Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
DECIZIE nr. 349 din 10 martie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 349 din 10 martie 2011  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 349 din 10 martie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 13 iulie 2011

    Augustin Zegrean - preşedinte
    Aspazia Cojocaru - judecãtor
    Acsinte Gaspar - judecãtor
    Mircea Ştefan Minea - judecãtor
    Ion Predescu - judecãtor
    Puskas Valentin Zoltan - judecãtor
    Tudorel Toader - judecãtor
    Fabian Niculae - magistrat-asistent

    Cu participarea în şedinţa publicã din data de 22 februarie 2011 a reprezentantului Ministerului Public, procuror Antonia Constantin.

    Pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, excepţie ridicatã, din oficiu, de Curtea de Apel Târgu Mureş - Secţia comercialã, de contencios administrativ şi fiscal în Dosarul nr. 381/43/2009.
    Dezbaterile au avut loc la data de 22 februarie 2011 în prezenţa reprezentantului Ministerului Public, dezbaterile fiind consemnate în încheierea de şedinţã de la acea datã, când Curtea a amânat, succesiv, pronunţarea pentru data de 3 martie 2011, având nevoie de timp pentru a delibera, şi apoi pentru data de 10 martie 2011, din cauza imposibilitãţii constituirii legale a completului de judecatã.

                                    CURTEA,
având în vedere actele şi lucrãrile dosarului, reţine urmãtoarele:
    Prin Încheierea din 19 ianuarie 2010, pronunţatã în Dosarul nr. 381/43/2009, Curtea de Apel Târgu Mureş - Secţia comercialã, de contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţionalã cu soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei.
    Excepţia a fost invocatã de instanţa de judecatã, din oficiu, într-un dosar având ca obiect soluţionarea unui recurs în materia procedurii insolvenţei.
    În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate instanţa aratã cã dispoziţiile legale criticate sunt neconstituţionale în mãsura în care se interpreteazã dispoziţiile art. 7 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 ca referindu-se la comunicarea hotãrârilor judecãtoreşti prin simpla publicare în formã electronicã, având în vedere şi faptul cã art. 7 alin. (5) lasã la latitudinea executivului şi altor instituţii publice (Oficiul Naţional al Registrului Comerţului) adoptarea de acte normative şi tehnice cu privire la procedura de judecatã, în mod particular la modul de comunicare a hotãrârilor judecãtoreşti emise de judecãtorulsindic, inferioare legii.
    Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicatã preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
    Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

                                     CURTEA,
examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine urmãtoarele:
    Curtea Constituţionalã a fost legal sesizatã şi este competentã, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, sã soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
    Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 7 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 359 din 21 aprilie 2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, prevederi care au urmãtorul cuprins: "Citarea pãrţilor, precum şi comunicarea oricãror acte de procedurã, a convocãrilor şi notificãrilor se efectueazã prin Buletinul procedurilor de insolvenţã. Comunicarea citaţiilor, a convocãrilor şi notificãrilor faţã de participanţii la proces, al cãror sediu, domiciliu sau reşedinţã se aflã în strãinãtate, este supusã dispoziţiilor Codului de procedurã civilã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare. Buletinul procedurilor de insolvenţã va fi realizat şi în formã electronicã."
    În opinia autorului excepţiei de neconstituţionalitate, prevederile legale criticate contravin dispoziţiilor constituţionale cuprinse în art. 21 alin. (3) privind dreptul la un proces echitabil, art. 24 alin. (1) privind dreptul la apãrare, art. 53 privind restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertãţi şi art. 126 alin. (2) privind instanţele judecãtoreşti din Constituţie, precum şi art. 6 din Convenţia pentru apãrarea drepturilor omului şi a libertãţilor fundamentale.
    Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine urmãtoarele:
    Referitor la dispoziţiile art. 7 din Legea nr. 85/2006, Curtea s-a mai pronunţat, spre exemplu, prin Decizia nr. 1.137 din 4 decembrie 2007, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 31 din 15 ianuarie 2008, Decizia nr. 564 din 29 aprilie 2010, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 406 din 18 iunie 2010, sau Decizia nr. 1.436 din 5 noiembrie 2009, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 879 din 16 decembrie 2009.
    Prin Decizia nr. 1.137 din 4 decembrie 2007, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 31 din 15 ianuarie 2008, Curtea a admis excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat cã dispoziţiile art. 7 sunt contrare prevederilor art. 24 şi 53 din Constituţie, în mãsura în care se interpreteazã cã prima comunicare a actelor de procedurã cãtre persoanele împotriva cãrora se promoveazã o acţiune în temeiul dispoziţiilor Legii nr. 85/2006, ulterior deschiderii procedurii insolvenţei, se realizeazã numai prin Buletinul procedurilor de insolvenţã, iar nu şi potrivit dispoziţiilor Codului de procedurã civilã.
    Ulterior Deciziei nr. 1.137 din 4 decembrie 2007, prin Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 173/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 792 din 26 noiembrie 2011, a fost introdus la art. 7 un nou alineat, alin. (3^1), modificat prin Legea nr. 169/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 505 din 21 iulie 2010, cu urmãtorul cuprins: "prin excepţie de la prevederile alin. (1), prima citare şi comunicarea actelor de procedurã cãtre persoanele împotriva cãrora se introduce o acţiune, în temeiul dispoziţiilor prezentei legi, ulterior deschiderii procedurii insolvenţei, se vor realiza, conform Codului de procedurã civilã, şi prin Buletinul procedurilor de insolvenţã. Instanţele judecãtoreşti vor transmite actele de procedurã în cauzã, din oficiu, pentru publicare în Buletinul procedurilor de insolvenţã."
    Curtea reţine cã, faţã de dispoziţiile art. 7 alin. (1), care prevãd cã "citarea pãrţilor, precum şi comunicarea oricãror acte de procedurã, a convocãrilor şi notificãrilor se efectueazã prin Buletinul procedurilor de insolvenţã. Comunicarea citaţiilor, a convocãrilor şi notificãrilor faţã de participanţii la proces, al cãror sediu, domiciliu sau reşedinţã se aflã în strãinãtate, este supusã dispoziţiilor Codului de procedurã civilã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare", noul text oferã garanţii suplimentare persoanelor împotriva cãrora se introduce o acţiune, în temeiul dispoziţiilor Legii nr. 85/2006, prin instituirea obligaţiei ca prima citare şi comunicarea actelor de procedurã cãtre acestea, ulterior deschiderii procedurii insolvenţei, sã se realizeze atât conform Codului de procedurã civilã, cât şi prin Buletinul procedurilor de insolvenţã, iar instanţele judecãtoreşti vor transmite actele de procedurã în cauzã, din oficiu, pentru publicare în Buletinul procedurilor de insolvenţã.
    De altfel, Curtea a reţinut, prin Decizia nr. 1.436 din 5 noiembrie 2009, cã citarea şi comunicarea actelor prin intermediul Buletinului procedurilor de insolvenţã îşi gãsesc justificarea în însuşi specificul acestei proceduri şi au drept scop asigurarea desfãşurãrii cu celeritate a acesteia. Pãrţile au posibilitatea, pe de o parte, sã participe la termenele fixate de judecãtorul-sindic şi sã consulte dosarul în vederea cunoaşterii tuturor actelor de procedurã depuse la acesta, iar, pe de altã parte, au posibilitatea de a solicita în cadrul cheltuielilor de judecatã toate sumele avansate în vederea realizãrii drepturilor lor pe calea acestei proceduri, invocând în acest sens dispoziţiile Codului de procedurã civilã privind cheltuielile de judecatã, aplicabile în temeiul art. 149 din Legea nr. 85/2006.
    De asemenea, Curtea a reţinut cã nu poate fi privit ca aducând atingere dreptului la apãrare faptul cã, ulterior deschiderii procedurii insolvenţei, persoanele notificate vor fi citate şi li se vor comunica actele de procedurã prin intermediul Buletinului procedurilor de insolvenţã.
    Distinct de cele mai sus arãtate, Curtea constatã cã autorul excepţiei de neconstituţionalitate este nemulţumit de modul de aplicare şi interpretare a textelor criticate, considerând cã acestea sunt neconstituţionale în mãsura în care se interpreteazã în sensul cã hotãrârea judecãtoreascã de deschidere a procedurii insolvenţei este un act de procedurã ce se va comunica exclusiv prin publicare în Buletinul procedurilor de insolvenţã, fãrã a fi necesarã comunicarea, în copie şi conform dispoziţiilor Codului de procedurã civilã referitoare la comunicarea actelor de procedurã, direct pãrţilor procesuale, în vederea exercitãrii şi/sau motivãrii recursului. Or, potrivit art. 7 alin. (3) din Legea nr. 85/2006, comunicarea actelor de procedurã anterioare deschiderii procedurii şi notificarea deschiderii procedurii se realizeazã conform Codului de procedurã civilã, care, la art. 266 alin. 3, prevede cã hotãrârea se va comunica pãrţilor, în copie, în cazul când aceasta este necesarã pentru curgerea termenului de exercitare a apelului şi recursului, într-un termen de 7 zile de la pronunţarea hotãrârii.
    Împrejurarea cã unei pãrţi nu i-a fost comunicatã hotãrârea judecãtoreascã nu constituie o problemã de constituţionalitate, ci ţine de aplicarea şi interpretarea legii, care este apanajul instanţelor de judecatã şi nu intrã în atribuţiile instanţei de contencios constituţional.

    Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

                             CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
                                În numele legii
                                    DECIDE:
    Respinge, ca inadmisibilã, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, excepţie ridicatã din oficiu de Curtea de Apel Târgu Mureş - Secţia comercialã, de contencios administrativ şi fiscal în Dosarul nr. 381/43/2009.
    Definitivã şi general obligatorie.
    Pronunţatã în şedinţa din data de 10 martie 2011.

            PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
                    AUGUSTIN ZEGREAN

                   Magistrat-asistent,
                     Fabian Niculae

                                    --------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016