Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
DECIZIE nr. 332 din 10 martie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1 si art. 5 alin. (2) din Legea nr. 484/2002 privind infiintarea Universitatii "Tibiscus" din Timisoara si ale art. 116^3 alin. (2) din Legea invatamantului nr. 84/1995
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 332 din 10 martie 2011  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1 si art. 5 alin. (2) din Legea nr. 484/2002 privind infiintarea Universitatii Twitter Facebook
Cautare document

DECIZIE nr. 332 din 10 martie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1 si art. 5 alin. (2) din Legea nr. 484/2002 privind infiintarea Universitatii "Tibiscus" din Timisoara si ale art. 116^3 alin. (2) din Legea invatamantului nr. 84/1995

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 348 din 19 mai 2011

    Augustin Zegrean - preşedinte
    Aspazia Cojocaru - judecãtor
    Acsinte Gaspar - judecãtor
    Petre Lãzãroiu - judecãtor
    Mircea Ştefan Minea - judecãtor
    Ion Predescu - judecãtor
    Puskas Valentin Zoltan - judecãtor
    Tudorel Toader - judecãtor
    Ioana Marilena Chiorean - magistrat-asistent

    Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cãtãlina Gliga.
    Pe rol se aflã soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 şi art. 5 alin. (2) din Legea nr. 484/2002 privind înfiinţarea Universitãţii "Tibiscus" din Timişoara şi ale art. 116^3 alin. (2) din Legea învãţãmântului nr. 84/1995, excepţie ridicatã de Uniunea "Fundaţia Augusta" din Timişoara în Dosarul nr. 13.926/325/2009 al Judecãtoriei Timişoara.
    La apelul nominal se constatã lipsa pãrţilor, faţã de care procedura de citare a fost legal îndeplinitã.
    Cauza este în stare de judecatã.
    Preşedintele Curţii acordã cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca inadmisibilã, a excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 116^3 alin. (2) din Legea învãţãmântului nr. 84/1995, întrucât acestea au fost abrogate, şi de respingere ca neîntemeiatã a excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 şi art. 5 alin. (2) din Legea nr. 484/2002 privind înfiinţarea Universitãţii "Tibiscus" din Timişoara.

                                    CURTEA,
având în vedere actele şi lucrãrile dosarului, constatã urmãtoarele:
    Prin Decizia civilã nr. 505/R din 13 aprilie 2010, pronunţatã în Dosarul nr. 13926.1/325/2009, Tribunalul Timiş - Secţia civilã, admiţând recursul declarat împotriva Încheierii din 8 februarie 2010, pronunţate de Judecãtoria Timişoara în Dosarul nr. 13.926/325/2009, a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 şi art. 5 alin. (2) din Legea nr. 484/2002 privind înfiinţarea Universitãţii "Tibiscus" din Timişoara şi ale art. 116^3 alin. (2) din Legea învãţãmântului nr. 84/1995. Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicatã de pârâta Uniunea "Fundaţia Augusta" din Timişoara într-o cauzã având ca obiect soluţionarea unei acţiuni de constatare a inexistenţei dreptului de proprietate al pârâtei asupra unui imobil constând în casã pentru personal şi de rectificare a cãrţii funciare în sensul radierii dreptului de proprietate al pârâtei.
    În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine cã prevederile de lege criticate contravin dispoziţiilor constituţionale ale art. 44 privind dreptul de proprietate privatã, deoarece predarea gratuitã a bazei materiale din patrimoniul unei structuri asociative (Uniunea Fundaţia Augusta) cãtre o universitate fãrã personalitate juridicã şi care, în momentul primiri bazei materiale, fãcea parte integrantã din patrimoniul structurii asociative, nu poate avea consecinţa transmiterii proprietãţii de la fondator (Uniunea "Fundaţia Augusta") cãtre Universitate, chiar dacã o lege viitoare, Legea nr. 484/2002, a conferit universitãţii statutul de persoanã juridicã. Aceasta cu atât mai mult cu cât transmiţãtorul a predat primitorului cu afectaţiune specialã întregul patrimoniu, şi anume calitatea primitorului de parte integrantã a transmiţãtorului, altfel spus universitatea reprezenta chiar obiectul de activitate al transmiţãtorului.
    Instituţia de învãţãmânt particular superior a primit din partea legiuitorului încã de la început recunoaşterea de "instituţie", noţiune utilizatã de Legea nr. 88/1993 şi de actele normative ulterioare. În orice caz, dacã s-a primit ceva, nu poate fi vorba decât despre personalitatea juridicã a Universitãţii "Tibiscus", respectiv statutul acesteia de instituţie de utilitate publicã, parte a sistemului naţional de învãţãmânt. Noţiunea de "înfiinţare" nu poate fi altceva decât validarea/acreditarea procesului de învãţãmânt aflat în derulare încã din anul 1991, conform art. 28 şi art. 3 alin. (1) din Legea nr. 88/1993, ceea ce susţine teza cã noţiunea de "înfiinţare" a Universitãţii ca parte a sistemului naţional de învãţãmânt reprezintã doar recunoaşterea juridicã a acestor atribute care, pânã la apariţia Legii nr. 484/2002 se aflau, sub evaluãri periodice, în curs de acreditare.
    În niciun caz Legea nr. 484/2002 nu poate primi o interpretare în sensul lipsirii structurii asociative de obiectul ei statutar de activitate şi, implicit de patrimoniu, deoarece nu ar mai echivala cu o recunoaştere a legii, ci ar avea efect opresiv, diametral opus, adicã de sancţiune, de privare a structurilor asociative de obiectul lor de activitate stabilit prin statut şi consfinţit prin hotãrâri judecãtoreşti şi chiar de spoliere a patrimoniului fondatorilor în favoarea unei universitãţi naţionalizate.
    Mai aratã cã, în speţã, nu poate fi vorba despre proprietate de stat pentru simplul fapt cã statul nu a avut nicio contribuţie la formarea acestei instituţii de drept privat. Teza contrarã ar echivala cu o naţionalizare prohibitã de art. 44 din Constituţie, respectiv cu o îmbogãţire fãrã justã cauzã, în oricare dintre situaţii încãlcându-se regimul proprietãţii private.
    În final, invocã prevederile art. 115 alin. (5), ale art. 145^1 alin. (1) şi ale art. 116^3 alin. (3) din Legea nr. 84/1995.
    Tribunalul Timiş - Secţia civilã considerã cã prevederile de lege criticate nu contravin dispoziţiilor art. 44 din Constituţie, deoarece acestea consfinţesc un drept de proprietate reclamantei Universitatea "Tibiscus" din Timişoara. Apreciazã cã celelalte susţineri ale autorului excepţiei de neconstituţionalitate reprezintã chestiuni de judecatã, pentru cã ar trebui analizate actele prin care însãşi pârâta a cedat proprietatea sa cãtre reclamantã, iar nu o chestiune de neconstituţionalitate.
    Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicatã preşedinţilor celor douã Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
    Avocatul Poporului considerã cã prevederile de lege criticate nu contravin dispoziţiilor art. 44 din Constituţie, deoarece reprezintã tocmai o garantare a dreptului de proprietate privatã. Uniunea "Fundaţia Augusta" a cedat bunurile sale printr-un protocol de predare-primire, iar analizarea acestuia reprezintã o chestiune de legalitate, nu de constituţionalitate. În plus, critica vizeazã o chestiune de interpretare şi aplicare a legii, ceea ce nu intrã în competenţa de soluţionare a Curţii Constituţionale.
    Preşedinţii celor douã Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

                                    CURTEA,
examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine urmãtoarele:
    Curtea Constituţionalã a fost legal sesizatã şi este competentã, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, sã soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.
    Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate, astfel cum rezultã din încheierea de sesizare, îl constituie dispoziţiile art. 1 şi art. 5 alin. (2) din Legea nr. 484/2002 privind înfiinţarea Universitãţii "Tibiscus" din Timişoara, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 518 din 17 iulie 2002, şi ale art. 116^3 alin. (2) din Legea învãţãmântului nr. 84/1995, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 10 decembrie 1999, introduse prin Legea nr. 480/2006 pentru modificarea şi completarea Legii învãţãmântului nr. 84/1995, republicatã, lege publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.025 din 22 decembrie 2006.
    Dispoziţiile criticate din Legea nr. 484/2002 au urmãtorul cuprins:
    - Art. 1: "Se înfiinţeazã Universitatea "Tibiscus" din Timişoara ca instituţie de învãţãmânt superior, persoanã juridicã de drept privat şi de utilitate publicã, parte a sistemului naţional de învãţãmânt, cu sediul în municipiul Timişoara, Str. Daliei nr. 1A.";
    - Art. 5 alin. (2): "Patrimoniul prevãzut în anexã este proprietatea Universitãţii "Tibiscus" din Timişoara prin efectul legii."
    Dispoziţiile art. 116^3 alin. (2) din Legea nr. 84/1995 au urmãtorul cuprins: "Patrimoniul universitãţilor particulare este proprietatea lor privatã, de care dispun în mod liber. În cazul înstrãinãrii unor bunuri din patrimoniul universitãţii, contravaloarea lor revine universitãţii."
    Ulterior sesizãrii Curţii Constituţionale, prin art. 361 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011 (şi intratã în vigoare la 30 zile de la data publicãrii), Legea învãţãmântului nr. 84/1995 a fost abrogatã.
    Autorul excepţiei de neconstituţionalitate considerã cã textul de lege criticat contravine dispoziţiilor constituţionale ale art. 44 privind dreptul de proprietate privatã.
    Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constatã urmãtoarele:
    I. Cu privire la dispoziţiile art. 116^3 alin. (2) din Legea învãţãmântului nr. 84/1995, ulterior sesizãrii Curţii Constituţionale, prin art. 361 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, Legea învãţãmântului nr. 84/1995 a fost abrogatã, dispoziţiile art. 116^3 alin. (2) nefiind preluate în noua reglementare a educaţiei naţionale.
    Prin urmare, excepţia de neconstituţionalitate nu mai îndeplineşte una dintre condiţiile de admisibilitate prevãzute de art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, şi anume aceea care impune ca textul legal ce formeazã obiectul acesteia sã fie în vigoare. Faţã de momentul pronunţãrii asupra prezentei excepţii, Curtea constatã cã aceasta a devenit inadmisibilã, prevederile art. 116^3 alin. (2) din Legea învãţãmântului nr. 84/1995 fiind abrogate între momentul sesizãrii Curţii Constituţionale şi momentul pronunţãrii instanţei de contencios constituţional asupra excepţiei de neconstituţionalitate şi nefiind preluate în noua reglementare, şi anume în Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011.
    II. Referitor la dispoziţiile art. 1 şi art. 5 alin. (2) din Legea nr. 484/2002, Curtea reţine cã acestea reprezintã normele legale de înfiinţare a Universitãţii "Tibiscus" din Timişoara ca instituţie de învãţãmânt superior, persoanã juridicã de drept privat şi de utilitate publicã, parte a sistemului naţional de învãţãmânt, fãrã a contraveni în niciun fel dispoziţiilor constituţionale referitoare la dreptul de proprietate privatã.
    Aşa cum rezultã din motivarea excepţiei, criticile de neconstituţionalitate relative la aceste dispoziţii de lege vizeazã mai degrabã chestiuni de interpretare şi aplicare a acestora la litigiul dedus judecãţii, ceea ce intrã în competenţa de soluţionare a instanţelor judecãtoreşti, iar nu a instanţei de contencios constituţional.

    Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

                             CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
                                În numele legii
                                    DECIDE:
    1. Respinge, ca devenitã inadmisibilã, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 116^3 alin. (2) din Legea învãţãmântului nr. 84/1995, excepţie ridicatã de Uniunea "Fundaţia Augusta" din Timişoara în Dosarul nr. 13.926/325/2009 al Judecãtoriei Timişoara.
    2. Respinge, ca neîntemeiatã, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 şi art. 5 alin. (2) din Legea nr. 484/2002 privind înfiinţarea Universitãţii "Tibiscus" din Timişoara, excepţie ridicatã de acelaşi autor, în acelaşi dosar.
    Definitivã şi general obligatorie.
    Pronunţatã în şedinţa publicã din data de 10 martie 2011.


                      PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
                                AUGUSTIN ZEGREAN

                              Magistrat-asistent,
                            Ioana Marilena Chiorean

                                     -----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016