Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
DECIZIE nr. 370 din 24 septembrie 2013 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 97 alin. (1) lit. a) si b), art. 100 alin. (1) pct. 11 si art. 102 alin. (1) pct. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 370 din 24 septembrie 2013  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 97 alin. (1) lit. a) si b), art. 100 alin. (1) pct. 11 si art. 102 alin. (1) pct. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 370 din 24 septembrie 2013 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 97 alin. (1) lit. a) si b), art. 100 alin. (1) pct. 11 si art. 102 alin. (1) pct. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 21 noiembrie 2013
    Augustin Zegrean - preşedinte
    Valer Dorneanu - judecător
    Petre Lăzăroiu - judecător
    Mircea Ştefan Minea - judecător
    Daniel Marius Morar - judecător
    Iulia Antoanella Motoc - judecător
    Mona-Maria Pivniceru - judecător
    Puskas Valentin Zoltan - judecător
    Cristina Cătălina Turcu - magistrat-asistent

    Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Antonia Constantin.

    Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 97, 100 şi 102 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, excepţie ridicată de Valentin Mihai în Dosarul nr. 3.155/279/2012 al Judecătoriei Piatra-Neamţ şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 101D/2013.
    La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.
    Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate şi a păstrării jurisprudenţei în materie.

                                    CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:
    Prin Încheierea din 31 ianuarie 2013, pronunţată în Dosarul nr. 3.155/279/2012, Judecătoria Piatra-Neamţ a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 97, 100 şi 102 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.
    Excepţia a fost ridicată de Valentin Mihai într-o cauză având ca obiect soluţionarea plângerii formulate împotriva unui proces-verbal de constatare şi sancţionare a unor contravenţii, prin care s-a stabilit o amendă contravenţională, precum şi reţinerea numerelor de înmatriculare şi a certificatului de înmatriculare ca urmare a neefectuării inspecţiei tehnice periodice şi a nerespectării obligaţiei de a avea în funcţiune luminile de întâlnire în circulaţia pe drumurile publice.
    În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul susţine că aplicarea sancţiunii amenzii este în acord cu prevederile Legii fundamentale. Reglementarea prin textele de lege criticate a sancţiunilor reţinerii certificatului de înmatriculare ori de înregistrare şi a retragerii plăcuţelor cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare aduce însă atingere dreptului său de proprietate. De asemenea arată că pentru o singură faptă au fost aplicate mai multe sancţiuni.
    Judecătoria Piatra-Neamţ apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, deoarece textele de lege criticate nu restrâng drepturi constituţionale, ci prevăd, în deplin acord cu principiile care fundamentează statul de drept, sancţionarea unor fapte de încălcare a legii care pun în pericol siguranţa circulaţiei rutiere. Textele de lege criticate se aplică tuturor celor aflaţi în ipoteza normei juridice, nefiind instituită nicio discriminare pe criterii arbitrare. De asemenea, acestea nu înlătură posibilitatea părţilor de a beneficia de drepturile şi garanţiile procesuale instituite prin lege, într-un termen rezonabil, reglementarea reţinerii permisului de conducere nefiind de natură să aducă atingere în vreun fel acestor garanţii procesuale.
    Potrivit dispoziţiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.
    Guvernul apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, invocând în acest sens jurisprudenţa Curţii Constituţionale în materie.
    Avocatul Poporului consideră că textele de lege criticate sunt constituţionale în sensul celor statuate de Curte în jurisprudenţa sa. În plus, arată că, în temeiul art. 118 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, persoana nemulţumită de sancţiunile aplicate prin procesul-verbal de contravenţie are deschisă calea plângerii la instanţa de judecată, putând contesta atât sancţiunea principală, cât şi sancţiunea complementară.
    Mai mult, critica de neconstituţionalitate tinde la modificarea legii, atribuţie care excedează competenţei Curţii Constituţionale, astfel cum rezultă din art. 2 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale.
    Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

                                    CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:
    Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze prezenta excepţie.
    Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate, astfel cum rezultă din încheierea de sesizare, îl formează dispoziţiile art. 97, 100 şi 102 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.
    Curtea observă că autorul a fost sancţionat contravenţional pentru neefectuarea inspecţiei tehnice periodice şi nerespectarea obligaţiei de a avea în funcţiune luminile de întâlnire în circulaţia pe drumurile publice, astfel încât incidente în speţă sunt doar dispoziţiile art. 97 alin. (1) lit. a) şi b), art. 100 alin. (1) pct. 11 şi art. 102 alin. (1) pct. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile
publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, care au următorul conţinut:
    - Art. 97 alin. (1) lit. a) şi b): "În cazurile prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă, poliţistul rutier dispune şi una dintre următoarele măsuri tehnico-administrative:
    a) reţinerea permisului de conducere şi/sau a certificatului de înmatriculare ori de înregistrare sau, după caz, a dovezii înlocuitoare a acestora;
    b) retragerea permisului de conducere, a certificatului de înmatriculare sau înregistrare ori a plăcuţelor cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare;";
    - Art. 100 alin. (1) pct. 11: "(1) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a II-a de sancţiuni următoarele fapte săvârşite de persoane fizice: [...]
    11. nerespectarea obligaţiei ce revine conducătorului de motocicletă sau moped de a avea în funcţiune, în timpul zilei, luminile de întâlnire în circulaţia pe drumurile publice;";
    - Art. 102 alin. (1) pct. 1: "(1) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a IV-a de sancţiuni următoarele fapte săvârşite de persoane fizice:
    1. conducerea pe drumurile publice a unui vehicul care nu corespunde din punct de vedere tehnic sau al cărui termen de valabilitate a inspecţiei tehnice periodice a expirat".
    Din motivarea excepţiei de neconstituţionalitate Curtea observă că autorul acesteia apreciază că textele de lege criticate aduc atingere dispoziţiilor constituţionale ale art. 44 alin. (1) referitor la garantarea dreptului de proprietate şi art. 53 privind restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi, precum şi art. 1 referitor la protecţia proprietăţii din Protocolul adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.
    Examinând excepţia de neconstituţionalitate ridicată, Curtea reţine următoarele:
    1. Autorul excepţiei susţine că aplicarea sancţiunii amenzii este în acord cu prevederile Legii fundamentale. Or, Curtea observă că dispoziţiile art. 100 alin. (1) pct. 11 şi art. 102 alin. (1) pct. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 reglementează tocmai cu privire la aplicarea sancţiunii amenzii pentru faptele reţinute în cuprinsul acestora.
    Referitor la aceste susţineri, Curtea observă că în jurisprudenţa sa, de exemplu prin Decizia nr. 1.313 din 4 octombrie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12 din 6 ianuarie 2012, a conturat o anumită structură inerentă şi intrinsecă a oricărei excepţii de neconstituţionalitate. Aceasta cuprinde 3 elemente: textul contestat din punctul de vedere al constituţionalităţii, textul de referinţă pretins încălcat, precum şi motivarea de către autorul excepţiei a relaţiei de contrarietate existente între cele două texte, cu alte cuvinte, motivarea neconstituţionalităţii textului criticat.
    Or, Curtea constată că în concluziile sale autorul nu evidenţiază nicio contrarietate între textele de lege criticate şi prevederile convenţionale invocate, dimpotrivă, apreciază că este constituţional să fie sancţionat cu amendă ca urmare a săvârşirii unor contravenţii.
    În consecinţă, Curtea reţine că nu este îndeplinită condiţia de admisibilitate prevăzută de art. 10 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 potrivit căreia "Sesizările trebuie făcute în formă scrisă şi motivate", astfel încât excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 100 alin. (1) pct. 11 şi art. 102 alin. (1) pct. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 va fi respinsă ca inadmisibilă.
    2. Referitor la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 97 alin. (1) lit. a) şi b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, Curtea constată că textele de lege criticate reglementează măsuri tehnico-administrative dispuse în acelaşi scop ca şi sancţiunile contravenţionale complementare, respectiv, în speţă, înlăturarea unei stări de pericol create ca urmare a conducerii pe drumurile publice a unui vehicul ce nu are efectuată inspecţia tehnică periodică.
    Curtea constată că aceste măsuri sunt dispuse pe o perioadă limitată însă, astfel cum rezultă din art. 112 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 potrivit căruia "Certificatul de înmatriculare sau de înregistrare şi plăcuţele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare, cu excepţia celor care nu corespund standardelor, se restituie proprietarului sau utilizatorului vehiculului de către poliţia rutieră, la prezentarea de către acesta a dovezii încetării motivului pentru care documentul a fost reţinut, în condiţiile prevăzute în regulament".
    Aşa fiind, Curtea nu poate reţine critica privind încălcarea dreptului de proprietate prin măsurile tehnico-administrative menţionate, ci numai o limitare a folosinţei certificatului de înmatriculare sau de înregistrare şi a plăcuţelor cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare pe perioada în care punerea în circulaţie a vehiculului ar constitui un pericol pentru siguranţa celor care participă la trafic.
    Curtea constată că prevederile art. 53 din Legea fundamentală nu au incidenţă în cauză de vreme ce nu a existat o restrângere a dreptului de proprietate.
    Curtea observă că autorul excepţiei nu indică niciun text din Legea fundamentală pretins încălcat în ceea ce priveşte critica potrivit căreia reglementarea cumulativă a mai multor sancţiuni pentru aceeaşi faptă este neconstituţională, or, instanţa de contencios constituţional nu se poate substitui acestuia în ce priveşte motivarea excepţiei.

    Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

                             CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
                                În numele legii
                                    DECIDE:

    1. Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 100 alin. (1) pct. 11 şi art. 102 alin. (1) pct. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, excepţie ridicată de Valentin Mihai în Dosarul nr. 3.155/279/2012 al Judecătoriei Piatra-Neamţ.
    2. Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de acelaşi autor în dosarul aceleiaşi instanţe şi constată că dispoziţiile art. 97 alin. (1) lit. a) şi b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.
    Definitivă şi general obligatorie.
    Decizia se comunică Judecătoriei Piatra-Neamţ şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Pronunţată în şedinţa din data de 24 septembrie 2013.

                      PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE
                                AUGUSTIN ZEGREAN

                              Magistrat-asistent,
                            Cristina Cătălina Turcu


                                        ---------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016