Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 402 din 8 octombrie 2013  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, in ansamblu, precum si a dispozitiilor art. 5 alin. (1) din aceeasi lege    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 402 din 8 octombrie 2013 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, in ansamblu, precum si a dispozitiilor art. 5 alin. (1) din aceeasi lege

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 701 din 15 noiembrie 2013


    Augustin Zegrean - preşedinte
    Valer Dorneanu - judecător
    Petre Lăzăroiu - judecător
    Mircea Ştefan Minea - judecător
    Daniel Marius Morar - judecător
    Iulia Antoanella Motoc - judecător
    Mona-Maria Pivniceru - judecător
    Puskas Valentin-Zoltan - judecător
    Tudorel Toader - judecător
    Afrodita Laura Tutunaru - magistrat-asistent

    Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cătălina Gliga.

    Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, în ansamblu, precum şi a dispoziţiilor art. 5 alin. (1) din aceeaşi lege, excepţie ridicată de Mihai Chiţu în Dosarul nr. 3.315/110/2012 al Curţii de Apel Bacău - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 240D/2013.
    La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.
    Magistratul-asistent referă asupra faptului că atât autorul excepţiei, cât şi partea Administraţia Naţională "Apele Române" - Direcţia Apelor Siret din Bacău au depus la dosar concluzii scrise prin care solicită admiterea şi, respectiv, respingerea ca neîntemeiată a excepţiei de neconstituţionalitate.
    Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate, în principal, ca inadmisibilă, deoarece autorul critică o pretinsă lacună legislativă şi, în secundar, ca neîntemeiată.

                               CURTEA,
având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:
    Prin Încheierea din 28 februarie 2013, pronunţată în Dosarul nr. 3.315/110/2012, Curtea de Apel Bacău - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, în ansamblu, precum şi a dispoziţiilor art. 5 alin. (1) din aceeaşi lege, excepţie ridicată de Mihai Chiţu în dosarul cu numărul de mai sus, având ca obiect soluţionarea unui recurs formulat împotriva unei sentinţe civile având ca obiect cererea de comunicare a unei informaţii de interes public.
    În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine că prevederile legale menţionate încalcă dispoziţiile constituţionale ale art. 31 alin. (1) şi (2) referitor la dreptul persoanei de a avea acces neîngrădit la orice informaţie de interes public şi la obligaţia autorităţilor publice de a asigura informarea corectă a cetăţenilor, deoarece nu sunt destul de explicite, generând confuzie între asigurarea accesului la informaţii de interes public din oficiu şi la cerere. De asemenea, legea criticată nu prevede clar dacă instituţiile publice sunt obligate să asigure la cerere copii în scris de pe documentele provenind de la alte instituţii publice.
    Curtea de Apel Bacău - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal opinează că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.
    Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
    Guvernul apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este inadmisibilă, deoarece autorul excepţiei a invocat aspecte legate de aplicarea legii în mod concret, făcându-se trimitere la modul de interpretare a legii de către o instanţă judecătorească. Totodată s-a mai invocat lipsa de reglementare care determină neclaritatea legii.
    Avocatul Poporului consideră că excepţia de neconstituţionalitate este inadmisibilă, deoarece prin criticile formulate nu sunt vizate aspecte de natură constituţională, ci de completare sau de interpretare a prevederilor legale.
    Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

                               CURTEA,
examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, notele scrise depuse de autor şi de parte, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:
    Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
    Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 663 din 23 octombrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a dispoziţiilor art. 5 alin. (1) din aceeaşi lege, care au următorul conţinut: "(1) Fiecare autoritate sau instituţie publică are obligaţia să comunice din oficiu următoarele informaţii de interes public:
    a) actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice;
    b) structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice;
    c) numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;
    d) coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;
    e) sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;
    f) programele şi strategiile proprii;
    g) lista cuprinzând documentele de interes public;
    h) lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii;
    i) modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate."
    Autorul excepţiei de neconstituţionalitate susţine că prevederile legale menţionate încalcă dispoziţiile constituţionale ale art. 31 alin. (1) şi (2) referitor la dreptul persoanei de a avea acces neîngrădit la orice informaţie de interes public şi la obligaţia autorităţilor publice de a asigura informarea corectă a cetăţenilor.
    Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că din analiza motivelor de neconstituţionalitate formulate în susţinerea excepţiei se poate reţine că pretinsa neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 544/2001, precum şi a legii în ansamblul ei, faţă de prevederile art. 31 din Constituţie, referitoare la dreptul la informaţie, nu este argumentată prin veritabile critici de neconstituţionalitate. Dispoziţiile de lege supuse controlului sunt criticate, mai degrabă, din perspectiva unor pretinse lacune de reglementare, autorul excepţiei susţinând că acestea nu oferă soluţii juridice pentru anumite ipoteze, lipsă ce, în opinia sa, atrage neconstituţionalitatea textului, dar şi a Legii nr. 544/2001, în ansamblul său. Or, Curtea Constituţională nu poate analiza susţineri de neconstituţionalitate ce urmăresc, în realitate, introducerea unor modificări legislative ale textelor legale în funcţie de aprecierea subiectivă a autorului excepţiei sau în funcţie de modalitatea în care acestea au fost interpretate, de la caz la caz, în procesul de aplicare a legii, de către organele şi autorităţile competente. Un astfel de control ar contraveni prevederilor art. 61 alin. (1) din Constituţie, potrivit cărora "Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului român şi unica autoritate legiuitoare a ţării", precum şi atribuţiei exclusive a instanţelor judecătoreşti de a asigura, în procesul de înfăptuire a justiţiei, interpretarea şi aplicarea legislaţiei incidente.

    Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

                        CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
                            În numele legii
                               DECIDE:

    Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, în ansamblu, precum şi a dispoziţiilor art. 5 alin. (1) din aceeaşi lege, excepţie ridicată de Mihai Chiţu în Dosarul nr. 3.315/110/2012 al Curţii de Apel Bacău - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal.
    Definitivă şi general obligatorie.
    Decizia se comunică Curţii de Apel Bacău - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Pronunţată în şedinţa din data de 8 octombrie 2013.


               PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE
                         AUGUSTIN ZEGREAN

                        Magistrat-asistent,
                      Afrodita Laura Tutunaru
                            __________
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice