Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
DECIZIE nr. 555 din 3 mai 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 404^1 si art. 404^2 din Codul de procedura civila
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 555 din 3 mai 2011  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 404^1 si art. 404^2 din Codul de procedura civila    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 555 din 3 mai 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 404^1 si art. 404^2 din Codul de procedura civila

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 8 iunie 2011

    Augustin Zegrean - preşedinte
    Aspazia Cojocaru - judecãtor
    Acsinte Gaspar - judecãtor
    Petre Lãzãroiu - judecãtor
    Mircea Ştefan Minea - judecãtor
    Iulia Antoanella Motoc - judecãtor
    Ion Predescu - judecãtor
    Puskas Valentin Zoltan - judecãtor
    Tudorel Toader - judecãtor
    Daniela Ramona Mariţiu - magistrat-asistent

    Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

    Pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 404^1 şi art. 404^2 din Codul de procedurã civilã, excepţie ridicatã de Dragoş Sava Nedelcu în Dosarul nr. 33.633/299/2009 al Judecãtoriei Sectorului 1 Bucureşti. Excepţia formeazã obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 3.320D/2010.
    La apelul nominal se constatã lipsa pãrţilor, faţã de care procedura de citare a fost legal îndeplinitã.
    Preşedintele dispune a se face apelul şi în dosarele nr. 3.321D/2010, nr. 3.322D/2010, nr. 3.323D/2010, nr. 4.178D/2010 şi nr. 4.179D/2010, având ca obiect excepţia de neconstituţionalitate a aceloraşi dispoziţii de lege, excepţie ridicatã de Karoly Feher în Dosarul nr. 33.638/299/2009, de Lucian Florin Andrei şi Doina Cornelia Andrei în Dosarul nr. 33.730/299/2009, de Liviu Baciu în Dosarul nr. 33.593/ 299/2009, de Ioan Sala în Dosarul nr. 33.737/299/2009 şi de Corneluşa Gorea în Dosarul nr. 33.748/299/2009, dosare ale Judecãtoriei Sectorului 1 Bucureşti.
    La apelul nominal se constatã lipsa pãrţilor, faţã de care procedura de citare a fost legal îndeplinitã.
    Curtea, având în vedere obiectul excepţiilor de neconstituţionalitate ridicate în dosarele nr. 3.320D/2010, nr. 3.321D/2010, nr. 3.322D/2010, nr. 3.323D/2010, nr. 4.178D/2010 şi nr. 4.179D/2010, pune în discuţie, din oficiu, problema conexãrii cauzelor.
    Reprezentantul Ministerului Public considerã cã sunt îndeplinite condiţiile legale pentru conexare.
    Curtea, în temeiul prevederilor art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea dosarelor nr. 3.321D/2010, nr. 3.322D/2010, nr. 3.323D/2010, nr. 4.178D/2010 şi nr. 4.179D/2010 la Dosarul nr. 3.320D/2010, care a fost primul înregistrat.
    Cauza fiind în stare de judecatã, preşedintele acordã cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiatã. În acest sens face referire la jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale.

                                     CURTEA,
având în vedere actele şi lucrãrile dosarelor, reţine urmãtoarele:
    Prin încheierile din 7 iunie 2010, pronunţate în dosarele nr. 33.633/299/2009, nr. 33.638/299/2009, nr. 33.730/299/2009 şi nr. 33.593/299/2009, şi prin încheierile din 26 august 2010, pronunţate în dosarele nr. 33.737/299/2009 şi nr. 33.748/299/2009, Judecãtoria Sectorului 1 Bucureşti a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 404^1 şi art. 404^2 din Codul de procedurã civilã, excepţie ridicatã de Dragoş Sava Nedelcu, Karoly Feher, Lucian Florin Andrei, Cornelia Doina Andrei, Liviu Baciu, Ioan Sala şi Corneluşa Gorea.
    În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorii acesteia susţin cã dispoziţiile criticate sunt neconstituţionale, întrucât se îngrãdeşte dreptul la apãrare al creditorului, având în vedere cã desfiinţarea actelor de executare silitã nu este de naturã sã determine, în mod automat, restabilirea situaţiei anterioare, cu atât mai mult cu cât aceasta nu presupune numai ca executarea silitã sã fie nelegalã, ci şi ca aceasta sã fie efectuatã fãrã un drept, respectiv fãrã un titlu executoriu. De asemenea, se permite debitorului sã obţinã un titlu executoriu împotriva creditorului, fãrã a se recurge la competenţa de drept comun a instanţelor judecãtoreşti.
    Judecãtoria Sectorului 1 Bucureşti aratã cã excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiatã.
    Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
    Guvernul aratã cã excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiatã. În acest sens, face referire la jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale.
    Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

