Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 46 din 26 februarie 2003  privind concentrarea economica realizata de consortiul format din societatile Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

DECIZIE nr. 46 din 26 februarie 2003 privind concentrarea economica realizata de consortiul format din societatile "Marco Acquisitions" Ltd Anglia, Societatea Comerciala "Conef" - S.A. Bucuresti si "Marco International" Inc. S.U.A. prin dobandirea controlului in comun (69,92%) la Societatea Comerciala "Alprom" - S.A. Slatina

EMITENT: CONSILIUL CONCURENTEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003

Preşedintele Consiliului Concurentei,
în baza:
1. <>Decretului nr. 1.075/2001 privind numirea membrilor Consiliului Concurentei;
2. <>Legii concurentei nr. 21/1996 ;
3. Regulamentului de organizare, funcţionare şi procedura al Consiliului Concurentei;
4. Regulamentului privind autorizarea concentrarilor economice;
5. Instrucţiunilor cu privire la definirea pieţei relevante, în scopul stabilirii partii substanţiale de piata;
6. Instrucţiunilor date în aplicarea <>art. 33 alin. (2) din Legea concurentei nr. 21/1996 cu privire la calculul taxei de autorizare a concentrarilor economice;
7. Notificãrii concentrarii economice, înregistratã cu nr. RS-351 din 23 decembrie 2002 la Consiliul Concurentei;
8. actelor şi lucrãrilor din Dosarul cauzei nr. RS-351 din 23 decembrie 2002;
9. notei Departamentului bunuri industriale cu privire la concentrarea economicã notificatã, luând în considerare urmãtoarele:
1. Operaţiunea de concentrare economicã se realizeazã prin achiziţionarea de la Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului (APAPS), în temeiul Contractului de vânzare-cumpãrare de acţiuni nr. 44 din 19 decembrie 2002, semnat în acest scop de cãtre consortiul format din societãţile "Marco Acquisitions" Ltd Anglia, Societatea Comercialã "Conef" - S.A. Bucureşti şi "Marco Internaţional" Inc. S.U.A., a unui numãr de 4.767.142 acţiuni reprezentând 69,9236% din capitalul social al Societãţii Comerciale "Alprom" - S.A. Slatina.
Consortiul a fost constituit de mentionatele societãţi prin Contractul de asociere semnat în acest scop şi autentificat sub nr. 499 din data de 24 septembrie 2002.
Conform Contractului de asociere şi Contractului de vânzare-cumpãrare de acţiuni încheiat cu APAPS, dreptul de proprietate asupra acţiunilor vândute de APAPS în procesul de privatizare a Societãţii Comerciale "Alprom" - S.A. Slatina va fi dobândit de cãtre membrii consortiului şi exercitat de cãtre societatea "Marco Acquisitions" Ltd Anglia - reprezentant desemnat al consortiului.
Anterior achiziţionãrii pachetului de acţiuni reprezentând 69,92% din capitalul social al Societãţii Comerciale "Alprom" - S.A. Slatina, societatea "Marco Acquisitions" Ltd Anglia detinea 99,9511% din capitalul social al Societãţii Comerciale "Conef" - S.A. Bucureşti şi 6,64% din capitalul social al Societãţii Comerciale "Alprom" - S.A. Slatina, iar Societatea Comercialã "Conef" - S.A. Bucureşti detinea 10,66% din capitalul social al Societãţii Comerciale "Alprom" - S.A. Slatina.
Astfel, având în vedere ca dreptul de proprietate asupra acţiunilor emise de Societatea Comercialã "Alprom" - S.A. Slatina va fi transferat cãtre toţi membrii consortiului, în conformitate cu Contractul de asociere şi Contractul de vânzare-cumpãrare de acţiuni nr. 44 din 19 decembrie 2002, doar exercitarea acestora revenind, în temeiul <>art. 102 din Legea nr. 31/1990 , privind societãţile comerciale republicatã, societãţii "Marco Acquisitions" Ltd Anglia, putem aprecia ca operaţiunea de concentrare economicã se realizeazã prin achiziţionarea controlului în comun de cãtre membrii consortiului asupra Societãţii Comerciale "Alprom" - S.A. Slatina.
2. Societãţile achizitoare au obiecte de activitate diferite. Astfel, "Marco Acquisitions" Ltd Anglia funcţioneazã exclusiv ca o societate de tip holding, detinand participatii la Societatea Comercialã "Conef" - S.A. Bucureşti, Societatea Comercialã "Alro" - S.A. Slatina şi la Societatea Comercialã "Alprom" - S.A. Slatina; "Marco Internaţional" Inc. S.U.A. are ca activitate de baza comerţul internaţional cu metale, minerale şi materii prime, iar Societatea Comercialã "Conef" - S.A. Bucureşti are ca activitate de baza intermedierile în comerţul cu produse diverse (între care produse şi minereuri metalice).
3. Anterior dobândirii controlului, societãţile membre ale consortiului, "Marco Acquisitions" Ltd Anglia şi "Marco Internaţional" Inc. S.U.A., nu au fost prezente pe piata relevanta, iar Societatea Comercialã "Conef" - S.A. Bucureşti a fost doar un intermediar în comerţul cu laminate din aluminiu şi aliaje din aluminiu, produse de Societatea Comercialã "Alprom" - S.A. Slatina.
4. Societatea achizitionata, Societatea Comercialã "Alprom" - S.A. Slatina, are ca obiect principal de activitate producerea şi comercializarea de laminate din aluminiu şi aliaje din aluminiu de tipul barelor, tevilor, tablelor, benzilor, placilor, rondelelor, foliilor şi profilelor din aluminiu.
5. Piata relevanta aferentã concentrarii economice analizate a fost definitã ca fiind piata laminatelor din aluminiu şi din aliaje de aluminiu, pe întregul teritoriu al României.
6. Fiind singurul producãtor roman de laminate din aluminiu şi aliaje din aluminiu, pentru aceste produse existând importuri relativ scãzute, Societatea Comercialã "Alprom" - S.A. Slatina deţine cvasimonopolul (cu un segment de piata de 87,50%) pe piata relevanta analizata. Prin concentrarea economicã realizatã segmentul deţinut de Societatea Comercialã "Alprom" - S.A. Slatina pe piata relevanta definitã nu se modifica.
7. Pe piata relevanta analizata cererea este reprezentatã de agenţii economici care îşi desfãşoarã activitatea în industria construcţiilor de maşini, industria aeronautica, industria materialelor electrice (instalaţii şi reţele electrice) şi a aparatelor de mãsura şi control, industria alimentara etc. Din cauza declinului sectorului industrial, piata româneascã a metalelor neferoase a cunoscut în ultimii 10 ani descresteri continue ale cererii.
8. Analizandu-se aceasta concentrare economicã, se constata ca nu se intrevad posibile efecte cu caracter anticoncurential pe piata laminatelor din aluminiu primar şi aliaje din aluminiu. Poziţia Societãţii Comerciale "Alprom" - S.A. Slatina (controlatã de consortiu) nu se modifica.
9. Operaţiunea de concentrare economicã realizatã de consortiul format din societãţile "Marco Acquisitions" Ltd Anglia, "Marco Internaţional" Inc. S.U.A. şi Societatea Comercialã "Conef" - S.A. Bucureşti prin dobândirea controlului în comun la Societatea Comercialã "Alprom" - S.A. Slatina nu creeazã şi nu consolideaza o poziţie dominanta, ci realizeazã o integrare pe verticala,

DECIDE:

ART. 1
În conformitate cu dispoziţiile <>art. 51 alin. (1) lit. b) din Legea concurentei nr. 21/1996 şi ale pct. 124 cap. II partea a II-a din Regulamentul privind autorizarea concentrarilor economice, se autorizeaza concentrarea economicã realizatã, constatandu-se ca, deşi operaţiunea notificatã cade sub incidenta legii, nu exista motive pentru a fi refuzatã.
ART. 2
Taxa de autorizare, prevãzutã la <>art. 33 alin. (2) din Legea nr. 21/1996 , este de 789.435.000 lei şi se va plati cu ordin de plata tip trezorerie la bugetul de stat, în contul nr. 361280051302, deschis la Banca Nationala a României - Sucursala Municipiului Bucureşti, beneficiar Trezoreria Municipiului Bucureşti, cu menţiunea "Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare". Pe versoul ordinului de plata, în rubrica "Cod cont", se va înscrie contul nr. 20.17.01.03.
Taxa de autorizare se va plati în termen de 30 (treizeci) de zile de la data emiterii prezentei decizii. O copie a ordinului de plata va fi transmisã neîntârziat Consiliului Concurentei.
ART. 3
Prezenta decizie devine aplicabilã de la data comunicãrii acesteia cãtre pãrţi.
ART. 4
Decizia Consiliului Concurentei poate fi atacatã, conform dispoziţiilor <>art. 52 alin. (3) din Legea nr. 21/1996 , în termen de 30 de zile de la comunicare, la Curtea de Apel Bucureşti, Secţia contencios administrativ.
ART. 5
În conformitate cu prevederile <>art. 62 alin. (1) din Legea nr. 21/1996 , prezenta decizie va fi publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe cheltuiala Societãţii Comerciale "Conef" S.A. Bucureşti.
ART. 6
Departamentul bunuri industriale şi Secretariatul general vor urmãri ducerea la îndeplinire a prezentei decizii.
ART. 7
Prezenta decizie se va comunica de Secretariatul general al Consiliului Concurentei cãtre:


I. Societãţile achizitoare:
────────────────────────────
1. Denumirea: "Marco Acquisitions" Ltd Anglia (societate
care achiziţioneazã pachetul de acţiuni al
Societãţii Comerciale "Alprom" - S.A. Slatina,
membra a consortiului)
Naţionalitatea: Persoana juridicã de naţionalitate engleza
Forma juridicã: Societate cu rãspundere limitatã
Sediul social: Anglia, Londra, Brook Street nr. 61, WIK 4BL
Nr. de înregistrare: 3891484
2. Denumirea: Societatea Comercialã "Conef" - S.A.
Bucureşti (societate membra a consortiului)
Naţionalitatea: Persoana juridicã de naţionalitate romana
Forma juridicã: Societate pe acţiuni
Sediul social: Bucureşti, str. Pitar Mos nr. 6, sectorul 1
Nr. de înregistrare J 40/377/1991
la Oficiul registrului
comerţului:
Cod fiscal: R 15551077
Telefon: 210.03.00
Fax: 210.05.94
3. Denumirea: "Marco Internaţional" Inc. S.U.A. (societate
membra a consortiului)
Naţionalitatea: Persoana juridicã de naţionalitate americana
Sediul social: S.U.A., New York, One Penn Plaza NY
10119
Nr. de înregistrare: 03.11.1985 la Departamentul de Stat al
Statului New York
Prin împuternicit,
Cristina Ciocan, avocat
Racoti, Predoiu şi Asociaţii
Str. Batistei nr. 30
Bucureşti, sectorul 2
Telefon: 311.05.17/Fax: 311.05.18
II. Societatea achizitionata
──────────────────────────────
Denumirea: Societatea Comercialã "Alprom" - S.A.
Slatina
Naţionalitatea: Persoana juridicã de naţionalitate romana
Forma juridicã: Societate pe acţiuni
Sediul social: Slatina, str. Milcov nr. 1, judeţul Olt
Nr. de înregistrare J 28/11/1991
la Oficiul registrului
comerţului:
Cod fiscal: R 1541764
Telefon: 0249.432.520, 0249.432.524
Fax: 0249.433.883


Preşedintele Consiliului Concurentei,
Theodor Valentin Purcarea

Bucureşti, 26 februarie 2003.
Nr. 46.
────────────────
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016