Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 537 din 9 aprilie 2009  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 364 din Codul de procedura civila    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 537 din 9 aprilie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 364 din Codul de procedura civila

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 499 din 20 iulie 2009
DECIZIE nr. 537 din 9 aprilie 2009
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor <>art. 364 din Codul de procedurã civilã
EMITENT: CURTEA CONSTITUŢIONALÃ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 499 din 20 iulie 2009


Ioan Vida - preşedinte
Nicolae Cochinescu - judecãtor
Aspazia Cojocaru - judecãtor
Acsinte Gaspar - judecãtor
Petre Lãzãroiu - judecãtor
Ion Predescu - judecãtor
Puskas Valentin Zoltan - judecãtor
Augustin Zegrean - judecãtor
Simona Ricu - procuror
Maria Bratu - magistrat-asistent

Pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor <>art. 364 din Codul de procedurã civilã , excepţie ridicatã de Societatea Comercialã "Remat" - S.A. din Craiova în Dosarul nr. 8.619/63/2008 al Tribunalului Dolj - Secţia comercialã.
La apelul nominal lipsesc pãrţile, faţã de care procedura de citare a fost legal îndeplinitã.
Cauza se aflã în stare de judecatã.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere ca neîntemeiatã a excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,
având în vedere actele şi lucrãrile dosarului, constatã urmãtoarele:
Prin Încheierea din 24 octombrie 2008, pronunţatã în Dosarul nr. 8.619/63/2008, Tribunalul Dolj - Secţia comercialã a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor <>art. 364 din Codul de procedurã civilã , excepţie ridicatã de Societatea Comercialã "Remat" - S.A. din Craiova într-un litigiu comercial având ca obiect o acţiune în anulare a unor hotãrâri arbitrale.
În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine, în esenţã, cã prevederile de lege criticate contravin dispoziţiilor <>art. 16 , <>art. 21 alin. (3) şi <>art. 124 alin. (2) din Constituţie , deoarece nu sunt suficient de explicite pentru determinarea naturii acţiunii în anulare a hotãrârii arbitrale, şi anume dacã aceasta este o acţiune principalã sau o cale de atac. În oricare din aceste ipoteze sunt încãlcate prevederile constituţionale menţionate, datoritã necorelãrii textului atacat cu alte dispoziţii incidente ale <>Codului de procedurã civilã , ceea ce afecteazã egalitatea cetãţenilor în faţa legii şi accesul liber la justiţie, precum şi principiile înfãptuirii justiţiei.
Tribunalul Dolj - Secţia comercialã considerã excepţia neîntemeiatã.
Potrivit <>art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierea de sesizare a fost comunicatã preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
Avocatul Poporului considerã cã prevederile de lege criticate nu contravin Constituţiei.
Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,
examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, concluziile procurorului, prevederile de lege criticate, raportate la dispoziţiile <>Constituţiei , precum şi <>Legea nr. 47/1992 , reţine urmãtoarele:
Curtea Constituţionalã a fost legal sesizatã şi este competentã, potrivit dispoziţiilor <>art. 146 lit. d) din Constituţie , ale <>art. 1 alin. (2) , ale <>art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992 , sã soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
Obiectul excepţiei îl reprezintã prevederile <>art. 364 din Codul de procedurã civilã cu urmãtorul cuprins: "Hotãrârea arbitralã poate fi desfiinţatã numai prin acţiune în anulare pentru unul din urmãtoarele motive:
a) litigiul nu era susceptibil de soluţionare pe calea arbitrajului;
b) tribunalul arbitral a soluţionat litigiul fãrã sã existe o convenţie arbitralã sau în temeiul unei convenţii nule sau inoperante;
c) tribunalul arbitral nu a fost constituit în conformitate cu convenţia arbitralã;
d) partea a lipsit la termenul când au avut loc dezbaterile şi procedura de citare nu a fost legal îndeplinitã;
e) hotãrârea a fost pronunţatã dupã expirarea termenului arbitrajului prevãzut de <>art. 353^3 ;
f) tribunalul arbitral s-a pronunţat asupra unor lucruri care nu s-au cerut sau nu s-a pronunţat asupra unui lucru cerut ori s-a dat mai mult decât s-a cerut;
g) hotãrârea arbitralã nu cuprinde dispozitivul şi motivele, nu aratã data şi locul pronunţãrii, nu este semnatã de arbitri;
h) dispozitivul hotãrârii arbitrate cuprinde dispoziţii care nu se pot aduce la îndeplinire;
i) hotãrârea arbitralã încalcã ordinea publicã, bunele moravuri ori dispoziţii imperative ale legii."
În opinia autorului excepţiei de neconstituţionalitate, prevederile legale criticate contravin dispoziţiilor constituţionale cuprinse în <>art. 16 alin. (1) , <>art. 21 alin. (3) şi <>art. 124 alin. (2) .
Examinând criticile de neconstituţionalitate, Curtea observã cã, de fapt, ele vizeazã necorelarea dintre prevederile de lege criticate şi "unele dispoziţii incidente ale Codului de procedurã civilã".
Curtea constatã cã aceste critici nu pot fi primite. Astfel, în temeiul <>art. 2 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, examinarea constituţionalitãţii unui text de lege are în vedere compatibilitatea lui cu dispoziţiile sau principiile <>Constituţiei pretins încãlcate, iar nu compararea mai multor prevederi legale între ele.
De altfel, Curtea reţine cã a analizat în mai multe rânduri constituţionalitatea prevederilor din Codul de procedurã civilã referitoare la acţiunea în anulare a hotãrârii arbitrale, prin raportare la aceleaşi dispoziţii constituţionale ca şi în prezenta cauzã.
Astfel, prin <>Decizia nr. 998 din 7 octombrie 2008 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 857 din 19 decembrie 2008, Curtea a statuat cã "incidenţa dispoziţiilor legale criticate este subsecventã acordului de voinţã intervenit între pãrţile care au încheiat convenţia arbitralã şi care au optat pentru soluţionarea litigiului de cãtre un tribunal arbitral. Împrejurarea cã autorul excepţiei a achiesat la soluţionarea litigiului pe aceastã cale, deşi cunoştea sau ar fi trebuit sã cunoascã dispoziţiile legale referitoare la judecarea litigiului de o asemenea instituţie, precum şi consecinţele juridice ale aplicãrii lor, nu îl îndreptãţeşte sã se prevaleze de necunoaşterea legii şi deci lipseşte de temei critica reglementãrii în cauzã".
Considerentele reţinute în decizia menţionatã sunt valabile şi în cauza de faţã, întrucât nu au intervenit elemente noi de naturã a determina reconsiderarea jurisprudenţei Curţii.

Pentru motivele expuse mai sus, în temeiul <>art. 146 lit. d) şi al <>art. 147 alin. (4) din Constituţie , precum şi al <>art. 1-3 , al <>art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al <>art. 29 din Legea nr. 47/1992 ,

CURTEA CONSTITUŢIONALÃ
În numele legii
DECIDE:

Respinge excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor <>art. 364 din Codul de procedurã civilã , excepţie ridicatã de Societatea Comercialã "Remat" - S.A. din Craiova în Dosarul nr. 8.619/63/2008 al Tribunalului Dolj - Secţia comercialã.
Definitivã şi general obligatorie.
Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 9 aprilie 2009.

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,
Maria Bratu

----

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice