Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 437 din 15 aprilie 2008  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 lit. a) si   art. 3 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 79/2003 privind controlul si recuperarea fondurilor comunitare, precum si a fondurilor de cofinantare aferente utilizate necorespunzator    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

DECIZIE nr. 437 din 15 aprilie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 lit. a) si art. 3 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 79/2003 privind controlul si recuperarea fondurilor comunitare, precum si a fondurilor de cofinantare aferente utilizate necorespunzator

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 348 din 6 mai 2008

Ioan Vida - preşedinte
Nicolae Cochinescu - judecãtor
Acsinte Gaspar - judecãtor
Petre Ninosu - judecãtor
Ion Predescu - judecãtor
Puskas Valentin Zoltan - judecãtor
Augustin Zegrean - judecãtor
Tudorel Toader - judecãtor
Simona Ricu - procuror
Claudia Miu - prim-magistrat-asistent

Pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 lit. a) şi <>art. 3 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzãtor, excepţie ridicatã de Societatea Comercialã "ASS" - S.R.L. din Câmpulung în Dosarul nr. 603/46/2007 al Curţii de Apel Piteşti - Secţia comercialã şi de contencios administrativ.
La apelul nominal lipsesc pãrţile, faţã de care procedura de citare este legal îndeplinitã.
Cauza fiind în stare de judecatã, reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiatã.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrãrile dosarului, reţine urmãtoarele:
Prin Încheierea din 12 decembrie 2007, pronunţatã în Dosarul nr. 603/46/2007, Curtea de Apel Piteşti - Secţia comercialã şi de contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 lit. a) şi <>art. 3 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzãtor , excepţie ridicatã de Societatea Comercialã "ASS" - S.R.L. din Câmpulung într-o cauzã având ca obiect o acţiune în contencios administrativ.
În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine cã prevederile art. 2 lit. a) şi <>art. 3 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzãtor sunt lipsite de precizie şi claritate, fiind contrare dispoziţiilor art. 1 alin. (3) din Constituţie. Astfel, dat fiind caracterul echivoc al noţiunilor de "neregulã" şi "regularitate", autorul excepţiei trebuie sã suporte sancţiunea rezilierii unui contract de finanţare, "datoritã neevitãrii conflictului de interese, de cãtre o persoanã cu care a contractat prestaţiile de management şi asigurare de resurse".
Curtea de Apel Piteşti - Secţia comercialã şi de contencios administrativ şi fiscal apreciazã cã excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiatã.
Potrivit prevederilor <>art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , încheierea de sesizare a fost comunicatã preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
Avocatul Poporului apreciazã cã dispoziţiile criticate sunt constituţionale.
Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul judecãtorului-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi dispoziţiile <>Legii nr. 47/1992 , reţine urmãtoarele:
Curtea a fost legal sesizatã şi este competentã, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 46/1992, sã soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 2 lit. a) şi <>art. 3 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzãtor, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 622 din 30 august 2003. Aceste dispoziţii au fost modificate prin <>Ordonanţa Guvernului nr. 12/2007 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 84 din 2 februarie 2007, având urmãtorul cuprins:
- Art. 2: - "În sensul prezentei ordonanţe, termenii şi expresiile de mai jos se definesc dupã cum urmeazã:
a) neregula reprezintã orice abatere de la legalitate, regularitate şi conformitate în raport cu prevederile memorandumurilor de finanţare, memorandumurilor de înţelegere, acordurilor de finanţare privind fondurile comunitare şi cofinanţãrile aferente, precum şi cu prevederile contractelor încheiate în baza acestor memorandumuri/acorduri, care printr-o cheltuialã neeligibilã prejudiciazã bugetul general al Comunitãţilor Europene sau bugetele administrate de acestea ori în numele lor şi/sau bugetele din care provine cofinanţarea aferentã;";
- Art. 3 alin. (1): "Obiectul constatãrii existenţei creanţelor bugetare îl constituie stabilirea neregulilor, prejudiciilor şi/sau a persoanelor juridice ori fizice debitoare, ca urmare a nerespectãrii legalitãţii, conformitãţii şi regularitãţii utilizãrii şi administrãrii fondurilor comunitare şi a fondurilor de cofinanţare aferente."
Dispoziţiile pretins încãlcate sunt cuprinse la art. 1 alin (3) din Constituţie, care consacrã dreptatea ca valoare supremã a statului de drept.
În scopul soluţionãrii excepţiei de neconstituţionalitate, Curtea urmeazã sã examineze dispoziţiile criticate sub aspectul respectãrii exigenţelor de elaborare a normelor juridice.
Astfel, potrivit <>art. 7 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnicã legislativã pentru elaborarea actelor normative, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 777 din 25 august 2004, textul legislativ trebuie sã fie formulat clar, fluent şi inteligibil, pentru a asigura precizia şi claritatea dispoziţiilor.
Curtea Europeanã a Drepturilor Omului a statuat în jurisprudenţa sa cã norma legalã trebuie sã fie suficient de accesibilã şi de previzibilã, astfel încât sã permitã cetãţeanului sã dispunã de informaţii suficiente asupra normelor juridice aplicabile într-un caz dat şi sã fie capabil sã prevadã, într-o mãsurã rezonabilã, consecinţele care pot apãrea. Astfel, în cauza "Hertel contra Elveţiei" - 1998, Curtea Europeanã a reţinut cã previzibilitatea legii nu trebuie neapãrat sã fie însoţitã de certitudini absolute. Certitudinea, chiar dacã este de dorit, este dublatã uneori de o rigiditate excesivã, or, dreptul trebuie sã ştie sã se adapteze schimbãrilor de situaţie. Existã multe legi care se servesc, prin forţa lucrurilor, de formule mai mult sau mai puţin vagi, a cãror interpretare depinde de practicã, aşa cum se întâmplã şi în cazul judecãtorului român.
Şi în cauza Wingrove contra Marii Britanii - 1996 Curtea Europeanã a Drepturilor Omului a decis cã legea internã pertinentã care înglobeazã atât dreptul scris, cât şi pe cel nescris trebuie sã fie formulatã cu o precizie suficientã pentru a permite persoanelor interesate, care pot apela, la nevoie, la sfatul unui specialist, sã prevadã într-o mãsurã rezonabilã, în circumstanţele speţei, consecinţele care pot rezulta dintr-un act determinat. Aşa fiind, o lege care atribuie o putere de apreciere (cum este, în speţã, cazul judecãtorului român) nu contravine, în principiu, acestei exigenţe.
Faţã de acestea, Curtea Constituţionalã constatã cã dispoziţiile art. 2 lit. a) şi <>art. 3 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 79/2003 conţin norme care corespund cerinţelor de previzibilitate şi accesibilitate. Sancţiunea de reziliere a contractului de finanţare nu este o consecinţã a neclaritãţii normelor juridice, ci este o mãsurã de eradicare a faptelor de corupţie, favorizate de conflictul de interese, în scopul asigurãrii unui climat sãnãtos al mediului de afaceri. De aceea, dispoziţiile legale criticate nu sunt contrare dispoziţiilor art. 1 alin. (3) din Constituţie, ci ele sunt în concordanţã cu dispoziţiile art. 135 alin. (2) lit. a) din Legea fundamentalã, potrivit cãrora statul trebuie sã asigure libertatea comerţului, protecţia concurenţei loiale, precum şi crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de producţie.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al <>art. 29 din Legea nr. 47/1992 ,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
În numele legii
DECIDE:

Respinge excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 lit. a) şi <>art. 3 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzãtor, excepţie ridicatã de S.C. "ASS" - S.R.L. din Câmpulung în Dosarul nr. 603/46/2007 al Curţii de Apel Piteşti - Secţia comercialã şi de contencios administrativ.
Definitivã şi general obligatorie.
Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 15 aprilie 2008.

PREŞEDINTELE
CURŢII CONSTITUŢIONALE,
prof. univ. dr. IOAN VIDA

Prim-magistrat-asistent,
Claudia Miu

--------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016