Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
DECIZIE nr. 457 din 12 aprilie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 9 alin. (1) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 457 din 12 aprilie 2011  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 9 alin. (1) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 457 din 12 aprilie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 9 alin. (1) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 21 iunie 2011

    Augustin Zegrean - preşedinte
    Aspazia Cojocaru - judecãtor
    Acsinte Gaspar - judecãtor
    Petre Lãzãroiu - judecãtor
    Mircea Ştefan Minea - judecãtor
    Iulia Antoanella Motoc - judecãtor
    Ion Predescu - judecãtor
    Puskas Valentin Zoltan - judecãtor
    Tudorel Toader - judecãtor
    Ingrid Alina Tudora - magistrat-asistent

    Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cãtãlina Gliga.

    Pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 alin. (1) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, excepţie ridicatã de Gavril Bereş şi alţii, prin avocatul Cosmin Costea, în Dosarul nr. 6.297/55/2007 al Tribunalului Arad - Secţia civilã.
    La apelul nominal lipsesc pãrţile, faţã de care procedura de citare este legal îndeplinitã.
    Cauza fiind în stare de judecatã, preşedintele acordã cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiatã.

                               CURTEA,
având în vedere actele şi lucrãrile dosarului, constatã urmãtoarele:
    Prin Încheierea din 29 aprilie 2010, pronunţatã în Dosarul nr. 6.297/55/2007, Tribunalul Arad - Secţia civilã a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 alin. (1) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, excepţie ridicatã de Gavril Bereş şi alţii, prin avocatul Cosmin Costea, într-o cauzã civilã având ca obiect fond funciar.
    În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorii acesteia susţin cã prin aplicarea art. 9 alin. (1) din Legea nr. 1/2000 se creeazã o diferenţã de tratament juridic între persoanele care au formulat cereri de reconstituire a dreptului de proprietate, de acest drept beneficiind doar foştii proprietari sau succesorii acestora, ale cãror terenuri au fost preluate de cãtre stat, fiind excluse alte categorii de persoane ce au formulat cereri de reconstituire a dreptului de proprietate.
    Tribunalul Arad - Secţia civilã apreciazã cã excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiatã. În acest sens, aratã cã, în jurisprudenţa sa, Curtea Constituţionalã a statuat în mod constant cã egalitatea consacratã de art. 16 din Constituţie nu pretinde uniformitate, ci presupune existenţa unui tratament egal pentru persoanele aflate în situaţii similare, precum şi reglementarea unor mãsuri sau soluţii diferite pentru situaţii diferite.
    Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicatã preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
    Avocatul Poporului considerã cã prevederile criticate sunt constituţionale, întrucât acestea reprezintã opţiunea legiuitorului şi nu conţin privilegii sau discriminãri în raport cu criteriile egalitãţii în drepturi, aplicându-se în mod egal tuturor persoanelor vizate de ipoteza normei juridice.
    Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

                               CURTEA,
examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, concluziile procurorului, prevederile legale criticate, raportate la dispoziţiile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine urmãtoarele:
    Curtea Constituţionalã a fost legal sesizatã şi este competentã, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, sã soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
    Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 9 alin. (1) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 8 din 12 ianuarie 2000, prevederi care au urmãtorul conţinut: "Terenurile proprietate de stat, administrate de institutele, centrele şi staţiunile de cercetare, destinate cercetãrii şi producerii de seminţe, de material sãditor din categorii biologice superioare şi de animale de rasã, rãmân în administrarea acestora, cu excepţia terenurilor agricole preluate de la foştii proprietari şi solicitate de persoanele îndreptãţite la reconstituire. Terenurile din perimetrele staţiunilor, institutelor şi centrelor de cercetare care fac obiectul retrocedãrii se vor delimita în sole compacte, începând de la marginea perimetrului, conform Legii nr. 290/2002 privind organizarea şi funcţionarea unitãţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice «Gheorghe Ionescu-Şişeşti», cu modificãrile si completãrile ulterioare."
    În opinia autorilor excepţiei de neconstituţionalitate, textul de lege criticat contravine dispoziţiilor constituţionale ale art. 16 alin. (1) care consacrã egalitatea în drepturi a cetãţenilor în faţa legii şi a autoritãţilor publice.
    Examinând excepţia de neconstituţionalitate referitoare la trimiterea la Legea nr. 290/2002 privind organizarea şi funcţionarea unitãţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" din cuprinsul textului de lege criticat, Curtea constatã cã în prezent organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetaredezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare este reglementat prin Legea nr. 45/2009.
    Curtea constatã cã suprafeţele de teren asupra cãrora se solicitã reconstituirea dreptului de proprietate se aflã în proprietatea publicã a statului şi în administrarea Institutului de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor şi a Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad.
    În acest context, în jurisprudenţa sa, Curtea a statuat cu valoare de principiu cã soluţia de restituire a unor asemenea categorii de terenuri este rezultatul opţiunii legiuitorului şi are la bazã exercitarea dreptului acestuia de a decide asupra modului de reparare a abuzurilor din legislaţia trecutã cu privire la proprietatea funciarã.
    De asemenea, potrivit Legii nr. 45/2009, terenurile aparţinând foştilor proprietari, dar indispensabile activitãţii de cercetare-dezvoltare-inovare, colecţiile de material biologic, loturi demonstrative, suprafeţe destinate producerii de sãmânţã şi material de plantat din verigi superioare, testãri tehnologice şi terenurile pentru producerea furajelor necesare animalelor de experienţã şi producţie, plantaţii cu rol în ameliorare, parcele amenajate special pentru experimentãri multianuale rãmân în administrarea unitãţilor de profil. Reconstituirea dreptului de proprietate se face pe alte amplasamente dacã existã teren la nivelul comisiilor locale sau persoanele îndreptãţite sunt despãgubite prin echivalent, potrivit Legilor fondului funciar.
    Curtea constatã cã textul de lege criticat nu reglementeazã vreun tratament juridic favorabil unei persoane juridice sau alteia, aşa cum se aratã în motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, ci se aplicã în mod unitar tuturor subiectelor de drept destinatare ale acestei norme juridice. Dacã, însã, în practicã apare o situaţie discriminatorie, ca urmare a interpretãrii şi aplicãrii legii la circumstanţele specifice cauzei deduse judecãţii, aceasta nu poate echivala, în niciun caz, cu neconstituţionalitatea textului de lege criticat, ci constituie o problemã de competenţa instanţelor de judecatã.

    Pentru motivele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

                        CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
                            În numele legii
                               DECIDE:

    Respinge, ca neîntemeiatã, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 alin. (1) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, excepţie ridicatã de Gavril Bereş şi alţii, prin avocatul Cosmin Costea, în Dosarul nr. 6.297/55/2007 al Tribunalului Arad - Secţia civilã.
    Definitivã şi general obligatorie.
    Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 12 aprilie 2011.


              PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
                      AUGUSTIN ZEGREAN

                    Magistrat-asistent,
                    Ingrid Alina Tudora
                        ________
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016