încheierea din 28 iunie 2010, pronunţatã în Dosarul nr. 2.950/110/2010, Tribunalul Bacãu - Secţia comercialã şi contencios administrativ a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (1) şi (2) şi art. 14 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 119/2007 privind mãsurile pentru combaterea întârzierii executãrii obligaţiilor de platã rezultate din contracte comerciale, excepţie ridicatã de Consiliul Local Bârsãneşti.
    În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine cã dispoziţiile art. 5 sunt neconstituţionale întrucât înlãturã necesitatea realizãrii procedurii prealabile prevãzute de art. 720^1 din Codul de procedurã civilã, aducându-se astfel atingere principiului constituţional al liberului acces la justiţie. De asemenea, aratã cã dispoziţiile art. 14 interzic dreptul de a formula contestaţie împotriva titlului executoriu, chiar dacã s-ar impune lãmuriri cu privire la înţelesul, întinderea sau aplicarea titlului.
    Tribunalul Bacãu - Secţia comercialã şi contencios administrativ aratã cã excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiatã.
    Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicatã preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
    Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

                                    CURTEA,
examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, concluziile reprezentantului Ministerului Public, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine urmãtoarele:
    Curtea Constituţionalã a fost legal sesizatã şi este competentã, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, sã soluţioneze prezenta excepţie.
    Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 5 alin. (1) şi (2) şi art. 14 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 119/2007 privind mãsurile pentru combaterea întârzierii executãrii obligaţiilor de platã rezultate din contracte comerciale, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 738 din 31 octombrie 2007, ordonanţã aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 118/2008, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 2 iunie 2008.
    Textele de lege criticate au urmãtorul cuprins:
    - Art. 5: "(1) Cererea privind creanţa de platã a preţului se depune la instanţa competentã pentru judecarea fondului cauzei în primã instanţã.
    (2) În cazul litigiilor privitoare la obligaţii de platã rezultând din contracte comerciale nu este necesarã parcurgerea, în prealabil, a etapei concilierii directe prevãzute la art. 720^1 din Codul de procedurã civilã."
    - Art. 14: "(1) Ordonanţa de platã, devenitã irevocabilã ca urmare a neintroducerii sau respingerii cererii în anulare, constituie titlu executoriu.
    (2) Împotriva executãrii silite a ordonanţei de platã debitorul poate face contestaţie la executare, potrivit dreptului comun. În cadrul contestaţiei nu se pot invoca decât aspecte legate de procedura de executare."
    În susţinerea neconstituţionalitãţii acestor dispoziţii legale, autorul excepţiei invocã încãlcarea prevederilor constituţionale ale art. 20 alin. (2) referitoare la tratatele internaţionale privind drepturile omului, art. 21 referitoare la accesul liber la justiţie, art. 24 referitoare la dreptul la apãrare şi art. 44 referitoare la dreptul de proprietate privatã.
    I. Examinând excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 119/2007, Curtea constatã cã s-a mai pronunţat asupra constituţionalitãţii dispoziţiilor criticate, exemplu fiind Decizia nr. 80 din 27 ianuarie 2011, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 195 din 21 martie 2011, şi Decizia nr. 702 din 25 mai 2010, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 415 din 22 iunie 2010. Cu acele prilejuri, Curtea a statuat cã dispoziţiile criticate sunt constituţionale şi nu contravin prevederilor art. 20 alin. (2), art. 21, 24 şi 44 din Constituţie.
    II. În ceea ce priveşte excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 14 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 119/2007, Curtea constatã cã aceasta este inadmisibilã, textul de lege criticat neavând legãturã cu cauza, întrucât la momentul ridicãrii excepţiei de neconstituţionalitate nici mãcar nu s-a emis ordonanţa de platã.
    Or, contestaţia la executare este o etapã proceduralã ulterioarã emiterii ordonanţei de platã şi a cererii de anulare, în cazul în care aceasta a fost introdusã.
    În aceste condiţii, aceste prevederi legale criticate nu îndeplinesc condiţia legãturii cu cauza prevãzutã de art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992.
    A admite cã un atare text ar avea legãturã cu cauza ar însemna ca în anumite faze procesuale sã se poatã ridica excepţii de neconstituţionalitate care sã vizeze alte faze procesuale, ceea ce este inadmisibil.

    Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

                             CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
                                În numele legii
                                    DECIDE:
    I. Respinge ca neîntemeiatã excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 119/2007 privind mãsurile pentru combaterea întârzierii executãrii obligaţiilor de platã rezultate din contracte comerciale, excepţie ridicatã de Consiliul Local Bârsãneşti în Dosarul nr. 2.950/110/2010 al Tribunalului Bacãu - Secţia comercialã şi contencios administrativ.
    II. Respinge ca inadmisibilã excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 14 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 119/2007 privind mãsurile pentru combaterea întârzierii executãrii obligaţiilor de platã rezultate din contracte comerciale, excepţie ridicatã de acelaşi autor în acelaşi dosar al aceleiaşi instanţe.
    Definitivã şi general obligatorie.
    Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 3 mai 2011.

           PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
                   AUGUSTIN ZEGREAN

                  Magistrat-asistent,
                Daniela Ramona Mariţiu

                                   ---------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016