Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 547 din 9 aprilie 2009  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 700 din Codul civil    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 547 din 9 aprilie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 700 din Codul civil

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 499 din 20 iulie 2009
DECIZIE nr. 547 din 9 aprilie 2009
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor <>art. 700 din Codul civil
EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALÃ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 499 din 20 iulie 2009


Ioan Vida - preşedinte
Nicolae Cochinescu - judecãtor
Aspazia Cojocaru - judecãtor
Acsinte Gaspar - judecãtor
Petre Lãzãroiu - judecãtor
Ion Predescu - judecãtor
Puskas Valentin Zoltan - judecãtor
Augustin Zegrean - judecãtor
Simona Ricu - procuror
Maria Bratu - magistrat-asistent

Pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor <>art. 700 din Codul civil , excepţie ridicatã de Janeta Epure în Dosarul nr. 6.112/118/2008 al Tribunalului Constanţa - Secţia civilã.
La apelul nominal lipsesc pãrţile, faţã de care procedura de citare a fost legal îndeplinitã.
Cauza se aflã în stare de judecatã.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere ca neîntemeiatã a excepţiei de neconstituţionalitate, invocând jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale.

CURTEA,
având în vedere actele şi lucrãrile dosarului, constatã urmãtoarele:
Prin Încheierea din 27 noiembrie 2008, pronunţatã în Dosarul nr. 6.112/118/2008, Tribunalul Constanţa - Secţia civilã a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 700 din Codul civil, excepţie ridicatã de Janeta Epure.
În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine, în esenţã, cã prevederile de lege criticate contravin dispoziţiilor <>art. 20 alin. (1) , <>art. 44 alin. (1) şi <>art. 46 din Constituţie , precum şi <>art. 29 din Declaraţia Universalã a Drepturilor Omului şi <>art. 1 din primul Protocol adiţional la Convenţia pentru apãrarea drepturilor omului şi a libertãţilor fundamentale, deoarece instituie un termen de acceptare a succesiunii insuficient pentru a asigura exercitarea dreptului la moştenire pentru persoanele care, din motive independente de voinţa lor, nu-şi pot exprima opţiunea succesoralã în intervalul de numai 6 luni prevãzut de lege.
Tribunalul Constanţa - Secţia civilã considerã excepţia neîntemeiatã.
Potrivit <>art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierea de sesizare a fost comunicatã preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
Avocatul Poporului considerã cã prevederile de lege criticate nu contravin <>Constituţiei .
Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,
examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, concluziile procurorului, prevederile de lege criticate, raportate la dispoziţiile Constituţiei, precum şi <>Legea nr. 47/1992 , reţine urmãtoarele:
Curtea Constituţionalã a fost legal sesizatã şi este competentã, potrivit dispoziţiilor <>art. 146 lit. d) din Constituţie , ale <>art. 1 alin. (2) , ale <>art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992 , sã soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl reprezintã prevederile <>art. 700 din Codul civil , care au urmãtoarea redactare: "Dreptul de a accepta succesiunea se prescrie printr-un termen de 6 luni socotit de la deschiderea succesiunii.
În cazul când moştenitorul a fost împiedicat de a se folosi de dreptul sãu, din motive de forţã majorã, instanţa judecãtoreascã, la cererea moştenitorului, poate prelungi termenul cu cel mult 6 luni de la data când a luat sfârşit împiedicarea."
În opinia autorului excepţiei de neconstituţionalitate, prevederile legale criticate contravin dispoziţiilor constituţionale cuprinse în <>art. 20 alin. (1) referitor la tratatele internaţionale privind drepturile omului, <>art. 44 alin. (1) privind dreptul de proprietate privatã şi <>art. 46 privind dreptul la moştenire. Este invocatã şi încãlcarea <>art. 25 din Declaraţia Universalã a Drepturilor Omului şi a <>art. 1 din primul Protocol adiţional la <>Convenţia pentru apãrarea drepturilor omului şi a libertãţilor fundamentale.
Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine urmãtoarele:
Prevederile <>art. 700 din Codul civil au mai fost supuse controlului de constituţionalitate prin raportare la dispoziţiile <>art. 46 din Legea fundamentalã. Astfel, prin Decizia nr. 452 din 15 mai 2007 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 370 din 31 mai 2007, Curtea a reţinut cã dreptul de opţiune succesoralã, la fel ca, de altfel, însuşi dreptul la moştenire, este un drept patrimonial, supus prin urmare prescripţiei extinctive.
Stabilirea duratei termenului de prescripţie extinctivã este de competenţa legiuitorului. Astfel, reducerea termenului de opţiune succesoralã de la 30 de ani la 6 luni prin Decretul nr. 73/1954 a constituit opţiunea legiuitorului, pentru a limita la o perioadã cât mai scurtã de timp incertitudinea cu privire la titularul dreptului real şi pentru a se îngãdui, practic, oricãrui succesibil exercitarea dreptului de opţiune succesoralã.
Considerentele reţinute în decizia menţionatã sunt valabile şi în cauza de faţã, întrucât nu au intervenit elemente noi de naturã a determina reconsiderarea jurisprudenţei Curţii.
Referitor la critica de neconstituţionalitate raportatã la <>art. 44 alin. (1) din Constituţie şi la <>art. 1 din primul Protocol adiţional la <>Convenţia pentru apãrarea drepturilor omului şi a libertãţilor fundamentale, Curtea constatã cã prevederile de lege criticate nu contravin principiului garantãrii dreptului de proprietate ale cãrui conţinut şi limite sunt stabilite de lege.
Şi, în fine, Curtea constatã cã textul <>art. 700 din Codul civil este în deplinã concordanţã cu prevederile <>art. 29 din Declaraţia Universalã a Drepturilor Omului , potrivit cãrora în exercitarea drepturilor şi libertãţilor sale fiecare persoanã este supusã numai îngrãdirilor stabilite prin lege în scopul exclusiv de a asigura recunoaşterea şi respectarea drepturilor şi libertãţilor altora, şi de a fi satisfãcute justele cerinţe ale moralei, ordinii publice şi bunãstãrii generale într-o societate democraticã.

Pentru motivele expuse mai sus, în temeiul <>art. 146 lit. d) şi al <>art. 147 alin. (4) din Constituţie , precum şi al <>art. 1-3 , al <>art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al <>art. 29 din Legea nr. 47/1992 ,

CURTEA CONSTITUŢIONALÃ
În numele legii
DECIDE:

Respinge excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor <>art. 700 din Codul civil , excepţie ridicatã de Janeta Epure în Dosarul nr. 6.112/118/2008 al Tribunalului Constanţa - Secţia civilã.
Definitivã şi general obligatorie.
Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 9 aprilie 2009.

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,
Maria Bratu

----

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice