Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
DECIZIE nr. 541 din 19 august 2013 privind conditiile si procedura de desemnare a furnizorilor de serviciu universal in domeniul serviciilor postale
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 541 din 19 august 2013  privind conditiile si procedura de desemnare a furnizorilor de serviciu universal in domeniul serviciilor postale    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 541 din 19 august 2013 privind conditiile si procedura de desemnare a furnizorilor de serviciu universal in domeniul serviciilor postale

EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA PENTRU ADMINISTRARE SI REGLEMENTARE IN COMUNICATII
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 554 din 2 septembrie 2013
    În temeiul prevederilor art. 6 alin. (2) lit. d), art. 10 alin. (2) pct. 25 şi 26, art. 11 alin. (1) şi art. 12 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 9 alin. (3), (4) şi (5), art. 22 şi 23 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poştale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 187/2013,
    având în vedere Ordinul ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei nr. 225/2003 pentru aprobarea Documentului de politică şi strategie privind implementarea serviciului universal în sectorul serviciilor poştale,

    preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii emite prezenta decizie.

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    (1) Prezenta decizie reglementează condiţiile şi procedura de desemnare a furnizorilor de servicii poştale ca furnizori de serviciu universal, astfel cum aceştia sunt definiţi la art. 2 pct. 24 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poştale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 187/2013, precum şi modalităţile de finanţare a costului net determinat de furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal.
    (2) În cuprinsul prezentei decizii sunt aplicabile definiţiile relevante prevăzute la art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2013, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 187/2013, şi la pct. 1.1. din anexa nr. 1 la Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei nr. 2.858/2007 privind regimul de autorizare generală pentru furnizarea serviciilor poştale, cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 2
    Poate fi desemnat ca furnizor de serviciu universal numai un furnizor de servicii poştale autorizat să furnizeze serviciile incluse în sfera serviciului universal pentru care urmează a fi desemnat, în condiţiile regimului de autorizare generală şi care asigură îndeplinirea condiţiilor prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2013, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 187/2013, pentru prestarea serviciilor poştale din sfera serviciului universal.
    ART. 3
    (1) Desemnarea unui furnizor de servicii poştale ca furnizor de serviciu universal în domeniul serviciilor poştale se realizează de către Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, denumită în continuare ANCOM, la cerere sau din oficiu, pentru prestarea unuia ori mai multor servicii incluse în sfera serviciului universal, aşa cum acestea sunt definite în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2013, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 187/2013, şi în legislaţia secundară a ANCOM, pe întreg teritoriul naţional sau doar pe o parte a acestuia, astfel încât să se asigure acoperirea întregului teritoriu.
    (2) Furnizorii de serviciu universal se desemnează pentru o perioadă suficientă care să asigure viabilitatea economică a serviciilor furnizate, dar nu mai mult de 10 ani.
    (3) În cazuri bine justificate, ANCOM poate dispune prelungirea cu cel mult 1 an a perioadei pentru care a fost desemnat furnizorul de serviciu universal, fără însă a depăşi perioada maximă de 10 ani prevăzută la alin. (2).
    (4) Desemnarea de către ANCOM a 2 sau mai mulţi furnizori de serviciu universal care concurează pe aceleaşi pieţe din domeniul serviciilor poştale se va realiza astfel încât să nu se creeze niciunuia dintre furnizori un dezavantaj concurenţial, respectându-se principiul păstrării unui echilibru din punctul de vedere al rentabilităţii prestării serviciilor poştale între zona în care fiecare dintre aceştia urmează să presteze serviciile pentru care a fost desemnat şi zona sau zonele ce a/au fost stabilită(e) pentru ceilalţi furnizori de serviciu universal concurenţi şi luându-se în considerare avantajele de ordin competitiv de care beneficiază fiecare dintre furnizorii de serviciu universal.
    (5) În aplicarea prevederilor prezentei decizii, ANCOM va urmări atingerea obiectivelor prevăzute la art. 48 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2013, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 187/2013, şi va acţiona în vederea limitării posibilelor efecte negative determinate de furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal asupra concurenţei, precum şi a protecţiei intereselor utilizatorilor.

    CAP. II
    Desemnarea la cerere

    ART. 4
    (1) Orice furnizor de servicii poştale incluse în sfera serviciului universal, care intenţionează să fie desemnat ca furnizor de serviciu universal, va transmite la sediul central al ANCOM o cerere cu privire la această intenţie, având formatul prevăzut în anexă.
    (2) Termenul în care furnizorii de servicii poştale pot transmite cererea prevăzută la alin. (1) este de 30 de zile de la data la care ANCOM publică un anunţ, pe propria pagină de internet, cu privire la intenţia de a desemna unul sau mai mulţi furnizori de servicii poştale incluse în sfera serviciului universal ca furnizori de serviciu universal.
    (3) Anunţul prevăzut la alin. (2) va cuprinde, cel puţin, serviciile incluse în sfera serviciului universal pentru care se intenţionează desemnarea furnizorilor de serviciu universal şi perioada de desemnare. În cazul în care ANCOM intenţionează să desemneze mai mulţi furnizori de serviciu universal pentru diferite zone geografice, anunţul prevăzut la alin. (2) va cuprinde şi zonele geografice definite.
    (4) Cererea se transmite împreună cu celelalte documente necesare numai în unul dintre următoarele moduri:
    a) prin depunere, personal sau de către un reprezentant al solicitantului, sub luare de semnătură;
    b) printr-un serviciu poştal;
    c) ca înscris în formă electronică, căruia i s-a încorporat, ataşat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat nesuspendat ori nerevocat la momentul respectiv şi generată cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii electronice.
    (5) Este considerată dată a transmiterii, după caz, data înscrierii în registrul general de intrare-ieşire a corespondenţei al ANCOM, data confirmării primirii documentelor la sediul central al ANCOM printr-un serviciu poştal cu confirmare de primire sau data confirmării primirii înscrisului în formă electronică.
    ART. 5
    (1) Cererea de desemnare ca furnizor de serviciu universal va cuprinde următoarele informaţii:
    a) datele de identificare ale solicitantului;
    b) serviciile incluse în sfera serviciului universal pentru care se solicită desemnarea;
    c) zona geografică pentru care se solicită desemnarea, în cazul în care ANCOM intenţionează să desemneze mai mulţi furnizori de serviciu universal pentru diferite zone geografice.
    (2) La cererea de desemnare ca furnizor de serviciu universal vor fi anexate următoarele informaţii şi documente, care fac parte integrantă din aceasta:
    a) certificat constatator emis de oficiul registrului comerţului privind inexistenţa unei proceduri de dizolvare voluntară, judiciară sau ca urmare a aplicării procedurilor de insolvenţă;
    b) copii ale situaţiilor financiare anuale pentru ultimii 3 ani sau pentru toată perioada scursă de la înfiinţare, în cazul în care aceasta este mai mică de 3 ani, depuse la organele competente la care se înregistrează, potrivit legislaţiei în vigoare;
    c) o descriere a mijloacelor tehnologice şi materiale, precum şi a resurselor umane pe baza cărora solicitantul garantează, pentru furnizarea serviciilor poştale incluse în sfera serviciului universal pentru care solicită desemnarea, respectarea obligaţiilor prevăzute la art. 10-13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2013, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 187/2013;
    d) o descriere a cerinţelor de calitate a căror îndeplinire este garantată de solicitant şi a măsurilor necesare pentru îndeplinirea acestor cerinţe;
    e) o propunere financiară în care solicitantul va prezenta detaliat estimarea valorii maxime anuale a costului net înregistrat cu furnizarea serviciilor poştale incluse în sfera serviciului universal pentru care solicită desemnarea, pentru toată perioada de desemnare;
    f) o listă cu amplasamentul tuturor punctelor de acces şi de contact ale reţelei poştale operate de solicitant sau de alţi furnizori de servicii poştale cu care solicitantul a încheiat contracte în acest scop, pentru care acesta garantează că vor fi utilizate în vederea furnizării serviciilor poştale incluse în sfera serviciului universal pentru care solicită desemnarea.
    (3) Informaţiile prevăzute la alin. (2) lit. d) vor cuprinde, cel puţin, normele de distribuire a trimiterilor poştale care fac obiectul serviciilor poştale incluse în sfera serviciului universal pentru care se solicită desemnarea, obiectivele de calitate stabilite pentru normele de distribuire, numărul anual de reclamaţii întemeiate privind prestarea serviciilor (volumul trimiterilor poştale reclamate ca nepredate, distruse sau predate deteriorate, care fac obiectul furnizării serviciilor poştale incluse în sfera serviciului universal pentru care se solicită desemnarea raportat la volumul total de trimiteri care fac obiectul furnizării serviciilor poştale incluse în sfera serviciului universal), suma despăgubirilor acordate ca urmare a acestor reclamaţii, precum şi numărul anual de sesizări întemeiate referitoare la atitudinea salariaţilor furnizorului faţă de utilizatorii serviciilor poştale din sfera serviciului universal pentru care se solicită desemnarea.
    ART. 6
    (1) În termen de 15 zile de la data publicării anunţului prevăzut la art. 4 alin. (2), preşedintele ANCOM va stabili, prin decizie, o comisie de evaluare a cererilor de desemnare ca furnizor de serviciu universal.
    (2) Comisia de evaluare prevăzută la alin. (1) va fi formată din specialişti în domeniile economic, tehnic şi juridic şi va avea ca atribuţii:
    a) verificarea îndeplinirii condiţiilor de formă ale cererilor de desemnare ca furnizor de serviciu universal, prevăzute la art. 5;
    b) verificarea îndeplinirii condiţiilor de eligibilitate şi a capacităţii solicitantului de a respecta obligaţiile privind furnizarea serviciilor incluse în sfera serviciului universal, prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2013, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 187/2013, precum şi a propunerii financiare a solicitantului;
    c) redactarea proiectului deciziei de desemnare a furnizorului de serviciu universal.
    (3) Comisia de evaluare poate cere solicitanţilor orice documente, informaţii sau clarificări, necesare pentru soluţionarea cererilor, indicând şi termenul în care acestea trebuie depuse.
    ART. 7
    În vederea stabilirii cererii câştigătoare, comisia de evaluare va lua în considerare următoarele:
    a) gradul de acoperire a teritoriului naţional sau, după caz, a zonei geografice pentru care se solicită desemnarea, garantat de solicitanţi, inclusiv densitatea punctelor de acces şi de contact ale reţelelor poştale operate de aceştia sau de alţi furnizori de servicii poştale cu care solicitanţii au încheiat contracte în acest scop;
    b) capacitatea tehnică, economică şi financiară a solicitanţilor;
    c) capacitatea de a asigura un nivel uniform al tarifelor pentru serviciile din sfera serviciului universal pe întreg teritoriul ţării;
    d) costul net asociat furnizării serviciilor poştale din sfera serviciului universal pentru care se solicită desemnarea;
    e) alte date relevante prezentate de solicitanţi.
    ART. 8
    Comisia de evaluare poate respinge o cerere de desemnare ca furnizor de serviciu universal în următoarele cazuri:
    a) cererea de desemnare ca furnizor de serviciu universal nu îndeplineşte condiţiile de formă prevăzute la art. 5;
    b) cererea de desemnare ca furnizor de serviciu universal nu a fost depusă în termenul prevăzut la art. 4 alin. (2);
    c) documentele, informaţiile sau clarificările solicitate de comisia de evaluare în scopul soluţionării cererilor de desemnare ca furnizor de serviciu universal nu au fost depuse în termenul indicat de comisia de evaluare potrivit art. 6 alin. (3);
    d) solicitantul nu îndeplineşte condiţiile de eligibilitate sau nu face dovada capacităţii de a respecta obligaţiile privind furnizarea serviciilor incluse în sfera serviciului universal, prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2013, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 187/2013.
    ART. 9
    (1) Termenul de soluţionare a cererilor de desemnare ca furnizor de serviciu universal este de 90 de zile de la data publicării anunţului prevăzut la art. 4 alin. (2).
    (2) În cazul în care, potrivit dispoziţiilor art. 6 alin. (3), unui solicitant îi sunt cerute documente, informaţii sau clarificări, termenul prevăzut la alin. (1) se suspendă până la primirea acestora sau până la expirarea termenului de depunere stabilit de comisia de evaluare.
    (3) ANCOM va transmite simultan tuturor ofertanţilor o înştiinţare privind rezultatul procedurii de desemnare.
    (4) Solicitanţii a căror ofertă nu a fost declarată câştigătoare vor fi informaţi cu privire la motivele care au stat la baza respingerii propriei oferte sau cu privire la motivele care au determinat desemnarea unei alte oferte ca fiind câştigătoare.
    ART. 10
    (1) Persoanele interesate pot depune contestaţie privind rezultatul procedurii de desemnare, în termen de două zile lucrătoare de la primirea înştiinţării prevăzute la art. 9 alin. (3). Contestaţia trebuie întocmită în scris şi depusă la sediul central al ANCOM de către un reprezentant al solicitantului, sub luare de semnătură, sau transmisă prin serviciul de trimitere recomandată cu confirmare de primire.
    (2) În termen de 10 zile lucrătoare de la data depunerii contestaţiilor, o comisie desemnată de preşedintele ANCOM prin decizie, cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 6, formată din alte persoane decât cele care au făcut parte din comisia iniţială, soluţionează contestaţiile şi încheie un proces-verbal, aprobat de preşedintele ANCOM. Rezultatul se comunică în scris contestatarilor.
    (3) Pe baza rezultatelor procedurii de desemnare, comisia de evaluare sau comisia de soluţionare a contestaţiilor elaborează proiectul deciziei de desemnare a furnizorului de serviciu universal, pe care îl supune spre aprobare preşedintelui ANCOM.

    CAP. III
    Desemnarea din oficiu

    ART. 11
    ANCOM va putea desemna din oficiu furnizorii de serviciu universal în următoarele cazuri:
    a) dacă niciun furnizor de servicii poştale incluse în sfera serviciului universal nu a depus cerere de desemnare ca furnizor de serviciu universal în termenul prevăzut la art. 4 alin. (2);
    b) dacă niciunul dintre furnizorii de servicii poştale incluse în sfera serviciului universal care au depus cerere de desemnare ca furnizor de serviciu universal în termenul prevăzut la art. 4 alin. (2) nu a fost desemnat ca furnizor de serviciu universal după parcurgerea procedurii prevăzute la cap. II;
    c) dacă, după parcurgerea procedurii prevăzute la cap. II, nu au fost desemnaţi furnizori de serviciu universal pentru toate serviciile poştale incluse în sfera serviciului universal pentru care ANCOM intenţiona să desemneze furnizori de serviciu universal sau pentru întreg teritoriul ţării.
    ART. 12
    (1) Desemnarea din oficiu se realizează prin decizie a preşedintelui ANCOM, pe baza propunerilor comisiei de evaluare prevăzute la art. 6, cu respectarea procedurii de consultare prevăzute la art. 49 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2013, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 187/2013.
    (2) Comisia de evaluare propune desemnarea unui furnizor de serviciu universal pe baza unuia sau a mai multora dintre criteriile prevăzute la art. 7, cu excepţia criteriului menţionat la art. 7 lit. d), precum şi, dacă este cazul, pe baza altor criterii relevante, cu respectarea principiilor eficienţei, obiectivităţii, transparenţei şi nediscriminării.
    (3) Propunerile comisiei de evaluare vor conţine denumirea furnizorului de servicii poştale incluse în sfera serviciului universal propus a fi desemnat ca furnizor de serviciu universal, serviciile incluse în sfera serviciului universal pentru care se propune desemnarea, zonele geografice pentru care se propune desemnarea, motivele pentru care este necesară desemnarea din oficiu, precum şi celelalte date ce urmează a fi incluse în decizia de desemnare.

    CAP. IV
    Decizia de desemnare ca furnizor de serviciu universal

    ART. 13
    (1) Decizia de desemnare ca furnizor de serviciu universal conferă furnizorului de servicii poştale drepturi şi obligaţii specifice, suplimentare faţă de cele prevăzute în autorizaţia generală.
    (2) Decizia de desemnare a furnizorului de serviciu universal va conţine cel puţin următoarele:
    a) serviciile pentru care a fost desemnat ca furnizor de serviciu universal;
    b) perioada de desemnare;
    c) zona geografică pentru care a fost desemnat ca furnizor de serviciu universal;
    d) dreptul de a acţiona în relaţiile internaţionale în calitate de furnizor de serviciu universal şi de a încheia acorduri operaţionale în această calitate;
    e) dreptul de a utiliza formularele internaţionale specifice, prevăzute în acordurile internaţionale la care România este parte;
    f) dreptul de a beneficia de sumele sau de avantajele de orice altă natură care i se cuvin în temeiul mecanismului de compensare a costurilor implicate de prestarea serviciilor poştale din sfera serviciului universal, în condiţiile cap. V;
    g) dreptul de a aplica tarife speciale pentru toţi utilizatorii şi integratorii în condiţii transparente şi nediscriminatorii, atât cu privire la tarifele propriu-zise, cât şi cu privire la condiţiile asociate acestora;
    h) obligaţia de a asigura cel puţin o colectare de la fiecare punct de acces şi cel puţin o livrare la locuinţa fiecărei persoane fizice şi la sediul fiecărei persoane juridice, în fiecare zi lucrătoare, dar nu mai puţin de 5 zile pe săptămână, în fiecare localitate în care prestează serviciile din sfera serviciului universal pe care are obligaţia să le furnizeze, cu excepţia cazurilor sau a condiţiilor geografice considerate excepţionale de ANCOM ori a cazurilor în care ANCOM stabileşte ca livrarea să se facă la anumite instalaţii corespunzătoare, în condiţii determinate, inclusiv la propunerea furnizorului de serviciu universal;
    i) obligaţia de a respecta condiţiile specifice de livrare a trimiterilor poştale care fac obiectul unui serviciu inclus în sfera serviciului universal, stabilite de ANCOM;
    j) obligaţia de a respecta cerinţele esenţiale, inclusiv normele privind securitatea reţelei poştale publice pe care o operează;
    k) obligaţia de a oferi servicii identice utilizatorilor care se află în condiţii comparabile;
    l) obligaţia de a oferi servicii disponibile pentru toţi utilizatorii, fără niciun fel de discriminare, în special din raţiuni de ordin politic, religios sau ideologic;
    m) obligaţia de a oferi servicii neîntrerupt, cu excepţia cazurilor de forţă majoră;
    n) obligaţia de a asigura o evoluţie continuă a serviciilor în funcţie de cerinţele tehnice, economice şi sociale, precum şi să urmărească adaptarea serviciilor la cerinţele utilizatorilor;
    o) obligaţia de a asigura accesul persoanelor cu dizabilităţi la serviciile din sfera serviciului universal pe care are obligaţia să le presteze în condiţii echivalente celor de care beneficiază ceilalţi utilizatori, cu respectarea normelor adoptate de ANCOM;
    p) obligaţia de a pune la dispoziţia utilizatorilor, integratorilor şi a furnizorilor de servicii poştale, în mod regulat, informaţii detaliate şi actualizate cu privire la caracteristicile serviciilor din sfera serviciului universal pe care le furnizează, în special informaţii referitoare la condiţiile generale de acces la aceste servicii, precum şi la tarifele şi cerinţele minime de calitate pentru aceste servicii;
    q) obligaţia de a asigura accesul utilizatorilor, integratorilor şi furnizorilor de servicii poştale la reţeaua poştală publică pe care o operează, în condiţii de transparenţă, obiectivitate şi nediscriminare;
    r) obligaţia de a asigura accesul altor furnizori de servicii poştale la serviciile poştale care intră în sfera serviciului universal pe care are obligaţia să le presteze şi la elementele de infrastructură a reţelei poştale publice pe care o operează, în măsura necesară furnizării propriilor servicii poştale, în condiţii transparente, proporţionale şi nediscriminatorii;
    s) obligaţia de a practica, pentru serviciile incluse în sfera serviciului universal pentru care a fost desemnat ca furnizor de serviciu universal, tarife accesibile, indiferent de localizarea geografică, transparente, nediscriminatorii şi fundamentate în funcţie de costuri, cu excepţia cecogramelor interne şi internaţionale care sunt furnizate cu titlu gratuit, precum şi a altor categorii de trimiteri poştale a căror gratuitate este prevăzută în acordurile internaţionale la care România este parte sau este stabilită prin hotărâre a Guvernului;
    ş) obligaţia de a supune aprobării ANCOM tarifele practicate pentru serviciile poştale din sfera serviciului universal pentru care a fost desemnat ca furnizor de serviciu universal, precum şi de a le publica în condiţiile stabilite de ANCOM prin decizia de desemnare;
    t) obligaţia practicării, pe întregul teritoriu naţional sau în zona geografică pentru care a fost desemnat ca furnizor de serviciu universal, a unui nivel uniform al tarifelor percepute pentru serviciile din sfera serviciului universal pe care este obligat să le presteze;
    ţ) obligaţia de a supune aprobării ANCOM criteriile şi condiţiile pe baza cărora aplică tarifele speciale menţionate la lit. g), precum şi orice modificări sau completări aduse acestora;
    u) obligaţia respectării principiilor prevăzute la art. 19 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2013, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 187/2013, la încheierea acordurilor privind tarifele terminale pentru trimiterile poştale intracomunitare expediate de pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene către o adresă aflată pe teritoriul României;
    v) obligaţia de a ţine o evidenţă contabilă separată conform condiţiilor stabilite de ANCOM;
    w) obligaţia de a stabili şi de a supune spre aprobare ANCOM regulile aplicabile serviciilor poştale din sfera serviciului universal pe care are obligaţia să le presteze, în termenul stabilit prin decizia de desemnare şi cu respectarea eventualelor reguli minime obligatorii stabilite de ANCOM;
    x) obligaţia de a respecta cerinţele minime de calitate impuse furnizorului de serviciu universal, precum şi obligaţia referitoare la întocmirea şi publicarea rapoartelor anuale privind respectarea acestor cerinţe, în condiţiile stabilite de ANCOM prin decizia de desemnare şi prin decizia privind condiţiile şi procedura de evaluare a respectării cerinţelor în cauză;
    y) obligaţia de a publica informaţii referitoare la statistica reclamaţiilor adresate furnizorului de serviciu universal, precum şi modul în care acestea au fost soluţionate;
    z) obligaţia de a supune aprobării ANCOM contractul-cadru în temeiul căruia se desfăşoară relaţiile furnizorului de serviciu universal cu utilizatorii;
    aa) alte drepturi şi obligaţii relevante în ceea ce priveşte furnizarea serviciilor poştale incluse în sfera serviciului universal pentru care a fost desemnat ca furnizor de serviciu universal.

    CAP. V
    Mecanismul de finanţare a obligaţiilor de serviciu universal

    ART. 14
    (1) Dacă, în urma calculării de către furnizorul de serviciu universal a costului net al furnizării serviciilor din sfera serviciului universal, ANCOM constată că furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal constituie o sarcină injustă pentru furnizorul de serviciu universal, ANCOM va decide, la cererea acestuia, compensarea costului net determinat de furnizarea serviciilor pentru care a fost desemnat.
    (2) Costul net al obligaţiilor de serviciu universal se calculează ca diferenţă dintre costul net suportat de furnizorul de serviciu universal ca urmare a îndeplinirii obligaţiilor de serviciu universal şi costul net al aceluiaşi furnizor de servicii poştale, în cazul în care şi-ar desfăşura activitatea fără a avea obligaţiile de serviciu universal.
    (3) Calculul costului net va lua în considerare toţi factorii relevanţi, inclusiv beneficiile intangibile şi avantajele comerciale de care furnizorul de servicii poştale se bucură ca urmare a desemnării ca furnizor de serviciu universal, existenţa unei marje rezonabile de profit şi stimularea eficienţei costurilor.
    (4) Determinarea costului net se bazează pe următoarele:
    a) elementele serviciilor din sfera serviciului universal care pot fi furnizate doar în pierdere sau în afara condiţiilor comerciale normale;
    b) costuri determinate de anumiţi utilizatori sau grupuri de utilizatori cărora, având în vedere costurile de furnizare ale unui anumit serviciu, veniturile generate şi tarifele practicate de furnizorul de serviciu universal, nu le poate fi asigurat accesul la serviciile din sfera serviciului universal decât în pierdere sau în alte condiţii decât practicile comerciale normale.
    (5) Furnizorul de serviciu universal calculează costul net aferent furnizării serviciilor din sfera serviciului universal conform unei metodologii stabilite prin decizia preşedintelui ANCOM de desemnare a furnizorului de serviciu universal.
    (6) Cererea prevăzută la alin. (1) se transmite anual, până la data de 1 iulie a exerciţiului financiar ulterior celui pentru care se solicită compensarea, împreună cu situaţia privind costurile, veniturile şi capitalul angajat aferente furnizării serviciilor din sfera serviciului universal, în condiţiile stabilite de ANCOM.
    (7) ANCOM decide cu privire la compensarea costului net şi, dacă este cazul, cu privire la suma ce urmează a fi compensată, cu luarea în considerare, dacă este cazul, a prevederilor alin. (8), în termen de 45 de zile de la primirea unei cereri în condiţiile prezentului articol.
    (8) În cazul în care furnizorul de serviciu universal a fost desemnat la cerere, costul net anual care îi va fi compensat nu va putea depăşi valoarea corespunzătoare prezentată de acesta în propunerea financiară care a însoţit cererea de desemnare ca furnizor de serviciu universal.
    ART. 15
    (1) Compensarea costului net al furnizării serviciilor din sfera serviciului universal se poate face din:
    a) resursele financiare provenite din contribuţiile furnizorilor de servicii poştale autorizaţi conform procedurii de autorizare generală pentru furnizarea de servicii din sfera serviciului universal sau de servicii care pot fi considerate ca substituibile acestora;
    b) resursele financiare provenite din contribuţiile utilizatorilor serviciilor poştale, prin intermediul unei taxe aplicate serviciilor poştale pe care aceştia le utilizează;
    c) resursele financiare prevăzute la lit. a) şi b).
    (2) Fondul de serviciu universal poate fi constituit prin implementarea uneia dintre variantele prevăzute la alin. (1), fiind administrat de ANCOM şi evidenţiat în mod distinct în cadrul bugetului de venituri şi cheltuieli al acesteia.
    (3) Modalitatea de aplicare a dispoziţiilor alin. (2) va fi stabilită prin decizia preşedintelui ANCOM prevăzută la art. 14 alin. (7), avându-se în vedere cuantumul necesarului de finanţare a serviciului universal.
    (4) În cazul în care vor fi desemnaţi 2 sau mai mulţi furnizori de serviciu universal, necesarul total de finanţare a serviciului universal se stabileşte anual prin însumarea valorilor ce urmează a fi compensate pentru toţi furnizorii de serviciu universal, calculate conform dispoziţiilor prezentei decizii.
    (5) În cazul în care sumele care vor fi colectate prin una dintre metodele prevăzute la alin. (1), în condiţiile stabilirii unui cuantum al contribuţiilor rezonabil şi care să nu aducă atingere viabilităţii economice a furnizorilor, sunt insuficiente, diferenţa dintre costul net ce urmează a fi compensat şi aceste sume se suportă din fonduri publice conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2013, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 187/2013.
    ART. 16
    (1) Pentru finanţarea serviciului universal prin modalitatea prevăzută la art. 15 alin. (1) lit. a), ANCOM va percepe de la furnizorii de servicii poştale autorizaţi conform procedurii de autorizare generală pentru furnizarea de servicii din sfera serviciului universal sau de servicii care pot fi considerate ca substituibile acestora cu o cifră de afaceri mai mare ori egală cu echivalentul în lei a 100.000 de euro, înregistrată în anul pentru care se face compensarea costului net, o contribuţie proporţională cu veniturile provenite din furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal sau a serviciilor care pot fi considerate ca substituibile acestora înregistrate în cursul anului pentru care se datorează contribuţia.
    (2) Substituibilitatea altor servicii poştale cu serviciile din sfera serviciului universal se analizează ţinând cont, în principal, de tarifele acestor servicii, precum şi de gradul de satisfacere a nevoilor utilizatorilor.
    (3) Persoanele obligate la plata contribuţiei prevăzute la alin. (1) sunt cele care au avut calitatea de furnizor de servicii poştale în cursul anului pentru care se datorează contribuţia.
    (4) Echivalentul în lei al cifrei de afaceri prevăzute la alin. (1) se calculează la cursul de schimb valutar mediu al perioadei în care a fost realizată cifra de afaceri, determinat pe baza cursului de schimb valutar mediu lunar comunicat de Banca Naţională a României.
    (5) În vederea determinării cuantumului contribuţiilor individuale, ANCOM va utiliza informaţiile din "Declaraţia privind veniturile obţinute din activităţi de furnizare de reţele sau servicii de comunicaţii electronice şi/sau de servicii poştale" depusă de fiecare furnizor conform prevederilor Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei nr. 2.892/2007 privind procedura de determinare a anumitor obligaţii financiare ale furnizorilor de reţele sau servicii de comunicaţii electronice şi ale furnizorilor de servicii poştale către Autoritatea Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei.
    (6) În situaţia în care furnizorii prevăzuţi la alin. (1) nu transmit declaraţia prevăzută la alin. (5), la determinarea cuantumului contribuţiilor individuale se va lua în calcul întreaga cifră de afaceri a acestora înregistrată în cursul anului pentru care se datorează contribuţia.
    (7) În cazul furnizorilor cărora le-a încetat calitatea ca urmare a fuziunii, contribuţia va fi stabilită în sarcina societăţilor absorbante sau nou-constituite, după caz.
    (8) Cuantumul contribuţiei pe care este obligat să o plătească furnizorul de serviciu universal este calculat ca fiind diferenţa pozitivă dintre contravaloarea contribuţiei care îi revine în conformitate cu alin. (1) şi contravaloarea sumei care urmează să fie compensată aferentă aceleiaşi perioade şi calculată potrivit deciziei preşedintelui ANCOM prevăzută la art. 14 alin. (7). Dacă valoarea sumei care urmează să fie compensată este mai mare decât sau cel puţin egală cu valoarea contribuţiei care îi revine furnizorului de serviciu universal în conformitate cu alin. (1), furnizorul de serviciu universal va fi exceptat de la plata acestei contribuţii, contravaloarea sumei care urmează a fi compensată fiind diminuată cu valoarea contribuţiei datorată de furnizorul de serviciu universal.
    ART. 17
    (1) Cuantumul contribuţiilor individuale datorate de furnizorii prevăzuţi la art. 15 alin. (1) lit. a) se stabileşte prin decizie a preşedintelui ANCOM în termen de 90 de zile de la data stabilirii costului net al furnizării serviciilor din sfera serviciului universal.
    (2) Plata contribuţiei se efectuează în termen de 45 de zile de la comunicarea deciziei prevăzute la alin. (1).
    ART. 18
    În vederea finanţării serviciului universal prin modalitatea prevăzută la art. 15 alin. (1) lit. b), ANCOM stabileşte, prin decizie a preşedintelui ANCOM, cuantumul taxei, precum şi condiţiile care trebuie respectate de către furnizorii de servicii poştale în scopul aplicării acestei taxe, în termen de 90 de zile de la stabilirea costului net al furnizării serviciilor din sfera serviciului universal.
    ART. 19
    În vederea identificării veniturilor rezultate exclusiv din taxa percepută în condiţiile art. 18, furnizorii de servicii poştale sunt obligaţi să evidenţieze veniturile astfel obţinute în mod distinct, în cadrul situaţiilor financiare statutare.
    ART. 20
    ANCOM virează furnizorilor de serviciu universal sumele colectate potrivit prezentului capitol în vederea compensării costului net al furnizării serviciilor incluse în sfera serviciului universal pentru care au fost desemnaţi, în termen de 30 de zile de la data colectării contribuţiilor.

    CAP. VI
    Dispoziţii speciale

    ART. 21
    Calitatea de furnizor de serviciu universal poate fi retrasă, prin decizie a preşedintelui ANCOM, în următoarele cazuri:
    a) dacă furnizorul de serviciu universal se face vinovat de nerespectarea, în mod grav şi repetat, a obligaţiilor, condiţiilor, standardelor, regulilor, procedurilor şi termenelor prevăzute în decizia de desemnare;
    b) dacă furnizorului de serviciu universal i s-a retras sau i s-a suspendat dreptul de a furniza servicii poştale incluse în sfera serviciului universal în condiţiile prevăzute de autorizaţia generală.
    ART. 22
    (1) Calitatea de furnizor de serviciu universal încetează în următoarele cazuri:
    a) ca urmare a încetării existenţei furnizorului de serviciu universal, cu excepţia cazurilor de fuziune sau divizare în care activitatea de furnizare de servicii poştale incluse în sfera serviciului universal pentru care furnizorul de serviciu universal a fost desemnat se transmite altor persoane;
    b) ca urmare a declanşării împotriva furnizorului de serviciu universal a procedurii insolvenţei, în condiţiile Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) la expirarea perioadei pentru care a fost desemnat;
    d) ca urmare a retragerii acestei calităţi de către ANCOM în condiţiile prevăzute la art. 21.
    (2) În cazurile de fuziune sau divizare prevăzute la alin. (1) lit. a), persoana care preia activitatea de furnizare de servicii poştale incluse în sfera serviciului universal pentru care furnizorul de serviciu universal a fost desemnat va fi ţinută de obligaţiile şi va avea drepturile stabilite prin decizia de desemnare a furnizorului de serviciu universal.
    ART. 23
    Anexa face parte integrantă din prezenta decizie.
    ART. 24
    (1) Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 3 zile de la data publicării.
    (2) La data intrării în vigoare a prezentei decizii, Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei nr. 3.442/2007 privind condiţiile şi procedura de desemnare a furnizorilor de serviciu universal în domeniul serviciilor poştale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 893 din 28 decembrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

                   Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru
                  Administrare şi Reglementare în Comunicaţii,
                            Marius Cătălin Marinescu

    Bucureşti, 19 august 2013.
    Nr. 541.


    ANEXĂ


                                     CERERE
                 de desemnare ca furnizor de serviciu universal

    A. Date necesare identificării solicitantului şi comunicării eficiente cu acesta:


┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Denumirea/Numele solicitantului: │
│┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │
│└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Sediul/Domiciliul solicitantului: │
│ │
│Strada: Nr. Bl. Sc. Ap. │
│┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐ │
│└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
│Localitatea: │
│┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │
│└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
│Judeţ/Sector: Telefon: Fax: │
│┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │
│└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Adresă de poştă electronică │
│(e-mail): Pagina de Internet │
│┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │
│└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Solicitantul este înregistrat în registrul comerţului: │
│ │
│Judeţ/Sector: Cod unic de înregistrare: │
│┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │
│└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Reprezentantul legal al solicitantului - date de identificare şi date de contact: │
│ │
│Nume: Prenume: │
│┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │
│└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
│ │
│CNP: │
│┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │
│└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
│ │
│Strada: Nr. Bl. Sc. Ap. │
│┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐ │
│└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ │
│ │
│Localitatea: │
│┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │
│└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
│ │
│Judeţ/Sector: Telefon: Fax: │
│┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │
│└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
│ │
│E-mail: │
│┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │
│└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Adresa de corespondenţă a solicitantului: │
│ │
│Strada: Nr. Bl. Sc. Ap. │
│┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐ │
│└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
│Localitatea: │
│┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │
│└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
│Judeţ/Sector: Telefon: Fax: │
│┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │
│└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Persoana de contact a solicitantului: │
│ │
│Nume: Prenume: │
│┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │
│└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
│ │
│Telefon: Fax: Adresă de poştă electronică (e-mail:) │
│┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ │
│└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ │
│ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    B. Descrierea serviciilor poştale pe care solicitantul intenţionează să le furnizeze în calitate de furnizor de serviciu universal:
    [] B.1. colectarea, sortarea, transportul şi livrarea trimiterilor poştale interne şi internaţionale în greutate de până la 2 kg (inclusiv), având ca obiect:
      [] B.1.1. trimiteri de corespondenţă;
      [] B.1.2. imprimate;
    [] B.2. colectarea, sortarea, transportul şi livrarea cecogramelor interne şi internaţionale;
    [] B.3. colectarea, sortarea, transportul şi livrarea coletelor poştale interne şi internaţionale în greutate de până la 10 kg (inclusiv);
    [] B.4. distribuirea coletelor poştale cu limite de greutate între 10 şi 20 kg expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia;
    [] B.5. serviciul de trimitere recomandată, având ca obiect trimiteri poştale interne şi internaţionale în greutate de până la 2 kg (inclusiv) prevăzute la pct. B.1;
    [] B.6. serviciul de trimitere cu valoare declarată având ca obiect:
      [] B.6.1. trimiteri poştale interne şi internaţionale în greutate de până la 2 kg (inclusiv) prevăzute la pct. B.1;
      [] B.6.2. colete poştale interne şi internaţionale în greutate de până la 10 kg (inclusiv);
      [] B.6.3. colete poştale cu limite de greutate între 10 şi 20 kg expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia.

    C. Zona sau zonele pentru care se solicită desemnarea, dacă este cazul.

    D. La prezenta cerere de desemnare sunt anexate următoarele informaţii şi documente:
    [] certificat constatator emis de oficiul registrului comerţului privind inexistenţa unei proceduri de dizolvare voluntară, judiciară sau ca urmare a aplicării procedurilor de insolvenţă;
    [] copii ale situaţiilor financiare anuale pentru ultimii 3 ani sau pentru toată perioada scursă de la înfiinţare, în cazul în care aceasta este mai mică de 3 ani, depuse la organele competente la care se înregistrează, potrivit legislaţiei în vigoare;
    [] o descriere detaliată a mijloacelor tehnologice şi materiale, precum şi a resurselor umane pe baza cărora se garantează, pentru furnizarea serviciilor poştale incluse în sfera serviciului universal pentru care se solicită desemnarea, respectarea obligaţiilor prevăzute la art. 10-13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poştale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 187/2013;
    [] o descriere detaliată a cerinţelor de calitate a căror îndeplinire este garantată şi a măsurilor necesare pentru îndeplinirea acestor cerinţe [cel puţin normele de distribuire a trimiterilor poştale care fac obiectul serviciilor poştale incluse în sfera serviciului universal pentru care se solicită desemnarea, obiectivele de calitate stabilite pentru normele de distribuire, numărul anual de reclamaţii întemeiate privind prestarea serviciilor (volumul trimiterilor poştale reclamate ca nepredate, distruse sau predate deteriorate, care fac obiectul furnizării serviciilor poştale incluse în sfera serviciului universal pentru care se solicită desemnarea raportat la volumul total de trimiteri care fac obiectul furnizării serviciilor poştale incluse în sfera serviciului universal), suma despăgubirilor acordate ca urmare a acestor reclamaţii, precum şi numărul anual de sesizări întemeiate referitoare la atitudinea salariaţilor furnizorului faţă de utilizatorii serviciilor poştale din sfera serviciului universal pentru care se solicită desemnarea];
    [] o propunere financiară în care solicitantul va prezenta detaliat estimarea valorii maxime anuale a costului net înregistrat cu furnizarea serviciilor poştale incluse în sfera serviciului universal pentru care solicită desemnarea, pentru toată perioada de desemnare;
    [] o listă cu amplasamentul tuturor punctelor de acces şi de contact ale reţelei poştale proprii sau operate de alţi furnizori de servicii poştale cu care au fost încheiate contracte în acest scop, pentru care se garantează că vor fi utilizate în vederea furnizării serviciilor poştale incluse în sfera serviciului universal pentru care solicită desemnarea.

    E. Subsemnatul, ............................, reprezentant legal al solicitantului, declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal, privind infracţiunea de fals în declaraţii, că toate datele şi informaţiile cuprinse în prezenta cerere şi în documentele anexate sunt corecte şi complete.

          Semnătura reprezentantului legal şi ştampila solicitantului
             .....................................................

                                      -------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016