Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 54 din 16 ianuarie 2007  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor   art. 41 pct. 2 lit. e) din Legea contabilitatii nr. 82/1991     Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 54 din 16 ianuarie 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 41 pct. 2 lit. e) din Legea contabilitatii nr. 82/1991

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 6 februarie 2007

Ioan Vida - preşedinte
Nicolae Cochinescu - judecãtor
Aspazia Cojocaru - judecãtor
Acsinte Gaspar - judecãtor
Petre Ninosu - judecãtor
Ion Predescu - judecãtor
Şerban Viorel Stãnoiu - judecãtor
Antonia Constantin - procuror
Claudia-Margareta Krupenschi - magistrat-asistent

Pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconsti-tuţionalitate a dispoziţiilor <>art. 41 pct. 2 lit. e) din Legea contabilitãţii nr. 82/1991 , excepţie ridicatã de Ştefan Dorin Pasc în Dosarul nr. 6.286/2006 al Judecãtoriei Târgu Mureş.
La apelul nominal se constatã lipsa pãrţilor, faţã de care procedura de citare este legal îndeplinitã.
Cauza fiind în stare de judecatã, se dã cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiatã.

CURTEA,
având în vedere actele şi lucrãrile dosarului, reţine urmãtoarele:
Prin Încheierea din 15 septembrie 2006, pronunţatã în Dosarul nr. 6.286/2006, Judecãtoria Târgu Mureş a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 41 pct. 2 lit. e) din Legea contabilitãţii nr. 82/1991 . Excepţia a fost ridicatã de Ştefan Dorin Pasc într-o cauzã având ca obiect soluţionarea unei plângeri contravenţionale.
În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine cã dispoziţiile legale criticate contravin prevederilor art. 16 alin. (2) din Constituţie, potrivit cãrora "Nimeni nu este mai presus de lege". Aceasta deoarece ele nu stabilesc "conţinutul concret al contravenţiei, ci fac trimitere la reglementãrile emise de Ministerul Finanţelor Publice", având astfel loc o delegare legislativã care nu este prevãzutã de Constituţie. Cu alte cuvinte, se aratã cã prin textul legal atacat "se dã putere Ministerului Finanţelor Publice sã adauge la lege şi sã defineascã conţinutul faptelor contravenţionale", situându-l astfel mai presus de lege.
Judecãtoria Târgu Mureş, aflându-se în eroare asupra obiectului excepţiei de neconstituţionalitate, apreciazã cã "<>Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 " a fost emisã în temeiul <>art. 115 din Constituţie, iar prin aprobarea sa prin Legea nr. 180/2002 , s-a realizat şi respectarea dispoziţiilor art. 139 alin. (1) din Legea fundamentalã.
Potrivit dispoziţiilor <>art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierea de sesizare a fost comunicatã preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.
Avocatul Poporului apreciazã cã dispoziţiile <>art. 41 pct. 2 lit. e) din Legea nr. 82/1991 sunt conforme principiului legalitãţii, statuat de <>art. 16 alin. (2) din Constituţie, şi invocã în acest sens Decizia nr. 106/2005 a Curţii Constituţionale.
Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.

CURTEA,
examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, concluziile procurorului şi dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi <>Legea nr. 47/1992 , reţine urmãtoarele:
Curtea Constituţionalã a fost legal sesizatã şi este competentã, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, ale art. 1 alin. (2), precum şi ale <>art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992 , sã soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile <>art. 41 pct. 2 lit. e) din Legea contabilitãţii nr. 82/1991 , republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 48 din 14 ianuarie 2005, care au urmãtorul conţinut: "Constituie contravenţii la prevederile prezentei legi urmãtoarele fapte, dacã nu sunt sãvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii, sã fie considerate infracţiuni: [...] 2. nerespectarea reglementãrilor emise de Ministerul Finanţelor Publice cu privire la: [...] e) întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare periodice stabilite potrivit legii."
În motivarea excepţiei, autorul acesteia susţine cã textul de lege criticat contravine prevederilor art. 16 alin. (2) din Constituţie, potrivit cãrora "Nimeni nu este mai presus de lege".
Analizând dispoziţiile de lege criticate, Curtea Constituţionalã constatã urmãtoarele:
Critica autorului excepţiei vizeazã, în esenţã, emiterea de cãtre Ministerul Finanţelor Publice a unor reglementãri cu privire la întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare periodice stabilite potrivit legii, arãtându-se cã este contrar art. 16 alin. (2) din Constituţie ca un organ al puterii executive sã emitã acte normative prin care "sã adauge la lege şi sã defineascã conţinutul faptelor contravenţionale".
Mai întâi, Curtea observã cã, la formularea acestei critici de neconstituţionalitate, autorul, deşi indicã textele de lege atacate atât prin raportare la actuala numerotare - art. 41 pct. 2 lit. e) -, cât şi la cea corespunzãtoare formei anterioare ultimei republicãri a <>Legii nr. 82/1991 (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 629 din 26 august 2002) şi modificatã ulterior prin <>Legea nr. 420/2004 de aprobare a <>Ordonanţei Guvernului nr. 70/2004 (publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 993 din 28 octombrie 2004), respectiv fostul "art. 35 alin. (2) lit. e)", a avut în vedere conţinutul juridic al acestuia din urmã, potrivit cãruia contravenţia consta în nerespectarea reglementãrilor emise de Ministerul Finanţelor Publice cu privire la "întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare periodice stabilite de Ministerul Finanţelor Publice". În actuala redactare a <>Legii nr. 82/1991 , art. 41 pct. 2 lit. e) stabileşte drept contravenţie nerespectarea reglementãrilor emise de Ministerul Finanţelor Publice cu privire la întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare periodice stabilite potrivit legii. Prin urmare, Curtea constatã cã un prim aspect al criticii de neconstituţionalitate a rãmas fãrã obiect odatã cu modificarea textului de lege vizat de autor şi preluarea, în redactarea actualã, a modificãrilor intervenite. Ca atare, nu se poate susţine cã Ministerul Finanţelor Publice, prin acte normative inferioare legii, "defineşte conţinutul faptelor contravenţionale", depãşind cadrul legal reglementat de legiuitor şi situându-se mai presus de lege, întrucât situaţiile financiare periodice sunt stabilite potrivit legii, iar numai obligaţia întocmirii şi depunerii acestora este prevãzutã prin reglementãri ale Ministerului Finanţelor Publice.
Totodatã, Curtea constatã cã problema de principiu vizatã prin critica de neconstituţionalitate este aceea referitoare la emiterea de cãtre un organ al puterii executive a unor reglementãri în domeniul contabilitãţii, a cãror nerespectare constituie contravenţie, deşi acesta nu are competenţa de a emite acte normative cu putere de lege. Asupra acestui aspect Curtea Constituţionalã s-a mai pronunţat cu prilejul soluţionãrii excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 41 pct. 2 lit. b) din Legea nr. 82/1991 prin <>Decizia nr. 106 din 22 februarie 2005 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 233 din 21 martie 2005. Cu acel prilej, Curtea a statuat cã "prin dispoziţiile de lege ce fac obiectul [... ] excepţiei de neconstituţionalitate, iar nu prin acte cu forţã juridicã inferioarã acesteia, se sancţioneazã contravenţional, printre altele, şi nerespectarea anumitor reglementãri emise de Ministerul Finanţelor Publice în domeniul activitãţii contabile".
De asemenea, Curtea constatã cã, potrivit art. 34 şi <>art. 46 alin. (3) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, fiecare minister, în exercitarea atribuţiei de organizare, coordonare şi control al aplicãrii şi executãrii legilor în domeniul sãu de activitate, emite, în condiţiile legii, ordine şi instrucţiuni fãrã ca prin aceasta sã se contravinã prevederilor art. 16 alin. (2) din Constituţie invocate în cauzã.
Având în vedere soluţia pronunţatã de Curte prin decizia menţionatã şi considerentele ce au stat la baza sa, precum şi lipsa vreunui element de noutate care sã determine schimbarea jurisprudenţei în materie, menţinerea acesteia se impune şi în prezenta cauzã.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al <>art. 29 din Legea nr. 47/1992 ,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
În numele legii
DECIDE:

Respinge excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 41 pct. 2 lit. e) din Legea contabilitãţii nr. 82/1991 , excepţie ridicatã de Ştefan Dorin Pasc în Dosarul nr. 6.286/2006 al Judecãtoriei Târgu Mureş.
Definitivã şi general obligatorie.
Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 16 ianuarie 2007.

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,
Claudia-Margareta Krupenschi
___________
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice