Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 444 din 15 aprilie 2008  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor   art. 16 din Legea nr. 550/2002 privind vanzarea spatiilor comerciale proprietate privata a statului si a celor de prestari servicii, aflate in administrarea consiliilor judetene sau a consiliilor locale, precum si a celor din patrimoniul regiilor autonome de interes local    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

DECIZIE nr. 444 din 15 aprilie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 16 din Legea nr. 550/2002 privind vanzarea spatiilor comerciale proprietate privata a statului si a celor de prestari servicii, aflate in administrarea consiliilor judetene sau a consiliilor locale, precum si a celor din patrimoniul regiilor autonome de interes local

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 348 din 6 mai 2008

Ioan Vida - preşedinte
Nicolae Cochinescu - judecãtor
Acsinte Gaspar - judecãtor
Petre Ninosu - judecãtor
Ion Predescu - judecãtor
Tudorel Toader - judecãtor
Puskas Valentin Zoltan - judecãtor
Augustin Zegrean - judecãtor
Simona Ricu - procuror
Mihaela Ionescu - magistrat-asistent

Pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor <>art. 16 din Legea nr. 550/2002 privind vânzarea spaţiilor comerciale proprietate privatã a statului şi a celor de prestãri servicii, aflate în administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, precum şi a celor din patrimoniul regiilor autonome de interes local, excepţie ridicatã de Societatea Comercialã "Comvict Impex" - S.R.L. în Dosarul nr. 17.203/3/2006 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal.
La apelul nominal a rãspuns, pentru autorul excepţiei, avocatul stagiar Emanuela Geangu, având împuternicire de substituire pentru avocatul Lucian Dan Vlãdescu, cu împuternicire avocaţialã la dosar. Lipseşte cealaltã parte, faţã de care procedura de citare a fost legal îndeplinitã.
Cauza este în stare de judecatã.
Avocatul pãrţii prezente depune concluzii scrise prin care solicitã admiterea excepţiei de neconstituţionalitate, reiterând motivele cuprinse în notele scrise anexate la încheierea de sesizare a Curţii.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiatã. În acest sens, aratã cã textul de lege criticat nu este contrar principiului egalitãţii cetãţenilor în faţa legii, întrucât se aplicã tuturor persoanelor aflate în situaţia reglementatã de ipoteza normei juridice, fãrã a institui privilegii sau discriminãri pe considerente arbitrare.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrãrile dosarului, constatã urmãtoarele:
Prin Încheierea din 14 ianuarie 2008, pronunţatã în Dosarul nr. 17.203/3/2006, Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor <>art. 16 din Legea nr. 550/2002 privind vânzarea spaţiilor comerciale proprietate privatã a statului şi a celor de prestãri servicii, aflate în administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, precum şi a celor din patrimoniul regiilor autonome de interes local. Excepţia a fost ridicatã de Societatea Comercialã "Comvict Impex" - S.R.L. într-o cauzã având ca obiect acţiunea de anulare a deciziei de respingere a cererii de cumpãrare a spaţiului comercial, în temeiul <>Legii nr. 550/2002 .
În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autorul acesteia susţine cã prevederile criticate sunt neconstituţionale, fiind contrare dispoziţiilor art. 16 alin. (1) din Constituţie, întrucât se creeazã o discriminare, prin reglementarea unei categorii privilegiate de comercianţi, respectiv a celor care foloseau spaţiile comerciale înainte de intrarea în vigoare a <>Legii nr. 550/2002 , în dauna celor care au intrat în posesia unor astfel de spaţii ulterior datei menţionate. Considerã cã <>Legea nr. 550/2002 ar trebui sã prevadã posibilitatea vânzãrii, prin negociere directã, a spaţiilor comerciale cãtre comercianţii care le folosesc în baza unui contract valabil încheiat "la momentul solicitãrii de cumpãrare a spaţiului", iar nu la "data intrãrii în vigoare a legii".
Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal apreciazã cã prevederile <>art. 16 din Legea nr. 550/2002 nu contravin dispoziţiilor art. 16 alin. (1) din Constituţie, întrucât nu se creeazã o discriminare atunci când la situaţii care nu sunt identice nu se aplicã aceleaşi prevederi legale.
Potrivit dispoziţiilor <>art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierea de sesizare a fost comunicatã preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
Avocatul Poporului considerã cã prevederile criticate sunt constituţionale, nefiind contrare principiului egalitãţii cetãţenilor în faţa legii, întrucât se aplicã tuturor persoanelor aflate în situaţia reglementatã de ipoteza normei juridice, fãrã a institui privilegii sau discriminãri pe considerente arbitrare.
Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, susţinerile pãrţii prezente, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi <>Legea nr. 47/1992 , reţine urmãtoarele:
Curtea Constituţionalã a fost legal sesizatã şi este competentã, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale <>art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992 , sã soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
Obiect al excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile <>art. 16 din Legea nr. 550/2002 privind vânzarea spaţiilor comerciale proprietate privatã a statului şi a celor de prestãri servicii, aflate în administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, precum şi a celor din patrimoniul regiilor autonome de interes local, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 803 din 5 noiembrie 2002, având urmãtorul conţinut: "Vânzarea spaţiilor comerciale, de prestãri de servicii şi de producţie cãtre comercianţii, respectiv prestatorii de servicii persoane fizice sau juridice, care le folosesc în baza unui contract de închiriere, concesiune, locaţie de gestiune, asociere în participaţiune sau leasing, încheiat în condiţiile legii şi valabil la data intrãrii în vigoare a prezentei legi, se face la solicitarea acestora, prin metoda negocierii directe. Nu beneficiazã de aceste prevederi persoanele fizice sau juridice care au înregistrat restanţe la plata chiriei cel puţin 6 luni consecutive din momentul încheierii contractului cu vânzãtorul, persoanele care nu au respectat prevederile contractului cu vânzãtorul (subînchirieri nepermise, divizare în scopul unor asocieri nepermise), precum şi persoanele fizice sau juridice care au obligaţii neachitate faţã de stat la data vânzãrii spaţiului."
Autorul excepţiei invocã încãlcarea dispoziţiilor constituţionale ale art. 16 alin. (1) referitoare la egalitatea cetãţenilor în faţa legii şi a autoritãţilor publice, fãrã privilegii şi fãrã discriminãri, şi ale art. 44 privind garantarea dreptului de proprietate privatã.
Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine cã <>art. 16 din Legea nr. 550/2002 reglementeazã condiţiile ce trebuie îndeplinite de cãtre comercianţi, respectiv prestatorii de servicii persoane fizice sau persoane juridice pentru a beneficia de cumpãrarea, prin negociere directã, a spaţiilor comerciale pe care le folosesc. Potrivit acestor dispoziţii, vânzarea, prin negociere directã, a spaţiilor comerciale, de prestãri de servicii şi de producţie se face la solicitarea comercianţilor, respectiv prestatorilor de servicii persoane fizice sau persoane juridice, care le folosesc în baza unui contract de închiriere, concesiune, locaţie de gestiune, asociere în participaţiune sau leasing, încheiat în condiţiile legii şi valabil la data intrãrii în vigoare a prezentei legi. Cu titlu de excepţie, se prevede cã nu beneficiazã de aceste prevederi persoanele fizice sau persoane juridice care au înregistrat restanţe la plata chiriei cel puţin 6 luni consecutive din momentul încheierii contractului cu vânzãtorul, persoanele care nu au respectat prevederile contractului cu vânzãtorul, precum şi persoanele fizice sau persoanele juridice care au obligaţii neachitate faţã de stat la data vânzãrii spaţiului.
Curtea, în mod constant, a statuat în jurisprudenţa sa cã principiul constituţional al egalitãţii în drepturi are semnificaţia reglementãrii şi aplicãrii unui tratament juridic similar unor subiecte de drept aflate în situaţii juridice similare.
Or, în prezenta cauzã, Curtea constatã cã autorul excepţiei se aflã într-o situaţie juridicã diferitã faţã de comercianţii, respectiv prestatorii de servicii persoane fizice şi persoane juridice care îndeplinesc condiţiile imperative reglementate de textul de lege criticat. Cele douã categorii de persoane sunt aşezate în situaţii juridice diferite tocmai prin condiţiile reglementate de <>art. 16 din Legea nr. 550/2002 , pe care autorul excepţiei nu le îndeplineşte în totalitate. Curtea reţine, în consecinţã, cã textul de lege criticat este conform art. 16 alin. (1) din Constituţie, nefiind discriminatoriu.
În ceea ce priveşte invocarea dispoziţiilor art. 44 din Constituţie, Curtea constatã cã acestea, referindu-se la garantarea dreptului de proprietate privatã, nu au incidenţã în cauzã.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al <>art. 29 din Legea nr. 47/1992 ,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
În numele legii
DECIDE:

Respinge excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor <>art. 16 din Legea nr. 550/2002 privind vânzarea spaţiilor comerciale proprietate privatã a statului şi a celor de prestãri servicii, aflate în administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, precum şi a celor din patrimoniul regiilor autonome de interes local, excepţie ridicatã de Societatea Comercialã "Comvict Impex" - S.R.L. în Dosarul nr. 17.203/3/2006 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal.
Definitivã şi general obligatorie.
Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 15 aprilie 2008.

PREŞEDINTELE
CURŢII CONSTITUŢIONALE,
prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,
Mihaela Ionescu

--------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016