Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   DECIZIE nr. 31 din 28 ianuarie 2003  referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor   art. 25 din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

DECIZIE nr. 31 din 28 ianuarie 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 25 din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat

EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 26 martie 2003
Nicolae Popa - preşedinte
Costica Bulai - judecãtor
Nicolae Cochinescu - judecãtor
Constantin Doldur - judecãtor
Kozsokar Gabor - judecãtor
Petre Ninosu - judecãtor
Şerban Viorel Stanoiu - judecãtor
Lucian Stangu - judecãtor
Ioan Vida - judecãtor
Aurelia Popa - procuror
Madalina Stefania Diaconu - magistrat-asistent

Pe rol se afla soluţionarea exceptiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 25 din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, excepţie ridicatã de Mihai Hitruc în Dosarul nr. 4.116/2002 al Tribunalului Iaşi.
La apelul nominal rãspunde, personal, autorul exceptiei, lipsind celelalte pãrţi, fata de care procedura de citare este legal îndeplinitã.
Preşedintele Curţii dispune sa se facã apelul şi în Dosarul nr. 433C/2002. La apelul nominal în acest dosar rãspunde, de asemenea, personal, autorul exceptiei, Ioan Barbu Ciochina, lipsind celelalte pãrţi, fata de care procedura de citare este legal îndeplinitã.
Din oficiu, Curtea pune în discuţie problema conexarii celor doua dosare, având în vedere identitatea de obiect a acestora.
Autorii excepţiilor de neconstituţionalitate şi reprezentantul Ministerului Public arata ca sunt de acord cu conexarea.
Curtea, în temeiul <>art. 16 din Legea nr. 47/1992 , republicatã, coroborat cu art. 164 din Codul de procedura civilã, dispune conexarea Dosarului nr. 433C/2002 la Dosarul nr. 432C/2002, care este primul înregistrat.
Mihai Hitruc solicita admiterea exceptiei, arãtând ca <>art. 25 din Legea nr. 164/2001 este vadit neconstitutional, în raport cu art. 16 alin. (1) din Legea fundamentalã. Plafonand valoarea pensiei la 100% din baza de calcul, textul criticat pune statul în imposibilitatea de a-i acorda şi pensia suplimentarã, pentru ca a cotizat, în condiţiile <>legii. Autorul exceptiei arata ca, spre deosebire de Legea nr. 164/2001 , <>Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurãri sociale nu prevede aceasta plafonare a pensiei, ceea ce pune cetãţenii beneficiari ai regimului pensiilor militare de stat într-o situaţie inechitabila în raport cu beneficiarii sistemului de pensii reglementat de <>Legea nr. 19/2000 . Uniformizarea modului de calculare a pensiilor, pana la 100% din baza de calcul, nu tine seama de diferenţele esenţiale care exista între cele doua categorii de persoane, printre care condiţiile speciale de munca stabilite pentru militari, care îi indreptatesc pe aceştia la un mod de calculare a pensiei mai avantajos. De asemenea, considera ca, în temeiul art. 992 din Codul civil, prin aplicarea <>art. 25 din Legea nr. 164/2001 opereazã o imbogatire fãrã justa cauza în favoarea statului. Plafonarea pensiei la 100% din baza de calcul echivaleaza cu refuzul de a înapoia pensionarului, sub forma de pensie suplimentarã, acele sume de bani cu care a contribuit, de-a lungul vieţii active, la fondul suplimentar de pensii.
Ioan Barbu Ciochina solicita, de asemenea, admiterea exceptiei de neconstituţionalitate, invocand în acest sens jurisprudenta Curţii Constituţionale şi argumente de drept comparat. Arata ca prin plafonarea pensiei la 100% din baza de calcul categorii diferite de militari vor obţine, în final, aceeaşi pensie, deşi au vechime în munca diferita şi au muncit în condiţii diferite. Arata ca din punct de vedere al stabilirii pensiei exista o asemãnare între statutul militarilor şi cel al magistraţilor, având în vedere incompatibilitãţile şi privatiunile inerente acestor profesii.
Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstituţionalitate, ca fiind neîntemeiatã. În acest sens, arata ca plafonarea pensiei la 100% din baza de calcul reprezintã o chestiune de oportunitate legislativã, care excede competentei Curţii Constituţionale.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrãrile dosarului, retine urmãtoarele:
Prin încheierile din 19 septembrie 2002, Tribunalul Iaşi a sesizat Curtea Constituţionalã cu excepţiile de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 25 din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, excepţii ridicate de Mihai Hitruc şi de Ioan Barbu Ciochina în dosarele nr. 4.116/2002 şi, respectiv, nr. 4.235/2002 ale aceleiaşi instanţe.
În motivarea excepţiilor de neconstituţionalitate autorii acestora au arãtat ca, plafonand pensia de serviciu la 100% din baza de calcul, dispoziţiile <>art. 25 din Legea nr. 164/2001 sunt vadit discriminatorii, incalcand principiul egalitãţii în drepturi a cetãţenilor, consacrat de art. 16 alin. (1) din Constituţie, deoarece pensionãrii cu o prestaţie mai îndelungatã pierd anumite procente din baza de calcul, iar cei cu o vechime mai redusã îşi primesc integral drepturile.
Tribunalul Iaşi apreciazã ca excepţiile sunt neintemeiate. În acest sens, arata ca dispoziţiile legale criticate nu instituie discriminãri între cetãţeni şi nu incalca principiul egalitãţii consacrat de prevederile art. 16 alin. (1) din Constituţie, deoarece, dupã cum a statuat Curtea Constituţionalã în jurisprudenta sa, principiul egalitãţii în drepturi a cetãţenilor impune un tratament juridic identic numai în situaţii egale.
În conformitate cu dispoziţiile <>art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 , republicatã, încheierile de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor doua Camere ale Parlamentului şi Guvernului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstituţionalitate ridicate. De asemenea, potrivit dispoziţiilor <>art. 18^1 din Legea nr. 35/1997 , cu modificãrile ulterioare, a fost solicitat şi punctul de vedere al instituţiei Avocatul Poporului.
Guvernul considera ca excepţia ridicatã este neîntemeiatã, întrucât "art. 25 şi <>art. 78 din Legea nr. 164/2001 , republicatã, nu instituie nici o discriminare, în sensul criteriilor prevãzute la art. 4 alin. (2) din Constituţie", iar dispoziţiile acestor texte de lege sunt, deopotrivã, aplicabile pentru toate cadrele militare aflate în situaţii identice. Pe de alta parte, Guvernul arata ca "stabilirea unui procent maxim din baza de calcul folositã la determinarea cuantumului pensiei de serviciu este o problema de oportunitate, în competenta exclusiva a legiuitorului".
Avocatul Poporului apreciazã ca dispoziţiile <>art. 25 şi 78 din Legea nr. 164/2001 sunt constituţionale. În acest sens, arata ca "din economia legii rezulta ca aceste articole din lege nu contravin dispoziţiilor constituţionale, prevãzute de art. 16 alin. (1)", iar plafonarea pensiei la 100% din baza de calcul se aplica tuturor categoriilor de pensionari, beneficiari ai pensiei militare de stat.
Preşedinţii celor doua Camere ale Parlamentului nu au transmis punctele lor de vedere cu privire la excepţia ridicatã.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecãtorul-raportor, susţinerile pãrţilor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi dispoziţiile <>Legii nr. 47/1992 , retine urmãtoarele:
Curtea Constituţionalã a fost legal sesizatã şi este competenta, potrivit dispoziţiilor art. 144 lit. c) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (1), ale <>art. 2, 3, 12 şi 23 din Legea nr. 47/1992 , republicatã, sa soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate ridicatã.
