Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 492 din 19 aprilie 2011  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 322 pct. 2 din Codul de procedura civila    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 492 din 19 aprilie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 322 pct. 2 din Codul de procedura civila

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 340 din 17 mai 2011

    Augustin Zegrean - preşedinte
    Aspazia Cojocaru - judecãtor
    Acsinte Gaspar - judecãtor
    Petre Lãzãroiu - judecãtor
    Mircea Ştefan Minea - judecãtor
    Iulia Antoanella Motoc - judecãtor
    Ion Predescu - judecãtor
    Puskas Valentin Zoltan - judecãtor
    Tudorel Toader - judecãtor
    Mihaela Senia Costinescu - magistrat-asistent-şef

    Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Antonia Constantin.
    Pe rol se aflã pronunţarea asupra excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 322 pct. 2 din Codul de procedurã civilã, excepţie ridicatã de Niculae Dercaci în Dosarul nr. 683/1/2010 al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Secţia comercialã şi care formeazã obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.740D/2010.
    La apelul nominal se prezintã autorul excepţiei şi partea Societatea Comercialã "Conex Prahova" - S.A. din Bucureşti, prin avocat Violeta Zaporojan, lipsind partea Mihai Dumitru, faţã de care procedura de citare a fost legal îndeplinitã.
    Cauza fiind în stare de judecatã, preşedintele acordã cuvântul autorului excepţiei de neconstituţionalitate, care susţine admiterea criticilor referitoare la noţiunea de "lucru" dedus judecãţii din cuprinsul dispoziţiilor art. 322 pct. 2 din Codul de procedurã civilã. Autorul considerã sintagma ca fiind arhaicã, întrucât nu îşi gãseşte corespondentul în legislaţia în vigoare, şi, prin urmare, neconstituţionalã, deoarece este susceptibilã de a crea discriminãri între cetãţeni, favorizându-i pe aceia care formuleazã cereri de revizuire cu privire la bunuri (echivalentul noţiunii de "lucru"), în detrimentul celor care reclamã în justiţie drepturi nepatrimoniale. Mai mult, textul de lege criticat este de naturã a genera o practicã neunitarã a instanţelor judecãtoreşti în materia revizuirii, cu încãlcarea prevederilor constituţionale ale art. 16, art. 21, art. 53 şi art. 129.
    Avocatul pãrţii Societatea Comercialã "Conex Prahova" - S.A. din Bucureşti solicitã respingerea excepţiei de neconstituţionalitate ca fiind inadmisibilã, întrucât Curtea Constituţionalã nu este competentã sã modifice sau sã completeze un text de lege supus controlului de constituţionalitate.
    Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca inadmisibilã, arãtând cã motivul de revizuire prevãzut la art. 322 pct. 2 din Codul de procedurã civilã se referã la obiectul cererii, iar nu la simple apãrãri care pot fi formulate de pãrţi pe parcursul procesului civil. Or, critica tinde la modificarea normei de procedurã, aspect ce excedeazã competenţei Curţii Constituţionale.

                                    CURTEA,
    având în vedere actele şi lucrãrile dosarului, reţine urmãtoarele:
    Prin Încheierea din 1 iunie 2010, pronunţatã în Dosarul nr. 683/1/2010, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia comercialã a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 322 pct. 2 din Codul de procedurã civilã, excepţie ridicatã de Niculae Dercaci într-o cauzã având ca obiect revizuirea unei hotãrâri judecãtoreşti.
    În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul aratã cã noţiunea de "lucru judecat" cuprinsã în dispoziţiile legale criticate este arhaicã, neclarã şi, deci, neconstituţionalã, întrucât se referã doar la obiectul concret, stricto sensu, supus litigiului, împiedicând revizuirea tuturor hotãrârilor judecãtoreşti prin care se soluţioneazã cereri principale sau accesorii formulate de pãrţi.
    Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia comercialã apreciazã excepţia de neconstituţionalitate ca fiind neîntemeiatã.
    În conformitate cu dispoziţiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicatã preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.
    Avocatul Poporului apreciazã cã excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiatã, textele de lege criticate fiind în deplinã concordanţã cu prevederile constituţionale invocate.
    Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

                                    CURTEA,
    examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, susţinerile pãrţilor prezente, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine urmãtoarele:
    Curtea Constituţionalã a fost legal sesizatã şi este competentã, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, sã soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
    Obiectul excepţiei îl reprezintã prevederile art. 322 pct. 2 din Codul de procedurã civilã, potrivit cãrora: "Revizuirea unei hotãrâri rãmase definitivã în instanţa de apel sau prin neapelare, precum şi a unei hotãrâri datã de o instanţã de recurs atunci când evocã fondul, se poate cere în urmãtoarele cazuri: [...]
    2. dacã s-a pronunţat asupra unor lucruri care nu s-au cerut sau nu s-a pronunţat asupra unui lucru cerut, ori s-a dat mai mult decât s-a cerut;".
    În opinia autorului excepţiei de neconstituţionalitate, prevederile legale criticate contravin dispoziţiilor constituţionale cuprinse în art. 16 care consacrã principiul egalitãţii în drepturi şi în art. 21 alin. (2) şi (3) privind accesul liber la justiţie şi dreptul la un proces echitabil.
    Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constatã cã, în argumentarea criticii sale, autorul excepţiei pleacã de la formula utilizatã în art. 322 pct. 2 din Codul de procedurã civilã (care constituie tocmai temeiul de drept în baza cãruia acesta îşi întemeiazã cererea de revizuire), potrivit cãreia se poate cere revizuirea "dacã s-a pronunţat asupra unor lucruri care nu s-au cerut sau nu s-a pronunţat asupra unui lucru cerut, ori s-a dat mai mult decât s-a cerut". Autorul aratã cã, în accepţiunea sa, noţiunea de "lucru" reprezintã exclusiv bunul ce face obiect al litigiului, astfel încât reglementarea dedusã controlului nu îşi poate gãsi aplicabilitatea în toate cazurile, fiind exclusã posibilitatea utilizãrii cãii de atac a revizuirii în cauzele care au ca obiect drepturi sau interese nepatrimoniale.
    Or, Curtea constatã cã prin "lucru cerut" se înţelege orice cerere principalã, accesorie sau incidentalã care a fixat cadrul litigiului, a determinat limitele acestuia şi a stabilit obiectul pricinii deduse judecãţii. Aşa fiind, Curtea observã cã autorul excepţiei nu face o veritabilã criticã de neconstituţionalitate, problemele pe care le ridicã fiind de aplicare şi interpretare a dispoziţiilor procedurale criticate, chestiuni care ţin exclusiv de competenţa instanţelor de judecatã.

    Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

                             CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
                                În numele legii
                                    DECIDE:

    Respinge, ca inadmisibilã, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 322 pct. 2 din Codul de procedurã civilã, excepţie ridicatã de Niculae Dercaci în Dosarul nr. 683/1/2010 al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Secţia comercialã.
    Definitivã şi general obligatorie.
    Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 19 aprilie 2011.

                      PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
                                AUGUSTIN ZEGREAN

                            Magistrat-asistent-şef,
                            Mihaela Senia Costinescu

                                      ----
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice