Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 397 din 26 aprilie 2012  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 36, art. 37, art. 64 alin. (5) si art. 72 alin. (3) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 397 din 26 aprilie 2012 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 36, art. 37, art. 64 alin. (5) si art. 72 alin. (3) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 7 iunie 2012
    Petre Lãzãroiu - preşedinte
    Acsinte Gaspar - judecãtor
    Mircea Ştefan Minea - judecãtor
    Iulia Antoanella Motoc - judecãtor
    Ion Predescu - judecãtor
    Puskas Valentin Zoltan - judecãtor
    Tudorel Toader - judecãtor
    Ioniţa Cochinţu - magistrat-asistent

    Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

    Pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 36, art. 37, art. 64 alin. (5) şi art. 72 alin. (3) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, excepţie ridicatã de Societatea Comercialã "Energie&Eco Pyt" - S.R.L. din Bucureşti în Dosarul nr. 2.310/98/2011/a1 al Tribunalului Ialomiţa - Secţia civilã şi care formeazã obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.517D/2011.
    La apelul nominal se constatã lipsa pãrţilor, faţã de care procedura de citare a fost legal îndeplinitã.
    Cauza fiind în stare de judecatã, preşedintele acordã cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca inadmisibilã, arãtând cã nu corespunde exigenţelor dispoziţiilor art. 10 alin. (2) din Legea nr. 47/1992.

                                    CURTEA,
având în vedere actele şi lucrãrile dosarului, constatã urmãtoarele:
    Prin Încheierea din 4 noiembrie 2011, pronunţatã în Dosarul nr. 2.310/98/2011/a1, Tribunalul Ialomiţa - Secţia civilã a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 36, art. 37, art. 64 alin. (5) şi art. 72 alin. (3) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, excepţie ridicatã de Societatea Comercialã "Energie&Eco Pyt" - S.R.L. din Bucureşti într-o cauzã având ca obiect soluţionarea unei contestaţii împotriva hotãrârii adunãrii generale a creditorilor, întemeiatã pe prevederile Legii nr. 85/2006.
    În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autoarea acesteia aratã cã refuzul de o manierã obstructivã de a i se permite exercitarea dreptului la vot în adunarea generalã a creditorilor, precum şi procedura neprevãzutã de lege - aceea de consultare a celorlalţi creditori în vederea consemnãrii susţinerii de nelegalitate a adunãrii şi obstrucţionarea dreptului la cuvânt în adunarea creditorilor conduc la concluzia unei lipse de imparţialitate a administratorului judiciar. Or, dreptul la libera exprimare şi dreptul la vot, dar şi de a accede în comitetul creditorilor nu este îngrãdit nici prin legea specialã şi nici prin Constituţie.
    Tribunalul Ialomiţa - Secţia civilã opineazã în sensul cã excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiatã.
    Potrivit dispoziţiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicatã preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
    Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

                                    CURTEA,
examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, concluziile procurorului, notele scrise depuse, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine urmãtoarele:
    Curtea Constituţionalã a fost legal sesizatã şi este competentã, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, sã soluţioneze prezenta excepţie.
    Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 36, art. 37, art. 64 alin. (5) şi art. 72 alin. (3) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 359 din 21 aprilie 2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, care au urmãtorul cuprins:
    - Art. 36: "De la data deschiderii procedurii se suspendã de drept toate acţiunile judiciare, extrajudiciare sau mãsurile de executare silitã pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale.";
    - Art. 37: "În vederea aplicãrii prevederilor art. 36, prin sentinţa de deschidere a procedurii judecãtorul-sindic va dispune comunicarea acesteia cãtre instanţele judecãtoreşti în a cãror jurisdicţie se aflã sediul debitorului declarat la registrul comerţului şi tuturor bãncilor unde debitorul are deschise conturi.";
    - Art. 64 alin. (5): "(5) Titularii creanţelor sub condiţie suspensivã la data deschiderii procedurii, inclusiv creanţele a cãror valorificare este condiţionatã de executarea în prealabil a debitorului principal, vor fi îndreptãţiţi sã voteze şi sã participe la distribuiri numai dupã îndeplinirea condiţiei respective.";
    - Art. 72 alin. (3): "(3) Tabelul preliminar de creanţe va fi, totodatã, afişat de grefã la uşa instanţei, întocmindu-se în acest sens un proces-verbal de afişare, şi va fi comunicat debitorului. Dupã afişare, creditorii înscrişi în tabelul preliminar de creanţe pot participa la adunãrile creditorilor."
    În susţinerea neconstituţionalitãţii acestor dispoziţii legale sunt menţionate prevederile constituţionale referitoare la dreptul la liberã exprimare şi dreptul la vot.
    Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea observã urmãtoarele:
    Pe de o parte, autoarea acesteia nu formuleazã o veritabilã criticã de neconstituţionalitate, respectiv nu indicã textele constituţionale pretins a fi încãlcate, ci face o trimitere genericã la încãlcarea dreptului la vot şi la libera exprimare în adunarea generalã a creditorilor şi în comitetul creditorilor, expunând situaţia de fapt a speţei, neexistând nicio legãturã între textele criticate şi prevederile constituţionale menţionate.
    În aceste condiţii, Curtea constatã cã textele de referinţã invocate nu sunt suficient de precise şi clare, astfel încât instanţa constituţionalã sã poatã reţine în mod rezonabil existenţa unei minime critici de neconstituţionalitate, cum, de altfel, a statuat şi prin Decizia nr. 1.313 din 4 octombrie 2011, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12 din 6 ianuarie 2012.
    De asemenea, Curtea reţine cã excepţia de neconstituţionalitate trebuie sã îndeplineascã anumite exigenţe de ordin structural, respectiv autorul acesteia trebuie sã indice textul legal criticat, prevederile constituţionale considerate a fi încãlcate şi motivarea în concret a pretinsei contrarietãţi a textului dedus controlului de constituţionalitate. Simpla menţionare a unor texte constituţionale nu satisface exigenţele art. 10 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, potrivit cãrora "Sesizãrile trebuie fãcute în formã scrisã şi motivate".
    Pe de altã parte, autoarea excepţiei de neconstituţionalitate are în vedere o omisiune legislativã, respectiv o completare a acestora în sensul stabilirii unei "proceduri neprevãzutã de lege - aceea de consultare a celorlalţi creditori în vederea consemnãrii susţinerii de nelegalitate a adunãrii". Referitor la omisiunea legislativã, Curtea observã cã, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, "Curtea Constituţionalã se pronunţã numai asupra constituţionalitãţii actelor cu privire la care a fost sesizatã, fãrã a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului".
    Faţã de cele prezentate, Curtea constatã cã excepţia de neconstituţionalitate, astfel cum este formulatã, urmeazã a fi respinsã ca inadmisibilã.

    Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

                             CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
                                În numele legii
                                    DECIDE:

    Respinge, ca inadmisibilã, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 36, art. 37, art. 64 alin. (5) şi art. 72 alin. (3) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, excepţie ridicatã de Societatea Comercialã "Energie&Eco Pyt" - S.R.L. din Bucureşti în Dosarul nr. 2.310/98/2011/a1 al Tribunalului Ialomiţa - Secţia civilã.
    Definitivã şi general obligatorie.
    Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 26 aprilie 2012.

                                  PREŞEDINTE,
                                 PETRE LĂZĂROIU

                              Magistrat-asistent,
                                Ioniţa Cochinţu

                                    -------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice