Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
DECIZIE nr. 333 din 14 mai 2013 privind raportarea unor date statistice de catre furnizorii de retele publice de comunicatii electronice sau de servicii de comunicatii electronice destinate publicului
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 333 din 14 mai 2013  privind raportarea unor date statistice de catre furnizorii de retele publice de comunicatii electronice sau de servicii de comunicatii electronice destinate publicului    Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 333 din 14 mai 2013 privind raportarea unor date statistice de catre furnizorii de retele publice de comunicatii electronice sau de servicii de comunicatii electronice destinate publicului

EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA PENTRU ADMINISTRARE SI REGLEMENTARE IN COMUNICATII
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 319 din 3 iunie 2013

    În temeiul prevederilor art. 3 lit. c), art. 10 alin. (1) pct. 10, art. 11 alin. (1) şi art. 12 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 120 alin. (1), alin. (2) lit. j) şi alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 140/2012,

    preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii emite prezenta decizie.

    ART. 1
    Prezenta decizie are ca obiect impunerea în sarcina furnizorilor de reţele publice de comunicaţii electronice sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului a obligaţiei de a transmite periodic Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, denumită în continuare ANCOM, unele date statistice, în vederea elaborării de rapoarte, studii, analize şi alte asemenea documente în domeniul comunicaţiilor electronice.
    ART. 2
    Prin prezenta decizie se stabilesc seturi de indicatori aferenţi furnizării de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice, precum şi categoriile de informaţii corespunzătoare fiecărui indicator.
    ART. 3
    (1) Persoanele care au calitatea de furnizor de reţele publice de comunicaţii electronice sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului pe întreaga perioadă de raportare prevăzută la alin. (2) sau (3) ori pe o parte din aceasta au obligaţia de a raporta, în mod corect şi complet, către ANCOM valorile aferente indicatorilor prevăzuţi la art. 2, în formatul-tip şi în condiţiile prevăzute în anexe.
    (2) Transmiterea datelor statistice privind veniturile şi investiţiile prevăzute în anexele nr. 1-14 se va realiza anual, până la data de 31 mai, pentru perioada de raportare cuprinsă între 1 ianuarie şi 31 decembrie.
    (3) Transmiterea celorlalte date statistice prevăzute în anexele nr. 1-14, respectiv a datelor statistice prevăzute în anexa nr. 15 se va realiza semestrial, astfel:
    a) până la data de 10 august, pentru perioada de raportare cuprinsă între 1 ianuarie şi 30 iunie;
    b) până la data de 10 februarie, pentru perioada de raportare cuprinsă între 1 iulie şi 31 decembrie.
    (4) În cazul persoanelor care nu au calitatea de furnizor de reţele publice de comunicaţii electronice sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului pe întreaga perioadă de raportare prevăzută la alin. (2) sau (3), perioada de raportare este reprezentată de perioada în care au această calitate.
    (5) Persoanele care au calitatea de furnizori, dar care pe întreaga perioadă de raportare prevăzută la alin. (2) sau (3) nu au furnizat reţele publice de comunicaţii electronice sau servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, au obligaţia de a informa ANCOM cu privire la acest fapt, cu respectarea termenelor-limită indicate de dispoziţiile legale mai sus precizate.
    (6) Netransmiterea informaţiilor privind valorile aferente unor indicatori dintre cei prevăzuţi la art. 2 va fi temeinic justificată.
    (7) Transmiterea unor informaţii estimative privind valorile aferente unor indicatori dintre cei prevăzuţi la art. 2 se va realiza numai în situaţii obiectiv şi temeinic justificate, cu indicarea detaliată a principiilor şi metodelor care au stat la baza estimării valorii informaţiilor furnizate.
    ART. 4
    (1) Transmiterea datelor statistice prevăzute în anexele nr. 1-15 se realizează prin intermediul unei aplicaţii informatice disponibile pe pagina de internet a ANCOM, sub forma înscrisului în formă electronică, căruia i s-a încorporat, ataşat ori i s-a asociat logic o semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat la data transmiterii şi generată cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii electronice, în condiţiile stabilite prin decizie a preşedintelui ANCOM.
    (2) În situaţia în care, din motive de ordin tehnic, ANCOM nu va putea asigura primirea datelor statistice prevăzute în anexele nr. 1-15 în condiţiile alin. (1) mai mult de 20 de zile consecutive, va indica, prin publicarea unei informări pe pagina de internet a instituţiei, mijloace şi/sau modalităţi alternative de transmitere a datelor statistice, aplicabile până la remedierea problemelor tehnice existente.
    (3) În cazul prevăzut la alin. (2), ANCOM determină în mod corespunzător şi data transmiterii datelor statistice.
    ART. 5
    Persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) vor preciza şi vor justifica, în fiecare caz în parte, care dintre valorile raportate, aferente indicatorilor prevăzuţi la art. 2, prezintă pentru acestea informaţii având caracter de secret comercial.
    ART. 6
    Nerespectarea prevederilor prezentei decizii se sancţionează potrivit dispoziţiilor cap. XII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 140/2012.
    ART. 7
    Anexele nr. 1-15 fac parte integrantă din prezenta decizie.
    ART. 8
    (1) Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 iulie 2013.
    (2) Primele raportări în conformitate cu prezenta decizie se vor realiza până la data de 10 august 2013 pentru perioada de raportare cuprinsă între 1 ianuarie 2013 şi 30 iunie 2013, în ceea ce priveşte datele statistice prevăzute la art. 3 alin. (3).
    (3) La data intrării în vigoare a prezentei decizii se abrogă Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 1.167/2011 privind raportarea unor date statistice de către furnizorii de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 321 din 10 mai 2011.

                   Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru
                  Administrare şi Reglementare în Comunicaţii,
                            Marius Cătălin Marinescu

    Bucureşti, 14 mai 2013.
    Nr. 333.


    ANEXA 1

                              INFORMAŢII GENERALE

               Raportarea unor date statistice privind furnizarea de
             reţele publice de comunicaţii electronice sau de servicii
                  de comunicaţii electronice destinate publicului

    Perioada de raportare: ........ semestrul ........... anul ..........
    1.1. Date necesare identificării furnizorului şi comunicării eficiente cu acesta


┌──────┬─────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐
│i111 │Numele/Denumirea furnizorului de reţele │ │
│ │publice de comunicaţii electronice sau │ │
│ │de servicii de comunicaţii electronice │ │
│ │destinate publicului │ │
├──────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│i112 │Reprezentantul legal │ │
├──────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│i113 │Persona de contact privind datele │ │
│ │statistice transmise │ │
├──────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│i113a │Telefon fix │ │
├──────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│i113b │Telefon mobil │ │
├──────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│i113c │Fax │ │
├──────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│i113d │Adresă de poştă electronică (e-mail) │ │
├──────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│i114 │Adresă web │ │
├──────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│i115 │Număr de angajaţi │ │
├──────┼─────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┤
│i116 │ Principalii asociaţi/acţionari: │
├──────┼─────────────────────────────────────────┬────────┬────────┬───────┬───────┬───────┤
│ │ │ 1. │ 2. │ 3. │ 4. │ 5. │
├──────┼─────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│i116a │Numele/Denumirea │ │ │ │ │ │
│i116b │Procentul de părţi sociale/acţiuni │ │ │ │ │ │
│ │deţinute din totalul capitalului social │ │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────┬────────────────────┼────────┴────────┴──┬────┴───────┴───────┤
│i117 │ Numele/Denumirea │ Statul în care │ Numele/Denumirea │ Statul în care │
│ │persoanelor fizice │ persoana care │persoanelor fizice │ persoana care │
│ │ sau juridice care │exercită controlul │ sau juridice care │exercită controlul │
│ │ exercită controlul │asupra dumneavoastră│ exercită controlul │asupra dumneavoastră│
│ │asupra dumneavoastră│ are situat domici- │asupra dumneavoastră│ are situat domici- │
│ │ │ liul sau sediul │ │ liul sau sediul │
│ │ │ social, după caz │ │ social, după caz │
├──────┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│ │1. │1. │6. │6. │
├──────┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│ │2. │2. │7. │7. │
├──────┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│ │3. │3. │8. │8. │
├──────┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│ │4. │4. │9. │9. │
├──────┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│ │5. │5. │10. │10. │
├──────┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│i118 │ Numele/Denumirea │ Statul în care │ Numele/Denumirea │ Statul în care │
│ │operatorilor econo- │operatorul economic │operatorilor econo- │operatorul economic │
│ │ mici asupra cărora │asupra căruia deţi- │ mici asupra cărora │asupra căruia deţi- │
│ │ deţineţi controlul │neţi controlul are │ deţineţi controlul │neţi controlul are │
│ │ │situat sediul social│ │situat sediul social│
├──────┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│ │1. │1. │6. │6. │
├──────┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│ │2. │2. │7. │7. │
├──────┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│ │3. │3. │8. │8. │
├──────┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│ │4. │4. │9. │9. │
├──────┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│ │5. │5. │10. │10. │
└──────┴────────────────────┴────────────────────┴────────────────────┴────────────────────┘


    Instrucţiuni de completare:

    i111-i118 - se vor raporta date valabile la sfârşitul perioadei de raportare.
    i113, i113a, i113b, i113c, i113d - datele necesare unei comunicării eficiente cu furnizorul de reţele publice de comunicaţii electronice sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului: numele şi prenumele unei persoane de contact privind datele statistice transmise, numărul de telefon fix, mobil sau de fax, precum şi adresa de poştă electronică (e-mail) a acestei persoane.
    i115 - se referă la angajaţii care la sfârşitul perioadei de raportare au atât contracte pe perioadă determinată, cât şi contracte pe perioadă nedeterminată; numărul angajaţilor cu program redus va fi exprimat în echivalent de număr de angajaţi cu program complet.
    i116 - se vor raporta primii 5 acţionari, în ordinea descrescătoare a procentului de părţi sociale/acţiuni deţinute din totalul capitalului social subscris.
    i117 - se vor raporta persoanele fizice sau juridice care îndeplinesc asupra dumneavoastră una dintre următoarele condiţii:
    - deţin mai mult de jumătate din capitalul social subscris sau din active;
    - au puterea de a exercita mai mult de jumătate din drepturile de vot în adunarea generală a asociaţilor/acţionarilor;
    - au puterea de a desemna mai mult de jumătate din numărul membrilor consiliului de administraţie, consiliului de supraveghere, directoratului sau ai oricăror altor structuri care vă reprezintă legal;
    - au dreptul de a conduce afacerile dumneavoastră.
    i118 - se vor raporta operatorii economici asupra cărora îndepliniţi, în mod direct, una dintre următoarele condiţii:
    - deţineţi mai mult de jumătate din capitalul social subscris sau din active;
    - aveţi puterea de a exercita mai mult de jumătate din drepturile de vot în adunarea generală a asociaţilor/acţionarilor;
    - aveţi puterea de a desemna mai mult de jumătate din numărul membrilor consiliului de administraţie, consiliului de supraveghere, directoratului sau ai oricăror altor structuri care îi reprezintă legal pe respectivii operatori economici;
    - aveţi dreptul de a conduce afacerile respectivilor operatori economici.
    i117, i118 - controlul decurge din drepturi, contracte sau orice alte mijloace care, fie separat, fie combinate, şi având în vedere circumstanţele de drept şi/sau de fapt relevante, conferă posibilitatea exercitării unei influenţe decisive care se poate manifesta, în special, prin dreptul de proprietate ori dreptul de folosinţă integrală sau parţială asupra activelor, prin alte drepturi ori contracte care conferă o influenţă hotărâtoare asupra structurii, voturilor sau deciziilor organelor deliberative; controlul este dobândit nu numai de titularul sau beneficiarul drepturilor, contractelor ori al altor mijloace care, fie separat, fie combinate, şi având în vedere circumstanţele de drept şi/ori de fapt relevante, conferă posibilitatea exercitării unei influenţe decisive, ci şi de cel care, fără a fi titular sau beneficiar, are puterea de a exercita drepturi ce decurg din acestea.
    i117, i118 - în cazul în care este necesar se vor adăuga mai multe rânduri.

    1.2. Categoriile de reţele publice de comunicaţii electronice sau de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului furnizate în perioada de raportare

┌─────┬─────────────────────────────────────────────┬──────┬───────────────────┐
│ │ Categorii de servicii │ DA/NU│ Dacă "DA", se vor │
│ │ │ │completa, după caz,│
│ │ │ │ una sau mai multe │
│ │ │ │ dintre următoarele│
│ │ │ │ anexe: │
├─────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤
│i121 │Reţele publice terestre cu acces la puncte │ │ │
│ │fixe sau cu mobilitate limitată │ │ 2, 13, 14, 15 │
├─────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤
│i122 │Reţele radio mobile celulare publice │ │ 4, 13, 14, 15 │
├─────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤
│i123 │Reţele publice cu acces prin satelit │ │10, 11, 13, 14, 15 │
├─────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤
│i124 │Reţele radio mobile de acces public (PAMR) │ │ 13, 14, 15 │
├─────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤
│i125 │Servicii de comunicaţii electronice destinate│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│
│ │publicului furnizate prin intermediul │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│
│ │reţelelor publice terestre cu acces la puncte│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│
│ │fixe sau cu mobilitate limitată (pe piaţa cu │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│
│ │amănuntul şi/sau pe piaţa de gros) │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│
├─────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤
│i125a│- servicii de telefonie │ │2, 3, 6, 12, 14, 15│
├─────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤
│i125b│- servicii de linii închiriate │ │ 7, 14, 15 │
├─────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤
│i125c│- servicii de acces la internet │ │ 2, 8, 12, 14, 15 │
├─────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤
│i125d│- servicii de transmisiuni de date │ │ 9, 14, 15 │
├─────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤
│i125e│- retransmisia serviciilor de programe media │ │ │
│ │audiovizuale liniare către utilizatorii │ │ │
│ │finali │ │ 2, 10, 12, 14, 15 │
├─────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤
│i125f│- alte servicii de comunicaţii electronice │ │ 13, 14, 15 │
├─────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤
│i126 │Servicii de comunicaţii electronice destinate│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│
│ │publicului furnizate prin intermediul │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│
│ │reţelelor radio mobile celulare publice (pe │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│
│ │piaţa cu amănuntul şi/sau pe piaţa de gros) │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│
├─────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤
│i126a│- servicii de telefonie │ │ 5, 6, 12, 14, 15 │
├─────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤
│i126b│- servicii de acces la internet │ │ 8, 12, 14, 15 │
├─────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤
│i126c│- servicii de transmisiuni de date │ │ 9, 14, 15 │
├─────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤
│i126d│- retransmisia serviciilor de programe media │ │ │
│ │audiovizuale liniare către utilizatorii │ │ │
│ │finali │ │ 9, 10, 12, 14, 15 │
├─────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤
│i126e│- alte servicii de comunicaţii electronice │ │ 13, 14, 15 │
├─────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤
│i127 │Servicii de comunicaţii electronice destinate│ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│
│ │publicului furnizate prin intermediul │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│
│ │reţelelor publice cu acces prin satelit (pe │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│
│ │piaţa cu amănuntul şi/sau pe piaţa de gros) │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│
├─────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤
│i127a│- servicii de telefonie │ │ 11, 14, 15 │
├─────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤
│i127b│- servicii de acces la internet │ │ 8, 11, 12, 14, 15 │
├─────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤
│i127c│- servicii de transmisiuni de date │ │ 11, 14, 15 │
├─────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤
│i127d│- retransmisia serviciilor de programe media │ │ │
│ │audiovizuale liniare către utilizatorii │ │ │
│ │finali │ │10, 11, 12, 14, 15 │
├─────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤
│i127e│- alte servicii de comunicaţii electronice │ │ 13, 14, 15 │
├─────┼─────────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤
│i128 │Servicii de comunicaţii electronice destinate│ │ │
│ │publicului furnizate prin intermediul │ │ │
│ │reţelelor radio mobile de acces public (PAMR)│ │ 13, 14, 15 │
└─────┴─────────────────────────────────────────────┴──────┴───────────────────┘


    Instrucţiuni de completare:

    În coloana "DA/NU" se va completa în mod explicit cu una dintre valorile "DA" sau "NU", în funcţie de serviciile furnizate pe parcursul perioadei de raportare.
    Se vor completa informaţii inclusiv de către revânzătorii de servicii de comunicaţii electronice. Revânzător - persoana care achiziţionează servicii de comunicaţii electronice în scopul revânzării acestora, în nume şi pe seamă proprie, către terţi, inclusiv către utilizatori finali.
    i125, i126, i127 - inclusiv servicii de originare, tranzit, terminare a apelurilor/mesajelor de tip SMS, MMS în propria reţea publică fixă, precum şi orice alte servicii furnizate pe piaţa de gros.

    1.3. Investiţii

┌───────┬───────────────────────────────────────────────────┬───────┬──────────┐
│ │ Indicator │Valoare│Observaţii│
├───────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┤
│i131 │Total investiţii corporale în comunicaţii │ │ │
│ │electronice realizate în România │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┤
│i131a │a) investiţii în echipamente şi reţele de │ │ │
│ │comunicaţii electronice, din care: │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┤
│i131a1 │ a1) investiţii în echipamente şi reţele destinate│ │ │
│ │furnizării de servicii de comunicaţii electronice │ │ │
│ │exclusiv prin intermediul unor reţele publice fixe │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┤
│i131a2 │ a2) investiţii în echipamente şi reţele destinate│ │ │
│ │furnizării de servicii de comunicaţii electronice │ │ │
│ │exclusiv prin intermediul unor reţele publice mobile │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┤
│i131b │b) investiţii în terenuri şi clădiri destinate │ │ │
│ │furnizării de reţele sau servicii de comunicaţii │ │ │
│ │electronice │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┤
│i131c │c) alte investiţii │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┤
│i132 │Total investiţii necorporale în comunicaţii │ │ │
│ │electronice realizate în România │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┤
│i133 │Total investiţii corporale în comunicaţii │ │ │
│ │electronice realizate în alte state, din care: │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┤
│i133a │a) investiţii realizate în alte state membre UE │ │ │
└───────┴───────────────────────────────────────────────────┴───────┴──────────┘


    Instrucţiuni de completare:

    Se vor raporta valori brute, în lei (RON), fără TVA, aferente investiţiilor realizate pe parcursul perioadei de raportare.
    Se vor raporta investiţiile curente şi pe termen lung în imobilizări corporale, respectiv în imobilizări necorporale, în înţelesul acestor termeni, potrivit Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările şi completările ulterioare, realizate pe parcursul perioadei de raportare. Valorile raportate nu includ informaţii privind investiţiile pe termen scurt, nici privind imobilizările financiare.
    i131 - se va raporta valoarea totală a investiţiilor corporale (tangibile) realizate în perioada de referinţă în România.
    i131a, i131a1, i131a2 - în cazul investiţiilor în anumite echipamente utilizate pentru furnizarea serviciilor de comunicaţii electronice atât prin intermediul unor reţele publice fixe, cât şi prin intermediul unor reţele publice mobile, valoarea acestora se va raporta doar în cadrul indicatorului i131a.
    i132 - se va raporta valoarea totală a investiţiilor necorporale (intangibile), cum ar fi: investiţii în activităţi de cercetare-dezvoltare, în formarea personalului, în publicitate, achiziţionarea de licenţe pentru aplicaţii software, achiziţionarea altor licenţe, patente, brevete, concesiuni, mărci comerciale (mărci înregistrate), know-how-uri etc.
    i133a - se va raporta valoarea totală a investiţiilor corporale (tangibile) realizate în perioada de referinţă în alte state membre ale Uniunii Europene.


    ANEXA 2

               Reţele publice terestre cu acces la punct fix sau
       cu mobilitate limitată (indicatorii se completează numai de către
                     furnizorii care deţin controlul asupra
                unei reţele publice de comunicaţii electronice)

    Descriere reţea, servicii de acces la reţea disponibile/furnizate, grad de acoperire a reţelei


┌────────┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬────────┬──────────┐
│ │ Indicator │Valoare │Venituri│Observaţii│
│ │ │numerică│ anuale │ │
├────────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼──────────┤
│i201 │Cereri în aşteptare pentru instalarea liniilor de │ │▒▒▒▒▒▒▒▒│ │
│ │acces pentru servicii de voce în cazurile în care │ │▒▒▒▒▒▒▒▒│ │
│ │nu sunt întrunite condiţiile tehnice necesare │ │▒▒▒▒▒▒▒▒│ │
│ │instalării │ │▒▒▒▒▒▒▒▒│ │
├────────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼──────────┤
│i202 │Linii alocate telefoanelor publice cu plată, │ │▒▒▒▒▒▒▒▒│ │
│ │din care: │ │▒▒▒▒▒▒▒▒│ │
├────────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼──────────┤
│i202a │a) în mediul urban │ │▒▒▒▒▒▒▒▒│ │
├────────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼──────────┤
│i202b │b) în mediul rural │ │▒▒▒▒▒▒▒▒│ │
├────────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼──────────┤
│i203 │Nr. maxim de linii de acces pentru servicii de │ │▒▒▒▒▒▒▒▒│ │
│ │voce care pot fi conectate simultan (capacitatea │ │▒▒▒▒▒▒▒▒│ │
│ │centralelor) │ │▒▒▒▒▒▒▒▒│ │
├────────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼──────────┤
│i204 │Fluxuri de 2 Mbps utilizate pentru traficul │ │▒▒▒▒▒▒▒▒│ │
│ │internaţional │ │▒▒▒▒▒▒▒▒│ │
├────────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼──────────┤
│i205 │Circuite fizice care formează bucla locală │ │▒▒▒▒▒▒▒▒│ │
│ │disponibile │ │▒▒▒▒▒▒▒▒│ │
├────────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼──────────┤
│i206 │Circuite fizice care formează bucla locală puse la │ │ │ │
│ │dispoziţia altor furnizori (acces la bucla locală),│ │ │ │
│ │din care: │ │ │ │
├────────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼──────────┤
│i206a │a) aferente furnizării accesului total la bucla │ │ │ │
│ │locală │ │ │ │
├────────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼──────────┤
│i206b │b) aferente furnizării accesului partajat la bucla │ │ │ │
│ │locală │ │ │ │
├────────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼──────────┤
│i206c │c) aferente furnizării accesului de tip │ │ │ │
│ │"bit stream" la bucla locală │ │ │ │
├────────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼──────────┤
│i207 │Circuite fizice care formează bucla locală pentru │ │▒▒▒▒▒▒▒▒│ │
│ │care există solicitări, din care: │ │▒▒▒▒▒▒▒▒│ │
├────────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼──────────┤
│i207a │a) aferente furnizării accesului total la bucla │ │▒▒▒▒▒▒▒▒│ │
│ │locală │ │▒▒▒▒▒▒▒▒│ │
├────────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼──────────┤
│i207b │b) aferente furnizării accesului partajat la bucla │ │▒▒▒▒▒▒▒▒│ │
│ │locală │ │▒▒▒▒▒▒▒▒│ │
├────────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼──────────┤
│i207c │c) aferente furnizării accesului de tip │ │▒▒▒▒▒▒▒▒│ │
│ │"bit stream" la bucla locală │ │▒▒▒▒▒▒▒▒│ │
├────────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼──────────┤
│i208 │Circuite fizice de fibră optică neechipată puse la │ │ │ │
│ │dispoziţia altor furnizori, din care: │ │ │ │
├────────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼──────────┤
│i208a │a) circuite fizice de acces la utilizatorul final │ │ │ │
├────────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼──────────┤
│i208b │b) circuite fizice pe reţeaua de transport │ │ │ │
├────────┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴────────┴──────────┤
│Acoperirea reţelelor │
├────────┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┬────────┬──────────┤
│ │ │ Urban │ Rural │ │
├────────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼──────────┤
│i209 │Numărul total de locuinţe cablate, din care: │ │ │ │
├────────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼──────────┤
│i209a │a) exclusiv prin cablu coaxial, din care: │ │ │ │
├────────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼──────────┤
│i209a1 │ a1) reţele digitale de cablu; coaxial, din care: │ │ │ │
├────────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼──────────┤
│i209a1.1│ a.1.1) prin tehnologie DOCSIS 3.x │ │ │ │
├────────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼──────────┤
│i209b │b) exclusiv prin fire metalice torsadate de cupru │ │ │ │
├────────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼──────────┤
│1209c │c) exclusiv prin cablu UTP/FTP │ │ │ │
├────────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼──────────┤
│i209d │d) exclusiv prin alte tipuri de cablu; specificaţi │ │ │ │
│ │care │ │ │ │
├────────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼──────────┤
│i209e │e) prin FTTH │ │ │ │
├────────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼──────────┤
│i209f │f) prin FTTB │ │ │ │
├────────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼──────────┤
│i209g │g) prin FTTC │ │ │ │
├────────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼──────────┤
│i209h │h) prin FTTN │ │ │ │
├────────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┴────────┼──────────┤
│i210a │Gradul de acoperire a teritoriului cu reţea │ │ │
│ │DVB-T (%) │ │ │
├────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│i210b │Gradul de acoperire a populaţiei cu reţea DVB-T (%)│ │ │
├────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│i211a │Gradul de acoperire a teritoriului cu reţea │ │ │
│ │WiMax (%) │ │ │
├────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│i211b │Gradul de acoperire a populaţiei cu reţea WiMax (%)│ │ │
├────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│i212a │Gradul de acoperire a teritoriului cu reţea radio │ │ │
│ │analogică terestră (%) │ │ │
├────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────┤
│i212b │Gradul de acoperire a populaţiei cu reţea radio │ │ │
│ │analogică terestră (%) │ │ │
└────────┴───────────────────────────────────────────────────┴─────────────────┴──────────┘


    Instrucţiuni de completare:

    În coloana "Valoare numerică" se vor raporta date valabile la sfârşitul perioadei de raportare.
    În coloana "Venituri anuale" se vor raporta veniturile facturate aferente serviciilor furnizate în perioada 1 ianuarie-31 decembrie a anului precedent, în lei (RON), fără TVA.
    i201 - numărul de cereri nerezolvate privind conectarea la reţeaua publică de telefonie, rămase în aşteptare din lipsa posibilităţilor tehnice.
    i202 - numărul total al liniilor aferente tuturor tipurilor de telefoane publice cu plată (plata se poate realiza în numerar, prin cărţi de credit sau debit, cartele preplătite, inclusiv cartele utilizabile pe bază de coduri de apelare); indicatorul include şi telefoanele publice instalate în imobile proprietate privată; nu se va ţine cont de tipul de servicii furnizate prin intermediul telefoanelor publice cu plată (apeluri locale, naţionale sau internaţionale).
    i203 - indicatorul include liniile deja conectate, pe cele disponibile pentru viitoare conectări, precum şi pe cele utilizate pentru operarea echipamentelor de comutare (de exemplu, pentru apeluri de test); indicatorul va reflecta capacitatea reală a sistemului, iar nu potenţialul teoretic.
    i204 - numărul circuitelor care conectează în mod direct două echipamente de comutare din state diferite; în cazul în care există fluxuri utilizate atât pentru furnizarea de servicii de comunicaţii electronice la puncte fixe, cât şi pentru furnizarea de servicii de comunicaţii electronice la puncte mobile, numărul acestora va fi precizat în coloana "Observaţii".
    i205 - numărul circuitelor fizice care pot fi puse la dispoziţia altor furnizori; circuitul fizic poate fi realizat, printre altele, din fire metalice, cablu coaxial sau fibră optică.
    i206, i206a, i206b, i206c - numărul circuitelor fizice care sunt puse la dispoziţia altor furnizori, în funcţie de modalitatea de acces la bucla locală; acces la bucla locală = utilizarea circuitelor fizice dintre un punct terminal al reţelei şi repartitorul principal dintr-o reţea publică fixă sau elementul echivalent dintr-o reţea publică de comunicaţii electronice, puse la dispoziţie de un terţ operator, în vederea oferirii de servicii de voce la puncte fixe, atât prin acces total, cât şi prin acces partajat sau de tip "bit stream" la circuitele respective; circuitul fizic poate fi realizat, printre altele, din fire metalice, cablu coaxial sau fibră optică.
    i207, i207a, i207b, i207c - numărul circuitelor fizice pentru care există solicitări din partea altor furnizori, însă, din diverse motive (tehnice sau comerciale), nu au fost puse la dispoziţia acestora până la data de referinţă, în funcţie de modalitatea de acces la bucla locală; circuitul fizic poate fi realizat, printre altele, din fire metalice, cablu coaxial sau fibră optică.
    i208, i208a, i208b - se va completa numărul de circuite de fibră optică neechipată (dark fiber) puse la dispoziţia altor furnizori de reţele sau servicii de comunicaţii electronice, la nivelul reţelei de acces (pentru a asigura legătura de acces cu utilizatorii finali) sau la nivelul reţelei de transport pentru a asigura legătura între două puncte ale unei reţele.
    i209 - se va raporta numărul de locuinţe care se află în aria de acoperire a reţelei utilizate în vederea furnizării serviciilor de comunicaţii electronice (telefonie la puncte fixe, acces la internet, retransmisie a programelor media audiovizuale) şi care au acces la echipamente corespunzătoare pentru furnizarea acestor servicii, indiferent de tipul de suport (cablu coaxial, fibră optică etc.); în cazul în care nu pot fi furnizate valori exacte, acestea pot fi estimate; se vor raporta atât locuinţele care la sfârşitul perioadei de raportare aveau calitatea de abonaţi, cât şi cele care la sfârşitul perioadei de raportare nu aveau calitatea de abonaţi, dar care, la cerere, puteau beneficia de aceste servicii. Locuinţă = unitate construită, formată din una sau mai multe camere de locuit, prevăzută în general cu dependinţe sau alte spaţii de deservire, independentă din punct de vedere funcţional, având intrare separată, şi care a fost construită, transformată ori amenajată în scopul de a satisface cerinţele de locuit ale unei persoane sau familii.
    i209a, i209a1, i209b, i209c, i209d - se va raporta numărul de locuinţe care se află în aria de acoperire a reţelei utilizate în vederea furnizării serviciilor de comunicaţii electronice furnizate exclusiv prin intermediul suporturilor din cablu coaxial/fire metalice torsadate de cupru/cablu UTP/FTP/alte tipuri de cablu.
    i209a1.1 - se va raporta numărul de locuinţe acoperit de reţele exclusiv de cablu coaxial, echipate conform standardului DOCSIS 3.x.
    i209e, i209f, i209g, i209h - în cazul utilizării tehnologiei de tip FTTx, informaţiile se vor completa la FTTH/FTTB/FTTC/FTTN, după caz, în funcţie de proximitatea reţelei de fibră optică faţă de locaţia utilizatorului final, astfel:
    i209e - FTTH (Fiber to the Home) = dacă segmentul de fibră optică ajunge până în locuinţa/locaţia utilizatorului final (fibra optică ajunge până la cel puţin 2 m de locuinţa/clădirea utilizatorului final);
    i209f - FTTB (Fiber to the Building) = dacă segmentul de fibră optică ajunge până la clădirea/scara de la locaţia utilizatorului final, accesul la acesta fiind asigurat prin intermediul cablului coaxial, cablului UTP/FTP, perechilor de fire metalice torsadate (de exemplu, VDSL) sau prin alte tipuri de cablu;
    i209g - FTTC (Fiber to the Cabinet/Curb) = dacă segmentul de fibră optică ajunge până la cabinetul stradal - fibra optică ajunge la o distanţă mai mică de 300 m de locaţia utilizatorului final, accesul la utilizatorul final fiind asigurat prin intermediul cablului coaxial, cablului UTP/FTP, radio, perechilor de fire metalice torsadate (de exemplu, VDSL) sau prin alte tipuri de cablu;
    i209h - FTTN (Fibre to the Node) = dacă segmentul de fibră optică ajunge până la cabinetul stradal - fibra optică ajunge la o distanţă mai mare de 300 m de locaţia utilizatorului final, accesul la utilizatorul final fiind asigurat prin intermediul cablului coaxial, cablului UTP/FTP, radio, perechilor de fire metalice torsadate (de exemplu, VDSL) sau prin alte tipuri de cablu.
    i210a, i210b, i211a, i211b, i212a, i212b - gradul de acoperire se va estima conform specificaţiilor menţionate în licenţele de utilizare a frecvenţelor radio respective.


    ANEXA 3


           Servicii de telefonie furnizate prin intermediul reţelelor
          publice terestre cu acces la puncte fixe sau cu mobilitate
      limitată (cu excepţia serviciilor cu valoare adăugată şi a altor
      servicii, care se raportează în cadrul anexei nr. 6 la decizie)

┌──────┬─────────────────────────────────────────────┬─────┬───────────────────┐
│ │ │DA/NU│ Dacă "DA", se vor │
│ │ │ │completa, după caz,│
│ │ Servicii de telefonie furnizate prin: │ │unul sau mai multe │
│ │ │ │ tabele de la │
│ │ │ │următoarele puncte:│
├──────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
│i300a │a) propria reţea publică de acces (PSTN, de │ │ │
│ │tip "homezone", IP/VoIP cu gestiunea │ │ │
│ │calităţii, ISDN BRA, ISDN PRA, radio/DECT) │ │ 3.1, 3.7, 3.8 │
├──────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
│i300b │b) reţelele publice de acces ale unor terţi: │ │ │
├──────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
│i300b1│ b1) prin acces la bucla locală (acces │ │ │
│ │direct) │ │ 3.2, 3.7, 3.8 │
├──────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
│i300b2│ b2) prin procedura de selectare a transpor-│ │ │
│ │tatorului (CS), procedura de preselectare a │ │ │
│ │transportatorului (CPS), prin cartele │ │ │
│ │preplătite de tipul 0ZAB = 0808 (acces │ │ │
│ │indirect) │ │ 3.3, 3.8 │
├──────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
│i300b3│ b3) prin VoIP (cu/fără gestiunea calităţii)│ │3.4, 3.6, 3.7, 3.8 │
├──────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
│i300b4│ b4) revânzarea serviciilor unui alt │ │ │
│ │furnizor │ │ 3.6, 3.8 │
├──────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
│i300c │c) telefoane publice cu plată sau cabine │ │ │
│ │telefonice │ │ 3.5 │
├──────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────┤
│i300d │d) alte modalităţi (specificaţi care) │ │ 3.6, 3.7, 3.8 │
└──────┴─────────────────────────────────────────────┴─────┴───────────────────┘


    Instrucţiuni de completare:

    În coloana "DA/NU" se va completa în mod explicit cu una dintre valorile "DA" sau "NU", în funcţie de serviciile furnizate.
    În înţelesul prezentei anexe, serviciile de telefonie includ şi serviciile de comunicaţii electronice care permit servicii de voce, respectiv serviciile de comunicaţii electronice care permit accesul la servicii de conţinut.
    i300a - PSTN = servicii de telefonie la puncte fixe furnizate prin intermediul unei linii telefonice de acces alocate unui abonat de către un furnizor prin intermediul propriei reţele publice comutate de telefonie (PSTN), utilizând tehnologia de transmisie TDM; "homezone" ("officezone") = servicii de telefonie la puncte fixe care se bazează pe utilizarea exclusivă a reţelei publice mobile, pentru care nu este disponibilă procedura de predare a gestiunii apelului de la o celulă la alta (procedura de "hand-over"), utilizatorii finali având posibilitatea să efectueze şi să primească apeluri doar într-o zonă limitată, clar definită; ISDN BRA = linie de acces echipată conform standardului ISDN BRA; ISDN PRA = linie de acces echipată conform standardului ISDN PRA; radio (inclusiv DECT) = servicii de telefonie la puncte fixe furnizate prin intermediul frecvenţelor radio, la puncte fixe sau cu mobilitate limitată.
    i300b1 - acces la bucla locală = utilizarea circuitelor fizice dintre un punct terminal al reţelei şi repartitorul principal dintro reţea publică fixă sau elementul echivalent dintr-o reţea publică de comunicaţii electronice, puse la dispoziţie de un terţ operator, în vederea oferirii de servicii de telefonie la puncte fixe, atât prin acces total, cât şi prin acces partajat, sau de tip "bit stream" la circuitele respective.
    i300b2 - procedura de selectare a transportatorului (CS) = facilitate care permite abonaţilor unui furnizor de servicii de telefonie la puncte fixe să utilizeze serviciile oricărui furnizor de servicii de telefonie destinate publicului prin formarea unui indicativ individual de selectare a transportatorului alocat furnizorului de servicii, care va efectua, fără a afecta conţinutul informaţiei, transportul semnalului din reţeaua furnizorului către reţeaua de destinaţie; procedura de preselectare a transportatorului (CPS) = facilitate care permite abonaţilor unui furnizor de servicii de telefonie la puncte fixe să opteze ca toate sau anumite categorii de apeluri să fie transportate de furnizorul de servicii preselectat (în urma încheierii unui contract), fără a fi necesar ca abonatul să formeze un indicativ individual de selectare a transportatorului la fiecare apel sau să utilizeze o altă modalitate în scopul rutării apelurilor de către furnizorul preselectat către reţeaua de destinaţie; cartele preplătite = cartele preplătite utilizabile de la orice aparat telefonic fix pe baza apelării unui număr naţional nongeografic din subdomeniul 0ZAB = 0808 al Planului naţional de numerotaţie (PNN).
    i300a, i300b3 - servicii de telefonie de tip VoIP = servicii de telefonie destinate publicului furnizate la puncte fixe prin intermediul unei conexiuni de acces de tip IP/VoIP; în funcţie de nivelul de control pe care furnizorul îl exercită asupra calităţii serviciului, acestea se pot împărţi în servicii de tip VoIP gestionat şi servicii de tip VoIP fără gestiunea calităţii (voce peste protocol internet).
    Servicii de telefonie de tip VoIP cu gestiunea calităţii ("managed" VoIP/VoIP) - serviciile de telefonie de tip VoIP furnizate prin intermediul reţelelor proprii şi serviciile de telefonie de tip VoIP furnizate prin acces la reţeaua unui terţ, pe baza unui contract încheiat cu acesta, care presupun crearea unui canal separat, fizic sau virtual, permanent, dedicat traficului de voce de tip IP sau prin prioritizarea pachetelor de voce, asigurându-se un nivel de control maxim asupra caracteristicilor şi calităţii serviciului.
    Servicii de telefonie de tip VoIP fără gestiunea calităţii ("unmanaged" VoIP) - serviciile de telefonie furnizate numai împreună cu alte servicii de comunicaţii electronice (de obicei, împreună cu serviciul de acces la internet) prin intermediul unui canal comun, utilizând reţeaua de acces a unui terţ; furnizorul unor astfel de servicii deţine un nivel minim de control şi nu poate asigura un nivel de calitate a serviciilor constant; de asemenea, serviciile din categoria VoIP fără gestiunea calităţii sunt servicii de tip nomadic, ce permit abonatului conectarea la un alt punct terminal al reţelei şi utilizarea serviciului fără a fi necesară informarea furnizorului serviciului.
    i300c - servicii de telefonie la puncte fixe furnizate prin intermediul unor telefoane puse la dispoziţia publicului, plata realizându-se în numerar, prin cărţi de credit sau debit, cartele preplătite (exclusiv cartele utilizabile pe baza de coduri de apelare, care se vor raporta la i300b2).
    i300d - alte modalităţi de a oferi servicii de telefonie la puncte fixe în afara celor descrise în cadrul indicatorilor i300a-c.

    3.1. Servicii de telefonie la puncte fixe sau cu mobilitate limitată furnizate prin propria reţea publică de acces: număr utilizatori servicii de acces, trafic. Venituri anuale corespunzătoare

    OBSERVAŢIE:
    În cadrul fiecărui indicator se vor completa informaţii inclusiv cu privire la serviciile de comunicaţii electronice asigurate revânzătorilor, cu specificarea valorilor individuale aferente acestora în coloana "Observaţii". Revânzător - persoana care achiziţionează servicii de comunicaţii electronice în scopul revânzării acestora, în nume şi pe seamă proprii, către terţi, inclusiv către utilizatori finali.


┌──────┬──────────────────────────────────────┬──────────────────┬──────────────────┬──────┐
│ │ │ Persoane fizice │Persoane juridice │ │
│ │ Indicator ├─────┬─────┬──────┼─────┬─────┬──────┤Obser-│
│ │ │Abo- │Linii│Veni- │Abo- │Linii│Veni- │vaţii │
│ │ │naţi │ │turi │naţi │ │turi │ │
│ │ │ │ │anuale│ │ │anuale│ │
├──────┼──────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│i311 │Acces (instalare şi conectare linie │ │ │ │ │ │ │ │
│ │telefonică), din care: │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│i311a │a) în mediul urban │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│i311a1│ a1) PSTN (TDM) │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│i311a2│ a2) de tip "homezone"/"officezone" │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│i311a3│ a3) IP/VoIP cu gestiunea calităţii │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│i311a4│ a4) ISDN BRA │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│i311a5│ a5) ISDN PRA │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│i311a6│ a6) prin altă tehnologie │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(specificaţi care) │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│i311b │b) în mediul rural │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│i311b1│ b1) PSTN (TDM) │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│i311b2│ b2) de tip "homezone"/"officezone" │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│i311b3│ b3) IP/VoIP cu gestiunea calităţii │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│i311b4│ b4) ISDN BRA │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│i311b5│ b5) ISDN PRA │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│i311b6│ b6) prin altă tehnologie │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(specificaţi care) │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│ │ Trafic pe piaţa cu amănuntul │Ape- │Minu-│Veni- │Ape- │Minu-│Veni- │ │
│ │ │luri/│ te │ turi │luri/│ te │ turi │ │
│ │ │SMS/ │reale│anuale│SMS/ │reale│anuale│ │
│ │ │MMS │ │ │MMS │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│i312 │Trafic de voce naţional către reţele │ │ │ │ │ │ │ │
│ │publice fixe (intrajudeţean + │ │ │ │ │ │ │ │
│ │interjudeţean), din care: │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│i312a │a) trafic în propria reţea publică │ │ │ │ │ │ │ │
│ │fixă │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│i312b │b) trafic către alte reţele publice │ │ │ │ │ │ │ │
│ │fixe │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│i313 │Trafic de voce fix - mobil, din care: │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│i313a │a) trafic către propria reţea publică │ │ │ │ │ │ │ │
│ │mobilă terestră │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│i313b │b) trafic către alte reţele publice │ │ │ │ │ │ │ │
│ │mobile terestre │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│i314 │Trafic de voce către reţele din afara │ │ │ │ │ │ │ │
│ │României, din care: │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│i314a │a) trafic de voce către reţele publice│ │ │ │ │ │ │ │
│ │cu transmisie prin satelit │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│i315 │Alte tipuri de trafic de voce │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(specificaţi care) │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│i316 │Trafic acces la internet │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│i317 │Trafic SMS, din care: │ │▒▒▒▒▒│ │ │▒▒▒▒▒│ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│i317a │a) trafic în propria reţea publică │ │▒▒▒▒▒│ │ │▒▒▒▒▒│ │ │
│ │fixă │ │▒▒▒▒▒│ │ │▒▒▒▒▒│ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│i317b │b) trafic către alte reţele publice │ │▒▒▒▒▒│ │ │▒▒▒▒▒│ │ │
│ │fixe │ │▒▒▒▒▒│ │ │▒▒▒▒▒│ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│i317c │c) trafic către propria reţea publică │ │▒▒▒▒▒│ │ │▒▒▒▒▒│ │ │
│ │mobilă terestră │ │▒▒▒▒▒│ │ │▒▒▒▒▒│ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│i317d │d) trafic către alte reţele publice │ │▒▒▒▒▒│ │ │▒▒▒▒▒│ │ │
│ │mobile terestre │ │▒▒▒▒▒│ │ │▒▒▒▒▒│ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│i317e │e) trafic către reţele din afara │ │▒▒▒▒▒│ │ │▒▒▒▒▒│ │ │
│ │României │ │▒▒▒▒▒│ │ │▒▒▒▒▒│ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│i317f │f) trafic către reţele publice cu │ │▒▒▒▒▒│ │ │▒▒▒▒▒│ │ │
│ │transmisie prin satelit │ │▒▒▒▒▒│ │ │▒▒▒▒▒│ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│i318 │Trafic MMS, din care: │ │▒▒▒▒▒│ │ │▒▒▒▒▒│ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│i318a │a) trafic în propria reţea publică │ │▒▒▒▒▒│ │ │▒▒▒▒▒│ │ │
│ │fixă │ │▒▒▒▒▒│ │ │▒▒▒▒▒│ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│i318b │b) trafic către alte reţele publice │ │▒▒▒▒▒│ │ │▒▒▒▒▒│ │ │
│ │fixe │ │▒▒▒▒▒│ │ │▒▒▒▒▒│ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│i318c │c) trafic către propria reţea publică │ │▒▒▒▒▒│ │ │▒▒▒▒▒│ │ │
│ │mobilă terestră │ │▒▒▒▒▒│ │ │▒▒▒▒▒│ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│i318d │d) trafic către alte reţele publice │ │▒▒▒▒▒│ │ │▒▒▒▒▒│ │ │
│ │mobile terestre │ │▒▒▒▒▒│ │ │▒▒▒▒▒│ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│i318e │e) trafic către reţele din afara │ │▒▒▒▒▒│ │ │▒▒▒▒▒│ │ │
│ │României │ │▒▒▒▒▒│ │ │▒▒▒▒▒│ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│i318f │f) trafic către reţele publice cu │ │▒▒▒▒▒│ │ │▒▒▒▒▒│ │ │
│ │transmisie prin satelit │ │▒▒▒▒▒│ │ │▒▒▒▒▒│ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│i319 │Trafic apeluri video, din care: │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│i319a │a) trafic în propria reţea publică │ │ │ │ │ │ │ │
│ │mobilă terestră │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│i319b │b) trafic către alte reţele publice │ │ │ │ │ │ │ │
│ │mobile terestre │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│i319c │c) trafic către propria reţea publică │ │ │ │ │ │ │ │
│ │fixă │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│i319d │d) trafic către alte reţele publice │ │ │ │ │ │ │ │
│ │fixe │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│i319e │e) trafic către reţele din afara │ │ │ │ │ │ │ │
│ │României │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│i319f │f) trafic către reţele publice cu │ │ │ │ │ │ │ │
│ │transmisie prin satelit │ │ │ │ │ │ │ │
└──────┴──────────────────────────────────────┴─────┴─────┴──────┴─────┴─────┴──────┴──────┘


    3.2. Servicii de telefonie la puncte fixe furnizate prin intermediul accesului la bucla locală: număr utilizatori servicii de acces, trafic. Venituri anuale corespunzătoare


┌──────┬──────────────────────────────────────┬──────────────────┬──────────────────┬──────┐
│ │ │ Persoane fizice │Persoane juridice │ │
│ │ Indicator ├─────┬─────┬──────┼─────┬─────┬──────┤Obser-│
│ │ │Abo- │Linii│Veni- │Abo- │Linii│Veni- │vaţii │
│ │ │naţi │ │turi │naţi │ │turi │ │
│ │ │ │ │anuale│ │ │anuale│ │
├──────┼──────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│i321 │Acces (instalare şi conectare linie │ │ │ │ │ │ │ │
│ │telefonică), din care: │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│i321a │a) în mediul urban │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│i321b │b) în mediul rural │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│ │ Trafic pe piaţa cu amănuntul │Ape- │Minu-│Veni- │Ape- │Minu-│Veni- │ │
│ │ │luri │ te │ turi │luri │ te │ turi │ │
│ │ │ │reale│anuale│ │reale│anuale│ │
├──────┼──────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│i322 │Trafic de voce naţional către reţele │ │ │ │ │ │ │ │
│ │publice fixe (intrajudeţean + │ │ │ │ │ │ │ │
│ │interjudeţean), din care: │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│i322a │a) trafic către propria reţea publică │ │ │ │ │ │ │ │
│ │fixă │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│i322b │b) trafic către alte reţele publice │ │ │ │ │ │ │ │
│ │fixe │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│i323 │Trafic de voce fix - mobil, din care: │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│i323a │a) trafic către propria reţea publică │ │ │ │ │ │ │ │
│ │mobilă terestră │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│i323b │b) trafic către alte reţele publice │ │ │ │ │ │ │ │
│ │mobile terestre │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│i324 │Trafic de voce către reţele din afara │ │ │ │ │ │ │ │
│ │României, din care: │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│i324a │a) trafic către reţele publice cu │ │ │ │ │ │ │ │
│ │transmisie prin satelit │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│i325 │Alte tipuri de trafic (specificaţi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │care) │ │ │ │ │ │ │ │
└──────┴──────────────────────────────────────┴─────┴─────┴──────┴─────┴─────┴──────┴──────┘


    3.3. Servicii de telefonie la puncte fixe furnizate prin reţelele publice de comunicaţii electronice ale unor terţi prin intermediul procedurilor de selectare şi de preselectare a transportatorului (CS şi CPS) sau al cartelelor preplătite pe baza apelării unui număr naţional nongeografic din subdomeniul 0ZAB = 0808 al Planului naţional de numerotaţie (PNN): număr abonaţi, trafic. Venituri anuale corespunzătoare


┌──────┬──────────────────────────────────────┬──────────────────┬──────────────────┬──────┐
│ │ │ Persoane fizice │Persoane juridice │ │
│ │ Indicator ├─────┬─────┬──────┼─────┬─────┬──────┤Obser-│
│ │ │Abo- │Abo- │Veni- │Abo- │Abo- │Veni- │vaţii │
│ │ │naţi │naţi │turi │naţi │naţi │turi │ │
│ │ │ activi│anuale│ activi│anuale│ │
├──────┼──────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│i331a │a) Abonaţi la servicii prin interme- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │diul procedurii de selectare a │ │ │ │ │ │ │ │
│ │transportatorului (CS), din care: │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│i331a1│ a1) în mediul urban │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│i331a2│ a2) în mediul rural │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│i331b │b) Abonaţi la servicii prin interme- │ │ │ │ │ │ │ │
│ │diul procedurii de preselectare a │ │ │ │ │ │ │ │
│ │transportatorului (CPS), din care: │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│i331b1│ b1) în mediul urban │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│i331b2│ b2) în mediul rural │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│ │ Trafic pe piaţa cu amănuntul │Ape- │Minu-│Veni- │Ape- │Minu-│Veni- │ │
│ │ │luri │ te │ turi │luri │ te │ turi │ │
│ │ │ │reale│anuale│ │reale│anuale│ │
├──────┼──────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│i332 │Trafic de voce naţional către reţele │ │ │ │ │ │ │ │
│ │publice fixe (intrajudeţean + │ │ │ │ │ │ │ │
│ │interjudeţean), din care: │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│i332a │a) prin intermediul CS/CPS │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│i332b │b) prin intermediul cartelelor │ │ │ │ │ │ │ │
│ │preplătite (0ZAB = 0808) │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│i333 │Trafic de voce fix - mobil, din care: │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│i333a │a) prin intermediul CS/CPS │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│i333b │b) prin intermediul cartelelor │ │ │ │ │ │ │ │
│ │preplătite (0ZAB = 0808) │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│i334 │Trafic de voce către reţele din afara │ │ │ │ │ │ │ │
│ │României, din care: │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│i334a │a) prin intermediul CS/CPS │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│i334b │b) prin intermediul cartelelor │ │ │ │ │ │ │ │
│ │preplătite (0ZAB = 0808) │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│i335 │Alte tipuri de trafic (specificaţi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │care), din care: │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│i335a │a) prin intermediul CS/CPS │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│i335b │b) prin intermediul cartelelor │ │ │ │ │ │ │ │
│ │preplătite (0ZAB = 0808) │ │ │ │ │ │ │ │
└──────┴──────────────────────────────────────┴─────┴─────┴──────┴─────┴─────┴──────┴──────┘


    3.4. Servicii de telefonie la puncte fixe de tip VoIP furnizate prin reţelele publice de acces ale unor terţi: număr abonaţi, trafic. Venituri anuale corespunzătoare

┌─────────────────────────────────────────┬──────────────────┬─────────────────┐
│ │ │ │
│ Serviciile de telefonie de tip VoIP sunt│ │ │
│furnizate prin reţeaua de acces a unui │ │ │
│terţ, pe baza unui contract încheiat cu │ │ │
│acesta, care asigură controlul calităţii │ DA │ NU │
│serviciului prin următoarele metode: │(în caz afirmativ,│(în caz negativ, │
│ - prin crearea unui canal separat, fizic│completaţi indica-│completaţi indica│
│sau virtual, permanent, dedicat traficu- │ torii i341-i345) │ torii i361-i365)│
│lui de voce de tip IP; sau │ │ │
│ - prin prioritizarea pachetelor de voce │ │ │
│ │ │ │
└─────────────────────────────────────────┴──────────────────┴─────────────────┘


    3.4.1. Servicii de telefonie la puncte fixe de tip VoIP gestionat (pentru care calitatea serviciului este controlată de furnizor)


┌──────┬──────────────────────────────────────┬──────────────────┬──────────────────┬──────┐
│ │ │ Persoane fizice │Persoane juridice │ │
│ │ Indicator ├───────────┬──────┼───────────┬──────┤Obser-│
│ │ │ │Veni- │ │Veni- │vaţii │
│ │ │ Abonaţi │turi │ Abonaţi │turi │ │
│ │ │ │anuale│ │anuale│ │
├──────┼──────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼──────┤
│i341 │Servicii de tip VoIP, din care: │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼──────┤
│i341a │a) în mediul urban │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────┼───────────┼──────┼───────────┼──────┼──────┤
│i341b │b) în mediul rural │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────┼─────┬─────┼──────┼─────┬─────┼──────┼──────┤
│ │ Trafic pe piaţa cu amănuntul │Ape- │Minu-│Veni- │Ape- │Minu-│Veni- │ │
│ │ │luri │ te │ turi │luri │ te │ turi │ │
│ │ │ │reale│anuale│ │reale│anuale│ │
├──────┼──────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│i342 │Trafic de voce naţional către reţele │ │ │ │ │ │ │ │
│ │publice fixe (intrajudeţean + │ │ │ │ │ │ │ │
│ │interjudeţean) │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│i343 │Trafic de voce fix - mobil │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│i344 │Trafic de voce către reţele din afara │ │ │ │ │ │ │ │
│ │României │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│i345 │Alte tipuri de trafic (specificaţi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │care) │ │ │ │ │ │ │ │
└──────┴──────────────────────────────────────┴─────┴─────┴──────┴─────┴─────┴──────┴──────┘


    3.5. Servicii de telefonie la puncte fixe furnizate prin intermediul telefoanelor publice cu plată sau al cabinelor telefonice: trafic. Venituri anuale corespunzătoare

┌──────┬──────────────────────────────────────┬────────┬───────┬────────┬──────┐
│ │ Trafic pe piaţa cu amănuntul │Apeluri │Minute │Venituri│Obser-│
│ │ │ │ reale │ anuale │vaţii │
├──────┼──────────────────────────────────────┼────────┼───────┼────────┼──────┤
│i351 │Trafic de voce naţional către reţele │ │ │ │ │
│ │publice fixe (intrajudeţean + │ │ │ │ │
│ │interjudeţean), din care: │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────┼────────┼───────┼────────┼──────┤
│i351a │a) trafic în propria reţea publică │ │ │ │ │
│ │fixă │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────┼────────┼───────┼────────┼──────┤
│i351b │b) trafic către alte reţele publice │ │ │ │ │
│ │fixe │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────┼────────┼───────┼────────┼──────┤
│i352 │Trafic de voce fix - mobil, din care: │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────┼────────┼───────┼────────┼──────┤
│i352a │a) trafic către propria reţea publică │ │ │ │ │
│ │mobilă terestră │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────┼────────┼───────┼────────┼──────┤
│i352b │b) trafic către alte reţele publice │ │ │ │ │
│ │mobile terestre │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────┼────────┼───────┼────────┼──────┤
│i353 │Trafic de voce către reţele din afara │ │ │ │ │
│ │României, din care: │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────┼────────┼───────┼────────┼──────┤
│i353a │a) trafic către reţele publice cu │ │ │ │ │
│ │transmisie prin satelit │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────┼────────┼───────┼────────┼──────┤
│i354 │Alte tipuri de trafic (specificaţi │ │ │ │ │
│ │care) │ │ │ │ │
└──────┴──────────────────────────────────────┴────────┴───────┴────────┴──────┘


    3.6. Servicii de telefonie la puncte fixe sau cu mobilitate limitată furnizate prin alte modalităţi: număr utilizatori, trafic. Venituri anuale corespunzătoare


┌──────┬──────────────────────────────────────┬──────────────────┬──────────────────┬──────┐
│ │ │ Persoane fizice │Persoane juridice │ │
│ │ Indicator ├─────┬─────┬──────┼─────┬─────┬──────┤Obser-│
│ │ │Uti- │Uti- │Veni- │Uti- │Uti- │Veni- │vaţii │
│ │ │liza-│liza-│turi │liza-│liza-│turi │ │
│ │ │tori │tori │anuale│tori │tori │anuale│ │
│ │ │ activi│ │ activi│ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│i361 │Servicii de telefonie prin alte │ │ │ │ │ │ │ │
│ │modalităţi (specificaţi care), │ │ │ │ │ │ │ │
│ │din care: │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│i361a │a) în mediul urban │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│i361b │b) în mediul rural │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│ │ Trafic pe piaţa cu amănuntul │Ape- │Minu-│Veni- │Ape- │Minu-│Veni- │ │
│ │ │luri │ te │ turi │luri │ te │ turi │ │
│ │ │ │reale│anuale│ │reale│anuale│ │
├──────┼──────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│i362 │Trafic de voce naţional către reţele │ │ │ │ │ │ │ │
│ │publice fixe (intrajudeţean + │ │ │ │ │ │ │ │
│ │interjudeţean), din care: │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│i362a │a) trafic către propria reţea publică │ │ │ │ │ │ │ │
│ │fixă │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│i362b │b) trafic către alte reţele publice │ │ │ │ │ │ │ │
│ │fixe │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│i363 │Trafic de voce fix - mobil, din care: │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│i363a │a) trafic către propria reţea publică │ │ │ │ │ │ │ │
│ │mobilă terestră │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│i363b │b) trafic către alte reţele publice │ │ │ │ │ │ │ │
│ │mobile terestre │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│i364 │Trafic de voce către reţele din afara │ │ │ │ │ │ │ │
│ │României, din care: │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│i364a │a) trafic către reţele publice cu │ │ │ │ │ │ │ │
│ │transmisie prin satelit │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────┼─────┼─────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│i365 │Alte tipuri de trafic (specificaţi │ │ │ │ │ │ │ │
│ │care) │ │ │ │ │ │ │ │
└──────┴──────────────────────────────────────┴─────┴─────┴──────┴─────┴─────┴──────┴──────┘


    Instrucţiuni de completare:

    În coloanele "Abonaţi" şi "Linii" se vor raporta date valabile la sfârşitul perioadei de raportare. Se vor număra inclusiv abonaţii corespunzători serviciilor de telefonie care sunt parte a unor servicii integrate de comunicaţii electronice (pachete de servicii sau servicii legate), a căror raportare se va realiza şi conform anexei nr. 12 la decizie.
    Se vor exclude utilizatorii care la sfârşitul perioadei de raportare beneficiau în exclusivitate de oferte de tipul "try and buy".
    În coloanele "Apeluri" şi "Minute reale" se vor raporta valorile traficului realizat pe parcursul perioadei de raportare.
    În coloana "Venituri anuale" se vor raporta veniturile facturate aferente serviciilor furnizate în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie a anului precedent, în lei (RON), fără TVA.
    i311-i319 - abonaţii şi liniile aferente servicIilor furnizate prin intermediul telecentrelor, respectiv traficul aferent acestora se vor raporta în cadrul indicatorilor corespunzători categoriei "Persoane juridice".
    i311, i311a, i311b, i321, i321a, i321b, i331a, i331a1, i331a2, i331b, i331b1, i331b2, i341, i341a, i341b, i361, i361a, i361b - în coloana "Venituri anuale" se vor raporta veniturile obţinute din abonamente, atât din cele fără trafic inclus, cât şi din cele cu trafic inclus, inclusiv valoarea (extra)opţiunilor de care beneficiază abonaţii, respectiv veniturile obţinute din taxele de instalare/conectare/activare/portare; operatorii care doresc excluderea din veniturile obţinute din abonamente a veniturilor estimate din traficul inclus în abonamente sau extraopţiuni, concomitent cu raportarea valorilor rezultate la categoriile de trafic aferente, trebuie să precizeze în coloana "Observaţii" ceea ce reprezintă valorile raportate, de exemplu "exclusiv venituri din taxe de instalare/conectare/activare/portare"; în cazul serviciilor de telefonie oferite ca parte a unor pachete de servicii, ale căror tarife diferă de suma tarifelor individuale ale serviciilor din pachet, comercializate separat, veniturile aferente abonamentelor la serviciile de telefonie în cauză vor fi estimate aplicând la tariful individual procentul cu care tariful pachetului de servicii este mai mic faţă de suma tarifelor individuale ale serviciilor, dacă ar fi achiziţionate separat.
    i311a, i311b, i321a, i321b, i331a, i331b, i341a, i341b, i361a, i361b - valorile indicatorilor în funcţie de zone (urban/rural) vor fi date de situarea localităţii în care este instalată linia respectivă, iar nu de adresa de facturare a abonatului respectiv; în cazul furnizorilor care nu pot determina mediul în care sunt instalate liniile de acces (cum ar putea fi cei care oferă servicii de tip "homezone"), aceştia vor furniza valorile aferente indicatorilor respectivi în funcţie de adresa de facturare a abonaţilor, împreună cu precizarea în coloana "Observaţii" a ceea ce reprezintă valorile raportate.
    i311, i311a, i311b, i321, i321a, i321b, i341, i341a, i341b, i361, i361a, i361b - abonat = orice persoană fizică sau juridică care a încheiat un contract cu un furnizor de servicii de telefonie la puncte fixe în vederea furnizării acestor servicii; linie de acces = o linie telefonică alocată unui abonat de către un furnizor prin intermediul propriei reţele publice fixe pe care o operează sau prin reţeaua publică fixă a unui terţ; un abonat poate avea alocate una sau mai multe linii de acces; abonaţii care au instalate linii de acces atât în mediul rural, cât şi în mediul urban sau abonaţii care au instalate linii de acces prin mai multe tehnologii vor fi raportaţi la fiecare categorie în parte, însă la indicatorii de total vor fi luaţi în calcul o singură dată.
    i311, i311a, i311b, i321, i321a, i321b, i341, i341a, i341b, i361, i361a, i361b - în coloana "Linii" se va raporta numărul maxim de linii prin intermediul cărora se pot efectua apeluri simultane de la locaţia unui abonat (de exemplu, în cazul în care un abonat are alocate 100 de numere, însă de la locaţia acestuia nu se pot efectua simultan decât 30 de apeluri, se vor raporta cele 30 de linii aferente).
    i331, i331a, i331b - în coloana "Utilizatori" se va raporta numărul total al abonaţilor care aveau un contract în vigoare la sfârşitul perioadei de raportare, încheiat în scris sau prin mijloace de comunicaţie la distanţă, pentru a beneficia de serviciile respective, indiferent dacă plata se realizează în avans ori ulterior furnizării serviciilor; în coloana "Utilizatori activi" se va raporta numărul abonaţilor care aveau un contract în vigoare la sfârşitul perioadei de raportare, încheiat în scris sau prin mijloace de comunicaţie la distanţă, pentru a beneficia de serviciile respective, indiferent dacă plata se realizează în avans ori ulterior furnizării serviciilor, şi care pe parcursul perioadei de raportare au realizat cel puţin un apel utilizând modalitatea respectivă.
    i311a4, i311a5, i311b4, i311b5 - în coloana "Linii" se va raporta numărul total de linii ISDN BRA, respectiv linii ISDN PRA, utilizate pentru accesul la reţea, nu numărul de canale aferent (numărul de linii de acces nu se va înmulţi cu 2, respectiv 30).
    i312, i313, i314, i315, i316, i317, i318, i319, i322, i323, i324, i325, i332, i333, i334, i335, i342, i343, i344, i345, i351, i352, i353, i354, i362, i363, i364, i365 - în coloana "Venituri anuale" se vor raporta veniturile obţinute din traficul tarifat suplimentar, neinclus în abonamente/extraopţiuni. În cazul în care veniturile din traficul inclus în abonamente nu au fost raportate în cadrul indicatorului i311, acestea se vor include în cadrul acestor indicatori, cu precizarea acestui aspect în rubrica "Observaţii".
    i312, i312a, i312b, i322, i322a, i322b, i332, i332a, i332b, i342, i351, i351a, i351b, i362, i362a, i362b - apeluri către reţele publice fixe din România, atât în cadrul aceluiaşi judeţ, cât şi în judeţe diferite, în propria reţea publică fixă şi către alte reţele publice fixe, cu excepţia traficului către serviciile cu valoare adăugată, care va fi raportat în anexa nr. 6 la decizie.
    i313, i313a, i313b, i323, i323a, i323b, i333, i333a, i333b, i343, i352, i352a, i352b, i363, i363a, i363b - apeluri către reţele publice mobile terestre din România, inclusiv către propria reţea publică mobilă terestră.
    i314, i324, i334, i344, i353, i364 - apeluri către reţele publice fixe sau mobile din afara României, inclusiv traficul către reţele publice cu transmisie prin satelit.
    i314a, i324a, i353a, i364a - apeluri către reţele publice cu transmisie prin satelit (de exemplu, Inmarsat, Thuraya, Emsat, Iridium etc.), inclusiv apeluri către sisteme de comunicaţii la bordul aeronavelor (AeroMobile, OnAir etc.).
    i315, i325, i335, i345, i354, i365 - alte tipuri de trafic de voce care nu au putut fi încadrate în categoriile de trafic menţionate mai sus.
    i316 - trafic rezultat din apelurile pentru acces dial-up şi ISDN la internet (inclusiv volumele de trafic de tip ClickNet sau Acces Special la Internet, exclusiv volumele de trafic de tip Internet Premium Rate).
    i332b, i333b, i334b, i335b - traficul realizat prin intermediul cartelelor preplătite pe baza apelării unui număr naţional nongeografic din subdomeniul 0808 se va raporta în coloana aferentă persoanelor fizice.
    i317 - trafic mesaje SMS, în funcţie de reţeaua de destinaţie, cu excepţia traficului către serviciile cu valoare adăugată, care va fi raportat în anexa nr. 6 la decizie.
    i318 - trafic mesaje MMS, în funcţie de reţeaua de destinaţie, cu excepţia traficului către serviciile cu valoare adăugată, care va fi raportat în anexa nr. 6 la decizie.
    i319 - trafic apeluri video, în funcţie de reţeaua de destinaţie, cu excepţia traficului către serviciile cu valoare adăugată, care va fi raportat în anexa nr. 6 la decizie.
    Minute reale reprezintă numărul de minute realizate efectiv, indiferent dacă sunt incluse sau nu în pachetele tarifare aplicabile utilizatorului final, fără a aplica rotunjiri ale duratei unui apel sau taxare minimă (de exemplu, rotunjire la minut).

    3.7. Servicii furnizate pe piaţa de gros: servicii de originare, servicii de tranzit, servicii de terminare, servicii auxiliare. Venituri anuale corespunzătoare

┌──────┬───────────────────────────────────────────────┬───────┬────────┬──────┐
│ │ Indicator │Minute │Venituri│Obser-│
│ │ │reale/ │ anuale │vaţii │
│ │ │mesaje │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼──────┤
│i371 │Trafic de voce originat în propria reţea │ │ │ │
│ │publică fixă, din care: │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼──────┤
│i371a │a) prin procedurile de selectare a transporta- │ │ │ │
│ │torului şi de preselectare a transportatorului │ │ │ │
│ │(CS şi CPS) │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼──────┤
│i371b │b) prin intermediul cartelelor preplătite sau │ │ │ │
│ │al cartelelor virtuale │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼──────┤
│i371c │c) prin alte forme (specificaţi care), inclusiv│ │ │ │
│ │prin intermediul revânzătorilor │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼──────┤
│i372 │Trafic de voce tranzitat prin propria reţea │ │ │ │
│ │publică fixă, din care: │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼──────┤
│i372a │a) tranzit naţional (între reţele publice din │ │ │ │
│ │România) │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼──────┤
│i372a1│ a1) către o reţea publică fixă │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼──────┤
│i372a2│ a2) către o reţea publică mobilă │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼──────┤
│i372b │b) tranzit internaţional │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼──────┤
│i372b1│ b1) între două reţele din afara României │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼──────┤
│i372b2│ b2) dinspre o reţea din afara României către │ │ │ │
│ │o reţea publică din România │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼──────┤
│i372b3│ b3) dinspre o reţea din România către o reţea│ │ │ │
│ │publică din afara României │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼──────┤
│i373 │Trafic de voce terminat în propria reţea │ │ │ │
│ │publică fixă, din care: │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼──────┤
│i373a │a) apeluri originate în alte reţele publice │ │ │ │
│ │din România, din care: │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼──────┤
│i373a1│ a1) apeluri către servicii convergente de │ │ │ │
│ │tip "zona mea" │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼──────┤
│i373b │b) apeluri originate în propria reţea publică │ │▒▒▒▒▒▒▒▒│ │
│ │mobilă terestră, din care: │ │▒▒▒▒▒▒▒▒│ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼──────┤
│i373b1│ b1) apeluri către servicii convergente de │ │▒▒▒▒▒▒▒▒│ │
│ │tip "zona mea" │ │▒▒▒▒▒▒▒▒│ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼──────┤
│i373c │c) apeluri originate în afara României, │ │ │ │
│ │din care: │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼──────┤
│i373c1│ c1) apeluri către servicii convergente de │ │ │ │
│ │tip "zona mea" │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼──────┤
│i374 │Trafic SMS terminat în propria reţea publică │ │ │ │
│ │fixă, din care: │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼──────┤
│i374a │a) mesaje SMS originate în alte reţele publice │ │ │ │
│ │din România │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼──────┤
│i374b │b) mesaje SMS originate în propria reţea │ │▒▒▒▒▒▒▒▒│ │
│ │publică mobilă terestră │ │▒▒▒▒▒▒▒▒│ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼──────┤
│i374c │c) mesaje SMS originate în reţele din afara │ │ │ │
│ │României │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼──────┤
│i375 │Trafic MMS terminat în propria reţea publică │ │ │ │
│ │fixă, din care: │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼──────┤
│i375a │a) mesaje MMS originate în alte reţele publice │ │ │ │
│ │din România │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼──────┤
│i375b │b) mesaje MMS originate în propria reţea │ │▒▒▒▒▒▒▒▒│ │
│ │publică mobilă terestră │ │▒▒▒▒▒▒▒▒│ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼──────┤
│i375c │c) mesaje MMS originate în reţele din afara │ │ │ │
│ │României │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼──────┤
│i376 │Trafic apeluri video terminate în propria │ │ │ │
│ │reţea publică fixă, din care: │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼──────┤
│i376a │a) apeluri video originate în alte reţele │ │ │ │
│ │publice din România │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼──────┤
│i376b │b) apeluri video originate în propria reţea │ │▒▒▒▒▒▒▒▒│ │
│ │publică mobilă terestră │ │▒▒▒▒▒▒▒▒│ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼──────┤
│i376c │c) apeluri video originate în reţele din afara │ │ │ │
│ │României │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼──────┤
│i377 │Alte tipuri de trafic (specificaţi care) │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼──────┤
│i378 │Servicii auxiliare, din care: │▒▒▒▒▒▒▒│ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼──────┤
│i378a │a) servicii de colocare aferente serviciilor │▒▒▒▒▒▒▒│ │ │
│ │de originare │▒▒▒▒▒▒▒│ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼──────┤
│i378b │b) servicii de colocare aferente serviciilor │▒▒▒▒▒▒▒│ │ │
│ │de tranzit │▒▒▒▒▒▒▒│ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼──────┤
│i378c │c) servicii de colocare aferente serviciilor │▒▒▒▒▒▒▒│ │ │
│ │de terminare │▒▒▒▒▒▒▒│ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼──────┤
│i378d │d) alte servicii (specificaţi care) │▒▒▒▒▒▒▒│ │ │
└──────┴───────────────────────────────────────────────┴───────┴────────┴──────┘


    Instrucţiuni de completare:

    În coloana "Venituri anuale" se vor raporta veniturile facturate aferente serviciilor furnizate în perioada 1 ianuarie-31 decembrie a anului precedent, în lei (RON), fără TVA.
    i371-i377 - se vor raporta valorile traficului realizat pe parcursul perioadei de raportare.
    i371 - apeluri originate în propria reţea publică de comunicaţii electronice prin furnizarea unei forme de acces la propria reţea, pusă la dispoziţia altor furnizori.
    i371c - se va raporta traficul originat la nivelul pieţei de gros prin orice alte forme, cu excepţia traficului originat prin intermediul procedurilor de selectare a transportatorului şi de preselectare a transportatorului (CS şi CPS), precum şi cu excepţia traficului originat prin intermediul cartelelor preplătite sau al cartelelor virtuale, cum ar fi: trafic originat prin revânzarea accesului (WLR), trafic originat prin intermediul revânzătorilor etc.
    i372 - apeluri originate într-o altă reţea publică de comunicaţii electronice din România sau din afara României, care tranzitează reţeaua publică a furnizorului, fiind terminate în altă reţea publică de comunicaţii electronice din România sau din afara României.
    i373 - se vor raporta valorile aferente traficului terminat în propria reţea publică de comunicaţii electronice, inclusiv traficul terminat către utilizatorii finali ai revânzătorilor.
    i373a1, i373b1, i373c1 - se vor raporta valorile aferente traficului terminat către numerele specifice serviciilor de voce la puncte fixe asignate utilizatorilor de servicii de telefonie la puncte mobile, care beneficiază de extraopţiuni de tip "zona mea", prin care, atunci când se află într-o arie predefinită, le sunt asignate şi numere specifice serviciilor de telefonie la puncte fixe.
    i374, i375, i376 - se vor raporta valorile aferente traficului de SMS/MMS/apeluri video terminat în propria reţea publică de comunicaţii electronice, inclusiv traficul terminat la utilizatorii finali ai revânzătorilor.
    i377 - se vor raporta valorile aferente tipurilor de trafic care nu au putut fi încadrate în categoriile de trafic menţionate mai sus.
    i378 - se vor raporta veniturile facturate aferente serviciilor asociate furnizării de reţele publice fixe în perioada 1 ianuarie- 31 decembrie a anului precedent, în lei (RON), fără TVA, cum ar fi: venituri din servicii de colocare aferente serviciilor de originare, serviciilor de tranzit, respectiv serviciilor de terminare, veniturile din alte servicii necesare pentru interconectare etc.; în cazul furnizorilor care oferă mai multe categorii de servicii (de exemplu, originare, terminare, tranzit, la puncte fixe/la puncte mobile), veniturile se vor raporta în mod proporţional cu volumul de trafic înregistrat pentru fiecare categorie de servicii în parte, în perioada de raportare.
    Minute reale reprezintă numărul de minute realizate efectiv, fără a aplica rotunjiri ale duratei unui apel sau taxare minimă (de exemplu, rotunjire la minut).

    3.8. Informaţii privind gradul de renunţare la servicii de telefonie destinate publicului furnizate prin intermediul reţelelor publice terestre cu acces la puncte fixe sau cu mobilitate limitată

    OBSERVAŢIE:
    Se vor completa informaţii inclusiv cu privire la numărul utilizatorilor care au renunţat aferent revânzătorilor, cu specificarea valorilor individuale aferente acestora în coloana "Observaţii".


┌────────────────────────────────────────┬─────────────────────┬─────────────────────┬─────┐
│ │ Persoane fizice │ Persoane juridice │ │
│ Indicator ├──────────┬──────────┼──────────┬──────────┤Obser│
│ │ Urban │ Rural │ Urban │ Rural │vaţii│
│ ├────┬─────┼────┬─────┼────┬─────┼────┬─────┤ │
│ │Abo-│Linii│Abo-│Linii│Abo-│Linii│Abo-│Linii│ │
│ │naţi│ │naţi│ │naţi│ │naţi│ │ │
├──────┬─────────────────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│i381 │Număr utilizatori care au │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │renunţat la serviciile de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │telefonie la puncte fixe, în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │funcţie de tehnologie, din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼─────────────────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│i381a │a) PSTN (TDM) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼─────────────────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│i381b │b) de tip "homezone"/"officezone"│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼─────────────────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│i381c │c) IP/VoIP cu gestiunea calităţii│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼─────────────────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│i381d │d) ISDN BRA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼─────────────────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│i381e │e) ISDN PRA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼─────────────────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│i381f │f) prin altă tehnologie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(specificaţi care) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼─────────────────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│i381g │g) acces la bucla locală │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼─────────────────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│i381h │h) procedura de selectare a │ │▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒│ │
│ │transportatorului (CS) │ │▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒│ │
├──────┼─────────────────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│i381i │i) procedura de preselectare a │ │▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒│ │
│ │transportatorului (CPS) │ │▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒│ │▒▒▒▒▒│ │
├──────┼─────────────────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│i381j │j) VoIP gestionat prin interme- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │diul reţelelor de acces ale unor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │terţi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼─────────────────────────────────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼─────┼─────┤
│i381k │k) alte modalităţi (specificaţi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │care) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└──────┴─────────────────────────────────┴────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴────┴─────┴─────┘


    Instrucţiuni de completare:

    i381 - se va raporta numărul total de abonaţi care au renunţat pe parcursul perioadei de raportare la serviciile de telefonie la puncte fixe pe care le furnizaţi, precum şi numărul de linii de acces pe care aceştia le aveau alocate, inclusiv abonaţii care au fost deconectaţi pentru neplata serviciilor furnizate; exclusiv abonaţii care pe parcursul perioadei de referinţă au schimbat tehnologia/planul tarifar, rămânând în continuare abonaţi la serviciile de telefonie la puncte fixe pe care le furnizaţi.
    Se vor exclude utilizatorii care pe parcursul perioadei de raportare au beneficiat în exclusivitate de oferte de tipul "try and buy" şi au renunţat la acestea pe parcursul perioadei în care a fost valabilă oferta respectivă.


    ANEXA 4

       Reţele radio mobile celulare publice (indicatorii se completează
                numai de furnizorii care deţin controlul asupra
                unei reţele publice de comunicaţii electronice)

┌─────┬──────────────────────────────────────────┬──────────────────┬──────────┐
│ │ Indicator │Valoare numerică/%│Observaţii│
├─────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┤
│i401 │Nr. fluxuri de 2 Mbps utilizate pentru │ │ │
│ │traficul internaţional │ │ │
├─────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┤
│i402 │Reţele de tip GSM │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │
├─────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┤
│i402a│a) gradul de acoperire a teritoriului (%) │ │ │
├─────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┤
│i402b│b) gradul de acoperire a populaţiei (%) │ │ │
├─────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┤
│i403 │Reţele de tip UMTS │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │
├─────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┤
│i403a│a) gradul de acoperire a teritoriului (%) │ │ │
├─────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┤
│i403b│b) gradul de acoperire a populaţiei (%) │ │ │
├─────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┤
│i404 │Reţele de tip CDMA │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │
├─────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┤
│i404a│a) gradul de acoperire a teritoriului (%) │ │ │
├─────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┤
│i404b│b) gradul de acoperire a populaţiei (%) │ │ │
├─────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┤
│i405 │Reţele de tip LTE │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │
├─────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┤
│i405a│a) gradul de acoperire a teritoriului (%) │ │ │
├─────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┤
│i405b│b) gradul de acoperire a populaţiei (%) │ │ │
├─────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┤
│i406 │Alte tipuri de reţele, specificaţi care: │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │
├─────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┤
│i406a│a) gradul de acoperire a teritoriului (%) │ │ │
├─────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────┼──────────┤
│i406b│b) gradul de acoperire a populaţiei (%) │ │ │
└─────┴──────────────────────────────────────────┴──────────────────┴──────────┘


    Instrucţiuni de completare:

    i401-i406 - se vor raporta date valabile la sfârşitul perioadei de raportare.
    i401 - numărul fluxurilor de 2 Mbps ce intră în componenţa conexiunilor dintre operator şi transportatorul internaţional; în cazul în care există fluxuri utilizate atât pentru furnizarea de servicii de comunicaţii electronice la puncte fixe, cât şi pentru furnizarea de servicii de comunicaţii electronice la puncte mobile, numărul acestora va fi precizat în coloana "Observaţii".
    i402a, i402b - gradul de acoperire se va estima pentru valoarea minimă a câmpului la recepţie (Rxlevsub) -92 dBm; simularea acoperirii se face cu o antenă având câştigul 0 dBi, situată la înălţimea de 1,5 m deasupra solului.
    i403a, i403b - în cazul gradului de acoperire a reţelelor UMTS (atât în banda 2.100 MHz, cât şi în benzile 900 MHz, respectiv 1.800 MHz), acesta se va estima pentru valoarea minimă a câmpului la recepţie (RSCP) -106 dBm; simularea acoperirii se face cu o antenă având câştigul 0 dBi, situată la înălţimea de 1,5 m deasupra solului.
    i404a, i404b, i405a, i405b, i406a, i406b - gradul de acoperire se va estima conform specificaţiilor menţionate în licenţele de utilizare a frecvenţelor radio respective.


    ANEXA 5

                Servicii de telefonie furnizate prin intermediul
        reţelelor radio mobile celulare publice (cu excepţia serviciilor
                cu valoare adăugată şi a altor servicii care se
                 raportează în cadrul anexei nr. 6 la decizie)


┌──────┬───────────────────────────────────────────────┬─────┬───────────────────────────┐
│ │ │ │Dacă "DA", se vor completa,│
│ │ Servicii de telefonie la puncte mobile │DA/NU│ după caz, unul sau mai │
│ │ furnizate prin: │ │ multe tabele de la │
│ │ │ │ următoarele puncte: │
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────────────┤
│i500a │a) propria reţea publică de acces │ │ 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 │
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────────────┤
│i500b │b) reţelele publice de acces ale unor terţi │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────────────┤
│i500b1│ b1) prin reţele mobile virtuale │ │ 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 │
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────────────┤
│i500b2│ b2) revânzarea serviciilor unui alt furnizor│ │ 5.1, 5.2, 5.4 │
├──────┼───────────────────────────────────────────────┼─────┼───────────────────────────┤
│i500c │c) alte modalităţi (specificaţi care) │ │ 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 │
└──────┴───────────────────────────────────────────────┴─────┴───────────────────────────┘


    5.1. Utilizatori de servicii de telefonie la puncte mobile. Venituri anuale corespunzătoare

    OBSERVAŢIE:
    În cadrul fiecărui indicator se vor completa informaţii inclusiv cu privire la serviciile de comunicaţii electronice asigurate revânzătorilor, cu specificarea valorilor individuale aferente acestora în coloana "Observaţii". Revânzător - persoana care achiziţionează servicii de comunicaţii electronice în scopul revânzării acestora, în nume şi pe seamă proprii, către terţi, inclusiv către utilizatori finali.


┌─────┬─────────────────────────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────┬──────┐
│ │ │ Persoane fizice │ Persoane juridice │ │
│ │ Indicator ├─────┬───────┬────────┼─────┬───────┬────────┤Obser-│
│ │ │Abo- │Cartele│Venituri│Abo- │Cartele│Venituri│vaţii │
│ │ │naţi │ SIM │ anuale │naţi │ SIM │ anuale │ │
├─────┼─────────────────────────────────────┼─────┼───────┼────────┼─────┼───────┼────────┼──────┤
│i511 │Utilizatori pe bază de abonament, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │din care: │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────────────────────┼─────┼───────┼────────┼─────┼───────┼────────┼──────┤
│i511a│a) utilizatori servicii convergente │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ de tip "zona mea" │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────────────────────┼─────┴───────┴┬───────┴─────┴┬──────┴────────┼──────┤
│ │ │ Cartele SIM │ Cartele SIM │ │ │
│ │ │ preplătite │ preplătite │Venituri anuale│ │
│ │ │ valabile │ active │ │ │
├─────┼─────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┼──────┤
│i512 │Utilizatori pe bază de cartele │ │ │ │ │
│ │preplătite, din care: │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────────┼──────┤
│i512a│a) utilizatori servicii convergente │ │ │ │ │
│ │ de tip "zona mea" │ │ │ │ │
└─────┴─────────────────────────────────────┴──────────────┴──────────────┴───────────────┴──────┘


    Instrucţiuni de completare:

    În coloanele "Abonaţi", "Cartele SIM", "Cartele SIM preplătite valabile" şi "Cartele SIM preplătite active" se vor raporta date valabile la sfârşitul perioadei de raportare. Se vor număra inclusiv abonaţii/cartelele SIM/cartelele SIM preplătite corespunzătoare serviciilor de telefonie care sunt parte a unor servicii integrate de comunicaţii electronice (pachete de servicii sau servicii legate), a căror raportare se va realiza şi conform anexei nr. 12 la decizie.
    În coloana "Venituri anuale" se vor raporta veniturile facturate aferente serviciilor furnizate în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie a anului precedent, în lei (RON), fără TVA.
    i511, i511a - în coloana "Venituri anuale" se vor raporta veniturile obţinute din abonamente, atât din cele fără trafic inclus, cât şi din cele cu trafic inclus, inclusiv valoarea (extra)opţiunilor de care beneficiază utilizatorii pe bază de abonament, respectiv veniturile obţinute din taxele de instalare/conectare/activare/portare; operatorii care doresc excluderea din veniturile obţinute din abonamente a veniturilor aferente traficului inclus în abonamente sau extraopţiuni şi raportarea valorilor rezultate la categoriile de trafic aferente indicatorilor de la pct. 5.2 trebuie să precizeze ce reprezintă valorile raportate în coloana "Observaţii"; în cazul serviciilor de telefonie la puncte mobile oferite ca parte a unor pachete de servicii, ale căror tarife diferă de suma tarifelor individuale ale serviciilor din pachet, comercializate separat, veniturile aferente abonamentelor/cartelelor preplătite la serviciile de telefonie la puncte mobile în cauză vor fi estimate aplicând la tariful individual procentul cu care tariful pachetului de servicii este mai mic faţă de suma tarifelor individuale ale serviciilor, dacă ar fi achiziţionate separat.
    i512, i512a - în coloana "Venituri anuale" se vor raporta veniturile obţinute din cartele preplătite comercializate în perioada de raportare, respectiv venituri din (extra)opţiuni şi reîncărcări periodice realizate în perioada de raportare; veniturile aferente traficului realizat pe baza valorilor creditelor iniţiale incluse în cartele, a extraopţiunilor şi a reîncărcărilor periodice se vor raporta inclusiv la categoriile de trafic în funcţie de tipurile de apeluri realizate de utilizatori în perioada de raportare, aşa cum sunt solicitate la pct. 5.2; în cazul serviciilor de telefonie la puncte mobile oferite ca parte a unor pachete de servicii, ale căror tarife diferă de suma tarifelor individuale ale serviciilor din pachet, comercializate separat, veniturile aferente abonamentelor/cartelelor preplătite la serviciile de telefonie la puncte mobile în cauză vor fi estimate aplicând la tariful individual procentul cu care tariful pachetului de servicii este mai mic faţă de suma tarifelor individuale ale serviciilor, dacă ar fi achiziţionate separat.
    i511 - numărul de persoane care beneficiază de unul sau mai multe abonamente la serviciile de telefonie la puncte mobile (titularii de contract), respectiv numărul de cartele SIM corespunzător numărului de abonamente la serviciile de telefonie la puncte mobile contractate de către un abonat la sfârşitul perioadei de raportare.
    i512 - în coloana "Cartele SIM preplătite valabile" se va raporta numărul de cartele SIM preplătite, aflate în perioada de valabilitate la sfârşitul perioadei de raportare; în coloana "Cartele SIM preplătite active" se va raporta numărul de cartele SIM preplătite, aflate în perioada de valabilitate la sfârşitul perioadei de raportare, utilizate în mod efectiv cel puţin o dată în perioada de raportare (a fost efectuat/recepţionat un apel sau a fost trimis un SMS/MMS ori de pe care au fost utilizate servicii de transmisiuni de date cel puţin o dată în perioada de raportare).
    i511a, i512a - se vor raporta utilizatorii serviciilor de telefonie la puncte mobile care beneficiază de extraopţiuni de tip "zona mea", prin care atunci când se află într-o arie predefinită le este asignat şi un număr specific serviciilor de telefonie la puncte fixe.
    i511, i512 - se vor exclude utilizatorii care la sfârşitul perioadei de raportare beneficiau în exclusivitate de oferte de tipul "try and buy".

    5.2. Servicii furnizate pe piaţa cu amănuntul. Venituri anuale corespunzătoare

    OBSERVAŢIE:
    În cadrul fiecărui indicator se vor completa informaţii inclusiv cu privire la serviciile de telefonie asigurate revânzătorilor, cu specificarea valorilor individuale aferente acestora în coloana "Observaţii". Revânzător - persoana care achiziţionează servicii de comunicaţii electronice în scopul revânzării acestora, în nume şi pe seamă proprie, către terţi, inclusiv către utilizatori finali.

    5.2.1. Trafic de voce (cu excepţia traficului de roaming naţional şi a traficului de roaming internaţional)


┌───────┬───────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬──────┬────────┬──────────┐
│ │ Indicator │Apeluri│Minute│Venituri│Observaţii│
│ │ │ │reale │ anuale │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼────────┼──────────┤
│i5211 │Trafic către reţele publice mobile terestre, din care: │ │ │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼────────┼──────────┤
│i5211a │a) trafic în propria reţea publică mobilă terestră │ │ │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼────────┼──────────┤
│i5211a1│a1) utilizatori pe bază de abonament - persoane fizice │ │ │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼────────┼──────────┤
│i5211a2│a2) utilizatori pe bază de abonament - persoane juridice │ │ │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼────────┼──────────┤
│i5211a3│a3) utilizatori pe bază de cartele preplătite │ │ │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼────────┼──────────┤
│i5211b │b) trafic către alte reţele publice mobile terestre, │ │ │ │ │
│ │din care: │ │ │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼────────┼──────────┤
│i5211b1│b1) utilizatori pe bază de abonament - persoane fizice │ │ │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼────────┼──────────┤
│i5211b2│b2) utilizatori pe bază de abonament - persoane juridice │ │ │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼────────┼──────────┤
│i5211b3│b3) utilizatori pe bază de cartele preplătite │ │ │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼────────┼──────────┤
│i5212 │Trafic către reţele publice fixe, din care: │ │ │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼────────┼──────────┤
│i5212a │a) trafic către propria reţea publică fixă │ │ │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼────────┼──────────┤
│i5212a1│a1) utilizatori pe bază de abonament - persoane fizice │ │ │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼────────┼──────────┤
│i5212a2│a2) utilizatori pe bază de abonament - persoane juridice │ │ │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼────────┼──────────┤
│i5212a3│a3) utilizatori pe bază de cartele preplătite │ │ │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼────────┼──────────┤
│i5212b │b) trafic către alte reţele publice fixe │ │ │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼────────┼──────────┤
│i5212b1│b1) utilizatori pe bază de abonament - persoane fizice │ │ │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼────────┼──────────┤
│i5212b2│b2) utilizatori pe bază de abonament - persoane juridice │ │ │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼────────┼──────────┤
│i5212b3│b3) utilizatori pe bază de cartele preplătite │ │ │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼────────┼──────────┤
│i5213 │Trafic către reţele din afara României, din care: │ │ │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼────────┼──────────┤
│i5213a │a) utilizatori pe bază de abonament - persoane fizice │ │ │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼────────┼──────────┤
│i5213b │b) utilizatori pe bază de abonament - persoane juridice │ │ │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼────────┼──────────┤
│i5213c │c) utilizatori pe bază de cartele preplătite │ │ │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼────────┼──────────┤
│i5214 │Trafic către reţele publice cu transmisie prin satelit, │ │ │ │ │
│ │din care: │ │ │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼────────┼──────────┤
│i5214a │a) utilizatori pe bază de abonament - persoane fizice │ │ │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼────────┼──────────┤
│i5214b │b) utilizatori pe bază de abonament - persoane juridice │ │ │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼────────┼──────────┤
│i5214c │c) utilizatori pe bază de cartele preplătite │ │ │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼────────┼──────────┤
│i5215 │Alte tipuri de trafic (specificaţi care) │ │ │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼────────┼──────────┤
│i5215a │a) utilizatori pe bază de abonament - persoane fizice │ │ │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼────────┼──────────┤
│i5215b │b) utilizatori pe bază de abonament - persoane juridice │ │ │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────┼────────┼──────────┤
│i5215c │c) utilizatori pe bază de cartele preplătite │ │ │ │ │
└───────┴───────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴──────┴────────┴──────────┘


    Instrucţiuni de completare:

    i5211-i5215 - se vor raporta valorile traficului realizat pe parcursul perioadei de raportare.
    În coloana "Venituri anuale" se vor raporta veniturile facturate aferente serviciilor furnizate în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie a anului precedent, în lei (RON), fără TVA; se vor include veniturile obţinute din traficul de voce tarifat suplimentar (neinclus în abonamente/extraopţiuni), în cazul cartelelor pe bază de abonament, respectiv veniturile din traficul de voce realizat pe baza creditelor iniţiale, a (extra)opţiunilor şi, respectiv, a reîncărcărilor periodice, consumate în perioada de raportare. În cazul în care din veniturile obţinute din abonamente au fost excluse veniturile aferente traficului inclus în abonamente sau (extra)opţiuni şi au fost raportate în cadrul acestor indicatori, se va preciza acest aspect în coloana "Observaţii".
    i5211, i5211a, i5211b - apeluri către reţele publice mobile terestre din România, atât către propria reţea publică mobilă terestră, cât şi către alte reţele publice mobile terestre, în funcţie de categoria de utilizatori.
    i5212, i5212a, i5212b - apeluri terminate la puncte fixe în România, atât în propria reţea publică fixă, cât şi în alte reţele publice fixe, în funcţie de categoria de utilizatori, cu excepţia traficului către serviciile cu valoare adăugată şi alte servicii, care va fi raportat în anexa nr. 6 la decizie.
    i5213 - apeluri către reţele publice fixe sau mobile din afara României, în funcţie de categoria de utilizatori, cu excepţia traficului către reţele publice cu transmisie prin satelit, care va fi raportat la indicatorul i5214.
    i5214 - apeluri către reţele publice cu transmisie prin satelit (de exemplu, Inmarsat, Thuraya, Emsat, Iridium etc.), inclusiv apeluri către sisteme de comunicaţii aflate la bordul aeronavelor (AeroMobile, OnAir etc.), în funcţie de categoria de utilizatori.
    i5215 - alte tipuri de trafic de voce care nu au putut fi încadrate în categoriile de trafic menţionate mai sus, în funcţie de categoria de utilizatori.
    Minute reale reprezintă numărul de minute realizate efectiv, indiferent dacă sunt incluse sau nu în pachetele tarifare aplicabile utilizatorului final, fără a aplica rotunjiri ale duratei unui apel ori taxare minimă (de exemplu, rotunjire la minut).

    5.2.2. Trafic SMS/MMS/apeluri video (cu excepţia traficului de roaming naţional şi a traficului de roaming internaţional)


┌──────┬───────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┬──────────┐
│ │ │ Utilizatori pe bază de abonament │ │ │
│ │ ├────────────────────────┬────────────────────────┤ Utilizatori pe bază de │ │
│ │ Indicator │ Persoane fizice │ Persoane juridice │ cartele preplătite │Observaţii│
│ │ ├────────┬──────┬────────┼────────┬──────┬────────┼────────┬──────┬────────┤ │
│ │ │Apeluri/│Minute│Venituri│Apeluri/│Minute│Venituri│Apeluri/│Minute│Venituri│ │
│ │ │ Mesaje │ reale│ anuale │ Mesaje │reale │ anuale │ Mesaje │reale │ anuale │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼────────┼──────────┤
│i5221 │Trafic SMS, din care: │ │▒▒▒▒▒▒│ │ │▒▒▒▒▒▒│ │ │▒▒▒▒▒▒│ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼────────┼──────────┤
│i5221a│a) trafic în propria reţea publică │ │▒▒▒▒▒▒│ │ │▒▒▒▒▒▒│ │ │▒▒▒▒▒▒│ │ │
│ │mobilă terestră │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼────────┼──────────┤
│i5221b│b) trafic către alte reţele publice │ │▒▒▒▒▒▒│ │ │▒▒▒▒▒▒│ │ │▒▒▒▒▒▒│ │ │
│ │mobile terestre │ │▒▒▒▒▒▒│ │ │▒▒▒▒▒▒│ │ │▒▒▒▒▒▒│ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼────────┼──────────┤
│i5221c│c) trafic către propria reţea publică fixă │ │▒▒▒▒▒▒│ │ │▒▒▒▒▒▒│ │ │▒▒▒▒▒▒│ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼────────┼──────────┤
│i5221d│d) trafic către alte reţele publice fixe │ │▒▒▒▒▒▒│ │ │▒▒▒▒▒▒│ │ │▒▒▒▒▒▒│ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼────────┼──────────┤
│i5221e│e) trafic către reţele din afara României │ │▒▒▒▒▒▒│ │ │▒▒▒▒▒▒│ │ │▒▒▒▒▒▒│ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼────────┼──────────┤
│i5221f│f) trafic către reţele publice cu │ │▒▒▒▒▒▒│ │ │▒▒▒▒▒▒│ │ │▒▒▒▒▒▒│ │ │
│ │transmisie prin satelit │ │▒▒▒▒▒▒│ │ │▒▒▒▒▒▒│ │ │▒▒▒▒▒▒│ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼────────┼──────────┤
│i5222 │Trafic MMS, din care: │ │▒▒▒▒▒▒│ │ │▒▒▒▒▒▒│ │ │▒▒▒▒▒▒│ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼────────┼──────────┤
│i5222a│a) trafic în propria reţea publică mobilă │ │▒▒▒▒▒▒│ │ │▒▒▒▒▒▒│ │ │▒▒▒▒▒▒│ │ │
│ │terestră │ │▒▒▒▒▒▒│ │ │▒▒▒▒▒▒│ │ │▒▒▒▒▒▒│ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼────────┼──────────┤
│i5222b│b) trafic către alte reţele publice mobile │ │▒▒▒▒▒▒│ │ │▒▒▒▒▒▒│ │ │▒▒▒▒▒▒│ │ │
│ │terestre │ │▒▒▒▒▒▒│ │ │▒▒▒▒▒▒│ │ │▒▒▒▒▒▒│ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼────────┼──────────┤
│i5222c│c) trafic către propria reţea publică fixă │ │▒▒▒▒▒▒│ │ │▒▒▒▒▒▒│ │ │▒▒▒▒▒▒│ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼────────┼──────────┤
│i5222d│d) trafic către alte reţele publice fixe │ │▒▒▒▒▒▒│ │ │▒▒▒▒▒▒│ │ │▒▒▒▒▒▒│ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼────────┼──────────┤
│i5222e│e) trafic către reţele din afara României │ │▒▒▒▒▒▒│ │ │▒▒▒▒▒▒│ │ │▒▒▒▒▒▒│ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼────────┼──────────┤
│i5222f│f) trafic către reţele publice cu │ │▒▒▒▒▒▒│ │ │▒▒▒▒▒▒│ │ │▒▒▒▒▒▒│ │ │
│ │transmisie prin satelit │ │▒▒▒▒▒▒│ │ │▒▒▒▒▒▒│ │ │▒▒▒▒▒▒│ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼────────┼──────────┤
│i5223 │Trafic apeluri video, din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼────────┼──────────┤
│i5223a│a) trafic în propria reţea publică mobilă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │terestră │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼────────┼──────────┤
│i5223b│b) trafic către alte reţele publice mobile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │terestre │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼────────┼──────────┤
│i5223c│c) trafic către propria reţea publică fixă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼────────┼──────────┤
│i5223d│d) trafic către alte reţele publice fixe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼────────┼──────────┤
│i5223e│e) trafic către reţele din afara României │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼────────┼────────┼──────┼────────┼──────────┤
│i5223f│f) trafic către reţele publice cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │transmisie prin satelit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└──────┴───────────────────────────────────────────┴────────┴──────┴────────┴────────┴──────┴────────┴────────┴──────┴────────┴──────────┘


    Instrucţiuni de completare:

    i5221-i5223 - se vor raporta valorile traficului realizat pe parcursul perioadei de raportare.
    În coloana "Venituri anuale" se vor raporta veniturile facturate aferente serviciilor furnizate în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie a anului precedent, în lei (RON), fără TVA; se vor include veniturile obţinute din traficul SMS/MMS/apeluri video tarifat suplimentar (neinclus în abonamente/extraopţiuni), în cazul cartelelor SIM pe bază de abonament, respectiv veniturile din traficul SMS/MMS/apeluri video realizat pe baza creditelor iniţiale, a (extra)opţiunilor şi, respectiv, a reîncărcărilor periodice, consumate în perioada de raportare, în cazul cartelelor SIM preplătite. În cazul în care din veniturile obţinute din abonamente au fost excluse veniturile aferente traficului inclus în abonamente sau (extra)opţiuni şi au fost raportate în cadrul acestor indicatori, se va preciza acest aspect în coloana "Observaţii".
    i5221a, i5222a, i5223a - mesaje SMS/MMS sau apeluri video către propria reţea publică mobilă terestră, în funcţie de categoria de utilizatori, cu excepţia traficului către serviciile cu valoare adăugată şi alte servicii şi a mesajelor SMS/MMS transmise în scopul informării propriilor utilizatori sau în scopuri publicitare, care vor fi raportate în anexa nr. 6 la decizie.
    i5221b, i5222b, i5223b - mesaje SMS/MMS sau apeluri video către alte reţele publice mobile terestre, în funcţie de categoria de utilizatori, cu excepţia traficului către serviciile cu valoare adăugată şi alte servicii, care va fi raportat în anexa nr. 6 la decizie.
    i5221c, i5222c, i5223c - mesaje SMS/MMS sau apeluri video către propria reţea publică fixă, în funcţie de categoria de utilizatori, cu excepţia traficului către serviciile cu valoare adăugată şi alte servicii şi a mesajelor SMS/MMS transmise în scopul informării propriilor utilizatori sau în scopuri publicitare, care vor fi raportate în anexa nr. 6 la decizie.
    i5221d, i5222d, i5223d - mesaje SMS/MMS sau apeluri video către alte reţele publice fixe, în funcţie de categoria de utilizatori, cu excepţia traficului către serviciile cu valoare adăugată şi alte servicii, care va fi raportat în anexa nr. 6 la decizie.
    i5221e, i5222e, i5223e - mesaje SMS/MMS sau apeluri video către reţele publice fixe ori mobile din afara României, în funcţie de categoria de utilizatori, cu excepţia traficului către reţele publice cu transmisie prin satelit, care va fi raportat la indicatorii i5221f, i5222f, i5223f.
    i5221f, i5222f, i5223f - mesaje SMS/MMS sau apeluri video către reţele publice cu transmisie prin satelit (de exemplu, Inmarsat, Thuraya, Emsat, Iridium etc.), inclusiv apeluri către sisteme de comunicaţii aflate la bordul aeronavelor (AeroMobile, OnAir etc.), în funcţie de categoria de utilizatori.
    Minute reale reprezintă numărul de minute realizate efectiv, indiferent dacă sunt incluse sau nu în pachetele tarifare aplicabile utilizatorului final, fără a aplica rotunjiri ale duratei unui apel sau taxare minimă (de exemplu, rotunjire la minut).

    5.2.3. Trafic de roaming internaţional "outbound"


┌──────┬────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────┐
│ │ │ Utilizatori pe bază de abonament │ │ │
│ │ ├──────────────────────────┬──────────────────────────┤ Utilizatori pe bază de │ │
│ │ Indicator │ Persoane fizice │ Persoane juridice │ cartele preplătite │Observaţii│
│ │ ├────────┬────────┬────────┼────────┬────────┬────────┼────────┬────────┬────────┤ │
│ │ │Apeluri/│ Minute │Venituri│Apeluri/│ Minute │Venituri│Apeluri/│ Minute │Venituri│ │
│ │ │ Mesaje │ reale/ │ anuale │ Mesaje │ reale/ │anuale │Mesaje │ reale/ │ anuale │ │
│ │ │ │GB reali│ │ │GB reali│ │ │GB reali│ │ │
├──────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤
│i5231 │Apeluri efectuate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤
│i5232 │Apeluri primite │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤
│i5233 │Mesaje SMS trimise │ │▒▒▒▒▒▒▒▒│ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒│ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒│ │ │
├──────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤
│i5234 │Mesaje MMS trimise şi primite │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤
│i5235 │Servicii de acces la internet şi │▒▒▒▒▒▒▒▒│ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒│ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒│ │ │ │
│ │transmisiuni de date (cu excepţia │▒▒▒▒▒▒▒▒│ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒│ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒│ │ │ │
│ │SMS şi MMS) │▒▒▒▒▒▒▒▒│ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒│ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒│ │ │ │
└──────┴────────────────────────────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴──────────┘


    Instrucţiuni de completare:

    Trafic roaming internaţional "outbound" = traficul realizat de către utilizatorii proprii atunci când terminalul acestora este înregistrat în reţeaua unui furnizor din afara României cu care sunt încheiate acorduri de interconectare pentru servicii de roaming internaţional.
    i5231-i5235 - se vor raporta valorile traficului realizat pe parcursul perioadei de raportare.
    În coloana "Venituri anuale" se vor raporta veniturile facturate aferente serviciilor furnizate în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie a anului precedent, în lei (RON), fără TVA; se vor include veniturile obţinute din traficul tarifat suplimentar (neinclus în abonamente/extraopţiuni), în cazul cartelelor pe bază de abonament, respectiv veniturile din traficul realizat pe baza creditelor iniţiale, a (extra)opţiunilor şi, respectiv, a reîncărcărilor periodice, consumate în perioada de raportare. În cazul în care din veniturile obţinute din abonamente au fost excluse veniturile aferente traficului inclus în abonamente sau (extra)opţiuni şi au fost raportate în cadrul acestor indicatori, se va preciza acest aspect în coloana "Observaţii".
    i5234 - în coloanele "Apeluri/Mesaje" se va raporta numărul mesajelor MMS trimise/primite, iar în coloanele "Minute reale/GB reali" se va raporta dimensiunea totală a acestora, exprimată în numărul total de GB reali.
    i5235 - se va raporta traficul efectuat în roaming în reţelele unor furnizori din afara României pentru serviciile de transmisiuni de date utilizate, cum ar fi: acces la servicii de conţinut web/internet, jocuri on-line, servicii video la cerere (VoD) sau alte servicii avansate de transmisiuni de date, cu excepţia serviciilor SMS şi MMS.
    Minute reale reprezintă numărul de minute realizate efectiv, indiferent dacă sunt incluse sau nu în pachetele tarifare aplicabile utilizatorului final, fără a aplica rotunjiri ale duratei unui apel ori taxare minimă (de exemplu, rotunjire la minut).
    GB reali reprezintă traficul de date/MMS realizat efectiv, exprimat în numărul de GB, indiferent dacă sunt incluse sau nu în pachetele tarifare aplicabile utilizatorului final, fără a aplica rotunjiri ale unităţilor de taxare ori taxare minimă (de exemplu, rotunjire la 10 kb).

    5.2.4. Trafic de roaming naţional "outbound"


┌──────┬──────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┬──────┐
│ │ │ Utilizatori pe bază de abonament │ │ │
│ │ ├──────────────────────┬──────────────────────┤ Utilizatori pe bază │ │
│ │ Indicator │ Persoane fizice │ Persoane juridice │ de cartele preplătite│Obser-│
│ │ ├──────┬──────┬────────┼──────┬──────┬────────┼──────┬──────┬────────┤vaţii │
│ │ │ Ape- │Minute│Venituri│Ape- │Minute│Venituri│Ape- │Minute│Venituri│ │
│ │ │ luri/│reale/│ anuale │ luri/│reale/│ anuale │ luri/│reale/│ anuale │ │
│ │ │Mesaje│ GB │ │Mesaje│ GB │ │Mesaje│ GB │ │ │
│ │ │ │reali │ │ │reali │ │ │reali │ │ │
├──────┼──────────────────────────────┼──────┼──────┼────────┼──────┼──────┼────────┼──────┼──────┼────────┼──────┤
│i5241 │Apeluri efectuate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────┼──────┼──────┼────────┼──────┼──────┼────────┼──────┼──────┼────────┼──────┤
│i5242 │Apeluri primite │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────┼──────┼──────┼────────┼──────┼──────┼────────┼──────┼──────┼────────┼──────┤
│i5243 │Mesaje SMS trimise │ │▒▒▒▒▒▒│ │ │▒▒▒▒▒▒│ │ │▒▒▒▒▒▒│ │ │
├──────┼──────────────────────────────┼──────┼──────┼────────┼──────┼──────┼────────┼──────┼──────┼────────┼──────┤
│i5244 │Mesaje MMS trimise şi primite │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────┼──────┼──────┼────────┼──────┼──────┼────────┼──────┼──────┼────────┼──────┤
│i5245 │Servicii de acces la internet │▒▒▒▒▒▒│ │ │▒▒▒▒▒▒│ │ │▒▒▒▒▒▒│ │ │ │
│ │şi transmisiuni de date (cu │▒▒▒▒▒▒│ │ │▒▒▒▒▒▒│ │ │▒▒▒▒▒▒│ │ │ │
│ │excepţia SMS şi MMS) │▒▒▒▒▒▒│ │ │▒▒▒▒▒▒│ │ │▒▒▒▒▒▒│ │ │ │
└──────┴──────────────────────────────┴──────┴──────┴────────┴──────┴──────┴────────┴──────┴──────┴────────┴──────┘


    Instrucţiuni de completare:

    Trafic roaming naţional "outbound" = traficul realizat de către utilizatorii proprii atunci când terminalul acestora este înregistrat în reţeaua unui alt furnizor din România cu care sunt încheiate acorduri de interconectare pentru servicii de roaming naţional.
    i5241-i5245 - se vor raporta valorile traficului realizat pe parcursul perioadei de raportare.
    În coloana "Venituri anuale" se vor raporta veniturile facturate aferente serviciilor furnizate în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie a anului precedent, în lei (RON), fără TVA; se vor include veniturile obţinute din traficul tarifat suplimentar (neinclus în abonamente/extraopţiuni), în cazul cartelelor pe bază de abonament, respectiv veniturile din traficul realizat pe baza creditelor iniţiale, a (extra)opţiunilor şi, respectiv, a reîncărcărilor periodice, consumate în perioada de raportare. În cazul în care din veniturile obţinute din abonamente au fost excluse veniturile aferente traficului inclus în abonamente sau (extra)opţiuni şi au fost raportate în cadrul acestor indicatori, se va preciza acest aspect în coloana "Observaţii".
    i5244 - în coloanele "Apeluri/Mesaje" se va raporta numărul mesajelor MMS trimise/primite, iar în coloanele "Minute reale/GB reali" se va raporta dimensiunea totală a acestora, exprimată în numărul total de GB reali.
    i5245 - se va raporta traficul efectuat în roaming în reţelele unor alţi furnizori din România pentru serviciile de transmisiuni de date utilizate, cum ar fi: acces la servicii de conţinut web/internet, jocuri on-line, servicii video la cerere (VoD) sau alte servicii avansate de transmisiuni de date, cu excepţia serviciilor SMS şi MMS.
    Minute reale reprezintă numărul de minute realizate efectiv, indiferent dacă sunt incluse sau nu în pachetele tarifare aplicabile utilizatorului final, fără a aplica rotunjiri ale duratei unui apel ori taxare minimă (de exemplu, rotunjire la minut).
    GB reali reprezintă traficul de date/MMS realizat efectiv, exprimat în numărul de GB, indiferent dacă sunt incluse sau nu în pachetele tarifare aplicabile utilizatorului final, fără a aplica rotunjiri ale unităţilor de taxare ori taxare minimă (de exemplu, rotunjire la 10 kb).

    5.3. Servicii furnizate pe piaţa de gros: servicii de originare, servicii de tranzit, servicii de terminare, roaming naţional şi internaţional "inbound", servicii auxiliare. Venituri anuale corespunzătoare
    5.3.1. Trafic de voce, SMS, MMS şi apeluri video (cu excepţia traficului de roaming naţional şi a traficului de roaming internaţional)


┌───────┬───────────────────────────────────────────────────────────┬──────┬────────┬──────┐
│ │ Indicator │Minute│Venituri│Obser-│
│ │ │reale/│ anuale │vaţii │
│ │ │Mesaje│ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┤
│i5311 │Trafic de voce tranzitat prin reţeaua publică proprie, │ │ │ │
│ │din care: │ │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┤
│i5311a │a) tranzit naţional (între reţele publice de comunicaţii │ │ │ │
│ │electronice din România) │ │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┤
│i5311a1│a1) către o reţea publică fixă │ │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┤
│i5311a2│a2) către o reţea publică mobilă │ │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┤
│i5311b │b) tranzit internaţional │ │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┤
│i5311b1│b1) între două reţele din afara României │ │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┤
│i5311b2│b2) dinspre o reţea din afara României către o reţea │ │ │ │
│ │publică din România │ │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┤
│i5311b3│b3) dinspre o reţea din România către o reţea publică din │ │ │ │
│ │afara României │ │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┤
│i5312 │Trafic de voce terminat în propria reţea publică de │ │ │ │
│ │comunicaţii electronice, din care: │ │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┤
│i5312a │a) apeluri originate în alte reţele publice din România │ │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┤
│i5312b │b) apeluri originate în propria reţea publică fixă │ │▒▒▒▒▒▒▒▒│ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┤
│i5312c │c) apeluri originate în afara României │ │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┤
│i5313 │Trafic SMS terminat în propria reţea publică de comunicaţii│ │ │ │
│ │electronice, din care: │ │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┤
│i5313a │a) mesaje originate în alte reţele publice din România │ │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┤
│i5313b │b) mesaje originate în propria reţea publică fixă │ │▒▒▒▒▒▒▒▒│ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┤
│i5313c │c) mesaje originate în afara României │ │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┤
│i5314 │Trafic MMS terminat în propria reţea publică de comunicaţii│ │ │ │
│ │electronice, din care: │ │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┤
│i5314a │a) mesaje originate în alte reţele publice din România │ │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┤
│i5314b │b) mesaje originate în propria reţea publică fixă │ │▒▒▒▒▒▒▒▒│ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┤
│i5314c │c) mesaje originate în afara României │ │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┤
│i5315 │Trafic apeluri video terminate în propria reţea publică de │ │ │ │
│ │comunicaţii electronice, din care: │ │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┤
│i5315a │a) apeluri originate în alte reţele publice din România │ │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┤
│i5315b │b) apeluri originate în propria reţea publică fixă │ │▒▒▒▒▒▒▒▒│ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┤
│i5315c │c) apeluri originate în reţele din afara României │ │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┤
│i5316 │Trafic originat în propria reţea publică mobilă, din care: │ │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┤
│i5316a │a) trafic originat de către utilizatorii furnizorilor de │ │▒▒▒▒▒▒▒▒│ │
│ │reţele mobile virtuale, din care: │ │▒▒▒▒▒▒▒▒│ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┤
│i5316a1│a1) trafic de voce │ │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┤
│i5316a2│a2) trafic SMS │ │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┤
│i5316a3│a3) trafic MMS │ │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┤
│i5316a4│a4) trafic apeluri video │ │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┤
│i5316b │b) trafic originat de către utilizatorii revânzătorilor, │ │▒▒▒▒▒▒▒▒│ │
│ │din care: │ │▒▒▒▒▒▒▒▒│ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┤
│i5316b1│b1) trafic de voce │ │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┤
│i5316b2│b2) trafic SMS │ │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┤
│i5316b3│b3) trafic MMS │ │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┤
│i5316b4│b4) trafic apeluri video │ │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┤
│i5316c │c) trafic originat prin acces indirect, prin intermediul │ │ │ │
│ │numerelor naţionale nongeografice din subdomeniul │ │ │ │
│ │0ZAB = 0808 │ │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┤
│i5317 │Servicii auxiliare, din care: │ │▒▒▒▒▒▒▒▒│ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┤
│i5317a │a) servicii de colocare aferente serviciilor de originare │ │▒▒▒▒▒▒▒▒│ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┤
│i5317b │b) servicii de colocare aferente serviciilor de tranzit │ │▒▒▒▒▒▒▒▒│ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┤
│i5317c │c) servicii de colocare aferente serviciilor de terminare │ │▒▒▒▒▒▒▒▒│ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┤
│i5317d │d) alte servicii (specificaţi care) │ │▒▒▒▒▒▒▒▒│ │
└───────┴───────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴────────┴──────┘


    Instrucţiuni de completare:

    i5311-i5316 - se vor raporta valorile traficului realizat pe parcursul perioadei de raportare.
    În coloana "Venituri anuale" se vor raporta veniturile facturate aferente serviciilor furnizate în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie a anului precedent, în lei (RON), fără TVA.
    i5311 - apeluri originate într-o altă reţea publică de comunicaţii electronice din România sau din afara României, care tranzitează reţeaua furnizorului, fiind terminate în altă reţea publică de comunicaţii electronice din România sau din afara României.
    i5312 - se vor raporta valorile de trafic din apeluri de voce terminate în propria reţea publică de comunicaţii electronice, inclusiv traficul terminat către utilizatorii finali ai revânzătorilor; traficul din apeluri video va fi raportat la indicatorul i5315.
    i5313, i5314, i5315 - se vor raporta valorile de trafic SMS/MMS/apeluri video terminat în propria reţea publică de comunicaţii electronice, inclusiv traficul terminat către utilizatorii finali ai revânzătorilor.
    i5316 - se vor raporta valorile aferente traficului din apeluri voce/SMS/MMS/apeluri video, originat în propria reţea publică de comunicaţii electronice prin furnizarea unei forme de acces la propria reţea, pusă la dispoziţia altor furnizori [de exemplu, furnizorilor de reţele mobile virtuale - i5316a, furnizorilor prin intermediul numerelor naţionale nongeografice din subdomeniul 0ZAB = 0808 al Planului naţional de numerotaţie (PNN) - i5316c] inclusiv valorile aferente traficului rezultat din furnizarea unor servicii de telefonie către revânzători (i5316b). Revânzător - persoana care achiziţionează servicii de comunicaţii electronice în scopul revânzării acestora, în nume şi pe seamă proprie, către terţi, inclusiv către utilizatori finali.
    i5317 - se vor raporta veniturile facturate aferente serviciilor asociate furnizării de reţele radio mobile celulare publice în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie a anului precedent, în lei (RON), fără TVA, cum ar fi: venituri din servicii de colocare aferente serviciilor de originare, serviciilor de tranzit, respectiv serviciilor de terminare, venituri din alte servicii necesare pentru interconectare etc.; în cazul furnizorilor care oferă mai multe categorii de servicii (de exemplu, originare, terminare, tranzit, la puncte fixe/la puncte mobile), veniturile se vor raporta în mod proporţional cu volumul de trafic înregistrat pentru fiecare categorie de servicii în parte, în perioada de raportare.
    Minute reale reprezintă numărul de minute realizate efectiv, fără a aplica rotunjiri ale duratei unui apel sau taxare minimă (de exemplu, rotunjire la minut).

    5.3.2. Trafic de roaming internaţional "inbound"


┌───────┬───────────────────────────────────────────────────────────┬──────┬────────┬──────┐
│ │ Indicator │Minute│Venituri│Obser-│
│ │ │reale/│ anuale │vaţii │
│ │ │Mesaje│ │ │
│ │ │ SMS/ │ │ │
│ │ │ GB │ │ │
│ │ │reali │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┤
│i5321 │Apeluri efectuate │ │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┤
│i5322 │Apeluri primite │ │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┤
│i5323 │Mesaje SMS transmise │ │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┤
│i5324 │Servicii de acces la internet şi transmisiuni de date │ │ │ │
│ │(inclusiv MMS) │ │ │ │
└───────┴───────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴────────┴──────┘


    Instrucţiuni de completare:

    Trafic de roaming internaţional "inbound" = traficul realizat de către utilizatorii unor furnizori din afara României cu care sunt încheiate acorduri de interconectare pentru servicii de roaming internaţional, atunci când terminalul acestora este înregistrat în reţeaua furnizorului.
    i5321-i5324 - se vor raporta valorile traficului realizat pe parcursul perioadei de raportare.
    În coloana "Venituri anuale" se vor raporta veniturile facturate aferente serviciilor furnizate în perioada 1 ianuarie-31 decembrie a anului precedent, în lei (RON), fără TVA.
    i5324 - se va raporta traficul efectuat în roaming internaţional pentru serviciile de transmisiuni de date utilizate, cum ar fi: MMS, acces la servicii de conţinut web/internet, jocuri on-line, servicii video la cerere (VoD) sau alte servicii avansate de transmisiuni de date, cu excepţia SMS.
    Minute reale reprezintă numărul de minute realizate efectiv, fără a aplica rotunjiri ale duratei unui apel sau taxare minimă (de exemplu, rotunjire la minut).
    GB reali reprezintă traficul de date/MMS realizat efectiv, exprimat în numărul de GB, fără a aplica rotunjiri ale unităţilor de taxare sau taxare minimă (de exemplu, rotunjire la 10 kb).

    5.3.3. Trafic de roaming naţional "inbound"


┌───────┬───────────────────────────────────────────────────────────┬──────┬────────┬──────┐
│ │ Indicator │Minute│Venituri│Obser-│
│ │ │reale/│ anuale │vaţii │
│ │ │Mesaje│ │ │
│ │ │ SMS/ │ │ │
│ │ │ GB │ │ │
│ │ │reali │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┤
│i5331 │Apeluri efectuate │ │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┤
│i5332 │Apeluri primite │ │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┤
│i5333 │Mesaje SMS transmise │ │ │ │
├───────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼──────┤
│i5334 │Servicii de acces la internet şi transmisiuni de date │ │ │ │
│ │(inclusiv MMS) │ │ │ │
└───────┴───────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴────────┴──────┘


    Instrucţiuni de completare:

    Trafic de roaming naţional "inbound" = traficul realizat de către utilizatorii unor alţi furnizori din România cu care sunt încheiate acorduri de interconectare pentru servicii de roaming naţional, atunci când terminalul acestora este înregistrat în reţeaua furnizorului.
    i5331-i5334 - se vor raporta valorile traficului realizat pe parcursul perioadei de raportare.
    În coloana "Venituri anuale" se vor raporta veniturile facturate aferente serviciilor furnizate în perioada 1 ianuarie-31 decembrie a anului precedent, în lei (RON), fără TVA.
    i5334 - se va raporta traficul efectuat în roaming naţional pentru serviciile de transmisiuni de date utilizate, cum ar fi: MMS, acces la servicii de conţinut web/internet, jocuri on-line, servicii video la cerere (VoD) sau alte servicii avansate de transmisiuni de date, cu excepţia SMS.
    Minute reale reprezintă numărul de minute realizate efectiv, fără a aplica rotunjiri ale duratei unui apel sau taxare minimă (de exemplu, rotunjire la minut).
    GB reali reprezintă traficul de date/MMS realizat efectiv, exprimat în numărul de GB, fără a aplica rotunjiri ale unităţilor de taxare sau taxare minimă (de exemplu, rotunjire la 10 kb).

    5.4. Informaţii privind gradul de renunţare la servicii de telefonie furnizate prin intermediul reţelelor radio mobile celulare publice
    OBSERVAŢIE:
    Se vor completa informaţii inclusiv cu privire la numărul utilizatorilor care au renunţat aferent revânzătorilor, cu specificarea valorilor individuale aferente acestora în coloana "Observaţii".


┌────┬────────────────────────────┬─────────────────────────────────┬───────────────┬──────┐
│ │ │Utilizatori pe bază de abonament │ Utilizatori pe│ │
│ │ ├───────────────┬─────────────────┤bază de cartele│Obser-│
│ │ Indicator │Persoane fizice│Persoane juridice│ preplătite │vaţii │
│ │ ├───────┬───────┼───────┬─────────┼───────────────┼──────┤
│ │ │Abonaţi│Cartele│Abonaţi│ Cartele │ Cartele SIM │ │
│ │ │ │ SIM │ │ SIM │ │ │
├────┼────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼───────────────┼──────┤
│i541│Utilizatori care au renunţat│ │ │ │ │ │ │
│ │la serviciile de telefonie │ │ │ │ │ │ │
│ │la puncte mobile │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴─────────┴───────────────┴──────┘


    Instrucţiuni de completare:

    i541 - se va raporta numărul total de utilizatori care au renunţat pe parcursul perioadei de raportare la serviciile de telefonie la puncte mobile pe care le furnizaţi (inclusiv abonaţii care au fost deconectaţi pentru neplata serviciilor furnizate), în funcţie de categoria de utilizatori; în cazul utilizatorilor pe bază de cartele preplătite, vor fi luaţi în calcul atât cei care pe parcursul perioadei de raportare au renunţat la servicii fără ca perioada de valabilitate a cartelei SIM să fi expirat (în cazul în care pe parcursul perioadei de raportare aceştia au renunţat în mod expres la aceste servicii, prin utilizarea portabilităţii numerelor sau din cauza furtului/pierderii/distrugerii/etc. cartelei SIM, aceasta nefiind înlocuită), cât şi cei în cazul cărora perioada de valabilitate a cartelei SIM a expirat pe parcursul perioadei de raportare; nu se vor raporta utilizatorii care pe parcursul perioadei de raportare au trecut de la utilizarea serviciilor de telefonie la puncte mobile pe bază de abonament la utilizarea pe bază de cartele preplătite şi invers, la acelaşi furnizor, şi nici cei care au schimbat tehnologia/planul tarifar.
    Se vor exclude utilizatorii care pe parcursul perioadei de raportare au beneficiat în exclusivitate de oferte de tipul "try and buy" şi au renunţat la acestea pe parcursul perioadei în care a fost valabilă oferta respectivă.


    ANEXA 6

                 Servicii cu valoare adăugată şi alte servicii

    6.1. Servicii furnizate la puncte fixe pe piaţa cu amănuntul: trafic din servicii apeluri/SMS-uri/MMS-uri către numere naţionale nongeografice din domeniile 08, 09 ale Planului naţional de numerotaţie (PNN), alte numere din PNN destinate pentru furnizarea unor servicii cu valoare adăugată/servicii specifice de reţea şi numere care nu fac parte din PNN, originate în propria reţea publică fixă de către utilizatorii finali; trafic către codurile scurte SMS/MMS destinate pentru furnizarea de servicii cu valoare adăugată/servicii specifice de reţea. Venituri anuale corespunzătoare


┌───────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┬────────┬────────┬──────┐
│ │ │Apeluri/│ Minute │Venituri│ │
│ │ Indicator │SMS-uri/│ reale/ │ anuale │Obser-│
│ │ │MMS-uri │GB reali│ │vaţii │
├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼──────┤
│i611 │Trafic de voce către numere naţionale nongeografice din │ │ │ │ │
│ │domeniul 0Z = 08 (pentru servicii diverse), din care: │ │ │ │ │
├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼──────┤
│i611a │a) trafic către numere din subdomeniul 0800, din care: │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒│ │
├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼──────┤
│i611a1 │a1) trafic către 0800 implementat în propria reţea │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒│ │
├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼──────┤
│i611a2 │a2) trafic către 0800 implementat în alte reţele │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒│ │
├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼──────┤
│i611b │b) trafic către numere din subdomeniul 0801, din care: │ │ │ │ │
├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼──────┤
│i611b1 │b1) trafic către 0801 implementat în propria reţea │ │ │ │ │
├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼──────┤
│i611b2 │b2) trafic către 0801 implementat în alte reţele │ │ │ │ │
├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼──────┤
│i611c │c) trafic către numere din subdomeniul 0802, din care: │ │ │ │ │
├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼──────┤
│i611c1 │c1) trafic către 0802 implementat în propria reţea │ │ │ │ │
├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼──────┤
│i611c2 │c2) trafic către 0802 implementat în alte reţele │ │ │ │ │
├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼──────┤
│i611d │d) trafic către numere din subdomeniul 0803, din care: │ │ │ │ │
├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼──────┤
│i611d1 │d1) trafic către 0803 implementat în propria reţea │ │ │ │ │
├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼──────┤
│i611d2 │d2) trafic către 0803 implementat în alte reţele │ │ │ │ │
├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼──────┤
│i611e │e) trafic către numere din subdomeniul 0805, din care: │ │ │ │ │
├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼──────┤
│i611e1 │e1) trafic către 0805 implementat în propria reţea │ │ │ │ │
├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼──────┤
│i611e2 │e2) trafic către 0805 implementat în alte reţele │ │ │ │ │
├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼──────┤
│i611f │f) trafic către numere din subdomeniul 0870, din care: │ │ │ │ │
├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼──────┤
│i611f1 │f1) trafic către 0870 implementat în propria reţea │ │ │ │ │
├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼──────┤
│i611f2 │f2) trafic către 0870 implementat în alte reţele │ │ │ │ │
├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼──────┤
│i611g │g) trafic către alte numere din domeniul 08 (specificaţi │ │ │ │ │
│ │subdomeniul), din care: │ │ │ │ │
├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼──────┤
│i611g1 │g1) trafic către alte 08 implementate în propria reţea │ │ │ │ │
├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼──────┤
│i611g2 │g2) trafic către alte 08 implementate în alte reţele │ │ │ │ │
├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼──────┤
│i612 │Trafic de voce către numere naţionale nongeografice din │ │ │ │ │
│ │domeniul 0Z = 09 (pentru servicii cu tarif special - │ │ │ │ │
│ │Premium Rate), din care: │ │ │ │ │
├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼──────┤
│i612a │a) trafic către 09 implementat în propria reţea │ │ │ │ │
├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼──────┤
│i612b │b) trafic către 09 implementat în alte reţele │ │ │ │ │
├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼──────┤
│i613 │Trafic de voce către alte numere care fac parte din Planul │ │ │ │ │
│ │naţional de numerotaţie (PNN), din care: │ │ │ │ │
├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼──────┤
│i613a │a) trafic către numere de forma 19(vx) sau 19(vxy) │ │ │ │ │
├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼──────┤
│i613b │b) trafic către numere naţionale scurte interne din Planul │ │ │ │ │
│ │naţional de numerotaţie (PNN), din care: │ │ │ │ │
├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼──────┤
│i613b1 │b1) trafic către numere naţionale scurte interne utilizate │ │ │ │ │
│ │pentru furnizarea propriilor servicii cu valoare adăugată/ │ │ │ │ │
│ │servicii specifice de reţea │ │ │ │ │
├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼──────┤
│i613b2 │b2) trafic către numere naţionale scurte interne asignate │ │ │ │ │
│ │unor terţi pentru furnizarea unor servicii cu valoare │ │ │ │ │
│ │adăugată │ │ │ │ │
├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼──────┤
│i613c │c) trafic către numărul unic pentru apeluri de urgenţă 112 │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒│ │
├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼──────┤
│i613d │d) trafic către numere de forma 116(xyz), din care: │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒│ │
├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼──────┤
│i613d1 │d1) trafic către 116 implementat în propria reţea │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒│ │
├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼──────┤
│i613d2 │d2) trafic către 116 implementat în alte reţele │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒│ │
├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼──────┤
│i613e │e) trafic către numere de forma 118(xyz), din care: │ │ │ │ │
├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼──────┤
│i613e1 │e1) trafic către 118 implementat în propria reţea │ │ │ │ │
├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼──────┤
│i613e2 │e2) trafic către 118 implementat în alte reţele │ │ │ │ │
├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼──────┤
│i613f │f) trafic către alte numere naţionale scurte (specificaţi │ │ │ │ │
│ │care) │ │ │ │ │
├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼──────┤
│i614 │Trafic mesaje SMS/MMS cu tarif special către numere care fac│ │ │ │ │
│ │parte din Planul naţional de numerotaţie (PNN), cu excepţia │ │ │ │ │
│ │numerelor naţionale scurte interne, din care: │ │ │ │ │
├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼──────┤
│i614a │a) trafic în propria reţea publică de comunicaţii electronice │ │ │ │
├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼──────┤
│i614b │b) trafic către alte reţele publice de comunicaţii │ │ │ │ │
│ │electronice │ │ │ │ │
├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼──────┤
│i615 │Trafic mesaje SMS/MMS către numere naţionale scurte interne │ │ │ │ │
│ │din Planul naţional de numerotaţie (PNN)/coduri scurte, │ │ │ │ │
│ │din care: │ │ │ │ │
├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼──────┤
│i615a │a) trafic către numere naţionale scurte interne/coduri │ │ │ │ │
│ │scurte utilizate pentru furnizarea propriilor servicii cu │ │ │ │ │
│ │valoare adăugată/servicii specifice de reţea │ │ │ │ │
├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼──────┤
│i615b │b) trafic către numere naţionale scurte interne/coduri │ │ │ │ │
│ │scurte asignate unor terţi pentru furnizarea unor servicii │ │ │ │ │
│ │cu valoare dăugată │ │ │ │ │
├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼──────┤
│i616 │Trafic către numere care nu fac parte din Planul naţional de│▒▒▒▒▒▒▒▒│ │ │ │
│ │numerotaţie (PNN), din care: │▒▒▒▒▒▒▒▒│ │ │ │
├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼──────┤
│i616a │a) trafic de voce │ │ │ │ │
├───────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼──────┤
│i616b │b) trafic SMS/MMS │ │ │ │ │
└───────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┴────────┴────────┴──────┘


    Instrucţiuni de completare:

    i611-i616 - se vor raporta valorile traficului realizat pe parcursul perioadei de raportare.
    În coloana "Venituri anuale" se vor raporta veniturile facturate aferente serviciilor furnizate în perioada 1 ianuarie-31 decembrie a anului precedent, în lei (RON), fără TVA; se vor raporta veniturile obţinute de la utilizatorii finali care originează apelurile respective, iar veniturile obţinute de la furnizorii de servicii de conţinut/clienţii cărora le sunt asignate astfel de numere se vor raporta în tabelul de la pct. 6.5.
    i611a2, i611b2, i611c2, i611d2, i611e2, i611f2, i611g2, i612b, i613d2, i613e2 - se va raporta traficul realizat de utilizatorii finali proprii către numerotaţia implementată în reţelele publice de comunicaţii electronice ale unor terţi operatori, inclusiv traficul realizat către numerotaţia alocată celor care, pe lângă furnizarea de reţele şi servicii de comunicaţii electronice, asigură diverse servicii complexe în scopul furnizării unor servicii de conţinut (de exemplu, aşa-numiţii "integratori de servicii"), respectiv veniturile aferente.
    i611a - trafic din apeluri către numere naţionale nongeografice din subdomeniul 0800 = numere cu acces gratuit pentru apelant, în funcţie de reţeaua publică de comunicaţii electronice în care este implementat numărul respectiv.
    i611b - trafic din apeluri către numere naţionale nongeografice din subdomeniul 0801 = numere pentru servicii cu costuri partajate (tarif local în interiorul reţelei pentru apelant/numere de acces universal), în funcţie de reţeaua publică de comunicaţii electronice în care este implementat numărul respectiv.
    i611c - trafic din apeluri către numere naţionale nongeografice din subdomeniul 0802 = numere personale, în funcţie de reţeaua publică de comunicaţii electronice în care este implementat numărul respectiv.
    i611d - trafic din apeluri către numere naţionale nongeografice din subdomeniul 0803 = numere pentru servicii cu costuri partajate (tarif naţional în interiorul reţelei pentru apelant/numere de acces universal), în funcţie de reţeaua publică de comunicaţii electronice în care este implementat numărul respectiv.
    i611e - trafic din apeluri către numere naţionale nongeografice din subdomeniul 0805 = numere pentru servicii cu trafic atipic.
    i611f - trafic din apeluri către numere naţionale nongeografice din subdomeniul 0870 = numere de acces la servicii de transmisiuni de date şi la internet, în funcţie de reţeaua publică de comunicaţii electronice în care este implementat numărul respectiv.
    i611g - trafic din apeluri către alte numere naţionale nongeografice din domeniul 08, altele decât cele din subdomeniile 0800, 0801, 0802, 0803, 0805, 0808, 0870, în funcţie de reţeaua publică în care este implementat numărul respectiv; se va/vor specifica subdomeniul/subdomeniile respectiv/respective.
    i612 - trafic din apeluri către toate numerele naţionale nongeografice din domeniul 09, în funcţie de reţeaua publică de comunicaţii electronice în care este implementat numărul respectiv.
    i613-i615 - se va raporta doar traficul către numere care fac parte din Planul naţional de numerotaţie (PNN), adoptat prin Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei nr. 2.895/2007, cu modificările ulterioare.
    i613a - trafic din apeluri către numere naţionale scurte pentru servicii de interes public la nivel naţional/servicii de interes general, de forma 19(vx) sau 19(vxy).
    i613b - trafic din apeluri către numere naţionale scurte interne din Planul naţional de numerotaţie (PNN), pentru furnizarea serviciilor cu valoare adăugată şi/sau a serviciilor specifice de reţea, pentru care sunt percepute tarife (tarifabile).
    i613c - trafic din apeluri către numărul unic pentru apeluri de urgenţă 112.
    i613d - trafic din apeluri către numere naţionale pentru servicii armonizate cu caracter social, de forma 116(xyz).
    i613e - trafic din apeluri către numere naţionale pentru servicii de informaţii privind abonaţii, de forma 118(xyz).
    i613f - trafic din apeluri către alte numere naţionale scurte de forma 1tvxyz; precizaţi numărul/numerele respectiv/respective în coloana "Observaţii".
    i614 - se va raporta numărul de mesaje de tip SMS cu tarif special, transmise de utilizatorii finali în scopul participării la jocuri şi concursuri, divertisment, donaţii etc., cu excepţia mesajelor transmise către numerele naţionale scurte interne din Planul naţional de numerotaţie (PNN), care se vor raporta la indicatorul i615.
    i615 - se va raporta numărul de mesaje de tip SMS/MMS, trasmise de utilizatorii finali către numerele naţionale scurte interne din Planul naţional de numerotaţie (PNN)/coduri scurte, pentru care sunt percepute tarife (tarifabile).
    i616 - se va raporta traficul către numere care nu fac parte din Planul naţional de numerotaţie (PNN) (de exemplu, trafic către numere scurte interne de reţea utilizate pentru furnizarea unor servicii specifice de reţea), pentru care sunt percepute tarife (tarifabile).
    Minute reale reprezintă numărul de minute realizate efectiv, indiferent dacă sunt incluse sau nu în pachetele tarifare aplicabile utilizatorului final, fără a aplica rotunjiri ale duratei unui apel sau taxare minimă (de exemplu, rotunjire la minut).
    GB reali reprezintă traficul de date/MMS realizat efectiv, exprimat în numărul de GB, fără a aplica rotunjiri ale unităţilor de taxare sau taxare minimă (de exemplu, rotunjire la 10 kb).


    6.2. Servicii furnizate la puncte mobile pe piaţa cu amănuntul: trafic din servicii apeluri/SMS-uri/MMS-uri către numere naţionale nongeografice din domeniile 08, 09 ale Planului naţional de numerotaţie (PNN), alte numere din PNN destinate pentru furnizarea unor servicii cu valoare adăugată/servicii specifice de reţea şi numere care nu fac parte din PNN, originate în propria reţea publică mobilă de către utilizatorii finali. Trafic către codurile scurte SMS/MMS destinate pentru furnizarea de servicii cu valoare adăugată/servicii specifice de reţea. Venituri anuale corespunzătoare


┌──────┬────────────────────────────────────────────────────────┬────────┬────────┬────────┬──────────┐
│ │ Indicator │Apeluri/│Minute │Venituri│ │
│ │ │SMS-uri/│reale/ │ anuale │ │
│ │ │MMS-uri │GB reali│ │Observaţii│
├──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤
│i621 │Trafic către numere naţionale nongeografice din │ │ │ │ │
│ │domeniul 0Z = 08 (pentru servicii diverse), din care: │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤
│i621a │a) trafic către numere din subdomeniul 0800, din care: │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒│ │
├──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤
│i621a1│a1) trafic către 0800 implementat în propria reţea │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒│ │
├──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤
│i621a2│a2) trafic către 0800 implementat în alte reţele │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒│ │
├──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤
│i621b │b) trafic către numere din subdomeniul 0801, din care: │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤
│i621b1│b1) trafic către 0801 implementat în propria reţea │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤
│i621b2│b2) trafic către 0801 implementat în alte reţele │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤
│i621c │c) trafic către numere din subdomeniul 0802, din care: │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤
│i621c1│c1) trafic către 0802 implementat în propria reţea │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤
│i621c2│c2) trafic către 0802 implementat în alte reţele │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤
│i621d │d) trafic către numere din subdomeniul 0803, din care: │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤
│i621d1│d1) trafic către 0803 implementat în propria reţea │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤
│i621d2│d2) trafic către 0803 implementat în alte reţele │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤
│i621e │e) trafic către numere din subdomeniul 0805, din care: │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤
│i621e1│e1) trafic către 0805 implementat în propria reţea │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤
│i621e2│e2) trafic către 0805 implementat în alte reţele │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤
│i621f │f) trafic către numere din subdomeniul 0870, din care: │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤
│i621f1│f1) trafic către 0870 implementat în propria reţea │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤
│i621f2│f2) trafic către 0870 implementat în alte reţele │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤
│i621g │g) trafic către alte numere din domeniul 08 (specificaţi│ │ │ │ │
│ │subdomeniul), din care: │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤
│i621g1│g1) trafic către alte 08 implementate în propria reţea │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤
│i621g2│g2) trafic către alte 08 implementate în alte reţele │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤
│i622 │Trafic de voce către numere naţionale nongeografice din │ │ │ │ │
│ │domeniul 0Z = 09 (pentru servicii cu tarif special - │ │ │ │ │
│ │Premium Rate), din care: │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤
│i622a │a) trafic către 09 implementat în propria reţea │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤
│i622b │b) trafic către 09 implementat în alte reţele │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤
│i623 │Trafic de voce către alte numere care fac parte din │ │ │ │ │
│ │Planul naţional de numerotaţie (PNN), din care: │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤
│i623a │a) trafic către numere de forma 19(vx) sau 19(vxy) │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤
│i623b │b) trafic către numere naţionale scurte interne din │ │ │ │ │
│ │Planul naţional de numerotaţie (PNN), din care: │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤
│i623b1│b1) trafic către numere naţionale scurte interne │ │ │ │ │
│ │utilizate pentru furnizarea propriilor servicii cu │ │ │ │ │
│ │valoare adăugată/servicii specifice de reţea │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤
│i623b2│b2) trafic către numere naţionale scurte interne │ │ │ │ │
│ │asignate unor terţi pentru furnizarea unor servicii cu │ │ │ │ │
│ │valoare adăugată │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤
│i623c │c) trafic către numărul unic pentru apeluri de │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒│ │
│ │urgenţă 112 │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒│ │
├──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤
│i623d │d) trafic către numere de forma 116(xyz), din care: │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒│ │
├──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤
│i623d1│d1) trafic către 116 implementat în propria reţea │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒│ │
├──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤
│i623d2│d2) trafic către 116 implementat în alte reţele │ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒│ │
├──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤
│i623e │e) trafic către numere de forma 118(xyz), din care: │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤
│i623e1│e1) trafic către 118 implementat în propria reţea │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤
│i623e2│e2) trafic către 118 implementat în alte reţele │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤
│i623f │f) trafic către alte numere naţionale scurte │ │ │ │ │
│ │(specificaţi care), din care: │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤
│i624 │Trafic mesaje SMS/MMS cu tarif special către numere care│ │ │ │ │
│ │fac parte din Planul naţional de numerotaţie (PNN), cu │ │ │ │ │
│ │excepţia numerelor naţionale scurte interne, din care: │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤
│i624a │a) trafic în propria reţea publică de comunicaţii │ │ │ │ │
│ │electronice │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤
│i624b │b) trafic către alte reţele publice de comunicaţii │ │ │ │ │
│ │electronice │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤
│i625 │Trafic mesaje SMS/MMS către numere naţionale scurte │ │ │ │ │
│ │interne din Planul naţional de numerotaţie (PNN)/coduri │ │ │ │ │
│ │scurte, din care: │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤
│i625a │a) trafic către numere naţionale scurte interne/coduri │ │ │ │ │
│ │scurte utilizate pentru furnizarea propriilor servicii │ │ │ │ │
│ │cu valoare adăugată/servicii specifice de reţea │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤
│i625b │b) trafic către numere naţionale scurte interne/coduri │ │ │ │ │
│ │scurte asignate unor terţi pentru furnizarea unor │ │ │ │ │
│ │servicii cu valoare adăugată │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤
│i626 │Trafic către numere care nu fac parte din Planul │▒▒▒▒▒▒▒▒│ │ │ │
│ │naţional de numerotaţie (PNN), din care: │▒▒▒▒▒▒▒▒│ │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤
│i626a │a) trafic de voce │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤
│i626b │b) trafic SMS/MMS │ │ │ │ │
└──────┴────────────────────────────────────────────────────────┴────────┴────────┴────────┴──────────┘


    Instrucţiuni de completare:

    i621-i626 - se vor raporta valorile traficului realizat pe parcursul perioadei de raportare.
    În coloana "Venituri anuale" se vor raporta veniturile facturate aferente serviciilor furnizate în perioada 1 ianuarie- 31 decembrie a anului precedent, în lei (RON), fără TVA; se vor raporta veniturile obţinute de la utilizatorii finali care originează apelurile respective, iar veniturile obţinute de la furnizorii de servicii de conţinut/clienţii cărora le sunt asignate astfel de numere se vor raporta în tabelul 6.5.
    i621a2, i621b2, i621c2, i621d2, i621e2, i621f2, i621g2, i622b, i623d2, i623e2 - se va raporta traficul realizat de utilizatorii finali proprii către numerotaţia implementată în reţelele publice de comunicaţii electronice ale unor terţi operatori, inclusiv traficul către numerotaţia alocată celor care, pe lângă furnizarea de reţele şi servicii de comunicaţii electronice, asigură diverse servicii complexe în scopul furnizării unor servicii de conţinut (de exemplu, aşa-numiţii "integratori de servicii"), respectiv veniturile aferente.
    i621a - trafic din apeluri către numere naţionale nongeografice din subdomeniul 0800 = numere cu acces gratuit pentru apelant, în funcţie de reţeaua publică de comunicaţii electronice în care este implementat numărul respectiv.
    i621b - trafic din apeluri către numere naţionale nongeografice din subdomeniul 0801 = numere pentru servicii cu costuri partajate (tarif local în interiorul reţelei pentru apelant/numere de acces universal), în funcţie de reţeaua publică de comunicaţii electronice în care este implementat numărul respectiv.
    i621c - trafic din apeluri către numere naţionale nongeografice din subdomeniul 0802 = numere personale, în funcţie de reţeaua publică de comunicaţii electronice în care este implementat numărul respectiv.
    i621d - trafic din apeluri către numere naţionale nongeografice din subdomeniul 0803 = numere pentru servicii cu costuri partajate (tarif naţional în interiorul reţelei pentru apelant/numere de acces universal), în funcţie de reţeaua publică de comunicaţii electronice în care este implementat numărul respectiv.
    i621e - trafic din apeluri către numere naţionale nongeografice din subdomeniul 0805 = numere pentru servicii cu trafic atipic.
    i621f - trafic din apeluri către numere naţionale nongeografice din subdomeniul 0870 = numere de acces la servicii de transmisiuni de date şi la internet, în funcţie de reţeaua publică de comunicaţii electronice în care este implementat numărul respectiv.
    i621g - trafic din apeluri către alte numere naţionale nongeografice din domeniul 08, altele decât cele din subdomeniile 0800, 0801, 0802, 0803, 0805, 0808, 0870, în funcţie de reţeaua publică în care este implementat numărul respectiv; precizaţi subdomeniul/subdomeniile respectiv/respective.
    i622 - trafic din apeluri către toate numerele naţionale nongeografice din domeniul 09, în funcţie de reţeaua publică de comunicaţii electronice în care este implementat numărul respectiv.
    i623-i625 - se va raporta exclusiv traficul către numere care fac parte din Planul naţional de numerotaţie (PNN), adoptat prin Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei nr. 2.895/2007, cu modificările ulterioare.
    i623a - trafic din apeluri către numere naţionale scurte pentru servicii de interes public la nivel naţional/servicii de interes general, de forma 19(vx) sau 19(vxy).
    i623b - apeluri către numere naţionale scurte interne din Planul naţional de numerotaţie (PNN), pentru furnizarea serviciilor cu valoare adăugată şi/sau a serviciilor specifice de reţea, pentru care sunt percepute tarife (tarifabile).
    i623c - trafic din apeluri către numărul unic pentru apeluri de urgenţă 112.
    i623d - trafic din apeluri către numere naţionale pentru servicii armonizate cu caracter social, de forma 116(xyz).
    i623e - trafic din apeluri către numere naţionale pentru servicii de informaţii privind abonaţii, de forma 118(xyz).
    i623f - trafic din apeluri către alte numere naţionale scurte de forma 1tvxyz; precizaţi numărul/numerele respectiv/respective în coloana "Observaţii".
    i624 - mesaje de tip SMS cu tarif special, transmise de utilizatorii finali în scopul participării la jocuri şi concursuri, divertisment, donaţii etc., cu excepţia mesajelor transmise către numerele naţionale scurte interne din Planul naţional de numerotaţie (PNN), care se vor raporta la indicatorul i625.
    i625 - mesaje de tip SMS/MMS, transmise de utilizatorii finali către numerele naţionale scurte interne din Planul naţional de numerotaţie (PNN)/coduri scurte, utilizate pentru furnizarea propriilor servicii cu valoare adăugată/servicii specifice de reţea, pentru care sunt percepute tarife (tarifabile).
    i626 - se va raporta traficul către numere care nu fac parte din Planul naţional de numerotaţie (PNN) (de exemplu, trafic către numere scurte interne de reţea utilizate pentru furnizarea unor servicii specifice de reţea), pentru care sunt percepute tarife (tarifabile).
    Minute reale reprezintă numărul de minute realizate efectiv, indiferent dacă sunt incluse sau nu în pachetele tarifare aplicabile utilizatorului final, fără a aplica rotunjiri ale duratei unui apel sau taxare minimă (de exemplu, rotunjire la minut).
    GB reali reprezintă traficul de date/MMS realizat efectiv, exprimat în numărul de GB, fără a aplica rotunjiri ale unităţilor de taxare sau taxare minimă (de exemplu, rotunjire la 10 kb).

    6.3. Servicii de originare/terminare furnizate la puncte fixe/mobile pe piaţa de gros: apeluri de voce/mesaje SMS/MMS originate în propria reţea publică de comunicaţii electronice şi terminate la numere naţionale nongeografice din domeniile 08, 09 ale Planului naţional de numerotaţie (PNN) şi la alte numere din PNN destinate pentru furnizarea unor servicii cu valoare adăugată, implementate în alte reţele publice de comunicaţii electronice, apeluri de voce/mesaje SMS/MMS terminate la numere naţionale nongeografice din domeniile 08, 09 ale Planului naţional de numerotaţie (PNN) şi la alte numere din PNN destinate pentru furnizarea unor servicii cu valoare adăugată, implementate în propria reţea publică de comunicaţii electronice şi originate în alte reţele publice de comunicaţii electronice. Venituri anuale corespunzătoare


┌──────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┬─────────────────────┬──────┐
│ │Trafic originat în reţeaua proprie şi │Trafic originat în │ │
│ │terminat la numere implementate în │alte reţele şi ter- │ │
│ │alte reţele │minat la numere │ │
│ │ │implementate în │ │
│ │ │reţeaua proprie │Obser-│
│ ├─────────────┬────────┬───────┬────────┼────────────┬────────┤vaţii │
│ │Minute reale/│Venituri│Minute │Venituri│Minute reale│ │ │
│ Indicator │SMS-uri ori- │anuale │reale/ │anuale │ / SMS-uri │ │ │
│ │ginate în │ │SMS-uri│ │terminate la│Venituri│ │
│ │reţeaua fixă │ │origi- │ │ numere │anuale │ │
│ │proprie │ │nate în│ │implementate│ │ │
│ │ │ │reţeaua│ │în reţeaua │ │ │
│ │ │ │mobilă │ │proprie │ │ │
│ │ │ │proprie│ │ │ │ │
├──────┬───────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼───────┼────────┼────────────┼────────┼──────┤
│i631 │Trafic către numere naţionale nongeografice│ │ │ │ │ │ │ │
│ │din domeniul 0Z = 08, din care: │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼───────┼────────┼────────────┼────────┼──────┤
│i631a │a) trafic către numere din subdomeniul 0800│ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼───────┼────────┼────────────┼────────┼──────┤
│i631b │b) trafic către numere din subdomeniul 0801│ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼───────┼────────┼────────────┼────────┼──────┤
│i631c │c) trafic către numere din subdomeniul 0802│ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼───────┼────────┼────────────┼────────┼──────┤
│i631d │d) trafic către numere din subdomeniul 0803│ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼───────┼────────┼────────────┼────────┼──────┤
│i631e │e) trafic către numere din subdomeniul 0805│ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼───────┼────────┼────────────┼────────┼──────┤
│i631f │f) trafic către numere din subdomeniul 0870│ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼───────┼────────┼────────────┼────────┼──────┤
│i631g │g) trafic către alte numere din domeniul 08│ │ │ │ │ │ │ │
│ │(specificaţi subdomeniul) │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼───────┼────────┼────────────┼────────┼──────┤
│i632 │Trafic către numere naţionale nongeografice│ │ │ │ │ │ │ │
│ │din domeniul 0Z = 09 │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼───────┼────────┼────────────┼────────┼──────┤
│i633 │Trafic către alte numere care fac parte din│ │ │ │ │ │ │ │
│ │Planul naţional de numerotaţie (PNN), │ │ │ │ │ │ │ │
│ │din care: │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼───────┼────────┼────────────┼────────┼──────┤
│i633a │a) trafic către numere de forma 19(vx) │ │ │ │ │ │ │ │
│ │sau 19(vxy) │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼───────┼────────┼────────────┼────────┼──────┤
│i633b │b) trafic către numere de forma 116(xyz) │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼───────┼────────┼────────────┼────────┼──────┤
│i633c │c) trafic către numere de forma 118(xyz) │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼───────┼────────┼────────────┼────────┼──────┤
│i633d │d) trafic de voce către alte numere │ │ │ │ │ │ │ │
│ │naţionale scurte (specificaţi care) │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────┼───────┼────────┼────────────┼────────┼──────┤
│i634 │Trafic mesaje SMS/MMS cu tarif special │ │ │ │ │ │ │ │
│ │către numere care fac parte din Planul │ │ │ │ │ │ │ │
│ │naţional de numerotaţie (PNN) │ │ │ │ │ │ │ │
└──────┴───────────────────────────────────────────┴─────────────┴────────┴───────┴────────┴────────────┴────────┴──────┘


    Instrucţiuni de completare:

    i631-i634 - se vor raporta traficul din apeluri/numărul de mesaje SMS/MMS, originate în propria reţea publică de comunicaţii electronice şi terminate la numere naţionale nongeografice din domeniile 08, 09 ale Planului naţional de numerotaţie (PNN) şi la alte numere din PNN destinate pentru furnizarea unor servicii cu valoare adăugată, implementate în alte reţele publice de comunicaţii electronice, respectiv veniturile anuale aferente, precum şi traficul din apeluri/numărul de mesaje SMS, originate în alte reţele publice de comunicaţii electronice şi terminate la numere naţionale nongeografice din domeniile 08, 09 ale Planului naţional de numerotaţie (PNN) şi la alte numere din PNN destinate pentru furnizarea unor servicii cu valoare adăugată, implementate în propria reţea publică de comunicaţii electronice, respectiv veniturile anuale aferente.
    În coloana "Venituri anuale" se vor raporta veniturile facturate aferente serviciilor furnizate în perioada 1 ianuarie-31 decembrie a anului precedent, în lei (RON), fără TVA.
    Minute reale reprezintă numărul de minute realizate efectiv, indiferent dacă sunt incluse sau nu în pachetele tarifare aplicabile utilizatorului final, fără a aplica rotunjiri ale duratei unui apel sau taxare minimă (de exemplu, rotunjire la minut).

    6.4. Trafic de tip SMS/MMS originat în scopuri publicitare, de informare sau de realizare a unor cercetări de piaţă


┌──────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┬────────┬──────────┐
│ │ Indicator │ │Venituri│ │
│ │ │SMS-uri/│ anuale │ │
│ │ │MMS-uri │ │Observaţii│
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼──────────┤
│i641 │Trafic mesaje SMS transmise de furnizor în scopuri publicitare, │ │▒▒▒▒▒▒▒▒│ │
│ │de informare sau de realizare a unor cercetări de piaţă, din care:│ │▒▒▒▒▒▒▒▒│ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼──────────┤
│i641a │a) în numele altor persoane │ │ │ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼──────────┤
│i642 │Trafic mesaje MMS transmise de furnizor în scopuri publicitare, de│ │▒▒▒▒▒▒▒▒│ │
│ │informare sau de realizare a unor cercetări de piaţă, din care: │ │▒▒▒▒▒▒▒▒│ │
├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼──────────┤
│i642a │a) în numele altor persoane │ │ │ │
└──────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┴────────┴──────────┘


    Instrucţiuni de completare:

    i641-i642 - se vor raporta valorile traficului realizat pe parcursul perioadei de raportare; se va raporta numărul total de mesaje de tip SMS/MMS transmise de furnizor în scopuri publicitare, de informare sau de realizare a unor cercetări de piaţă, în nume propriu sau în numele altor persoane fizice ori juridice, prin canalele de comunicare puse la dispoziţie; în coloana "Venituri anuale" se vor raporta veniturile obţinute din partea persoanelor fizice sau juridice în numele cărora se trimit mesaje de tip SMS/MMS în scopuri publicitare, de informare sau de realizare a unor cercetări de piaţă, corespunzătoare perioadei 1 ianuarie-31 decembrie a anului precedent.

    6.5. Venituri obţinute de la persoanele care furnizează servicii cu valoare adăugată sau alte servicii prin intermediul resurselor de numerotaţie şi a codurilor scurte SMS/MMS


┌──────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┬──────────┐
│ │ Indicator │Venituri│Observaţii│
│ │ │anuale │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤
│i651 │Venituri obţinute din traficul de voce de la persoanele care │ │ │
│ │furnizează servicii cu valoare adăugată prin intermediul │ │ │
│ │numerelor care fac parte din Planul naţional de numerotaţie │ │ │
│ │(PNN), din care: │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤
│i651a │a) venituri obţinute de la persoanele care furnizează servicii │ │ │
│ │cu valoare adăugată prin intermediul numerelor naţionale scurte│ │ │
│ │interne din Planul naţional de numerotaţie (PNN) │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤
│i651b │b) venituri obţinute de la persoane care furnizează servicii cu│ │ │
│ │valoare adăugată prin intermediul numerelor naţionale │ │ │
│ │nongeografice din domeniul 0Z = 08 │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤
│i651c │c) venituri obţinute de la persoane care furnizează servicii cu│ │ │
│ │valoare adăugată prin intermediul numerelor naţionale │ │ │
│ │nongeografice din domeniul 0Z = 09 │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤
│i651d │d) venituri obţinute de la persoane care furnizează servicii cu│ │ │
│ │valoare adăugată prin intermediul altor numere care fac parte │ │ │
│ │din Planul naţional de numerotaţie (PNN) (specificaţi care) │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤
│i652 │Venituri obţinute de la persoanele care furnizează servicii cu │ │ │
│ │valoare adăugată prin intermediul mesajelor SMS cu tarif │ │ │
│ │special către numere care fac parte din Planul naţional de │ │ │
│ │numerotaţie (PNN), din care: │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤
│i652a │a) venituri obţinute de la persoanele care furnizează servicii │ │ │
│ │cu valoare adăugată prin intermediul mesajelor SMS către │ │ │
│ │numerele naţionale scurte interne din Planul naţional de │ │ │
│ │numerotaţie (PNN) │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤
│i653 │Venituri obţinute de la persoanele care furnizează servicii cu │ │ │
│ │valoare adăugată prin intermediul numerelor care nu fac parte │ │ │
│ │din Planul naţional de numerotaţie (PNN), din care: │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤
│i653a │a) prin intermediul apelurilor de voce │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤
│i653b │b) prin intermediul SMS/MMS │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────┤
│i654 │Venituri obţinute de la persoanele care furnizează servicii cu │ │ │
│ │valoare adăugată prin intermediul codurilor scurte SMS/MMS │ │ │
│ │destinate acestui scop │ │ │
└──────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┴──────────┘


    Instrucţiuni de completare:

    În coloana "Venituri anuale" se vor raporta veniturile facturate aferente serviciilor furnizate în perioada 1 ianuarie-31 decembrie a anului precedent, în lei (RON), fără TVA.
    Se vor raporta veniturile obţinute de la persoanele (inclusiv de la "integratorii de servicii") care solicită şi cărora le sunt asignate resurse de numerotaţie şi coduri scurte SMS/MMS pentru furnizarea de servicii cu valoare adăugată sau alte servicii, prin intermediul apelurilor de voce sau serviciilor de tip SMS/MMS.
    i651 - se vor raporta veniturile obţinute de la persoanele (inclusiv de la "integratorii de servicii") care solicită servicii prin intermediul numerelor naţionale din domeniile 08, 09, de forma 19(vx), 19(vxy), 116(xyz), 118(xyz), sau al numerelor naţionale scurte interne din Planul naţional de numerotaţie (PNN), pentru furnizarea de servicii cu valoare adăugată sau alte servicii.
    i653 - se vor raporta veniturile obţinute de la persoanele (inclusiv de la "integratorii de servicii") care solicită servicii prin intermediul numerelor care nu fac parte din Planul naţional de numerotaţie (PNN), pentru furnizarea de servicii cu valoare adăugată sau alte servicii prin intermediul apelurilor de voce sau al serviciilor SMS/MMS.


    ANEXA 7


                          Servicii de linii închiriate

    7.1. Servicii de linii închiriate furnizate la nivelul pieţei cu amănuntul. Venituri anuale corespunzătoare


┌──────┬───────────────────────────────────────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬──────┐
│ │ Indicator │ Linii naţionale │ Linii │ │
│ │ │ │internaţionale │ │
│ │ ├────────┬────────┼────────┬────────┤Obser-│
│ │ │Valoare │Venituri│Valoare │Venituri│vaţii │
│ │ │numerică│ anuale │numerică│ anuale │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┤
│i711 │Total linii închiriate - circuite totale, din care:│ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┤
│i711a │a) linii analogice │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┤
│i711b │b) linii digitale < 2Mbps │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┤
│i711c │c) linii digitale = 2Mbps │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┤
│i711d │d) linii digitale > 2Mbps │ │ │ │ │ │
└──────┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴──────┘


    Instrucţiuni de completare:

    În cazul indicatorilor corespunzători numărului de linii, se vor raporta date valabile la sfârşitul perioadei de raportare.
    În cazul indicatorilor corespunzători veniturilor, se vor raporta veniturile facturate aferente serviciilor furnizate în perioada 1 ianuarie-31 decembrie a anului precedent, în lei (RON), fără TVA.
    În coloana "Linii naţionale" se vor raporta liniile închiriate ale căror puncte terminale se află pe teritoriul României.
    În coloana "Linii internaţionale" se vor raporta liniile închiriate care au cel puţin un punct terminal pe teritoriul altui stat.
    i711 - linie închiriată - circuit total = capacitatea de transmisie transparentă şi permanentă între două puncte terminale aparţinând aceleiaşi reţele publice de comunicaţii electronice sau unor reţele publice de comunicaţii electronice diferite; se vor raporta atât liniile închiriate digitale, cât şi liniile închiriate analogice.
    Se vor exclude utilizatorii care la sfârşitul perioadei de raportare beneficiau în exclusivitate de oferte de tipul "try and buy".

    7.2. Servicii de linii închiriate furnizate la nivelul pieţei de gros. Venituri anuale corespunzătoare


┌──────┬───────────────────────────────────────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬──────┐
│ │ Indicator │ Linii naţionale │ Linii │ │
│ │ │ │internaţionale │ │
│ │ ├────────┬────────┼────────┬────────┤Obser-│
│ │ │Valoare │Venituri│Valoare │Venituri│vaţii │
│ │ │numerică│ anuale │numerică│ anuale │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┤
│i721 │Total linii închiriate - circuite totale, din care:│ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┤
│i721a │a) linii analogice │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┤
│i721b │b) linii digitale < 2Mbps │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┤
│i721c │c) linii digitale = 2Mbps │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┤
│i721d │d) linii digitale > 2Mbps │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┤
│i722 │Total linii închiriate - segmente terminale, │ │ │ │ │ │
│ │din care: │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┤
│i722a │a) linii analogice │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┤
│i722b │b) linii digitale < 2Mbps │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┤
│i722c │c) linii digitale = 2Mbps │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┤
│i722d │d) linii digitale > 2Mbps │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┤
│i723 │Total linii închiriate - segmente de trunchi, │ │ │ │ │ │
│ │din care: │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┤
│i723a │a) linii analogice │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┤
│i723b │b) linii digitale < 2Mbps │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┤
│i723c │c) linii digitale = 2Mbps │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┤
│i723d │d) linii digitale > 2Mbps │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┤
│i724 │Alte servicii (specificaţi care) │ │ │ │ │ │
└──────┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴──────┘


    Instrucţiuni de completare:

    În coloanele "Valoare numerică" se vor raporta date valabile la sfârşitul perioadei de raportare.
    În coloanele "Venituri anuale" se vor raporta veniturile facturate aferente serviciilor furnizate în perioada 1 ianuarie-31 decembrie a anului precedent, în lei (RON), fără TVA.
    În coloana "Linii naţionale" se vor raporta liniile închiriate ale căror puncte terminale/puncte de interconectare se află pe teritoriul României.
    În coloana "Linii internaţionale" se vor raporta liniile închiriate care au cel puţin un punct terminal/punct de interconectare pe teritoriul altui stat.
    Se vor raporta liniile închiriate furnizate în vederea utilizării ca elemente necesare pentru asigurarea furnizării către terţi a unor reţele/servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, la nivelul pieţei de gros sau cu amănuntul.
    i721 - linie închiriată - circuit total = capacitatea de transmisie transparentă şi permanentă între două puncte terminale aparţinând aceleiaşi reţele publice de comunicaţii electronice sau unor reţele publice de comunicaţii electronice diferite.
    i722 - linie închiriată - segment terminal = segmentul de linie închiriată - circuit total delimitat de un punct de interconectare pentru linii închiriate, situat la nivelul reţelei de transmisiuni regionale, al reţelei de transmisiuni locale subordonate sau al reţelei de acces subordonate, potrivit arhitecturii reţelei, şi un punct terminal al reţelei situat în interiorul aceluiaşi judeţ cu punctul de interconectare. Judeţul Ilfov şi municipiul Bucureşti vor fi considerate un singur judeţ.
    i723 - linie închiriată - segment de trunchi = segmentul de linie închiriată - circuit total, delimitat de două puncte de interconectare pentru linii închiriate situate la nivelul reţelei de transmisiuni naţionale, al reţelei de transmisiuni regionale sau al reţelei de transmisiuni locale.
    i721, i722, i723 - se vor raporta atât liniile închiriate digitale, cât şi liniile închiriate analogice.

    7.3. Informaţii privind gradul de renunţare la serviciile de linii închiriate


┌──────┬───────────────────────────────────────────────────┬─────────────┬─────────────┬──────┐
│ │ Indicator │ Linii │Linii inter- │ │
│ │ │ naţionale │ naţionale │ │
│ │ ├───────┬─────┼───────┬─────┤Obser-│
│ │ │Abonaţi│Linii│Abonaţi│Linii│vaţii │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────┴───────┴─────┴──────┤
│ │Servicii de linii închiriate furnizate la nivelul pieţei cu amănuntul │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────┬───────┬─────┬──────┤
│i731 │Total linii închiriate - circuite totale, din care:│ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────┼─────┼──────┤
│i731a │a) linii analogice │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────┼─────┼──────┤
│i731b │b) linii digitale < 2Mbps │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────┼─────┼──────┤
│i731c │c) linii digitale = 2Mbps │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────┼─────┼──────┤
│i731d │d) linii digitale > 2Mbps │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────┴───────┴─────┴──────┤
│ │Servicii de linii închiriate furnizate la nivelul pieţei de gros │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────┬───────┬─────┬──────┤
│i732 │Total linii închiriate - circuite totale, din care:│ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────┼─────┼──────┤
│i732a │a) linii analogice │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────┼─────┼──────┤
│i732b │b) linii digitale < 2Mbps │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────┼─────┼──────┤
│i732c │c) linii digitale = 2Mbps │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────┼─────┼──────┤
│i732d │d) linii digitale >2Mbps │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────┼─────┼──────┤
│i733 │Total linii închiriate - segmente terminale, │ │ │ │ │ │
│ │din care: │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────┼─────┼──────┤
│i733a │a) linii analogice │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────┼─────┼──────┤
│i733b │b) linii digitale < 2Mbps │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────┼─────┼──────┤
│i733c │c) linii digitale = 2Mbps │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────┼─────┼──────┤
│i733d │d) linii digitale > 2Mbps │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────┼─────┼──────┤
│i734 │Total linii închiriate - segmente de trunchi, │ │ │ │ │ │
│ │din care: │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────┼─────┼──────┤
│i734a │a) linii analogice │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────┼─────┼──────┤
│i734b │b) linii digitale < 2Mbps │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────┼─────┼──────┤
│i734c │c) linii digitale = 2Mbps │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────┼─────┼──────┤
│i734d │d) linii digitale > 2Mbps │ │ │ │ │ │
├──────┼───────────────────────────────────────────────────┼───────┼─────┼───────┼─────┼──────┤
│i735 │Alte servicii (specificaţi care) │ │ │ │ │ │
└──────┴───────────────────────────────────────────────────┴───────┴─────┴───────┴─────┴──────┘


    Instrucţiuni de completare:

    i731-i735 - se vor raporta numărul de abonaţi care pe parcursul perioadei de raportare au renunţat la serviciile de linii închiriate pe care le furnizaţi (inclusiv abonaţii care au fost deconectaţi pentru neplata serviciilor furnizate), precum şi numărul de linii aferente (exclusiv abonaţii care, pe parcursul perioadei de referinţă, au schimbat tehnologia/capacitatea/planul tarifar, rămânând în continuare abonaţi la serviciile de linii închiriate pe care le furnizaţi).
    Se vor exclude utilizatorii care pe parcursul perioadei de raportare au beneficiat în exclusivitate de oferte de tipul "try and buy" şi au renunţat la acestea pe parcursul perioadei în care a fost valabilă oferta respectivă.


    ANEXA 8


                         Servicii de acces la internet


┌──────┬─────────────────────────────────────────────┬─────┬──────────────────────────────────────┐
│ │Servicii de acces la internet furnizate prin:│DA/NU│Dacă "DA", se vor completa, după caz, │
│ │ │ │unul sau mai multe tabele de la │
│ │ │ │următoarele puncte: │
├──────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────────────────────────────────┤
│i800a │a) propria reţea publică de acces │ │8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8│
├──────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────────────────────────────────┤
│i800b │b) reţelele publice de acces ale unor terţi: │ │ │
├──────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────────────────────────────────┤
│i800b1│b1) prin acces la bucla locală │ │8.1, 8.3, 8.4, 8.5., 8.6, 8.7, 8.8. │
├──────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────────────────────────────────┤
│i800b2│b2) revânzarea serviciilor unui alt furnizor │ │8.1, 8.2, 8.3, 8.7, 8.8. │
├──────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┼──────────────────────────────────────┤
│i800c │c) alte modalităţi (specificaţi care) │ │8.1, 8.2, 8.3, 8.7, 8.8 │
└──────┴─────────────────────────────────────────────┴─────┴──────────────────────────────────────┘


    8.1. Servicii de acces la internet la puncte fixe furnizate la nivelul pieţei cu amănuntul
    (fără a include conexiuni de acces la internet de tip dial-up şi ISDN)

    OBSERVAŢIE:
    În cadrul fiecărui indicator se vor completa informaţii inclusiv cu privire la serviciile de acces la internet asigurate revânzătorilor, cu specificarea valorilor individuale aferente acestora în coloana "Observaţii". Revânzător - persoana care achiziţionează servicii de comunicaţii electronice în scopul revânzării acestora, în nume şi pe seamă proprii, către terţi, inclusiv către utilizatori finali.

    8.1.1. Număr total conexiuni de acces la internet la puncte fixe (conexiuni în bandă simetrică şi asimetrică)


┌───────┬────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┬──────┐
│ │ Indicator │ Persoane fizice │ Persoane juridice │ │
│ │ ├────────┬───────┬───────┬────────┬────────┼────────┬───────┬───────┬────────┬────────┤ │
│ │ │>144kbps│≥2Mbps │≥10Mbps│≥30Mbps │ │<144kbps│≥2Mbps │≥10Mbps│≥30Mbps │ │Obser-│
│ │ │ <2Mbps │<10Mbps│<30Mbps│<100Mbps│≥100Mbps│ <2Mbps │<10Mbps│<30Mbps│<100Mbps│≥100Mbps│vaţii │
├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼──────┤
│i811 │Total conexiuni de acces la internet│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │la puncte fixe, în funcţie de tehno-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │logia utilizată sau suportul utili- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │zat pentru conectare, din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼──────┤
│i811a │a) exclusiv prin cablu coaxial, din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼──────┤
│i811a1 │a1) prin tehnologie Docsis 3.x │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼──────┤
│i811b │b) exclusiv prin xDSL (de exemplu, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ADSL, SDSL, HDSL) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼──────┤
│i811c │c) exclusiv prin cablu UTP/FTP │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼──────┤
│i811d │d) exclusiv prin radio │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼──────┤
│i811e │e) exclusiv prin alte mijloace │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(specificaţi care) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼──────┤
│i811f │f) FTTH │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼──────┤
│i811g │g) FTTB, din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼──────┤
│i811g1 │g1) FTTB + cablu UTP/FTP │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼──────┤
│i811g2 │g2) FTTB + xDSL, din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼──────┤
│i811g2i│g2i) FTTB + VDSL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼──────┤
│i811g3 │g3) FTTB + radio │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼──────┤
│i811g4 │g4) FTTB + cablu coaxial, din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼──────┤
│i811g4i│g4i) FTTB + Docsis 3.x │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼──────┤
│i811g5 │g5) FTTB + alte mijloace │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(specificaţi care) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼──────┤
│i811h │h) FTTC, din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼──────┤
│i811h1 │h1) FTTC + cablu UTP/FTP │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼──────┤
│i811h2 │h2) FTTC + xDSL, din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼──────┤
│i811h2i│h2i) FTTC + VDSL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼──────┤
│i811h3 │h3) FTTC + radio │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼──────┤
│i811h4 │h4) FTTC + cablu coaxial, din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼──────┤
│i811h4i│h4i) FTTC + Docsis 3.x │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼──────┤
│i811h5 │h5) FTTC + alte mijloace │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(specificaţi care) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼──────┤
│i811i │i) FTTN, din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼──────┤
│i811i1 │i1) FTTN + cablu UTP/FTP │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼──────┤
│i811i2 │i2) FTTN + xDSL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼──────┤
│i811i3 │i3) FTTN + radio │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼──────┤
│i811i4 │i4) FTTN + cablu coaxial, din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼──────┤
│i811i4i│i4i) FTTN + Docsis 3.x │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼──────┤
│i811i5 │i5) FTTN + alte mijloace │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(specificaţi care) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼──────┤
│i812 │Total conexiuni de acces la internet│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │la puncte fixe în mediul urban │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼──────┤
│i813 │Total conexiuni de acces la internet│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │la puncte fixe în mediul rural │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼──────┤
│i814 │Trafic download şi upload (TB) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────┴────────────────────────────────────┴────────┴───────┴───────┴────────┴────────┴────────┴───────┴───────┴────────┴────────┴──────┘


    Instrucţiuni de completare:

    În cazul numărului de conexiuni de acces la internet se vor raporta date valabile la sfârşitul perioadei de raportare. Se vor număra inclusiv conexiunile corespunzătoare serviciilor de acces la internet care sunt parte a unor servicii integrate de comunicaţii electronice (pachete de servicii sau servicii legate), a căror raportare se va realiza şi conform anexei nr. 12 la decizie.
    Se vor raporta conexiunile de acces la internet la puncte fixe în funcţie de viteza "best-effort" (viteza maximă care poate fi atinsă la un moment dat) specificată în contractele încheiate cu utilizatorii finali, şi anume conexiunile pentru care lăţimea de bandă a canalului nu este garantată, ci variază în funcţie de factori endogeni sau exogeni (numărul de utilizatori, traficul realizat, condiţii atmosferice etc.); în cazul în care în contractele încheiate cu utilizatorii finali pentru conexiunile în bandă simetrică nu este specificată decât viteza garantată, conexiunile respective se vor raporta în funcţie de aceasta.
    Nu se vor include conexiunile puse la dispoziţie altor furnizori în vederea furnizării de servicii de acces la internet utilizatorilor finali, care se vor raporta în cadrul tabelului de la pct. 8.4.
    i811a1, i811g4i, i811h4i, i811i4i - se vor raporta conexiunile de acces la internet la puncte fixe furnizate prin intermediul reţelei de cablu coaxial având implementată tehnologia Docsis 3.x.
    i811g2i, i811h2i, i811i2i - se vor raporta conexiunile de acces la internet la puncte fixe prin tehnologie VDSL (Very High Bitrate Digital Subscriber Line), accesul până la nodurile reţelei fiind realizat prin fibră optică, iar accesul la utilizatorul final prin intermediul unui segment de reţea constituit din fire de cupru.
    i811a, i811b, i811c, i811d, i811e - se vor completa conexiunile de acces la internet furnizate exclusiv prin intermediul suporturilor din cablu coaxial/fire metalice torsadate (xDSL, exclusiv VDSL)/cablu UTP/FTP/radio/alte mijloace; indicatorul "alte mijloace" nu include conexiunile de acces la internet la puncte fixe de tip dial-up şi ISDN.
    i811d - se vor raporta conexiunile de acces la internet pe suport radio, utilizând benzi de frecvenţe pe baza unei licenţe de utilizare a frecvenţelor radioelectrice (de exemplu, 3,5GHz, 26GHz) sau în benzi de frecvenţe radioelectrice a căror utilizare este liberă (de exemplu, 2,4GHz) (de exemplu, conexiuni punct la multipunct cu acces fix - FWA, conexiuni Wi-Fi pe baza standardelor IEEE 802.11 b, g, conexiuni WiMax pe baza standardelor IEEE 802.16).
    i811f, i811g, i811h, i811i - în cazul utilizării tehnologiei de tip FTTx, informaţiile se vor completa la FTTH/FTTB/FTTC/FTTN, după caz, în funcţie de proximitatea fibrei optice faţă de locaţia utilizatorului final, astfel:
    i811f - FTTH (Fiber to the Home) = dacă segmentul de fibră optică ajunge până în locuinţa/locaţia utilizatorului final (fibra optică ajunge până la cel puţin 2 m de locuinţa/clădirea utilizatorului final);
    i811g - FTTB (Fiber to the Building) = dacă segmentul de fibră optică ajunge până la clădirea/scara de la locaţia utilizatorului final, accesul la acesta fiind asigurat prin intermediul cablului coaxial, cablului UTP/FTP, radio, perechilor de fire metalice torsadate (de exemplu, VDSL) sau prin alte mijloace;
    i811h - FTTC (Fiber to the Cabinet/Curb) = dacă segmentul de fibră optică ajunge până la cabinetul stradal - fibra optică ajunge la o distanţă mai mică de 300 m de locaţia utilizatorului final, accesul la utilizatorul final fiind asigurat prin intermediul cablului coaxial, cablului UTP/FTP, radio, perechilor de fire metalice torsadate (de exemplu, VDSL) sau prin alte mijloace;
    i811i - FTTN (Fiber to the Node) = dacă segmentul de fibră optică ajunge până la cabinetul stradal - fibra optică ajunge la o distanţă mai mare de 300 m de locaţia utilizatorului final, accesul la utilizatorul final fiind asigurat prin intermediul cablului coaxial, cablului UTP/FTP, radio, perechilor de fire metalice torsadate xDSL (de exemplu, ADSL) sau prin alte mijloace.
    i812, i813 - se va raporta numărul total de conexiuni de acces la internet la puncte fixe în mediul urban, respectiv în mediul rural, indiferent de tehnologia utilizată pentru conectare; suma valorilor acestor indicatori trebuie să fie egală cu valoarea raportată la indicatorul i811, pentru fiecare coloană; valorile indicatorilor în funcţie de zonă (urban/rural) vor fi date de situarea localităţii în care este instalată conexiunea respectivă, iar nu de adresa de facturare a abonatului respectiv.
    i814 - se va raporta valoarea traficului internet realizat pe parcursul perioadei de raportare, atât download, cât şi upload, exprimată în TB (terabytes) (1 TB = 1.024 GB = 1.048.576 MB).
    i811-i813 - se vor exclude utilizatorii care la sfârşitul perioadei de raportare beneficiau în exclusivitate de oferte de tipul "try and buy".

    8.1.2. Conexiuni de acces la internet la puncte fixe în bandă simetrică


┌───────┬────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┬──────┐
│ │ Indicator │ Persoane fizice │ Persoane juridice │ │
│ │ ├────────┬───────┬───────┬────────┬────────┼────────┬───────┬───────┬────────┬────────┤ │
│ │ │>144kbps│≥2Mbps │≥10Mbps│≥30Mbps │ │<144kbps│≥2Mbps │≥10Mbps│≥30Mbps │ │Obser-│
│ │ │ <2Mbps │<10Mbps│<30Mbps│<100Mbps│≥100Mbps│ <2Mbps │<10Mbps│<30Mbps│<100Mbps│≥100Mbps│vaţii │
├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼──────┤
│i816 │Total conexiuni de acces la internet│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │la puncte fixe, în bandă simetrică, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │în funcţie de tehnologia sau │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │suportul utilizată/utilizat pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │conectare, din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼──────┤
│i816a │a) exclusiv prin xDSL (de exemplu, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │SDSL, HDSL) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼──────┤
│i816b │b) exclusiv prin cablu UTP/FTP │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼──────┤
│i816c │c) exclusiv prin radio │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼──────┤
│i816d │d) exclusiv prin alte mijloace │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(specificaţi care) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼──────┤
│i816e │e) FTTH │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼──────┤
│i816f │f) FTTB │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼──────┤
│i816g │g) FTTC │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────────────────────────────────────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼──────┤
│i816h │h) FTTN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────┴────────────────────────────────────┴────────┴───────┴───────┴────────┴────────┴────────┴───────┴───────┴────────┴────────┴──────┘


    Instrucţiuni de completare:

    În cazul indicatorilor corespunzători numărului de conexiuni, se vor raporta date valabile la sfârşitul perioadei de raportare. Se vor număra conexiunile (care au alocate una sau mai multe adrese de IP) pentru care s-au încheiat abonamente distincte, inclusiv conexiunile corespunzătoare serviciilor de acces la internet care sunt parte a unor servicii integrate de comunicaţii electronice (pachete de servicii sau servicii legate), a căror raportare se va realiza şi conform anexei nr. 12 la decizie.
    i816a-h - se vor raporta conexiunile de acces la internet, valabile la sfârşitul perioadei de raportare, care asigură o viteză de download (descărcare) şi, respectiv, de upload (încărcare) egale, garantează utilizatorului lăţimea de bandă achiziţionată, indiferent de volumul de trafic realizat, şi asigură un nivel ridicat de calitate şi disponibilitate a serviciului; se vor exclude utilizatorii care la sfârşitul perioadei de raportare beneficiau în exclusivitate de oferte de tipul "try and buy".
    i816a, i816b, i816c, i816d - se vor raporta conexiunile de acces la internet în bandă simetrică furnizate exclusiv prin intermediul unuia dintre suporturile de fire metalice torsadate (xDSL, exclusiv VDSL), cablu UTP/FTP, radio sau al altor alte mijloace; "alte mijloace" nu include conexiunile de acces la internet la puncte fixe de tip dial-up sau ISDN.
    i816e, i816f, i816g, i816h - în cazul utilizării tehnologiei de tip FTTx, informaţiile se vor completa la FTTH/FTTB/FTTC/FTTN, după caz, în funcţie de proximitatea fibrei optice faţă de locaţia utilizatorului final, astfel:
    i816e - FTTH (Fiber to the Home) = dacă segmentul de fibră optică ajunge până în locuinţa/locaţia utilizatorului final (fibra optică ajunge până la cel puţin 2 m de locuinţa/clădirea utilizatorului final);
    i816f - FTTB (Fiber to the Building) = dacă segmentul de fibră optică ajunge până la clădirea/scara de la locaţia utilizatorului final, accesul la acesta fiind asigurat prin intermediul cablului UTP/FTP, radio, perechilor de fire metalice torsadate (de exemplu, VDSL) sau prin alte mijloace;
    i816g - FTTC (Fiber to the Cabinet/Curb) = dacă segmentul de fibră optică ajunge până la cabinetul stradal - fibra optică ajunge la o distanţă mai mică de 300 m de locaţia utilizatorului final, accesul la utilizatorul final fiind asigurat prin intermediul cablului UTP/FTP, radio, perechilor de fire metalice torsadate (de exemplu, VDSL) sau prin alte mijloace;
    i816h - FTTN (Fiber to the Node) = dacă segmentul de fibră optică ajunge până la cabinetul stradal - fibra optică ajunge la o distanţă mai mare de 300 m de locaţia utilizatorului final, accesul la utilizatorul final fiind asigurat prin intermediul cablului UTP/FTP, radio, perechilor de fire metalice torsadate (de exemplu, ADSL) sau prin alte mijloace.

    8.2. Servicii de acces la internet la puncte mobile furnizate la nivelul pieţei cu amănuntul

    OBSERVAŢIE:
    În cadrul fiecărui indicator se vor completa informaţii inclusiv cu privire la serviciile de acces la internet asigurate revânzătorilor, cu specificarea valorilor individuale aferente acestora în coloana "Observaţii". Revânzător - persoana care achiziţionează servicii de comunicaţii electronice în scopul revânzării acestora, în nume şi pe seamă proprii, către terţi, inclusiv către utilizatori finali.

    8.2.1. Număr terminale/cartele SIM care permit accesul la internet la puncte mobile


┌──────┬────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────┬────────┬──────────┐
│ │ Indicator │Utilizatori pe │Utiliza-│ │
│ │ │bază de abonament│tori pe │Observaţii│
│ │ ├────────┬────────┤bază de │ │
│ │ │Persoane│Persoane│cartele │ │
│ │ │ fizice │juridice│preplă- │ │
│ │ │ │ │ tite │ │
├──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤
│i821 │Număr total terminale/cartele SIM care permit accesul la│ │ │ │ │
│ │internet la puncte mobile prin intermediul tehnologiilor│ │ │ │ │
│ │3G, 3G+, EV-DO, 4G, din care: │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤
│i821a │a) prin 3G/3G+ │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤
│i821b │b) prin EV-DO │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤
│i821c │c) prin 4G (inclusiv LTE) │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤
│i821d │d) alte tipuri de tehnologii superioare 4G (specificaţi │ │ │ │ │
│ │care) │ │ │ │ │
└──────┴────────────────────────────────────────────────────────┴────────┴────────┴────────┴──────────┘


    Instrucţiuni de completare:

    În cazul indicatorilor corespunzători numărului de terminale/cartele SIM, se vor raporta date valabile la sfârşitul perioadei de raportare.
    i821 - se va raporta numărul total de terminale/cartele SIM care permit accesul la internet la puncte mobile prin intermediul tehnologiilor 3G (inclusiv 3G+), EV-DO, 4G sau al altor tehnologii superioare 3G, conform situaţiei de la sfârşitul perioadei de raportare; în cazul în care există terminale/cartele SIM prin intermediul cărora este permis accesul la internet prin intermediul mai multor tehnologii, acestea vor fi numărate o singură dată în numărul total.
    i821a-d - în funcţie de modul de furnizare a serviciului şi de tehnologia utilizată, valoarea raportată se poate exprima în funcţie de numărul de terminale care permit accesul la internet sau în funcţie de numărul de cartele SIM care pot asigura accesul la internet (inclusiv utilizatorii efectivi ai serviciilor de acces la internet la puncte mobile, care se vor raporta în tabelele de la pct. 8.2.2. şi 8.2.3.), conform situaţiei de la sfârşitul perioadei de raportare; în coloana "Observaţii" se va preciza modalitatea de exprimare - terminale sau cartele SIM.

    8.2.2. Servicii de acces la internet la puncte mobile - conectare prin intermediul telefonului mobil cu plata unui abonament/(extra)opţiuni dedicat(e) pentru acces la internet


┌────────┬────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────┬────────┬──────┬──────────┐
│ │ Indicator │Utilizatori pe │Utiliza-│ │ │
│ │ │bază de abonament│tori pe │ │Observaţii│
│ │ ├────────┬────────┤bază de │ │ │
│ │ │Persoane│Persoane│cartele │Trafic│ │
│ │ │ fizice │juridice│preplă- │ │ │
│ │ │ │ │ tite │ │ │
│ │ ├────────┼────────┼────────┤ │ │
│ │ │Cartele │Cartele │Cartele │ │ │
│ │ │ SIM │ SIM │ SIM │ │ │
├────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼──────────┤
│i822 │Număr total utilizatori de acces la internet la puncte │ │ │ │ │ │
│ │mobile (prin tehnologiile GSM, GPRS, CDMA, EDGE, 3G, │ │ │ │ │ │
│ │EV-DO, 3G+, 4G, alte tehnologii), din care: │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼──────────┤
│i822a │a) prin CDMA/EDGE şi alte tehnologii superioare │ │ │ │▒▒▒▒▒▒│ │
│ │CDMA/EDGE (de exemplu, 3G, EV-DO, 3G+, 4G), din care: │ │ │ │▒▒▒▒▒▒│ │
├────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼──────────┤
│i822a1 │ a1) prin 3G şi alte tehnologii superioare 3G │ │ │ │▒▒▒▒▒▒│ │
│ │ (de exemplu, EV-DO, 3G+, 4G), din care: │ │ │ │▒▒▒▒▒▒│ │
├────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼──────────┤
│i822a1.1│ a1.1) prin 4G şi alte tehnologii superioare 4G │ │ │ │▒▒▒▒▒▒│ │
│ │ (specificaţi care) │ │ │ │▒▒▒▒▒▒│ │
└────────┴────────────────────────────────────────────────────────┴────────┴────────┴────────┴──────┴──────────┘


    Instrucţiuni de completare:

    În coloana "Cartele SIM" se vor raporta date valabile la sfârşitul perioadei de raportare. Se vor număra inclusiv cartelele SIM corespunzătoare serviciilor de acces la internet care sunt parte a unor servicii integrate de comunicaţii electronice (pachete de servicii sau servicii legate), a căror raportare se va realiza şi conform anexei nr. 12 la decizie.
    În coloana "Trafic" se vor raporta valorile traficului de acces la internet, atât download, cât şi upload, realizat pe parcursul perioadei de raportare, exprimate în TB reali (terabytes) (1 TB = 1.024 GB = 1.048.576 MB); nr. TB reali reprezintă traficul de acces la internet realizat efectiv, fără a aplica rotunjiri ale unităţilor de taxare sau taxare minimă (de exemplu, rotunjire la 10 kb).
    i822, i822a, i822a1, i822a1.1 - în cazul tehnologiilor 4G, se vor include în raportare şi utilizatorii de servicii de acces la internet la puncte mobile prin tehnologia LTE (Long Term Evolution).
    i822, i822a, i822a1, i822a1.1 - se va raporta numărul total de utilizatori sau, după caz, numărul de utilizatori prin tehnologiile specificate, care la sfârşitul perioadei de raportare utilizau un plan tarifar dedicat pentru serviciile de acces la internet prin intermediul telefonului mobil (de exemplu, abonamente/extraopţiuni speciale pentru servicii de acces la internet), în funcţie de tehnologiile prin care au accesat aceste servicii pe parcursul perioadei de raportare; în cazul în care există utilizatori care pe parcursul perioadei de raportare au accesat servicii de internet la puncte mobile prin intermediul a cel puţin două tehnologii dintre cele specificate, aceştia vor fi număraţi o singură dată în cadrul fiecăruia dintre indicatorii i822, i822a, i822a1, i822a1.1.
    Se vor exclude utilizatorii care la sfârşitul perioadei de raportare beneficiau în exclusivitate de oferte de tipul "try and buy".

    8.2.3. Servicii de acces la internet la puncte mobile - conectare prin intermediul telefonului mobil cu plata pe "unitatea de consum"


┌────────┬────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────┬────────┬──────┬──────────┐
│ │ │Utilizatori pe │Utiliza-│ │ │
│ │ │bază de abonament│tori pe │ │Observaţii│
│ │ ├────────┬────────┤bază de │ │ │
│ │ │Persoane│Persoane│cartele │Trafic│ │
│ │ Indicator │ fizice │juridice│preplă- │ │ │
│ │ │ │ │ tite │ │ │
│ │ ├────────┼────────┼────────┤ │ │
│ │ │Cartele │Cartele │Cartele │ │ │
│ │ │ SIM │ SIM │ SIM │ │ │
├────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼──────────┤
│i823 │Număr total utilizatori de acces la internet la puncte │ │ │ │ │ │
│ │mobile (prin tehnologiile GSM, GPRS, CDMA, EDGE, 3G, │ │ │ │ │ │
│ │EV-DO, 3G+, 4G, alte tehnologii), din care: │ │ │ │ │ │
├────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼──────────┤
│i823a │a) prin CDMA/EDGE şi alte tehnologii superioare │ │ │ │▒▒▒▒▒▒│ │
│ │CDMA/EDGE (de exemplu, 3G, EV-DO, 3G+, 4G), din care: │ │ │ │▒▒▒▒▒▒│ │
├────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼──────────┤
│i823a1 │ a1) prin 3G şi alte tehnologii superioare 3G │ │ │ │▒▒▒▒▒▒│ │
│ │ (de exemplu, EV-DO, 3G+, 4G), din care: │ │ │ │▒▒▒▒▒▒│ │
├────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼──────────┤
│i823a1.1│ a1.1) prin 4G şi alte tehnologii superioare 4G │ │ │ │▒▒▒▒▒▒│ │
│ │ (specificaţi care) │ │ │ │▒▒▒▒▒▒│ │
└────────┴────────────────────────────────────────────────────────┴────────┴────────┴────────┴──────┴──────────┘


    Instrucţiuni de completare:

    În coloana "Cartele SIM" se vor raporta date valabile la sfârşitul perioadei de raportare. Se vor număra inclusiv cartelele SIM corespunzătoare serviciilor de acces la internet care sunt parte a unor servicii integrate de comunicaţii electronice (pachete de servicii sau servicii legate), a căror raportare se va realiza şi conform anexei nr. 12 la decizie.
    În coloana "Trafic" se vor raporta valorile traficului de acces la internet, atât download, cât şi upload, realizat pe parcursul perioadei de raportare, exprimate în TB reali (terabytes) (1 TB = 1.024 GB = 1.048.576 MB); nr. TB reali reprezintă traficul de acces la internet realizat efectiv, fără a aplica rotunjiri ale unităţilor de taxare sau taxare minimă (de exemplu, rotunjire la 10 kb).
    i823, i823a, i823a1, i823a1.1 - în cazul tehnologiilor 4G, se vor include în raportare şi utilizatorii de servicii de acces la internet la puncte mobile prin tehnologia LTE (Long Term Evolution).
    i823, i823a, i823a1, i823a1.1 - se va raporta numărul total de utilizatori care la sfârşitul perioadei de raportare utilizau servicii de telefonie la puncte mobile şi care pe parcursul perioadei de raportare au accesat efectiv, cel puţin o dată, serviciile de acces la internet la puncte mobile prin intermediul telefonului mobil cu plata pe "unitatea de consum" la fiecare sesiune/accesare (fără a include utilizatorii care la sfârşitul perioadei de raportare utilizau un plan tarifar dedicat pentru serviciile de acces la internet prin intermediul telefonului mobil, care au fost raportaţi în cadrul tabelului de la pct. 8.2.2), în funcţie de tehnologiile prin care au accesat aceste servicii; în cazul în care există utilizatori care pe parcursul perioadei de raportare au accesat servicii de internet la puncte mobile prin intermediul a cel puţin două tehnologii dintre cele specificate, aceştia vor fi număraţi o singură dată în cadrul fiecăruia dintre indicatorii i823, i823a, i823a1, i823a1.1.
    Se vor exclude utilizatorii care la sfârşitul perioadei de raportare beneficiau în exclusivitate de oferte de tipul "try and buy".

    8.2.4. Servicii de acces la internet la puncte mobile - conectare prin intermediul modemurilor/cardurilor/USB (direct de pe laptop/PC/alt dispozitiv similar)


┌────────┬──────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────┬───────┬──────┬──────┐
│ │ │Utilizatori pe │Utiliza│ │ │
│ │ │bază de abonament│tori pe│ │Obser-│
│ │ ├────────┬────────┤bază de│ │vaţii │
│ │ │Persoane│Persoane│cartele│Trafic│ │
│ │ Indicator │ fizice │juridice│preplă-│ │ │
│ │ │ │ │ tite │ │ │
│ │ ├────────┼────────┼───────┤ │ │
│ │ │Cartele │Cartele │Cartele│ │ │
│ │ │ SIM │ SIM │ SIM │ │ │
├────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│i824 │Număr total utilizatori de acces la internet la puncte│ │ │ │ │ │
│ │mobile (prin tehnologiile GSM, GPRS, CDMA, EDGE, 3G, │ │ │ │ │ │
│ │EV-DO, 3G+, 4G, alte tehnologii), din care: │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│i824a │a) prin CDMA/EDGE şi alte tehnologii superioare │ │ │ │▒▒▒▒▒▒│ │
│ │CDMA/EDGE (de exemplu, 3G, EV-DO, 3G+, 4G), din care: │ │ │ │▒▒▒▒▒▒│ │
├────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│i824a1 │ a1) prin 3G şi alte tehnologii superioare 3G │ │ │ │▒▒▒▒▒▒│ │
│ │ (de exemplu, EV-DO, 3G+, 4G), din care: │ │ │ │▒▒▒▒▒▒│ │
├────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼───────┼──────┼──────┤
│i824a1.1│ a1.1) prin 4G şi alte tehnologii superioare 4G │ │ │ │▒▒▒▒▒▒│ │
│ │ (specificaţi care) │ │ │ │▒▒▒▒▒▒│ │
└────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴────────┴────────┴───────┴──────┴──────┘


    Instrucţiuni de completare:

    În coloana "Cartele SIM" se vor raporta date valabile la sfârşitul perioadei de raportare. Se vor număra inclusiv cartelele SIM corespunzătoare serviciilor de acces la internet care sunt parte a unor servicii integrate de comunicaţii electronice (pachete de servicii sau servicii legate), a căror raportare se va realiza şi conform anexei nr. 12 la decizie.
    În coloana "Trafic" se vor raporta valorile traficului de acces la internet, atât download, cât şi upload, realizat pe parcursul perioadei de raportare, exprimate în TB reali (terabytes) (1 TB = 1.024 GB = 1.048.576 MB); nr. TB reali reprezintă traficul de acces la internet realizat efectiv, fără a aplica rotunjiri ale unităţilor de taxare sau taxare minimă (de exemplu, rotunjire la 10 kb).
    i824, i824a, i824a1, i824a1.1 - în cazul tehnologiilor 4G, se vor include în raportare şi utilizatorii de servicii de acces la internet la puncte mobile prin tehnologia LTE (Long Term Evolution).
    i824, i824a, i824a1, i824a1.1 - 1. în cazul utilizatorilor pe bază de abonament, se va raporta numărul total de utilizatori care la sfârşitul perioadei de raportare foloseau un plan tarifar dedicat pentru serviciile de acces la internet prin intermediul modemurilor/cardurilor/USB, în funcţie de tehnologiile prin care pe parcursul perioadei de raportare au accesat aceste servicii;
    - 2. în cazul utilizatorilor pe bază de cartele preplătite, se va raporta numărul total de utilizatori pe bază de cartele preplătite pentru servicii de acces la internet prin intermediul modemurilor/cardurilor/USB, valabile la sfârşitul perioadei de raportare, şi care pe parcursul acestei perioade au utilizat în mod efectiv, cel puţin o dată, astfel de servicii, în funcţie de tehnologiile prin care pe parcursul perioadei de raportare au accesat aceste servicii; în cazul în care există utilizatori care pe parcursul perioadei de raportare au accesat servicii de internet la puncte mobile prin intermediul a cel puţin două tehnologii dintre cele specificate, aceştia vor fi număraţi o singură dată în cadrul fiecăruia dintre indicatorii i824, i824a, i824a1, i824a1.1.
    Se vor exclude utilizatorii care la sfârşitul perioadei de raportare beneficiau în exclusivitate de oferte de tipul "try and buy".

    8.3. Servicii de acces la internet furnizate în locaţii de tip "hotspot"

┌──────┬───────────────────────────────────────────┬────────────────┬──────────┐
│ │ Indicator │Valoare numerică│Observaţii│
├──────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────┤
│i831 │Locaţii cu acces la internet de tip │ │ │
│ │Wi-Fi "hotspot" │ │ │
└──────┴───────────────────────────────────────────┴────────────────┴──────────┘


    Instrucţiuni de completare:

    În coloana "Valoare numerică" se vor raporta date valabile la sfârşitul perioadei de raportare.
    i831 - se va raporta numărul de locaţii în care se asigură servicii de acces la internet în zone cu acoperire Wi-Fi conectate la reţeaua unui furnizor de servicii de acces la internet; Wi-Fi (wireless fidelity) sunt reţele wireless locale (WLAN) care utilizează standardele IEEE 802.11 b,g.

    8.4. Conexiuni de acces la internet furnizate la nivelul pieţei de gros

┌──────┬───────────────────────────────────────────┬────────────────┬──────────┐
│ │ Indicator │Valoare numerică│Observaţii│
├──────┼───────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────┤
│i841 │Conexiuni de acces la internet furnizate la│ │ │
│ │nivelul pieţei de gros (inclusiv │ │ │
│ │conexiunile furnizate revânzătorilor) │ │ │
└──────┴───────────────────────────────────────────┴────────────────┴──────────┘


    Instrucţiuni de completare:

    În cazul numărului de conexiuni de acces la internet, se vor raporta date valabile la sfârşitul perioadei de raportare.
    Se vor raporta conexiunile de acces la internet furnizate altor furnizori (inclusiv revânzătorilor), în vederea utilizării ca elemente necesare pentru asigurarea furnizării către terţi a unor servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, la nivelul pieţei de gros sau cu amănuntul. Revânzător - persoana care achiziţionează servicii de comunicaţii electronice în scopul revânzării acestora, în nume şi pe seamă proprii, către terţi, inclusiv către utilizatori finali.
    În coloana "Observaţii" se va specifica tehnologia utilizată pentru conectare.

    8.5. Capacitatea reală totală pentru acces la internet contractată de la transportatori naţionali/internaţionali

┌────────┬─────────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────┐
│ │ Indicator │ Valoare numerică (Gbps) │ Observaţii │
├────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┤
│ i851 │Capacitate download │ │ │
├────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────┤
│ i852 │Capacitate upload │ │ │
└────────┴─────────────────────────┴─────────────────────────┴─────────────────┘


    Instrucţiuni de completare:

    În coloana "Valoare numerică" se vor raporta date valabile la sfârşitul perioadei de raportare.
    i851, i852 - se va raporta capacitatea reală totală, exprimată în Gbps, contractată de la transportatori naţionali/internaţionali şi pusă la dispoziţia utilizatorilor finali, corespunzătoare fluxurilor de date descărcate (de download)/încărcate (de upload) de echipamentele conectate la internet prin intermediul conexiunilor contractate de către utilizatorii finali; nu se va include capacitatea disponibilă pentru accesul utilizatorilor la reţeaua metropolitană.

    8.6. Conexiuni de acces internaţional la internet

┌─────┬──────────────────────────────┬──────────────┬───────────────┬──────────┐
│ │ Indicator │ Circuite │ Capacitate │Observaţii│
│ │ │internaţionale│totală circuite│ │
│ │ │ │ (Gbps) │ │
├─────┼──────────────────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────┤
│i861 │Conexiuni de intrare │ │ │ │
├─────┼──────────────────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────┤
│i862 │Conexiuni de ieşire │ │ │ │
└─────┴──────────────────────────────┴──────────────┴───────────────┴──────────┘


    Instrucţiuni de completare:

    Se vor raporta date valabile la sfârşitul perioadei de raportare.
    i861, i862 - informaţiile vor fi raportate numai de către furnizorii care au încheiat contracte în mod direct cu transportatorii internaţionali, nu şi de cei care beneficiază de acces indirect, prin intermediul conexiunilor internaţionale puse la dispoziţie de alţi furnizori din România.
    i861 - se va raporta numărul de circuite de internet internaţionale de intrare contractate în mod direct cu transportatorii internaţionali, respectiv capacitatea totală corespunzătoare acestor circuite, exprimată în Gbps.
    i862 - se va raporta numărul de circuite de internet internaţionale de ieşire contractate în mod direct cu transportatorii internaţionali, respectiv capacitatea totală corespunzătoare acestor circuite, exprimată în Gbps.
    În situaţia în care capacitatea este asimetrică, capacitatea de intrare va fi mai mare decât capacitatea de ieşire.

    8.7. Venituri anuale din furnizarea de servicii de acces la internet


┌──────┬──────────────&