                                     CURTEA,
examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului, rapoartele întocmite de judecãtorul-raportor, concluziile reprezentantului Ministerului Public, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine urmãtoarele:
    Curtea Constituţionalã a fost legal sesizatã şi este competentã, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, sã soluţioneze prezenta excepţie.
    Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 404^1 şi art. 404^2 din Codul de procedurã civilã, cu urmãtorul cuprins:
    - Art. 404^1: "(1) În toate cazurile în care se desfiinţeazã titlul executoriu sau însãşi executarea silitã, cel interesat are dreptul la întoarcerea executãrii, prin restabilirea situaţiei anterioare acesteia.
    (2) Bunurile asupra cãrora s-a fãcut executarea se vor restitui celui îndreptãţit.
    (3) În cazul în care executarea silitã s-a fãcut prin vânzarea unor bunuri mobile, întoarcerea executãrii se va face prin restituirea de cãtre creditor a sumei rezultate din vânzare, actualizatã în funcţie de rata inflaţiei, cu excepţia situaţiei când îşi gãseşte aplicare art. 449.";
    - Art. 404^2: "(1) În cazul în care instanţa judecãtoreascã a desfiinţat titlul executoriu sau actele de executare, la cererea celui interesat, va dispune, prin aceeaşi hotãrâre, şi asupra restabilirii situaţiei anterioare executãrii.
    (2) Dacã instanţa care a desfiinţat hotãrârea executatã a dispus rejudecarea în fond a procesului şi nu a luat mãsura restabilirii situaţiei anterioare executãrii, aceastã mãsurã se va putea dispune de instanţa care rejudecã fondul.
    (3) Dacã nu s-a dispus restabilirea situaţiei anterioare executãrii în condiţiile alin. 1 şi 2, cel îndreptãţit o va putea cere instanţei judecãtoreşti competente potrivit legii."
    În susţinerea neconstituţionalitãţii acestor dispoziţii legale, autorii excepţiei invocã încãlcarea prevederilor constituţionale ale art. 16 alin. (1) şi (2) referitoare la egalitatea în drepturi, art. 21 alin. (1), (2) şi (3) referitoare la accesul liber la justiţie, art. 24 alin. (1) referitoare la garantarea dreptului la apãrare, art. 53 alin. (1) referitoare la restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertãţi şi art. 129 referitoare la folosirea cãilor de atac.
    Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constatã cã s-a pronunţat asupra unor critici identice, statuând netemeinicia acestora. Astfel, prin Decizia nr. 1.644 din 16 decembrie 2010, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 22 martie 2011, şi Decizia nr. 627 din 28 aprilie 2009, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 447 din 30 iunie 2009, Curtea a statuat cã dispoziţiile art. 404^1 din Codul de procedurã civilã se referã exclusiv la cazurile în care a fost desfiinţat titlul executoriu sau însãşi executarea silitã. Desfiinţarea acestor acte putea fi dispusã numai de instanţa judecãtoreascã, în urma examinãrii temeiniciei şi legalitãţii lor. La soluţionarea cererii de întoarcere a executãrii, de asemenea, numai instanţele judecãtoreşti sunt competente sã stabileascã dacã cel care o solicitã este sau nu îndreptãţit sã obţinã restituirea bunului ori a valorii luate prin executarea silitã.
    În aceastã privinţã, art. 404^1 alin. 2 din Codul de procedurã civilã prevede cã "Bunurile asupra cãrora s-a fãcut executarea se vor restitui celui îndreptãţit". Creditorul are dreptul neîngrãdit de a cere în justiţie valorificarea creanţelor sale şi, la nevoie, executarea silitã a acestora, iar debitorul şi orice altã persoanã interesatã au dreptul sã conteste, tot în justiţie, titlul executoriu şi executarea silitã însãşi.
    De asemenea, prin aceleaşi decizii, Curtea a reţinut cã procedura contestaţiei la executare asigurã garanţii suficiente pentru protecţia dreptului de proprietate al tuturor pãrţilor implicate în proces prin însuşi faptul cã le oferã posibilitatea de a contesta executarea, de a solicita suspendarea acesteia, iar în cazul admiterii contestaţiei şi desfiinţãrii titlului executoriu sau a însãşi executãrii silite, persoanele interesate au dreptul la întoarcerea executãrii prin restabilirea situaţiei anterioare acesteia.
    Întrucât nu au intervenit elemente noi, de naturã a determina reconsiderarea jurisprudenţei Curţii, atât soluţia, cât şi considerentele cuprinse în aceste decizii îşi pãstreazã valabilitatea şi în prezenta cauzã.

    Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

                             CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
                                În numele legii
                                    DECIDE:
    Respinge ca neîntemeiatã excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 404^1 şi art. 404^2 din Codul de procedurã civilã, excepţie ridicatã de Dragoş Sava Nedelcu în Dosarul nr. 33.633/299/2009, de Karoly Feher în Dosarul nr. 33.638/299/2009, de Lucian Florin Andrei şi Doina Cornelia Andrei în Dosarul nr. 33.730/299/2009, de Liviu Baciu în Dosarul nr. 33.593/299/2009, de Ioan Sala în Dosarul nr. 33737/299/2009 şi de Corneluşa Gorea în Dosarul nr. 33.748/299/2009, dosare ale Judecãtoriei Sectorului 1 Bucureşti.
    Definitivã şi general obligatorie.
    Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 3 mai 2011.

             PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
                      AUGUSTIN ZEGREAN

                     Magistrat-asistent,
                   Daniela Ramona Mariţiu

                                   ---------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016