Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 403 din 24 martie 2011  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 223 din Codul de procedura civila    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 403 din 24 martie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 223 din Codul de procedura civila

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 340 din 17 mai 2011

    Augustin Zegrean - preşedinte
    Aspazia Cojocaru - judecãtor
    Acsinte Gaspar - judecãtor
    Petre Lãzãroiu - judecãtor
    Mircea Ştefan Minea - judecãtor
    Ion Predescu - judecãtor
    Puskas Valentin Zoltan - judecãtor
    Tudorel Toader - judecãtor
    Mihaela Senia Costinescu - magistrat-asistent-şef

    Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.
    Pe rol se aflã pronunţarea asupra excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 223 din Codul de procedurã civilã, excepţie ridicatã de Violeta Bobeica, Claudia Bobeica, Vlad Barbu, Radu Barbu şi Victoria Bobeica în Dosarul nr. 6.916/4/2009 al Judecãtoriei Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civilã şi care formeazã obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 3.302D/2010.
    La apelul nominal lipsesc pãrţile, faţã de care procedura de citare a fost legal îndeplinitã.
    Cauza fiind în stare de judecatã, preşedintele acordã cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiatã, invocând jurisprudenţa Curţii în aceastã materie.

                                    CURTEA,
    având în vedere actele şi lucrãrile dosarului, reţine urmãtoarele:
    Prin Încheierea din 14 iunie 2010, pronunţatã în Dosarul nr. 6.916/4/2009, Judecãtoria Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civilã a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 223 din Codul de procedurã civilã, excepţie ridicatã de Violeta Bobeica, Claudia Bobeica, Vlad Barbu, Radu Barbu şi Victoria Bobeica într-o cauzã având ca obiect evacuarea unui imobil.
    În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul aratã cã dispoziţiile legale criticate instituie o procedurã discriminatorie prin care se dã posibilitatea uneia dintre pãrţi - cea care locuieşte în strãinãtate - de a rãspunde la întrebãri sub îndrumarea avocatului sau a altor persoane. Sub acest aspect, instanţa de judecatã nu poate avea certitudinea cã partea supusã interogatoriului este cea care rãspunde la întrebãri şi, mai mult, este împiedicatã sã lãmureascã cauza sub toate aspectele, atâta timp cât nici instanţa şi nici partea adversã nu pot adresa întrebãri suplimentare.
    Interogatoriul pãrţii cu domiciliul în strãinãtate nu respectã prevederile Codului de procedurã civilã, în administrarea acestuia fiind reglementatã o procedurã total diferitã de cea prevãzutã în art. 218-219, ce are drept consecinţã crearea unei situaţii mult mai favorabile acestei pãrţi.
    Judecãtoria Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civilã apreciazã excepţia de neconstituţionalitate ca fiind neîntemeiatã, invocând în acest sens jurisprudenţa Curţii Constituţionale.
    În conformitate cu dispoziţiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicatã preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.
    Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

                                    CURTEA,
    examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine urmãtoarele:
    Curtea Constituţionalã a fost legal sesizatã şi este competentã, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, sã soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
    Obiectul excepţiei îl reprezintã prevederile art. 223 din Codul de procedurã civilã, potrivit cãrora: "Partea care are domiciliu în strãinãtate va putea fi interogatã prin cel care o reprezintã în judecatã.
    În acest caz, interogatoriul va fi comunicat în scris mandatarului, care va depune rãspunsul pãrţii dat în cuprinsul unei procuri speciale şi autentice. Dacã mandatarul este avocat, procura specialã certificatã de acesta este îndestulãtoare."
    În opinia autorului excepţiei de neconstituţionalitate, prevederile legale criticate contravin dispoziţiilor constituţionale cuprinse în art. 16 alin. (1) şi (2) referitoare la egalitatea cetãţenilor în faţa legii, art. 21 alin. (3) referitoare la dreptul la un proces echitabil, art. 53 referitoare la restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertãţi şi în art. 124 alin. (2) care consacrã caracterul unic, imparţial şi egal pentru toţi al justiţiei. De asemenea, sunt invocate şi dispoziţiile art. 6, 14, 17 şi 18 din Convenţia pentru apãrarea drepturilor omului şi a libertãţilor fundamentale, precum şi art. 1 din Protocolul nr. 12 la Convenţie.
    Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constatã cã dispoziţiile de lege criticate au mai constituit obiect al controlului de constituţionalitate. Astfel, prin Decizia nr. 1.154 din 6 noiembrie 2008, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 884 din 29 decembrie 2008, Curtea a constatat cã dispoziţiile de lege criticate sunt constituţionale şi a respins, ca fiind neîntemeiate, excepţiile de neconstituţionalitate.
    Curtea a reţinut cã textul de lege criticat constituie o normã de procedurã a cãrei reglementare, potrivit prevederilor art. 126 alin. (2) din Constituţie, intrã în atribuţiile exclusive ale legiuitorului. În virtutea acestor prerogative constituţionale, legiuitorul, în considerarea unor situaţii deosebite, poate sã stabileascã şi reguli de procedurã speciale, derogatorii de la regulile dreptului comun.
    Norma derogatorie de la dreptul comun, care instituie posibilitatea interogãrii pãrţii care are domiciliu în strãinãtate prin intermediul persoanei care o reprezintã în judecatã, este expresia opţiunii legiuitorului în reglementarea procedurii administrãrii probelor în procesul civil, care trebuie sã se întemeieze pe celeritate şi exercitarea cu bunã-credinţã a drepturilor procesuale.
    Curtea apreciazã cã nu au intervenit elemente noi, de naturã sã justifice reconsiderarea jurisprudenţei în materie, astfel încât soluţia şi considerentele deciziei mai sus amintite îşi pãstreazã valabilitatea şi în prezenta cauzã.

    Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

                             CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
                                În numele legii
                                    DECIDE:

    Respinge, ca neîntemeiatã, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 223 din Codul de procedurã civilã, excepţie ridicatã de Violeta Bobeica, Claudia Bobeica, Vlad Barbu, Radu Barbu şi Victoria Bobeica în Dosarul nr. 6.916/4/2009 al Judecãtoriei Sectorului 4 Bucureşti - Secţia civilã.
    Definitivã şi general obligatorie.
    Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 24 martie 2011.

                      PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
                                AUGUSTIN ZEGREAN

                            Magistrat-asistent-şef,
                            Mihaela Senia Costinescu

                                      ----
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice