Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
DECIZIE nr. 42 din 5 februarie 2013 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 18 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei si ale art. 15 si art. 18 din Ordonanta Guvernului nr. 51/1997 privind operatiunile de leasing si societatile de leasing
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 42 din 5 februarie 2013  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 18 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei si ale art. 15 si art. 18 din Ordonanta Guvernului nr. 51/1997 privind operatiunile de leasing si societatile de leasing    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 42 din 5 februarie 2013 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 18 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei si ale art. 15 si art. 18 din Ordonanta Guvernului nr. 51/1997 privind operatiunile de leasing si societatile de leasing

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 150 din 21 martie 2013

    Augustin Zegrean - preşedinte
    Aspazia Cojocaru - judecător
    Acsinte Gaspar - judecător
    Petre Lăzăroiu - judecător
    Mircea Ştefan Minea - judecător
    Iulia Antoanella Motoc - judecător
    Ion Predescu - judecător
    Puskas Valentin Zoltan - judecător
    Tudorel Toader - judecător
    Ioniţa Cochinţu - magistrat-asistent

    Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Antonia Constantin.

    Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 18 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, excepţie ridicată de Societatea Comercială "Arctica Trading" - S.R.L. din Craiova în Dosarul nr. 37.422/215/2010 al Judecătoriei Craiova - Secţia civilă şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.552D/2012.
    La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.
    Curtea dispune a se face apelul şi în dosarele nr. 1.553D/2012 şi nr. 1.554D/2012 având ca obiect excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 18 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, excepţie ridicată de Societatea Comercială "Arctica Trading" - S.R.L. din Craiova în dosarele nr. 37.425/215/2010 şi nr. 37.471/215/2010 ale Judecătoriei Craiova - Secţia civilă.
    La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.
    Curtea, din oficiu, pune în discuţie problema conexării dosarelor.
    Reprezentantul Ministerului Public arată că este de acord cu conexarea cauzelor.
    Curtea, având în vedere identitatea de obiect a cauzelor, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, dispune conexarea dosarelor nr. 1.553D/2012 şi nr. 1.554D/2012 la Dosarul nr. 1.552D/2012, care este primul înregistrat.
    Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca inadmisibilă şi arată că dispoziţiile criticate au mai fost supuse controlului de constituţionalitate, raportat la critici şi prevederi constituţionale similare, formulate chiar de autoarea prezentei excepţii, în acest sens fiind Decizia nr. 386 din 26 aprilie 2012.

                                    CURTEA,
având în vedere actele şi lucrările dosarelor, constată următoarele:
    Prin încheierile din 14 septembrie 2012, pronunţate în dosarele nr. 37.422/215/2010, nr. 37.425/215/2010 şi nr. 37.471/215/2010, Judecătoria Craiova - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 18 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, excepţie ridicată de Societatea Comercială "Arctica Trading" - S.R.L. din Craiova în cauze având ca obiect soluţionarea unor contestaţii la executare.
    În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autoarea acesteia susţine, în esenţă, că prevederile art. 18 alin. (1) din Legea nr. 85/2006, prin formularea actuală, restrâng abuziv dreptul persoanelor juridice de a iniţia proceduri judiciare şi de a desfăşura activităţi economice potrivit specializării, în pofida faptului că numirea unui administrator special, în cazul societăţii faţă de care s-a dispus deschiderea procedurii insolvenţei, nu echivalează practic şi cu trecerea efectivă la procedura de faliment. Pentru aceleaşi considerente, se invocă şi neconstituţionalitatea prevederilor art. 15 şi 18 din Ordonanţa Guvernului nr. 51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing, arătând că, pe de o parte, rezilierea contractului de leasing devine discreţionară prin manierea ei unilaterală, iar, pe de altă parte, nu este angajată nicio răspundere a finanţatorului pentru o eventuală atitudine culpabilă în timpul derulării contractului.
    Judecătoria Craiova - Secţia civilă, exprimându-şi opinia asupra excepţiei de neconstituţionalitate, arată că dispoziţiile art. 18 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 nu aduc atingere prevederilor constituţionale invocate, întrucât numirea administratorului special şi a administratorului judiciar nu are rolul de a îngrădi şi limita dreptul persoanei juridice de a iniţia proceduri judiciare şi de a desfăşura activităţi economice potrivit specializării.
    Potrivit dispoziţiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
    Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

                                    CURTEA,
examinând încheierile de sesizare, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:
    Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze prezenta excepţie.
    Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie, astfel cum reiese din încheierea de sesizare, dispoziţiile art. 18 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 359 din 21 aprilie 2006.
    Din analiza considerentelor încheierii de sesizare şi a motivării autoarei excepţiei de neconstituţionalitate, Curtea observă, însă, că obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie, în realitate, dispoziţiile art. 18 alin. (1) din Legea nr. 85/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 15 şi art. 18 din Ordonanţa Guvernului nr. 51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 9 din 12 ianuarie 2000.
    Dispoziţiile criticate au următorul cuprins:
    - Art. 18 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 : "(1) După deschiderea procedurii, adunarea generală a acţionarilor/asociaţilor debitorului, persoană juridică, va desemna, pe cheltuiala acestora, un reprezentant, persoană fizică sau juridică, administrator special, care să reprezinte interesele societăţii şi ale acestora şi să participe la procedură, pe seama debitorului. După ridicarea dreptului de administrare, debitorul este reprezentat de administratorul judiciar/lichidator care îi conduce şi activitatea comercială, iar mandatul administratorului special va fi redus la a reprezenta interesele acţionarilor/asociaţilor.";
    - Art. 15 din Ordonanţa Guvernului nr. 51/1997 : "Dacă în contract nu se prevede altfel, în cazul în care locatarul/utilizatorul nu execută obligaţia de plată integrală a ratei de leasing timp de două luni consecutive, calculate de la scadenţa prevăzută în contractul de leasing, locatorul/finanţatorul are dreptul de a rezilia contractul de leasing, iar locatarul/utilizatorul este obligat să restituie bunul şi să plătească toate sumele datorate, până la data restituirii în temeiul contractului de leasing.";
    - Art. 18 din Ordonanţa Guvernului nr. 51/1997 : "Din momentul încheierii contractului de leasing şi până la expirarea acestuia şi reintrarea în posesia bunului, locatorul/finanţatorul este exonerat de orice răspundere faţă de terţi pentru prejudiciile provocate prin folosinţa bunului, fapta sau omisiunea locatarului/utilizatorului."
    În susţinerea neconstituţionalităţii acestor dispoziţii legale sunt invocate prevederile constituţionale ale art. 21 alin. (1) care stabileşte că "Orice persoană se poate adresa justiţiei pentru apărarea drepturilor, a libertăţilor şi a intereselor sale legitime" şi ale art. 45 referitor la libertatea economică.
    Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată următoarele:
    Dispoziţiile criticate au mai fost supuse controlului de constituţionalitate, raportat la critici şi prevederi constituţionale similare, formulate chiar de autoarea prezentei excepţii, în acest sens fiind Decizia nr. 386 din 26 aprilie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 394 din 13 iunie 2012, prin care Curtea a respins ca inadmisibilă excepţia de neconstituţionalitate.
    Cu acel prilej, Curtea a reţinut că autoarea excepţiei de neconstituţionalitate este nemulţumită, pe de o parte, de prevederile legale existente, deoarece, în opinia sa, restrâng abuziv dreptul persoanelor juridice de a iniţia proceduri judiciare şi de a desfăşura activităţi economice potrivit specializării, iar, pe de altă parte, de faptul că acestea nu conţin şi alte norme care să angajeze răspunderea finanţatorului pentru o eventuală atitudine culpabilă în timpul derulării contractului.
    Curtea a observat că aceste norme legale criticate au fost edictate în lumina dispoziţiilor constituţionale ale art. 61 alin. (1) care statuează rolul Parlamentului de unică autoritate legiuitoare a ţării, precum şi în temeiul art. 115 din Constituţie. De aceea, chiar dacă omisiunea de reglementare ori caracterul incomplet al acestora ar fi reale, de principiu, suplinirea lipsei de reglementare nu intră în atribuţiile Curţii Constituţionale. Astfel, în ceea ce priveşte modificarea dispoziţiilor de lege supuse controlului de constituţionalitate, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, "Curtea Constituţională se pronunţă numai asupra constituţionalităţii actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului."

    Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

                             CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
                                În numele legii
                                    DECIDE:
    Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 18 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei şi ale art. 15 şi art. 18 din Ordonanţa Guvernului nr. 51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing, excepţie ridicată de Societatea Comercială "Arctica Trading" - S.R.L. din Craiova în dosarele nr. 37.422/215/2010, nr. 37.425/215/2010 şi nr. 37.471/215/2010 ale Judecătoriei Craiova - Secţia civilă.
    Definitivă şi general obligatorie.
    Pronunţată în şedinţa publică din data de 5 februarie 2013.

                      PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
                                AUGUSTIN ZEGREAN

                              Magistrat-asistent,
                                Ioniţa Cochinţu

                                     ------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016