Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 493 din 19 aprilie 2011  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 322 pct. 8 din Codul de procedura civila    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 493 din 19 aprilie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 322 pct. 8 din Codul de procedura civila

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 340 din 17 mai 2011

    Augustin Zegrean - preşedinte
    Aspazia Cojocaru - judecãtor
    Acsinte Gaspar - judecãtor
    Petre Lãzãroiu - judecãtor
    Mircea Ştefan Minea - judecãtor
    Iulia Antoanella Motoc - judecãtor
    Ion Predescu - judecãtor
    Puskas Valentin Zoltan - judecãtor
    Tudorel Toader - judecãtor
    Mihaela Senia Costinescu - magistrat-asistent-şef

    Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Antonia Constantin.
    Pe rol se aflã pronunţarea asupra excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 322 pct. 8 din Codul de procedurã civilã, excepţie ridicatã de Dona Ana în Dosarul nr. 5.203/302/2009 al Judecãtoriei Sectorului 5 Bucureşti - Secţia a II-a civilã şi care formeazã obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.755D/2010.
    La apelul nominal lipsesc pãrţile, faţã de care procedura de citare a fost legal îndeplinitã.
    Cauza fiind în stare de judecatã, preşedintele acordã cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiatã, invocând jurisprudenţa Curţii în aceastã materie.

                                    CURTEA,
    având în vedere actele şi lucrãrile dosarului, reţine urmãtoarele:
    Prin Încheierea din 9 iunie 2010, pronunţatã în Dosarul nr. 5.203/302/2009, Judecãtoria Sectorului 5 Bucureşti - Secţia a II-a civilã a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 322 pct. 8 din Codul de procedurã civilã, excepţie ridicatã de Dona Ana într-o cauzã având ca obiect revizuirea unei hotãrâri judecãtoreşti.
    În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul aratã cã dispoziţiile legale criticate limiteazã exerciţiul cãii extraordinare de atac a revizuirii, întrucât restrâng sfera persoanelor care pot cere revizuirea doar la pãrţile legal citate care nu s-au putut prezenta la judecatã şi nu au putut înştiinţa instanţa despre aceasta, excluzând persoanele care nu au fost citate în mod legal. În aceste condiţii, aceste persoane sunt private de dreptul la un proces echitabil, sub aspectul principiului contradictorialitãţii procesului civil, în virtutea cãruia pãrţile, prezente în faţa instanţei, îşi aduc reciproc la cunoştinţã pretenţiile, apãrãrile şi probele de care înţeleg sã se foloseascã în proces.
    Judecãtoria Sectorului 5 Bucureşti - Secţia a II-a civilã nu îşi exprimã opinia cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.
    În conformitate cu dispoziţiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicatã preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.
    Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

                                    CURTEA,
    examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine urmãtoarele:
    Curtea Constituţionalã a fost legal sesizatã şi este competentã, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, sã soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
    Obiectul excepţiei îl reprezintã prevederile art. 322 pct. 2 din Codul de procedurã civilã, potrivit cãrora: "Revizuirea unei hotãrâri rãmase definitivã în instanţa de apel sau prin neapelare, precum şi a unei hotãrâri datã de o instanţã de recurs atunci când evocã fondul, se poate cere în urmãtoarele cazuri: [...]
    8. dacã partea a fost împiedicatã sã se înfãţişeze la judecatã şi sã înştiinţeze instanţa despre aceasta, dintr-o împrejurare mai presus de voinţa sa."
    În opinia autorului excepţiei de neconstituţionalitate, prevederile legale criticate contravin dispoziţiilor constituţionale cuprinse în art. 21 care consacrã accesul liber la justiţie şi art. 129 privind exercitarea cãilor de atac. De asemenea, sunt invocate şi prevederile art. 6 din Convenţia pentru apãrarea drepturilor omului şi a libertãţilor fundamentale.
    Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constatã cã poate invoca motivul de revizuire prevãzut la art. 322 pct. 8 din Codul de procedurã civilã partea care a fost legal citatã şi dovedeşte îndeplinirea cumulativã a douã condiţii: pe de o parte, cã nu s-a putut înfãţişa la judecatã şi nici nu a putut înştiinţa instanţa despre aceasta şi, pe de altã parte, cã împiedicarea s-a datorat unei împrejurãri mai presus de voinţa pãrţii.
    Or, Curtea reţine cã împrejurarea pe care o învedereazã autorul excepţiei de neconstituţionalitate, şi anume lipsa procedurii de citare cu acesta, poate constitui un eventual temei al contestaţiei în anulare, cale extraordinarã de atac prevãzutã la art. 317 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedurã civilã.
    Aşa fiind, Curtea observã cã autorul excepţiei nu face o veritabilã criticã de neconstituţionalitate, problemele pe care le ridicã fiind de interpretare şi aplicare a dispoziţiilor procedurale referitoare la exercitarea cãilor extraordinare de atac, chestiuni care ţin exclusiv de competenţa instanţelor de judecatã.

    Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

                             CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
                                În numele legii
                                    DECIDE:

    Respinge, ca inadmisibilã, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 322 pct. 8 din Codul de procedurã civilã, excepţie ridicatã de Dona Ana în Dosarul nr. 5.203/302/2009 al Judecãtoriei Sectorului 5 Bucureşti - Secţia a II-a civilã.
    Definitivã şi general obligatorie.
    Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 19 aprilie 2011.

                      PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
                                AUGUSTIN ZEGREAN

                            Magistrat-asistent-şef,
                            Mihaela Senia Costinescu

                                      ----
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice