Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
DECIZIE nr. 479 din 12 aprilie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) pct. 36 teza intai din Legea nr. 176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 479 din 12 aprilie 2011  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) pct. 36 teza intai din Legea nr. 176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 479 din 12 aprilie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) pct. 36 teza intai din Legea nr. 176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 29 iunie 2011

    Augustin Zegrean - preşedinte
    Aspazia Cojocaru - judecãtor
    Acsinte Gaspar - judecãtor
    Petre Lãzãroiu - judecãtor
    Mircea Ştefan Minea - judecãtor
    Iulia Antoanella Motoc - judecãtor
    Ion Predescu - judecãtor
    Puskas Valentin Zoltan - judecãtor
    Tudorel Toader - judecãtor
    Valentina Bãrbãţeanu - magistrat-asistent

    Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cãtãlina Gliga.

    Pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 41 alin. (1) pct. 34 din Legea nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, excepţie ridicatã de Ionela Voroneanu în Dosarul nr. 40.769/299/2009 al Judecãtoriei Sectorului 1 Bucureşti.
    La apelul nominal rãspunde, pentru partea Agenţia Naţionalã de Integritate, doamna Carmen Cucu, în calitate de consilier juridic, având delegaţie depusã la dosar. Se constatã lipsa autoarei excepţiei, faţã de care procedura de citare a fost legal îndeplinitã.
    Cauza fiind în stare de judecatã, preşedintele Curţii acordã cuvântul reprezentantului pãrţii prezente, care solicitã respingerea excepţiei de neconstituţionalitate, precizând, în acest sens, cã textul de lege criticat a mai format obiectul controlului de constituţionalitate, iar Curtea Constituţionalã a constatat conformitatea acestuia cu prevederile constituţionale invocate. Depune la dosar şi note scrise.
    Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate, invocând jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale, reprezentatã, de exemplu, de Decizia nr. 1.082 din 8 septembrie 2009.

                               CURTEA,
având în vedere actele şi lucrãrile dosarului, constatã urmãtoarele:
    Prin Încheierea din 20 aprilie 2010, pronunţatã în Dosarul nr. 40.769/299/2009, Judecãtoria Sectorului 1 Bucureşti a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 41 alin. (1) pct. 34 din Legea nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, excepţie ridicatã de Ionela Voroneanu într-o cauzã având ca obiect soluţionarea plângerii împotriva unui proces-verbal de constatare şi sancţionare a unei contravenţii la Legea nr. 144/2007, emis de cãtre Agenţia Naţionalã de Integritate.
    În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine, în esenţã, cã pct. 34 al art. 41 din Legea nr. 144/2007 include în categoria persoanelor care au obligaţia declarãrii averii şi "personalul instituţiilor publice implicat în realizarea procesului de privatizare", ceea ce presupune cã aceastã obligaţie incumbã tuturor salariaţilor instituţiilor publice implicaţi în privatizare, inclusiv personalului contractual angajat cu contract individual de muncã. Aceastã dispoziţie legalã excedeazã scopului legii, adicã asigurãrii cerinţelor de imparţialitate, integritate şi transparenţã în exercitarea funcţiilor şi demnitãţilor publice. În categoria persoanelor care ocupã funcţii sau demnitãţi publice nu pot fi incluşi toţi salariaţii instituţiilor publice implicate în privatizare, decât în mod discriminatoriu şi cu încãlcarea principiului egalitãţii în faţa legii. Totodatã, susţine cã textul este discriminatoriu, întrucât prevede obligaţia declarãrii averii numai pentru personalul instituţiilor publice implicate în privatizare, nu şi pentru personalul contractual al tuturor celorlalte instituţii publice.
    Judecãtoria Sectorului 1 Bucureşti apreciazã cã excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiatã, în argumentaţia sa invocând jurisprudenţa Curţii Constituţionale în materie (Decizia nr. 1.412 din 16 decembrie 2008).
    Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicatã preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
    Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

                               CURTEA,
examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, susţinerile reprezentantului pãrţii prezente şi notele scrise depuse de acesta la dosar, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine urmãtoarele:
    Curtea Constituţionalã a fost legal sesizatã şi este competentã, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, sã soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
    Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate, astfel cum reiese din încheierea de sesizare, îl constituie dispoziţiile art. 41 alin. (1) pct. 34 din Legea nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 535 din 3 august 2009. Textul criticat are urmãtoarea redactare:
    - Art. 41 alin. (1) pct. 34 din Legea nr. 144/2007: "(1) Urmãtoarele categorii de persoane au obligaţia declarãrii averii şi a intereselor: [...]
    34. personalul instituţiilor publice implicat în realizarea procesului de privatizare;".
    Urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 415 din 14 aprilie 2010, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 294 din 5 mai 2010, a fost adoptatã Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnitãţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 621 din 2 septembrie 2010, care, prin art. 33 pct. 16, abrogã dispoziţiile art. 41 din Legea nr. 144/2007.
    Dispoziţiile de lege criticate se regãsesc, într-o nouã formã, în cuprinsul prevederilor art. 1 alin. (1) pct. 36 din Legea nr. 176/2010, care includ în categoriile de persoane cãrora le revine obligaţia declarãrii averii şi a intereselor "personalul instituţiilor publice, inclusiv personalul angajat cu contract individual de muncã, implicat în realizarea procesului de privatizare, precum şi personalul instituţiilor şi autoritãţilor publice, inclusiv personalul angajat cu contract individual de muncã, care administreazã sau implementeazã programe ori proiecte finanţate din fonduri externe sau din fonduri bugetare".
    Curtea apreciazã cã obiectul prezentei excepţii de neconstituţionalitate îl reprezintã dispoziţiile art. 1 alin. (1) pct. 36 teza întâi din Legea nr. 176/2010, asupra acestora urmând sã se pronunţe prin decizia de faţã.
    În opinia autorului excepţiei de neconstituţionalitate, textele de lege criticate contravin dispoziţiilor din Legea fundamentalã cuprinse în art. 4 alin. (2) referitoare la criteriile nediscriminãrii şi în art. 53 privind restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertãţi.
    Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea observã cã autorul acesteia criticã soluţia legislativã potrivit cãreia personalul instituţiilor publice implicat în realizarea procesului de privatizare este obligat sã depunã declaraţii de avere şi de interese, fãrã niciun fel de diferenţieri în cadrul acestui tip de personal. Ulterior sesizãrii Curţii Constituţionale, textul de lege criticat a primit o nouã redactare, mai clarã şi mai precisã, de naturã a realiza o delimitare netã a sferei subiecţilor de drept cãrora le incumbã aceastã obligaţie. Astfel, în prezent, textul de lege ce formeazã obiectul excepţiei menţioneazã expres şi personalul contractual implicat în realizarea procesului de privatizare. O asemenea precizare are ca finalitate stabilirea fãrã echivoc a categoriilor de personal care sunt ţinute de respectarea obligaţiei menţionate.
    Cu privire la obligaţia depunerii declaraţiilor de avere şi de interese de cãtre personalului implicat în procesul de privatizare, instanţa de contencios constituţional a statuat, de exemplu, prin Decizia nr. 1.082 din 8 septembrie 2009, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 659 din 3 octombrie 2009, cã nu are caracter discriminatoriu, fiind aplicabilã în egalã mãsurã tuturor persoanelor aflate în situaţia prevãzutã de norma legalã. Totodatã, Curtea a statuat cã obligaţia instituitã este justificatã de necesitatea prevenirii sãvârşirii faptelor de corupţie de cãtre anumite categorii de personal şi cã se impune personalului implicat în procesul de privatizare tocmai prin legãtura pe care persoanele aparţinând acestei categorii o au cu gestionarea fondurilor publice, dar şi prin atribuţiile de serviciu specifice pe care le îndeplinesc. Instanţa de control constituţional a constatat cã legiuitorul, pentru a asigura condiţiile ca activitatea acestora sã se desfãşoare sub semnul imparţialitãţii, integritãţii şi transparenţei, poate sã stabileascã mãsuri de protecţie a acestor deziderate, o asemenea mãsurã fiind chiar obligaţia de depunere a declaraţiilor de avere şi interese aflatã în sarcina personalului implicat în procesul de privatizare.
    Având în vedere cã, în varianta actualã, textul de lege nu face decât sã expliciteze şi sã detalieze categoriile de personal cãrora le revine obligaţia menţionatã, cele statuate de Curtea Constituţionalã prin decizia mai sus citatã îşi menţin valabilitatea şi cu privire la prezenta excepţie de neconstituţionalitate.

    Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

                        CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
                            În numele legii
                               DECIDE:

    Respinge, ca neîntemeiatã, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) pct. 36 teza întâi din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnitãţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, excepţie ridicatã de Ionela Voroneanu în Dosarul nr. 40.769/299/2009 al Judecãtoriei Sectorului 1 Bucureşti.
    Definitivã şi general obligatorie.
    Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 12 aprilie 2011.


              PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
                      AUGUSTIN ZEGREAN

                     Magistrat-asistent,
                     Valentina Bãrbãţeanu
                       ____________
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016