Obiectul exceptiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile <>art. 25 din Legea nr. 164/2001 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 183 din 10 aprilie 2001, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 748 din 14 octombrie 2002. Textul criticat are urmãtorul conţinut: "Pensia de serviciu stabilitã în condiţiile prezentei legi nu poate fi mai mare de 100% din baza de calcul folositã la stabilirea pensiei."
Autorii exceptiei susţin ca dispoziţiile legale criticate incalca prevederile constituţionale înscrise în art. 16 alin. (1) din Legea fundamentalã, conform cãrora "Cetãţenii sunt egali în fata legii şi a autoritãţilor publice, fãrã privilegii şi fãrã discriminãri".
Examinând excepţia de neconstituţionalitate ridicatã, Curtea constata ca dispoziţiile <>art. 25 din Legea nr. 164/2001 trebuie coroborate cu cele ale art. 24 şi 78 alin. (1) din aceeaşi lege, potrivit cãrora:
- Art. 24: "Cadrele militare care au o vechime în serviciu mai mare de 30 de ani bãrbaţii şi 25 de ani femeile beneficiazã, pentru fiecare an în plus, de un spor la pensie de 2% din baza de calcul folositã la stabilirea pensiei.";
- Art. 78 alin. (1); "Pentru cadrele militare în activitate care se pensioneazã în condiţiile prezentei legi şi care au contribuit la fondul de pensie suplimentarã se acorda la stabilirea pensiei, în condiţiile art. 22-24, un spor procentual de:
a) 3% pentru o vechime a contribuţiei între 5-15 ani;
b) 6% pentru o vechime a contribuţiei între 15-25 ani;
c) 9% pentru o vechime a contribuţiei peste 25 de ani."
Textul <>art. 25 din Legea nr. 164/2001 nu conţine nici o dispoziţie discriminatorie şi nu instituie privilegii. În acest text se enunta doar principiul general valabil în sistemul public de pensii, potrivit cãruia cuantumul pensiei nu poate depãşi venitul în mod obligatoriu asigurat în cadrul asigurãrilor sociale de stat. Cu respectarea acestui principiu, fiecare pensionar militar beneficiazã de pensie în cuantumul rezultat în raport cu vechimea în activitate şi venitul realizat anterior pensionãrii. Referirea autorilor exceptiei la inegalitatea dintre beneficiarii sistemului public de pensii şi cei ai sistemului pensiilor militare nu constituie un argument în favoarea admiterii exceptiei, deoarece, în general, pensiile militare sunt chiar mai avantajoase decât cele reglementate de <>Legea nr. 19/2000 , putând ajunge la nivelul venitului brut din ultima luna de activitate. De asemenea, aceste pensii sunt mai avantajoase decât cele ale magistraţilor, la care baza de calcul este valoarea neta a indemnizaţiilor realizate, iar nu cea bruta, cum este cazul militarilor.
Curtea nu poate retine nici argumentul imbogatirii statului fãrã justa cauza, ca urmare a plafonarii pensiei la 100% din baza de calcul a acesteia, deoarece, pe de o parte, dispoziţiile art. 992 din Codul civil nu sunt aplicabile în speta, iar pe de alta parte, controlul de constitutionalitate implica examinarea conformitatii textului criticat cu Legea fundamentalã, iar nu cu un alt text de lege.

Fata de cele de mai sus, în temeiul art. 144 lit. c) şi al art. 145 alin. (2) din Constituţie, precum şi al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 şi al <>art. 25 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 47/1992 , republicatã,

CURTEA
În numele legii
DECIDE:

Respinge excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor <>art. 25 din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, excepţie ridicatã de Mihai Hitruc în Dosarul nr. 4.116/2002 al Tribunalului Iaşi şi de Ioan Barbu Ciochina în Dosarul nr. 4.235/2002 al aceleiaşi instanţe.
Definitiva şi obligatorie.
Pronunţatã în şedinţa publica din data de 28 ianuarie 2003.

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,
Madalina Stefania Diaconu

------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016