Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 525 din 26 iulie 2011  privind sanctionarea Societatii Comerciale Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 525 din 26 iulie 2011 privind sanctionarea Societatii Comerciale "B.C.S. Broker de Asigurare" - S.R.L. cu interzicerea temporara a activitatii

EMITENT: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURARILOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 578 din 16 august 2011

    Comisia de Supraveghere a Asigurãrilor, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Amiral Constantin Bãlescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscalã 14045240/1.07.2001, reprezentatã legal prin preşedinte, în temeiul art. 4 alin. (19), precum şi al art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurãrilor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
    în baza hotãrârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor, consemnatã în extrasul şedinţei din data de 5 iulie 2011, privind controlul efectuat la Societatea Comercialã "B.C.S. Broker de Asigurare" - S.R.L., cu sediul în municipiul Bucureşti, Str. Berzei nr. 46, et. 2, ap. 8, sectorul 1, înregistratã la oficiul registrului comerţului cu nr. J40/3921/13.03.2003, cod fiscal 15289439, RBK-160/28.04.2003, reprezentatã legal prin domnul Cãtãlin George Ungureanu - administrator/director general,
    a constatat urmãtoarele:
    1. Societatea Comercialã "B.C.S. Broker de Asigurare" - S.R.L. nu a menţinut "Jurnalul asistenţilor în brokeraj", în sensul punerii de acord a acestuia cu datele reale din evidenţa societãţii. Astfel au fost încãlcate prevederile art. 35 alin. 5 lit. i) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurãrilor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, coroborate cu prevederile art. 20 din Normele privind registrul intermediarilor în asigurãri şi/sau reasigurãri, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor nr. 10/2007, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    Fapta constituie contravenţie în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) lit. a), mý) şi o) din Legea nr. 32/2000, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    2. Societatea a efectuat înregistrãri contabile fãrã sã deţinã documente justificative şi fãrã sã respecte funcţiunea contului 401 "Decontãri cu asigurãtorii şi reasigurãtorii privind primele intermediate", înregistrând sume datorate furnizorilor şi colaboratorilor, nereflectând situaţia completã şi realã a decontãrilor cu societãţile de asigurare privind primele intermediate pentru datele 31 decembrie 2009 şi 31 decembrie 2010. Astfel au fost încãlcate prevederile referitoare la funcţiunea conturilor contabile, aşa cum aceasta este prevãzutã în cap. VIII "Norme metodologice de utilizare a conturilor contabile pentru brokerii de asigurare", puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor nr. 3.129/2005 pentru aprobarea reglementãrilor contabile conforme cu directivele europene specifice domeniului asigurãrilor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    Fapta constituie contravenţie conform art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    3. Societatea nu a respectat planul de conturi specific brokerilor de asigurare, utilizând conturi care nu se regãsesc în acesta (de exemplu: cont 604 "Cheltuieli materiale nestocate" în loc de cont 602 "Cheltuieli cu materialele consumabile"), nu a respectat denumirea conturilor: 707 "Venituri din activitatea de intermediere în asigurãri", utilizat cu denumirea de "Venituri din vânzare mãrfuri", 411 "Decontãri privind comisioanele cuvenite din activitatea de intermediere", utilizat cu denumirea de "Clienţi", 401 "Decontãri cu asigurãtorii şi reasiguratorii privind primele intermediate", utilizat cu denumirea de "Furnizori". Astfel au fost încãlcate prevederile cap. VIII "Norme metodologice de utilizare a conturilor contabile pentru brokerii de asigurare" şi ale cap. III pct. 2 "Planul de conturi pentru brokerii de asigurare" din reglementãrile contabile conforme cu directivele europene specifice domeniului asigurãrilor, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor nr. 3.129/2005, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    Faptele constituie contravenţie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    4. Raportãrile trimestriale aferente trimestrului IV 2009, trimestrelor I-IV 2010 şi trimestrului I 2011 au fost transmise cu întârziere. Astfel au fost încãlcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale art. 3 pct. III din Normele privind forma şi conţinutul raportãrilor financiare şi tehnice pe care trebuie sã le întocmeascã brokerii de asigurare şi/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor nr. 3/2009, cu modificãrile ulterioare.
    Fapta constituie contravenţie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a), f) şi mc) din Legea nr. 32/2000, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    5. Raportãrile privind taxa de funcţionare aferente trimestrelor IV 2009 şi I-IV 2010 au fost transmise cu întârziere. Astfel au fost încãlcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, coroborate cu prevederile art. 3 pct. III lit. e) din Normele privind forma şi conţinutul raportãrilor financiare şi tehnice pe care trebuie sã le întocmeascã brokerii de asigurare şi/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor nr. 3/2009, cu modificãrile ulterioare.
    Fapta constituie contravenţie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a), f) şi mc) din Legea nr. 32/2000, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    6. Societatea nu a transmis politici, proceduri şi mecanisme proprii adecvate în materie de cunoaştere a clientului, de raportare, de pãstrare a evidenţelor, de control intern, de evaluare şi gestionare a riscurilor, nu a comunicat persoana desemnatã cu responsabilitãţi în domeniul prevenirii şi combaterii spãlãrii banilor şi nu a transmis numele, funcţia şi atribuţiile persoanelor cu responsabilitãţi în aplicarea şi respectarea sancţiunilor internaţionale. Astfel au fost încãlcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, coroborate cu prevederile art. 5 alin. (10), art. 6 alin. (4) din Normele privind prevenirea şi combaterea spãlãrii banilor şi a finanţãrii actelor de terorism prin intermediul pieţei asigurãrilor, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor nr. 24/2008, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, coroborate cu prevederile art. 9 alin. (1) şi (2) din Normele privind procedura de supraveghere în domeniul asigurãrilor, a aplicãrii sancţiunilor internaţionale, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor nr. 13/2009.
    Fapta constituie contravenţie potrivit art. 39 alin. (2) lit. a), m^2) şi m^3) din Legea nr. 32/2000, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    7. În şedinţa din data de 5 iulie 2011, Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor a hotãrât retragerea aprobãrii domnului Cãtãlin George Ungureanu - administrator/director general la Societatea Comercialã "B.C.S. Broker de Asigurare" - S.R.L.
    Faţã de motivele de fapt şi de drept arãtate, în scopul apãrãrii drepturilor asiguraţilor şi al promovãrii stabilitãţii activitãţii de asigurare în România, Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Amiral Constantin Bãlescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscalã 14045240/1.07.2001, reprezentatã legal prin preşedinte, în temeiul art. 4 alin. (19), precum şi al art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
    în baza hotãrârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor, consemnatã în extrasul şedinţei din data de 5 iulie 2011, privind controlul efectuat la Societatea Comercialã "B.C.S. Broker de Asigurare" - S.R.L., cu sediul în municipiul Bucureşti, Str. Berzei nr. 46, et. 2, ap. 8, sectorul 1, înregistratã la oficiul registrului comerţului cu nr. J40/3921/13.03.2003, cod fiscal 15289439, RBK-160/28.04.2003, reprezentatã legal prin domnul Cãtãlin George Ungureanu - administrator/director general,

    decide:

    ART. 1
    În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurãrilor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se sancţioneazã cu interzicerea temporarã a activitãţii Societatea Comercialã "B.C.S. Broker de Asigurare" - S.R.L., cu sediul în municipiul Bucureşti, Str. Berzei nr. 46, et. 2, ap. 8, sectorul 1, înregistratã la oficiul registrului comerţului cu nr. J40/3921/13.03.2003, cod fiscal 15289439, RBK-160/28.04.2003.
    ART. 2
    În termen de 15 zile de la primirea deciziei, Societatea Comercialã "B.C.S. Broker de Asigurare" - S.R.L., prin reprezentantul sãu legal, are obligaţia sã transmitã Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor urmãtoarele:
    - balanţa de verificare la 30 iunie 2011, din care sã rezulte corecţia înregistrãrilor efectuate în contul 401 "Decontãri cu asigurãtorii şi reasigurãtorii privind primele intermediate", astfel încât operaţiunile înregistrate sã reflecte evidenţa decontãrilor cu asigurãtorii şi reasigurãtorii privind primele intermediate, iar soldul sã reflecte valoarea primelor intermediate nedecontate, precum şi corecţia denumirii conturilor 707 "Venituri din activitatea de intermediere în asigurãri", 411 "Decontãri privind comisioanele cuvenite din activitatea de intermediere" şi 401 "Decontãri cu asigurãtorii şi reasigurãtorii privind primele intermediate", aşa cum acestea sunt prevãzute în cap. VIII "Norme metodologice de utilizare a conturilor contabile pentru brokerii de asigurare" şi în cap. III pct. 2 "Planul de conturi pentru brokerii de asigurare", asigurându-se astfel respectarea prevederilor Reglementãrilor contabile conforme cu directivele europene specifice domeniului asigurãrilor, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor nr. 3.129/2005, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - documente din care sã rezulte cã societatea nu are obligaţii faţã de societãţile de asigurare şi nu deţine documente cu regim special nepredate acestora;
    - dovada rezilierii contractelor de intermediere încheiate cu societãţile de asigurare şi/sau reasigurare;
    - dovada rezilierii contractelor de mandat cu asistenţii în brokeraj persoane fizice şi juridice.
    ART. 3
    (1) Pe toatã perioada de interzicere temporarã a activitãţii de broker de asigurare, brokerului de asigurare i se interzic desfãşurarea activitãţii de negociere şi încheiere de noi contracte de asigurare pentru persoane fizice sau juridice, acordarea de asistenţã pe durata derulãrii contractelor în curs ori în legãturã cu regularizarea daunelor, precum şi desfãşurarea oricãror operaţiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    (2) Brokerul de asigurare are obligaţia sã aducã la cunoştinţa clienţilor sãi interzicerea temporarã a activitãţii de asigurare, în termen de cel mult 3 zile de la data primirii prezentei decizii, în vederea efectuãrii plãţii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurãtor, rãmânând direct rãspunzãtor pentru îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractele în vigoare.
    ART. 4
    Reluarea activitãţii Societãţii Comerciale "B.C.S. Broker de Asigurare" - S.R.L. se dispune prin decizie motivatã a Comisiei de Supraveghere a Asigurãrilor.
    ART. 5
    (1) Împotriva prezentei decizii, Societatea Comercialã "B.C.S. Broker de Asigurare" - S.R.L. poate face plângere la Curtea de Apel Bucureşti, în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (1) din Legea nr. 32/2000, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    (2) Plângerea adresatã Curţii de Apel Bucureşti nu suspendã, pe timpul soluţionãrii acesteia, executarea mãsurii sancţionatorii, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    ART. 6
    Prezenta decizie se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

                 Preşedintele Comisiei
            de Supraveghere a Asigurãrilor,
                   Angela Toncescu

    Bucureşti, 26 iulie 2011.
    Nr. 525.

                                   ----------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice