Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 510 din 19 aprilie 2011  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 3 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 510 din 19 aprilie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 3 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 529 din 27 iulie 2011
    Augustin Zegrean - preşedinte
    Aspazia Cojocaru - judecãtor
    Acsinte Gaspar - judecãtor
    Petre Lãzãroiu - judecãtor
    Mircea Ştefan Minea - judecãtor
    Iulia Antoanella Motoc - judecãtor
    Ion Predescu - judecãtor
    Puskas Valentin Zoltan - judecãtor
    Tudorel Toader - judecãtor
    Ingrid Alina Tudora - magistrat-asistent

    Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Antonia Constantin.

    Pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, excepţie ridicatã de Comisia judeţeanã pentru stabilirea dreptului de proprietate privatã asupra terenurilor Ialomiţa, prin prefect, în Dosarul nr. 608/312/2009 al Judecãtoriei Slobozia.
    La apelul nominal lipsesc pãrţile, faţã de care procedura de citare este legal îndeplinitã.
    Cauza fiind în stare de judecatã, preşedintele acordã cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate, sens în care invocã jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale.

                         CURTEA,

având în vedere actele şi lucrãrile dosarului, constatã urmãtoarele:
    Prin Încheierea din 3 mai 2010, pronunţatã în Dosarul nr. 608/312/2009, Judecãtoria Slobozia a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, excepţie ridicatã de Comisia judeţeanã pentru stabilirea dreptului de proprietate privatã asupra terenurilor Ialomiţa, prin prefect, într-o cauzã civilã având ca obiect fond funciar.
    În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine cã textul de lege criticat este neconstituţional, întrucât permite o expropriere a imobilelor aflate în domeniul privat al unitãţii administrativ-teritoriale şi, în mod implicit, o expropriere a tuturor cetãţenilor din localitatea respectivã, ceea ce contravine art. 44 din Constituţie potrivit cãruia exproprierea nu se poate realiza decât pentru o cauzã de utilitate publicã, stabilitã potrivit legii, cu dreaptã şi prealabilã despãgubire, ceea ce în cauzã nu se realizeazã.
    De asemenea, considerã cã obligarea autoritãţilor locale de a ceda dreptul de proprietate, fãrã consimţãmântul acestora, ce ar trebui sã se manifeste printr-un act administrativ, în folosul exclusiv al realizãrii obligaţiilor statului şi fãrã a exista o dovadã a utilitãţii publice, este o ingerinţã în autonomia localã şi o nerespectare a dreptului de proprietate privatã.
    Judecãtoria Slobozia apreciazã cã excepţia este neîntemeiatã. În acest sens, aratã cã, în realitate, critica de neconstituţionalitate vizeazã numai prevederile art. 3 alin. (1) din Legea nr. 1/2000, text de lege care, în opinia instanţei, nu contravine dispoziţiilor constituţionale invocate, ci "realizeazã o reparaţie a dreptului de proprietate şi de moştenire asupra terenurilor, drepturi care au fost încãlcate în procesul de cooperativizare a agriculturii".
    Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicatã preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
    Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

                          CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, concluziile procurorului, prevederile legale criticate, raportate la dispoziţiile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine urmãtoarele:
    Curtea Constituţionalã a fost legal sesizatã şi este competentã, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, sã soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
    Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 3 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 8 din 12 ianuarie 2000, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    Din examinarea notelor scrise ale autorului excepţiei, Curtea observã cã, în concret, critica de neconstituţionalitate vizeazã numai prevederile alin. (1) al art. 3 din Legea nr. 1/2000, astfel încât obiect al excepţiei de neconstituţionalitate, asupra cãruia Curtea urmeazã a se pronunţa, îl constituie aceste prevederi de lege, care au urmãtorul conţinut: "Pentru aplicarea prezentei legi comisia localã dispune de totalitatea terenurilor proprietate privatã a unitãţii administrativ-teritoriale respective."
    În opinia autorului excepţiei de neconstituţionalitate, textul de lege criticat contravine dispoziţiilor constituţionale ale art. 44 privind dreptul de proprietate privatã şi celor ale art. 136 alin. (5) potrivit cãrora "Proprietatea privatã este inviolabilã, în condiţiile legii organice".
    Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constatã cã s-a mai pronunţat asupra constituţionalitãţii reglementãrii criticate, prin raportare la aceleaşi dispoziţii constituţionale şi având o motivare similarã, în acest sens fiind Decizia nr. 177/2009, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 383 din 5 iunie 2009, sau Decizia nr. 718/2009, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 496 din 17 iulie 2009.
    Faţã de susţinerea potrivit cãreia prin reglementarea criticatã se realizeazã în fapt o "expropriere" a tuturor cetãţenilor din localitatea respectivã, Curtea reţine cã acest aspect se referã la o soluţie legislativã care corespunde unei opţiuni politice ce ţine de competenţa legiuitorului, nefiind o problemã de contencios constituţional.
    Astfel, în jurisprudenţa sa, prin deciziile mai sus menţionate, Curtea a statuat cã este dreptul suveran al legiuitorului de a aprecia întinderea şi amploarea mãsurilor pe care le stabileşte prin lege, iar sub aspectele practice pe care le-ar presupune o apreciere asupra oportunitãţii vreunei mãsuri reparatorii, Curtea nu numai cã nu s-ar putea pronunţa, dar, în principiu, n-ar putea sã completeze sau sã schimbe mãsuri legislative existente, devenind astfel "legislator pozitiv".
    În acest sens sunt prevederile art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, potrivit cãrora "Curtea Constituţionalã se pronunţã numai asupra constituţionalitãţii actelor cu privire la care a fost sesizatã, fãrã a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului", iar, pe de altã parte, în temeiul art. 61 alin. (1) din Constituţie, Parlamentul este unica autoritate legiuitoare a ţãrii.
    Întrucât nu au intervenit elemente noi, de naturã sã determine reconsiderarea jurisprudenţei Curţii Constituţionale, atât soluţia, cât şi considerentele cuprinse în deciziile menţionate îşi pãstreazã valabilitatea şi în cauza de faţã.

    Pentru motivele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

                   CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
                      În numele legii
                         DECIDE:

    Respinge, ca neîntemeiatã, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, excepţie ridicatã de Comisia judeţeanã pentru stabilirea dreptului de proprietate privatã asupra terenurilor Ialomiţa, prin prefect, în Dosarul nr. 608/312/2009 al Judecãtoriei Slobozia.
    Definitivã şi general obligatorie.
    Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 19 aprilie 2011.

             PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
                     AUGUSTIN ZEGREAN

                   Magistrat-asistent,
                   Ingrid Alina Tudora

                      -----------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice