Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 321 din 9 septembrie 2003  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor   art. 11 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

DECIZIE nr. 321 din 9 septembrie 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 11 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 29 septembrie 2003
Nicolae Popa - preşedinte
Costica Bulai - judecãtor
Nicolae Cochinescu - judecãtor
Constantin Doldur - judecãtor
Kozsokar Gabor - judecãtor
Petre Ninosu - judecãtor
Şerban Viorel Stanoiu - judecãtor
Lucian Stangu - judecãtor
Ioan Vida - judecãtor
Florentina Balta - procuror
Madalina Stefania Diaconu - magistrat-asistent

Pe rol se afla soluţionarea exceptiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 11 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, excepţie ridicatã de Societatea Comercialã "Crownpak" - S.R.L. din Sag în Dosarul nr. 1.880/CA/2003 al Curţii de Apel Timişoara - Secţia comercialã şi de contencios administrativ.
La apelul nominal rãspunde partea Autoritatea Rutiera Romana, prin consilier juridic Carmen Sacasean, lipsind autorul exceptiei, fata de care procedura de citare este legal îndeplinitã.
Reprezentantul Autoritãţii Rutiere Romane arata ca excepţia ridicatã este neîntemeiatã şi solicita respingerea acesteia, deoarece textele legale criticate nu au legatura cu dreptul la libera circulaţie pe care autorul exceptiei îl considera încãlcat.
Reprezentantul Ministerului Public pune, de asemenea, concluzii de respingere a exceptiei de neconstituţionalitate ca fiind neîntemeiatã, arãtând ca dreptul la libera circulaţie nu este încãlcat prin dispoziţiile <>art. 11 din Ordonanta Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, iar celelalte prevederi constituţionale invocate de autorul exceptiei privesc ocrotirea dreptului de proprietate şi regulile economiei de piata, care nu au incidenta în speta.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrãrile dosarului, constata urmãtoarele:
Prin Încheierea din 15 aprilie 2003, pronunţatã în Dosarul nr. 1.880/CA/2003, Curtea de Apel Timişoara - Secţia comercialã şi de contencios administrativ a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 11 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, excepţie ridicatã de Societatea Comercialã "Crownpak" - S.R.L. din Sag într-o cauza de contencios administrativ, în contradictoriu cu Autoritatea Rutiera Romana.
În motivarea exceptiei, autorul acesteia susţine ca dispoziţiile <>art. 11 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 44/1997 , care conditioneaza desfãşurarea transportului rutier în interes propriu de includerea în obiectul de activitate al societãţii comerciale a activitãţii de transport rutier, impiedica folosirea mijloacelor de transport aflate în proprietatea societãţii comerciale, dacã aceasta nu are ca obiect de activitate şi transportul, incalcand astfel prevederile art. 25 alin. (1), referitoare la dreptul la libera circulaţie, ale art. 41 alin. (1) privind garantarea dreptului de proprietate, ale art. 134 şi 135 din Constituţie.
Curtea de Apel Timişoara - Secţia comercialã şi de contencios administrativ considera ca ridicarea exceptiei este nejustificatã, întrucât condiţiile impuse de <>art. 11 din Ordonanta Guvernului nr. 44/1997 nu ingradesc exerciţiul dreptului la libera circulaţie, consacrat de art. 25 alin. (1) din Constituţie, şi nu sunt contrare nici prevederilor constituţionale ale art. 41 alin. (1) şi ale art. 134.
În conformitate cu dispoziţiile <>art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , republicatã, încheierea de sesizare a fost comunicatã preşedinţilor celor doua Camere ale Parlamentului şi Guvernului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstituţionalitate ridicate.
Preşedintele Camerei Deputaţilor considera ca excepţia ridicatã nu este intemeiata, având în vedere ca <>art. 11 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 44/1997 nu conditioneaza desfãşurarea unui transport în interes propriu de calitatea de operator de transport, neingradind exerciţiul dreptului la libera circulaţie, prevãzut de art. 25 alin. (1) din Constituţie. Nici dreptul de proprietate, garantat prin art. 41 alin. (1) din Legea fundamentalã, nu este atins, întrucât orice persoana fizica sau juridicã se poate bucura de folosinta mijloacelor de transport pe care le deţine, cu condiţia ca aceasta activitate sa nu constituie transport public. De asemenea, nu sunt incalcate nici prevederile art. 134 şi 135 din Constituţie, deoarece ordonanta criticata se referã exclusiv la activitatea operatorilor de transport.
Guvernul apreciazã ca excepţia ridicatã nu este intemeiata. Arata, în acest sens, ca textul de lege criticat nu contravine dreptului la libera circulaţie al cetãţenilor, "necuprinzand dispoziţii care sa vizeze acest drept, ci se referã la una din condiţiile în care operatorii de transport realizeazã transportul rutier în interes propriu". Dispoziţiile art. 41 alin. (1), ale art. 134 alin. (1) şi (2) şi ale art. 135 alin. (1) şi (6) din Constituţie nu sunt incidente în cauza, iar sub aspectul criticii referitoare la inserarea transportului în obiectul de activitate a societãţii comerciale, consideratã de autorul exceptiei ca fiind o obligaţie, excepţia apare ca inadmisibila, întrucât o asemenea obligaţie "nu este prevãzutã, în mod expres, în ordonanta".
Preşedintele Senatului nu a comunicat punctul sau de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate ridicatã.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Preşedintelui Camerei Deputaţilor şi Guvernului, raportul întocmit de judecãtorul-raportor, susţinerile pãrţilor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi dispoziţiile <>Legii nr. 47/1992 , retine urmãtoarele:
Curtea Constituţionalã a fost legal sesizatã şi este competenta, potrivit dispoziţiilor art. 144 lit. c) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (1), ale <>art. 2, 3, 12 şi 23 din Legea nr. 47/1992 , republicatã, sa soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate ridicatã.
Obiectul exceptiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile <>art. 11 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 222 din 29 august 1997, modificatã şi completatã prin <>Ordonanta Guvernului nr. 73/1998 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 313 din 27 august 1998, prima ordonanta aprobatã cu modificãri şi completãri, iar cea de-a doua respinsã prin <>Legea nr. 105/2000 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 299 din 30 iunie 2000.
Textul de lege criticat are urmãtoarea redactare:
Art. 11 - "Transportul rutier în folos propriu este efectuat fãrã încasarea unui tarif sau a echivalentului în natura ori în servicii al acestuia şi se realizeazã, în principal, în urmãtoarele condiţii: [...]
b) este o activitate accesorie sau auxiliara a celorlalte activitãţi ale operatorului de transport;"
În susţinerea exceptiei ridicate, autorul acesteia a invocat încãlcarea urmãtoarelor prevederi constituţionale:
- Art. 25 alin. (1): "Dreptul la libera circulaţie, în ţara şi în strãinãtate, este garantat. Legea stabileşte condiţiile exercitãrii acestui drept.";
- Art. 41 alin. (1): "Dreptul de proprietate, precum şi creanţele asupra statului, sunt garantate. Conţinutul şi limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege.";
- Art. 134: "(1) Economia României este economie de piata.
(2) Statul trebuie sa asigure:
a) libertatea comerţului, protecţia concurentei loiale, crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de producţie;
b) protejarea intereselor naţionale în activitatea economicã, financiarã şi valutarã;
c) stimularea cercetãrii ştiinţifice naţionale;
d) exploatarea resurselor naturale, în concordanta cu interesul naţional;
e) refacerea şi ocrotirea mediului înconjurãtor, precum şi menţinerea echilibrului ecologic;
f) crearea condiţiilor necesare pentru creşterea calitãţii vieţii.";
- Art. 135: "(1) Statul ocroteşte proprietatea.
(2) Proprietatea este publica sau privatã.
(3) Proprietatea publica aparţine statului sau unitãţilor administrativ-teritoriale.
(4) Bogãţiile de orice natura ale subsolului, cãile de comunicaţie, spaţiul aerian, apele cu potenţial energetic valorificabil şi acelea ce pot fi folosite în interes public, plajele, marea teritorialã, resursele naturale ale zonei economice şi ale platoului continental, precum şi alte bunuri stabilite de lege, fac obiectul exclusiv al proprietãţii publice.
(5) Bunurile proprietate publica sunt inalienabile. În condiţiile legii, ele pot fi date în administrare regiilor autonome ori instituţiilor publice sau pot fi concesionate ori închiriate.
(6) Proprietatea privatã este, în condiţiile legii, inviolabilã."
Analizând textul de lege care constituie obiectul exceptiei de neconstituţionalitate, cu raportare la prevederile constituţionale invocate, Curtea constata ca dispoziţiile legale criticate nu au nici o legatura cu dreptul la libera circulaţie. Art. 25 alin. (1) din Legea fundamentalã garanteazã dreptul persoanelor la libera circulaţie, drept care se exercita în condiţiile stabilite de lege, fãrã nici o legatura cu activitatea de transport de mãrfuri, bunuri sau persoane.
O eventuala restrangere a exerciţiului dreptului de proprietate, în sensul ca proprietarii unor mijloace de transport nu le pot folosi în mod liber, s-ar putea retine numai dacã textul de lege criticat ar avea înţelesul pe care îl atribuie autorul exceptiei. Or, <>Ordonanta Guvernului nr. 44/1997 , în forma sa actuala, nu reglementeazã utilizarea în interes propriu sau personal a tuturor mijloacelor de transport rutier, indiferent de deţinãtorii lor, ci numai activitãţile de transport rutier efectuate de operatorii de transport autorizaţi şi licentiati în acest scop.
În acest sens art. 8 din ordonanta prevede ca "operatorii de transport rutier pot efectua transporturi rutiere publice şi/sau în interes propriu în condiţiile prezentei ordonanţe". Art. 9 şi 11 prevãd condiţiile în care se efectueazã transportul rutier public, respectiv transportul rutier în interes propriu. Ambele articole se referã exclusiv la operatorii de transport rutier, fãrã a îngrãdi dreptul altor persoane de a utiliza pentru transport în folos propriu sau personal mijloacele de transport pe care acestea le deţin cu titlu legal.
În consecinta, textul de lege criticat nu ingradeste exerciţiul dreptului de proprietate garantat de art. 41 alin. (1), nu atinge principiile ocrotirii în mod egal de lege şi al inviolabilitatii proprietãţii private, prevãzute de art. 41 alin. (2) şi de art. 135 alin. (6), şi nu lezeaza nici cerinţele economiei de piata, înscrise în art. 134 din Constituţie.


Fata de cele de mai sus, în temeiul art. 144 lit. c) şi al art. 145 alin. (2) din Constituţie, precum şi al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (1) şi (3) şi al <>art. 25 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 47/1992 , republicatã,

CURTEA
În numele legii
DECIDE:

Respinge excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 11 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, excepţie ridicatã de Societatea Comercialã "Crownpak" - S.R.L. din Sag în Dosarul nr. 1.880/CA/2003 al Curţii de Apel Timişoara - Secţia comercialã şi de contencios administrativ.
Definitiva şi obligatorie.
Pronunţatã în şedinţa publica din data de 9 septembrie 2003.

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,
Madalina Stefania Diaconu
--------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016