Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 381 din 26 aprilie 2012  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 33 alin. (4) din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 381 din 26 aprilie 2012 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 33 alin. (4) din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 7 iunie 2012

    Petre Lãzãroiu - preşedinte
    Acsinte Gaspar - judecãtor
    Mircea Ştefan Minea - judecãtor
    Iulia Antoanella Motoc - judecãtor
    Ion Predescu - judecãtor
    Puskas Valentin Zoltan - judecãtor
    Tudorel Toader - judecãtor
    Ingrid Alina Tudora - magistrat-asistent

    Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.

    Pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 33 alin. (4) din Legea cadastrului şi a publicitãţii imobiliare nr. 7/1996, excepţie ridicatã de Gheorghe Câmpeanu şi Jenica Câmpeanu în Dosarul nr. 18.538/325/2008 al Curţii de Apel Timişoara - Secţia civilã şi care formeazã obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 934D/2011.
    La apelul nominal lipsesc pãrţile, faţã de care procedura de citare a fost legal îndeplinitã.
    Cauza fiind în stare de judecatã, preşedintele acordã cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca inadmisibilã, deoarece autorii acesteia nu indicã în ce constã neconstituţionalitatea prevederilor de lege criticate cu norma constituţionalã invocatã, ceea ce contravine exigenţelor prevederilor art. 10 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, referitoare la motivarea excepţiei.
    Totodatã, aratã cã prevederile art. 33 alin. (4) din Legea nr. 7/1996 au fost abrogate prin art. 87 pct. 4 din cap. V secţiunea a 3-a din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, soluţia legislativã criticatã fiind preluatã, în esenţã, în noul Cod civil.

                               CURTEA,
având în vedere actele şi lucrãrile dosarului, constatã urmãtoarele:
    Prin Încheierea din 13 aprilie 2011, pronunţatã în Dosarul nr. 18.538/325/2008, Curtea de Apel Timişoara - Secţia civilã a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 33 alin. (4) din Legea cadastrului şi a publicitãţii imobiliare nr. 7/1996, excepţie ridicatã de Gheorghe Câmpeanu şi Jenica Câmpeanu într-o cauzã având ca obiect soluţionarea unei plângeri formulate împotriva unei încheieri de carte funciarã.
    În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorii acesteia susţin cã prevederile de lege criticate contravin normelor constituţionale ale art. 44 alin. (3) şi (8) referitoare la dreptul de proprietate privatã, fãrã a motiva însã în ce constã aceastã contrarietate.
    Curtea de Apel Timişoara - Secţia civilã considerã cã excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiatã, întrucât textul de lege criticat nu contravine dispoziţiilor art. 44 alin. (3) şi (8) din Constituţie . În acest sens, aratã cã art. 33 alin. (4) din Legea nr. 7/1996 stabileşte modalitãţile în care se poate face rectificarea înscrierilor într-o carte funciarã, respectiv pe cale amiabilã, prin declaraţie autenticã sau, în caz de litigiu, prin hotãrâre judecãtoreascã definitivã şi irevocabilã. Acest text de lege nu este însã contrar normei constituţionale care prevede în ce condiţii se poate dispune exproprierea sau confiscarea. De asemenea, instanţa de judecatã aratã cã motivele invocate de autorii excepţiei vizeazã exclusiv încheierea de carte funciarã pe care o considerã nelegalã, deoarece le încalcã dreptul de proprietate.
    Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicatã preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
    Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

                               CURTEA,
examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, concluziile procurorului, prevederile legale criticate, raportate la dispoziţiile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine urmãtoarele:
    Curtea Constituţionalã a fost legal sesizatã şi este competentã, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, sã soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
    Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 33 alin. (4) din Legea cadastrului şi a publicitãţii imobiliare nr. 7/1996, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 3 martie 2006, potrivit cãrora "Rectificarea înscrierilor în cartea funciarã se poate face fie pe cale amiabilã, prin declaraţie autenticã, fie în caz de litigiu, prin hotãrâre judecãtoreascã definitivã şi irevocabilã."
    Ulterior sesizãrii Curţii Constituţionale, textul de lege criticat a fost abrogat prin art. 87 pct. 4 din cap. V secţiunea a 3-a din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil. Soluţia legislativã criticatã a fost, însã, preluatã în cuprinsul art. 908 alin. (2) din titlul VII al noului Cod civil, în cap. IV intitulat "Rectificarea înscrierilor de carte funciarã", care prevede cã "Rectificarea înscrierilor în cartea funciarã se poate face fie pe cale amiabilã, prin declaraţia autenticã notarialã a titularului dreptului ce urmeazã a fi radiat sau modificat, fie, în caz de litigiu, prin hotãrâre judecãtoreascã definitivã."
    Având în vedere cã textul legal criticat şi-a produs efectele faţã de autorii excepţiei de neconstituţionalitate, în cauza concretã dedusã judecãţii, Curtea va analiza constituţionalitatea prevederilor de lege cu care a fost sesizatã, potrivit principiului tempus regit actum. În acest sens, este Decizia Curţii Constituţionale nr. 766 din 15 iunie 2011, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011.
    Autorii excepţiei invocã încãlcarea dispoziţiilor constituţionale ale art. 44 alin. (3) şi (8) referitoare la dreptul de proprietate privatã.
    Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constatã cã autorii acesteia îşi rezumã critica la simpla enumerare a anumitor dispoziţii din Constituţie, fãrã a arãta însã în ce mod textul de lege criticat înfrânge norma constituţionalã invocatã.
    Potrivit art. 10 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, sesizãrile adresate Curţii Constituţionale trebuie motivate, deoarece aceasta nu se poate substitui subiectelor îndreptãţite sã o sesizeze, în ceea ce priveşte invocarea unor motive de neconstituţionalitate. În acest sens, în jurisprudenţa sa, Curtea a statuat cã excepţia de neconstituţionalitate trebuie sã îndeplineascã anumite exigenţe de ordin structural, printre care şi aceea de a fi motivatã, în concret, şi în ce anume constã pretinsa contrarietate a textului legal dedus controlului de constituţionalitate cu normele constituţionale invocate. Altfel, acest fapt ar avea semnificaţia exercitãrii unui control de constituţionalitate din oficiu, ceea ce este contrar sistemului nostru constituţional, fiind inadmisibil în raport cu dispoziţiile art. 146 din Constituţie.

    Pentru motivele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

                        CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
                            În numele legii
                               DECIDE:

    Respinge, ca inadmisibilã, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 33 alin. (4) din Legea cadastrului şi a publicitãţii imobiliare nr. 7/1996, excepţie ridicatã de Gheorghe Câmpeanu şi Jenica Câmpeanu în Dosarul nr. 18.538/325/2008 al Curţii de Apel Timişoara - Secţia civilã.
    Definitivã şi general obligatorie.
    Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 26 aprilie 2012.

                         PREŞEDINTE,
                       Petre Lãzãroiu

                      Magistrat-asistent,
                      Ingrid Alina Tudora
                         ___________
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice