Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 539 din 9 aprilie 2009  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 376, art. 399 alin. 3 si art. 578 din Codul de procedura civila    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 539 din 9 aprilie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 376, art. 399 alin. 3 si art. 578 din Codul de procedura civila

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 499 din 20 iulie 2009
DECIZIE nr. 539 din 9 aprilie 2009
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor <>art. 376 , <>art. 399 alin. 3 şi <>art. 578 din Codul de procedurã civilã
EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALÃ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 499 din 20 iulie 2009


Ioan Vida - preşedinte
Nicolae Cochinescu - judecãtor
Aspazia Cojocaru - judecãtor
Acsinte Gaspar - judecãtor
Petre Lãzãroiu - judecãtor
Ion Predescu - judecãtor
Puskas Valentin Zoltan - judecãtor
Augustin Zegrean - judecãtor
Simona Ricu - procuror
Maria Bratu - magistrat-asistent

Pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor <>art. 376 , <>art. 399 alin. 3 şi <>art. 578 din Codul de procedurã civilã , excepţie ridicatã de Alexandra Ene în Dosarul nr. 4.726/281/2008 al Judecãtoriei Ploieşti.
La apelul nominal lipsesc pãrţile, faţã de care procedura de citare a fost legal îndeplinitã.
Cauza se aflã în stare de judecatã. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere ca neîntemeiatã a excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,
având în vedere actele şi lucrãrile dosarului, constatã urmãtoarele:
Prin Încheierea din 19 decembrie 2008, pronunţatã în Dosarul nr. 4.726/281/2008, Judecãtoria Ploieşti a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor <>art. 376 , <>art. 399 alin. 3 şi <>art. 578 din Codul de procedurã civilã , excepţie ridicatã de Alexandra Ene.
În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine, în esenţã, cã prevederile de lege criticate contravin dispoziţiilor <>art. 16 , <>21 şi <>24 din Constituţie , deoarece a<>rt. 578 din Codul de procedurã civilã nu prevede cine şi în ce condiţii are obligaţia de a preda imobilul în litigiu. Se mai susţine cã, în aplicarea <>art. 376 din acelaşi cod, s-a procedat la învestirea cu formulã executorie a unei hotãrâri judecãtoreşti care nu era definitivã, în condiţiile în care contestatoarea neavând studii juridice nu a avut posibilitatea sã se apere eficient în cursul procesului, iar diferenţierea - prin <>art. 399 alin. 3 - a titlurilor executorii în hotãrâri judecãtoreşti şi titluri care nu sunt emise de instanţele judecãtoreşti constituie o discriminare de naturã sã genereze inegalitate în faţa legii.
Judecãtoria Ploieşti considerã excepţia neîntemeiatã.
Potrivit <>art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierea de sesizare a fost comunicatã preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
Avocatul Poporului considerã cã prevederile de lege criticate nu contravin <>Constituţiei .
Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,
examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, concluziile procurorului, prevederile de lege criticate raportate la dispoziţiile Constituţiei, precum şi <>Legea nr. 47/1992 , reţine urmãtoarele:
Curtea Constituţionalã a fost legal sesizatã şi este competentã, potrivit dispoziţiilor <>art. 146 lit. d) din Constituţie, ale <>art. 1 alin. (2) , ale <>art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992 , sã soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl reprezintã <>art. 376 , <>art. 399 alin. 3 şi <>art. 578 din Codul de procedurã civilã .
Aceste prevederi de lege au urmãtoarea redactare:
- <>Art. 376 : "Se învestesc cu formula executorie prevãzutã de <>art. 269 alin. 1 hotãrârile care au rãmas definitive ori au devenit irevocabile, precum şi orice alte hotãrâri sau înscrisuri, pentru ca acestea sã devinã executorii, în cazurile anume prevãzute de lege.
Actele autentificate de o reprezentanţã diplomaticã sau consularã a României se vor putea învesti cu formula executorie de judecãtoria domiciliului uneia din pãrţile pãrtaşe la actul autentic.
Dacã niciuna din pãrţi nu are domiciliul cunoscut în ţarã, învestirea cu formula executorie se face la judecãtoria sectorului III din Capitala României.";
- <>Art. 399 alin. 3 : "În cazul în care executarea silitã se face în temeiul unui titlu executoriu care nu este emis de o instanţã judecãtoreascã, se pot invoca în contestaţia la executare apãrãri de fond împotriva titlului executoriu, dacã legea nu prevede în acest scop o altã cale de atac.";
- <>Art. 578 : "Dacã partea obligatã sã pãrãseascã ori sã predea un imobil nu-şi îndeplineşte aceastã obligaţie în termen de 5 zile de la primirea somaţiei, ea va fi îndepãrtatã prin executare silitã, iar imobilul va fi predat celui îndreptãţit."
În opinia autorului excepţiei de neconstituţionalitate, prevederile legale criticate contravin dispoziţiilor constituţionale cuprinse în <>art. 16 alin. (1) referitor la principiul egalitãţii, <>art. 21 privind liberul acces la justiţie şi <>art. 24 privind dreptul la apãrare.
Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine urmãtoarele:
I. Prevederile <>art. 376 din Codul de procedurã civilã au mai fãcut obiectul controlului de constituţionalitate în raport de dispoziţiile constituţionale invocate în prezenta cauzã. Astfel, prin <>Decizia nr. 134 din 23 aprilie 2002 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 469 din 1 iulie 2002, Curtea a statuat în esenţã cã, potrivit prevederilor <>art. 126 alin. (2) din Constituţie , stabilirea procedurii de judecatã, în care este inclusã şi procedura executãrii silite, se face prin lege. Prin urmare, reglementarea condiţiilor în care hotãrârile definitive sunt executorii este o problemã care ţine de opţiunea legiuitorului.
II. Asupra criticii având ca obiect prevederile <>art. 399 alin. 3 din Codul de procedurã civilã , Curtea s-a pronunţat în mai multe rânduri, ca, de exemplu, prin <>Decizia nr. 454 din 2 decembrie 2003 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 926 din 23 decembrie 2003, sau <>Decizia nr. 935 din 19 decembrie 2006 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 53 din 23 ianuarie 2007.
În deciziile amintite, Curtea a reţinut cã, "în esenţã, contestaţia la executare este destinatã sã înlãture neregularitãţile comise cu prilejul urmãririi silite sau sã ofere lãmuriri cu privire la înţelesul, întinderea sau aplicarea titlului executoriu ce urmeazã sã fie valorificat. În cadrul soluţionãrii contestaţiei, instanţa nu poate examina împrejurãri ce vizeazã fondul cauzei şi care sunt de naturã sã repunã în discuţie hotãrâri ce emanã de la organe cu activitate jurisdicţionalã, în faţa cãrora au avut loc dezbateri contradictorii, pãrţile având posibilitatea, cu acel prilej, de a invoca apãrãrile de fond necesare. O soluţie contrarã, sub acest aspect, ar nesocoti principiul autoritãţii de lucru judecat."
III. Referitor la neconstituţionalitatea <>art. 578 din Codul de procedurã civilã , Curtea, prin <>Decizia nr. 288 din 1 iulie 2004 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 724 din 11 august 2004, a reţinut cã dispoziţiile <>art. 578-580^1 , cuprinse în secţiunea <>Codului de procedurã civilã referitoare la predarea silitã a bunurilor imobile, instituie norme de procedurã ce trebuie respectate de cãtre debitorul obligaţiei de predare a imobilului, respectiv atribuţiile executorului judecãtoresc cãruia i-a fost încredinţatã executarea silitã, precum şi cã prin determinarea cadrului legal de exercitare a drepturilor reprezintã exclusiv o garanţie a asigurãrii echilibrului între persoane cu interese contrare. De asemenea, a reţinut cã, potrivit <>art. 126 alin. (2) din Constituţie , stabilirea competenţei instanţelor şi a procedurii de judecatã constituie atributul exclusiv al legiuitorului, acesta fiind ţinut, desigur, ca în procesul de legiferare sã se circumscrie cadrului constituţional. Or, sub acest aspect, textele de lege criticate satisfac exigenţa impusã de norma constituţionalã, fiind în deplinã concordanţã cu prevederile Legii fundamentale.
Considerentele reţinute în deciziile menţionate sunt valabile şi în cauza de faţã, întrucât nu au intervenit elemente noi de naturã a determina reconsiderarea jurisprudenţei Curţii.

Pentru motivele expuse mai sus, în temeiul <>art. 146 lit. d) şi al <>art. 147 alin. (4) din Constituţie , precum şi al <>art. 1-3 , al <>art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al <>art. 29 din Legea nr. 47/1992 ,

CURTEA CONSTITUŢIONALÃ
În numele legii
DECIDE:

Respinge excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor <>art. 376 , <>art. 399 alin. 3 şi a<>rt. 578 din Codul de procedurã civilã , excepţie ridicatã de Alexandra Ene în Dosarul nr. 4.726/281/2008 al Judecãtoriei Ploieşti.
Definitivã şi general obligatorie.
Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 9 aprilie 2009.

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,
Maria Bratu

----

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice