Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 45 din 11 ianuarie 2007  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor   art. 283 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 45 din 11 ianuarie 2007 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 283 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 6 februarie 2007

Ioan Vida - preşedinte
Nicolae Cochinescu - judecãtor
Aspazia Cojocaru - judecãtor
Kozsokar Gabor - judecãtor
Acsinte Gaspar - judecãtor
Petre Ninosu - judecãtor
Ion Predescu - judecãtor
Şerban Viorel Stãnoiu - judecãtor
Tudorel Toader - judecãtor
Ion Tiucã - procuror
Patricia Marilena Ionea - magistrat-asistent

Pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 283 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, excepţie ridicatã, din oficiu, de Tribunalul Mureş - Secţia civilã în Dosarul nr. 4.848/3.423/2005.
La apelul nominal lipsesc pãrţile, faţã de care procedura de citare este legal îndeplinitã.
Preşedintele dispune sã se facã apelul şi în Dosarul nr. 2.229D/2006, având ca obiect excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 283 alin. (1) lit. d) din Codul muncii, excepţie ridicatã de asemenea, din oficiu, de Tribunalul Mureş - Secţia civilã în Dosarul nr. 4.853/3.428/2005.
La apelul nominal lipsesc pãrţile, faţã de care procedura de citare este legal îndeplinitã.
Având în vedere identitatea de obiect a excepţiilor de neconstituţionalitate, Curtea pune în discuţie, din oficiu, problema conexãrii cauzelor.
Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu conexarea dosarelor.
Curtea, deliberând, în temeiul <>art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 , dispune conexarea Dosarului nr. 2.229D/2006 la Dosarul nr. 2.228D/2006, care este primul înregistrat.
Cauza este în stare de judecatã.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei ca neîntemeiatã, considerând cã prevederile de lege criticate nu contravin dispoziţiilor constituţionale invocate de autorii excepţiei.

CURTEA,
având în vedere actele şi lucrãrile dosarelor, constatã urmãtoarele:
Prin încheierile din 12 septembrie 2006, pronunţate în Dosarul nr. 4.848/3.423/2005 şi în Dosarul nr. 4.853/3.428/2005, Tribunalul Mureş - Secţia civilã a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 283 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, excepţie ridicatã, din oficiu, de instanţa de judecatã cu prilejul soluţionãrii unor litigii de muncã.
În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate instanţa judecãtoreascã aratã cã, spre deosebire de contractele civile, contractele de muncã produc numeroase efecte juridice chiar şi dupã încetarea existenţei lor. Efecte juridice produc şi clauzele inserate în contractele de muncã prin încãlcarea dispoziţiilor legale. Dispoziţiile art. 283 alin. (1) lit. d) din Codul muncii pun salariaţii în imposibilitatea de a contesta legalitatea efectelor juridice ulterioare, întrucât, dupã încetarea existenţei contractului de muncã, ei nu mai pot cere constatarea nulitãţii ori anularea clauzelor nelegale. Aceastã îngrãdire a posibilitãţilor de a se acţiona prin justiţie pentru apãrarea unor interese legitime încalcã drepturile constituţionale de acces liber la justiţie şi la un proces echitabil. Cu titlu exemplificativ, descrie o serie de ipoteze în care prin contracte individuale de muncã se prevãd clauze contrare reglementãrilor legale în vigoare şi care au produs efecte juridice dupã încetarea existenţei contractelor respective. Considerã cã, în urma constatãrii neconstituţionalitãţii dispoziţiilor art. 283 alin. (1) lit. d) din Codul muncii, ar deveni, în mod automat, aplicabilã regula generalã din art. 283 alin. (2) din Codul muncii, astfel încât cererea ar putea fi introdusã şi pentru constatarea nulitãţii contractului ori a unei clauze a acestuia în termen de 3 ani de la data naşterii dreptului la acţiune.
În conformitate cu dispoziţiile <>art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierile de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.
Avocatul Poporului apreciazã cã dispoziţiile legale sunt constituţionale, deoarece nu îngrãdesc dreptul pãrţilor de a se adresa justiţiei pentru apãrarea drepturilor, a libertãţilor şi a intereselor lor legitime şi de a beneficia de un proces echitabil. În acest sens, aratã cã "accesul liber la justiţie nu presupune în toate cazurile posibilitatea de a recurge la toate structurile judecãtoreşti şi la toate cãile de atac, deoarece competenţa şi cãile de atac sunt stabilite exclusiv de legiuitor, care poate institui reguli deosebite, în considerarea unor situaţii deosebite".
Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.

CURTEA,
examinând încheierile de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecãtorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi <>Legea nr. 47/1992 , reţine urmãtoarele:
Curtea Constituţionalã a fost legal sesizatã şi este competentã, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, ale art. 1 alin. (2), ale <>art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992 , sã soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile <>art. 283 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 5 februarie 2003, dispoziţii potrivit cãrora: "Cererile în vederea soluţionãrii unui conflict de muncã pot fi formulate: [...]
d) pe toatã durata existenţei contractului, în cazul în care se solicitã constatarea nulitãţii unui contract individual sau colectiv de muncã ori a unor clauze ale acestuia;".
În opinia Tribunalului Mureş - Secţia civilã, acest text de lege contravine prevederilor art. 21 alin. (1), (2) şi (3) din Constituţie, care consacrã accesul liber la justiţie şi dreptul la un proces echitabil.
Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine cã, în opinia Tribunalului Mureş - Secţia civilã, art. 283 alin. (1) lit. d) din Codul muncii este neconstituţional, întrucât face imposibilã constatarea nulitãţii unor clauze nelegale ale contractelor de muncã dupã ce aceste contracte şi-au încetat existenţa, dar mai produc efecte juridice.
Faţã de aceste susţineri, Curtea constatã cã reglementãrile legale criticate se întemeiazã pe principiul potrivit cãruia se poate cere constatarea nulitãţii ori anularea unor acte care existã. În situaţia în care un contract individual sau colectiv de muncã nu mai este în fiinţã, nu existã nici clauzele acestuia, iar cererea pentru constatarea nulitãţii lor nu mai are obiect. Este posibil însã ca efectele juridice ale unor clauze contractuale sã continue ori sã se producã dupã încetarea existenţei contractelor. În asemenea situaţii pot fi contestate în justiţie efectele juridice respective, dacã acestea sunt contrare drepturilor, libertãţilor sau intereselor legitime ale persoanei.
În litigiile în care s-a ridicat excepţia de neconstituţionalitate se contestã încetarea raporturilor de muncã prin expirarea perioadei determinate pentru care a fost încheiat contractul individual de muncã, susţinându-se cã angajarea pe duratã determinatã s-a fãcut cu încãlcarea legii, iar efectul acestei clauze s-a produs de la data încetãrii raporturilor juridice de muncã. Este de reţinut cã aceastã clauzã privind durata contractului individual de muncã putea face obiectul cererii de constatare a nulitãţii tot timpul cât contractul a existat. Efectul acestei clauze s-a produs la data la care angajatorul a dispus ori a constatat încetarea raporturilor de muncã, chiar şi numai prin consemnarea acestui fapt în carnetul de muncã, mãsurã ce poate fi contestatã în termenul prevãzut de art. 283 alin. (1) lit. a) din Codul muncii. Astfel, dreptul de acces liber la justiţie şi dreptul la un proces echitabil nu sunt îngrãdite.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al <>art. 29 din Legea nr. 47/1992 ,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
În numele legii
DECIDE:

Respinge excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 283 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, excepţie ridicatã, din oficiu, de Tribunalul Mureş - Secţia civilã în Dosarul nr. 4.848/3.423/2005 şi în Dosarul nr. 4.853/3.428/2005.
Definitivã şi general obligatorie.
Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 11 ianuarie 2007.

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,
Patricia Marilena Ionea
________
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice