Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
DECIZIE nr. 543 din 28 aprilie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. I pct. 20 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 105/2009 privind unele masuri in domeniul functiei publice, precum si pentru intarirea capacitatii manageriale la nivelul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe ale administratiei publice centrale din unitatile administrativ-teritoriale si ale altor servicii publice, precum si pentru reglementarea unor masuri privind cabinetul demnitarului din administratia publica centrala si locala, cancelaria prefectului si cabinetul alesului local
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 543 din 28 aprilie 2011  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. I pct. 20 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 105/2009 privind unele masuri in domeniul functiei publice, precum si pentru intarirea capacitatii manageriale la nivelul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe ale administratiei publice centrale din unitatile administrativ-teritoriale si ale altor servicii publice, precum si pentru reglementarea unor masuri privind cabinetul demnitarului din administratia publica centrala si locala, cancelaria prefectului si cabinetul alesului local    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 543 din 28 aprilie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. I pct. 20 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 105/2009 privind unele masuri in domeniul functiei publice, precum si pentru intarirea capacitatii manageriale la nivelul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe ale administratiei publice centrale din unitatile administrativ-teritoriale si ale altor servicii publice, precum si pentru reglementarea unor masuri privind cabinetul demnitarului din administratia publica centrala si locala, cancelaria prefectului si cabinetul alesului local

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 29 iunie 2011

    Augustin Zegrean - preşedinte
    Acsinte Gaspar - judecãtor
    Petre Lãzãroiu - judecãtor
    Mircea Ştefan Minea - judecãtor
    Iulia Antoanella Motoc - judecãtor
    Ion Predescu - judecãtor
    Puskas Valentin Zoltan - judecãtor
    Tudorel Toader - judecãtor
    Ioana Marilena Chiorean - magistrat-asistent

    Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cãtãlina Gliga.

    Pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. I pct. 20 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 105/2009 privind unele mãsuri în domeniul funcţiei publice, precum şi pentru întãrirea capacitãţii manageriale la nivelul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din unitãţile administrativ-teritoriale şi ale altor servicii publice, precum şi pentru reglementarea unor mãsuri privind cabinetul demnitarului din administraţia publicã centralã şi localã, cancelaria prefectului şi cabinetul alesului local, excepţie ridicatã de Daniel Soare în Dosarul nr. 3.310/121/2010 al Tribunalului Galaţi - Secţia comercialã.
    La apelul nominal se constatã lipsa pãrţilor, faţã de care procedura de citare a fost legal îndeplinitã.
    Cauza este în stare de judecatã.
    Preşedintele Curţii acordã cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca devenitã inadmisibilã, a excepţiei de neconstituţionalitate, întrucât dispoziţiile de lege criticate au fost abrogate ulterior sesizãrii Curţii Constituţionale.

                               CURTEA,
având în vedere actele şi lucrãrile dosarului, constatã urmãtoarele:
    Prin Încheierea din 18 mai 2010, pronunţatã în Dosarul nr. 3.310/121/2010, Tribunalul Galaţi - Secţia comercialã a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a "modalitãţii de adoptare a Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 105/2009". Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicatã de Daniel Soare într-o cauzã de contencios administrativ având ca obiect "litigiu funcţionari publici".
    În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine cã Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 105/2009 contravine dispoziţiilor constituţionale ale art. 115 alin. (1) şi (4) privind condiţiile de adoptare a ordonanţelor de urgenţã ale Guvernului, deoarece, potrivit art. 73 alin. (3) lit. j) din Constituţie, statutul funcţionarilor publici trebuie sã fie reglementat exclusiv prin lege organicã şi, prin urmare, nu i se pot aduce modificãri printr-o ordonanţã de urgenţã a Guvernului, aşa cum s-a întâmplat în cazul de faţã. În mod contrar, s-ar încãlca şi principiul separaţiei puterilor în stat, puterea executivã nefiind abilitatã sã se subroge în drepturile şi atribuţiile puterii legiuitoare.
    Totodatã, aratã cã se încalcã şi dispoziţiile art. 115 alin. (4) din Constituţie, deoarece argumentarea situaţiei de excepţie ce impune urgenţa trebuie sã-şi gãseascã aplicabilitatea faţã de toate prevederile adoptate prin ordonanţa de urgenţã a Guvernului. Or, Guvernul îşi motiveazã urgenţa adoptãrii acestui act normativ prin necesitatea reducerii cheltuielilor cu salarizarea funcţionarilor publici, însã aceastã argumentare nu justificã reducerea perioadei de suspendare a raportului de serviciu la cererea funcţionarului public, ci, dimpotrivã, dã posibilitatea diminuãrii cheltuielilor legate de salarizare. Aratã autorul excepţiei cã, "practic, situaţia extraordinarã, datã de prefigurarea creşterii galopante a crizei economico-financiare a României, ar fi trebuit sã determine Guvernul sã adopte norme de majorare a perioadei în care funcţionarul public are dreptul, la cerere, de a-şi suspenda raportul de serviciu".
    De asemenea, aratã cã se încalcã şi dispoziţiile art. 141 din Constituţie, deoarece Guvernul, restrângând dreptul de suspendare a raportului de serviciu al funcţionarilor publici, nu a consultat Consiliul Economic şi Social.
    În ceea ce priveşte dispoziţiile art. I pct. 20 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 105/2009, ce modificã dispoziţiile art. 95 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, aratã cã acestea contravin art. 53 din Constituţie, deoarece restrâng dreptul funcţionarului public de a-şi suspenda raporturile de serviciu, motivele restrângerii neîncadrându-se în niciunul dintre motivele prevãzute în norma constituţionalã invocatã.
    Tribunalul Galaţi - Secţia comercialã considerã cã excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiatã.
    Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicatã preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
    Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

                               CURTEA,
examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine urmãtoarele:
    Curtea Constituţionalã a fost legal sesizatã şi este competentã, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, sã soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
    Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate, astfel cum reiese din încheierea de sesizare, îl constituie prevederile Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 105/2009 privind unele mãsuri în domeniul funcţiei publice, precum şi pentru întãrirea capacitãţii manageriale la nivelul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din unitãţile administrativ-teritoriale şi ale altor servicii publice, precum şi pentru reglementarea unor mãsuri privind cabinetul demnitarului din administraţia publicã centralã şi localã, cancelaria prefectului şi cabinetul alesului local, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 668 din 6 octombrie 2009, şi aprobatã cu modificãri, ulterior sesizãrii Curţii Constituţionale, prin Legea nr. 264/2010, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 872 din 28 decembrie 2010.
    Din analiza notelor scrise ale autorului excepţiei de neconstituţionalitate, reiese cã acesta criticã, punctual, prevederile art. I pct. 20 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 105/2009, atât din punct de vedere extrinsec (referitor la neîndeplinirea cerinţelor constituţionale de adoptare a acestui act normativ în ceea ce priveşte art. I pct. 20), cât şi din punct de vedere intrinsec (referitor la încãlcarea art. 53 din Constituţie).
    La data sesizãrii Curţii Constituţionale, dispoziţiile de lege criticate aveau urmãtoarea redactare:
    "Art. I. - Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 29 mai 2007, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:
    [...]
    20. La articolul 95, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    «(2) Raportul de serviciu se poate suspenda la cererea motivatã a funcţionarului public, pentru un interes personal legitim, în alte cazuri decât cele prevãzute la alin. (1) şi la art. 94 alin. (1), pe o perioadã cuprinsã între o lunã şi 6 luni, fãrã ca perioadele cumulate de suspendare sã depãşeascã 3 ani în cariera funcţionarului public în cadrul aceleiaşi autoritãţi sau instituţii publice. Conducãtorul autoritãţii sau instituţiei publice nu poate aproba cererea de suspendare a raportului de serviciu al funcţionarului public dacã interesul personal legitim este justificat prin desfãşurarea de activitãţi remunerate pe perioada suspendãrii raporturilor de serviciu.»"
    Ulterior sesizãrii Curţii Constituţionale, dispoziţiile art. I pct. 20 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 105/2009 au fost abrogate expres prin art. V din Legea nr. 140/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 471 din 8 iulie 2010.
    Autorul excepţiei de neconstituţionalitate considerã cã aceste prevederi de lege contravin dispoziţiilor constituţionale ale art. 53 privind restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertãţi, ale art. 115 alin. (1) şi (4) privind condiţiile de adoptare a ordonanţelor de urgenţã ale Guvernului şi celor ale art. 141 privind Consiliul Economic şi Social.
    Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constatã urmãtoarele:
    Ulterior sesizãrii Curţii Constituţionale, prin Încheierea din 18 mai 2010, prevederile de lege care constituie obiect al excepţiei de neconstituţionalitate au fost abrogate expres prin Legea nr. 140/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici.
    Prin urmare, excepţia de neconstituţionalitate nu mai îndeplineşte una dintre condiţiile de admisibilitate prevãzute de art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, şi anume aceea care impune ca textul legal ce formeazã obiectul acesteia sã fie în vigoare. Faţã de momentul pronunţãrii asupra prezentei excepţii, Curtea constatã cã aceasta a devenit inadmisibilã, prevederile de lege criticate fiind abrogate între momentul sesizãrii Curţii Constituţionale şi momentul pronunţãrii instanţei de contencios constituţional asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

    Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

                        CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
                            În numele legii
                               DECIDE:

    Respinge, ca devenitã inadmisibilã, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. I pct. 20 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 105/2009 privind unele mãsuri în domeniul funcţiei publice, precum şi pentru întãrirea capacitãţii manageriale la nivelul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din unitãţile administrativ-teritoriale şi ale altor servicii publice, precum şi pentru reglementarea unor mãsuri privind cabinetul demnitarului din administraţia publicã centralã şi localã, cancelaria prefectului şi cabinetul alesului local, excepţie ridicatã de Daniel Soare în Dosarul nr. 3.310/121/2010 al Tribunalului Galaţi - Secţia comercialã.
    Definitivã şi general obligatorie.
    Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 28 aprilie 2011.


                   PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
                            AUGUSTIN ZEGREAN

                           Magistrat-asistent,
                          Ioana Marilena Chiorean
                                _________
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016